Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Olvasd velem Biblia - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes IV. könyve 12. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:1 Miriám pedig és Áron szólának Mózes ellen a kúsita asszony miatt, a kit feleségül vőn, mert kúsita asszonyt vett vala feleségül.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:1 Egyszer Mirjám és Áron Mózes ellen beszélt a kúsi asszony miatt, akit feleségül vett. Mert Mózes kúsi asszonyt vett el.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:1
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:2 És mondának: Avagy csak Mózes által szólott-é az Úr? avagy nem szólott-é mi általunk is? És meghallá az Úr.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:2 Ezt mondták: Vajon csak Mózes által beszélt az ÚR? Nem beszélt-e miáltalunk is? De az ÚR meghallotta.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:2
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:3 (Az az ember pedig, Mózes, igen szelíd vala, minden embernél inkább, a kik e föld színén vannak.)
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:3 Ez a Mózes pedig igen alázatos volt, a földön élő minden embernél alázatosabb.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:3
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:4 Mindjárt monda azért az Úr Mózesnak, Áronnak és Miriámnak: Menjetek ki ti hárman a gyülekezetnek sátorába; és kimenének ők hárman.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:4 Az ÚR mindjárt ezt mondta Mózesnek, Áronnak és Mirjámnak: Menjetek ki mindhárman a kijelentés sátrához. Ki is mentek mindhárman.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:4
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:5 Akkor leszálla az Úr felhőnek oszlopában, és megálla a sátornak nyílásánál; és szólítá Áront és Miriámot, és kimenének mindketten.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:5 Akkor az ÚR leszállt felhőoszlopban, megállt a sátor bejáratánál, és szólította Áront és Mirjámot, ők ketten pedig odamentek.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:5
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:6 És monda: Halljátok meg most az én beszédeimet: Ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy álomban szólok azzal.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:6 Az ÚR ezt mondta: Halljátok meg beszédemet: Ha van az ÚRnak prófétája köztetek, azzal látomásban ismertetem meg magam, álomban beszélek hozzá.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:6
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:7 Nem így az én szolgámmal, Mózessel, a ki az én egész házamban hív.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:7 De nem ilyen Mózes, a szolgám! Őrá az egész házam van bízva!
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:7
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:8 Szemtől szembe szólok ő vele, és nyilvánvaló látásban; nem homályos beszédek által, hanem az Úrnak hasonlatosságát látja. Miért nem féltetek hát szólani az én szolgám ellen, Mózes ellen?
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:8 Szemtől szemben beszélek vele, világosan, nem rejtélyesen, az ÚR alakját is megpillanthatja. Hogy mertetek hát beszélni szolgám, Mózes ellen?!
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:8
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:9 És felgyullada az Úr haragja ő reájok, és elméne.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:9 Az ÚR haragra gerjedt ellenük, és elment.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:9
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:10 És a felhő is eltávozék a sátor felül, és ímé Miriám poklos vala, fejér mint a hó; és rátekinte Áron Miriámra, és ímé poklos vala.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:10 Amikor a felhő eltávozott a sátorról, Mirjám egyszerre poklos lett, olyan, mint a hó. Áron Mirjám felé fordult, és látta, hogy poklos.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:10
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:11 Monda azért Áron Mózesnek: Kérlek Uram, ne tulajdonítsad nékünk e bűnt; mert bolondul cselekedtünk és vétkeztünk!
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:11 Akkor ezt mondta Áron Mózesnek: Kérlek, uram, ne ródd föl nekünk ezt a vétket, hogy esztelenül vétkeztünk!
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:11
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:12 Kérlek, ne legyen olyan Miriám mint a holt, a melynek húsa félig megemésztetik, mikor kijő az ő anyjának méhéből.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:12 Ne legyen olyan Mirjám, mint a halvaszületett, akinek a teste félig már oszlásnak indult!
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:12
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:13 Kiálta azért Mózes az Úrhoz, mondván: Isten, kérlek, gyógyítsd meg őt!
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:13 Ezért így kiáltott Mózes az ÚRhoz: Istenem, gyógyítsd meg őt!
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:13
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:14 Az Úr pedig monda Mózesnek: Ha csak az atyja pökött volna is az ő orczájára, avagy nem kellene-é szégyenkeznie hetednapig? Rekesztessék ki hét napig a táboron kívül, és azután hívassék vissza.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:14 Az ÚR azonban ezt mondta Mózesnek: Ha csak az apja köpte volna is arcul, akkor is szégyenkeznie kellene hét napig. Zárják ki a táborból hét napra, és csak azután fogadják vissza.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:14
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:15 Kirekeszteték azért Miriám a táboron kivül hét napig. És a nép nem indula tovább, míg vissza nem hívaték Miriám.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:15 Ki is zárták Mirjámot a táborból hét napra. A nép nem indult tovább addig, amíg vissza nem fogadták Mirjámot.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:15
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:16 (13:1) Azután pedig elindula a nép Haseróthból, és tábort ütének Párán pusztájában.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:16 Azután elindult a nép Hacérótból, és a Párán-pusztában ütött tábort.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 12:16
  Mózes IV. könyve 11  |  Lap tetejére  |  Mózes IV. könyve 13  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes IV. könyve 12. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség