Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Pénz és üzlet a Biblia tükrében - Larry Burkett

Larry Burkett

Pénz és üzlet a Biblia tükrében

Bibliai matricás füzet 2. - Sally Ann Wright, Moira Maclean

Sally Ann Wright, Moira Maclean

Bibliai matricás füzet 2.

REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA -

REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA

Biblia ,,Szellemes

Biblia ,,Szellemes", kiscsaládi

A Biblia alaptanításai II. - Derek Prince

Derek Prince

A Biblia alaptanításai II.

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 13. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 13:1 A bölcs fiú enged atyja intésének; de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem ád.
  Példabeszédek 13:1 A bölcs fiú megfogadja az apai intést, de a csúfolódó nem hallgat a dorgálásra.
  Példabeszédek 13:1
  Példabeszédek 13:2 A férfi az ő szájának gyümölcséből él jóval; a hitetlenek lelke pedig bosszúságtétellel.
  Példabeszédek 13:2 Amit mond az ember, annak a gyümölcsével lakik jól, a hűtlenek mégis erőszakra vágynak.
  Példabeszédek 13:2
  Példabeszédek 13:3 A ki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát; a ki felnyitja száját, romlása az annak.
  Példabeszédek 13:3 Aki vigyáz a szájára, megtartja életét, aki feltátja száját, arra romlás vár.
  Példabeszédek 13:3
  Példabeszédek 13:4 Kivánsággal felindul, de hiába, a restnek lelke; a gyorsak lelke pedig megkövéredik.
  Példabeszédek 13:4 Vágyakozik a lusta lelke, de hiába, a szorgalmas lelke pedig bővelkedik.
  Példabeszédek 13:4
  Példabeszédek 13:5 A hamis dolgot gyűlöli az igaz; az istentelen pedig gyűlölségessé tesz és megszégyenít.
  Példabeszédek 13:5 Gyűlöli az igaz a hazug beszédet, a bűnös pedig szégyent és gyalázatot okoz.
  Példabeszédek 13:5
  Példabeszédek 13:6 Az igazság megőrzi azt, a ki útjában tökéletes; az istentelenség pedig elveszíti a bűnöst.
  Példabeszédek 13:6 Az igazság megtartja a feddhetetlenül élőt, a bűn pedig elbuktatja a vétkest.
  Példabeszédek 13:6
  Példabeszédek 13:7 Van, a ki hányja gazdagságát, holott semmije sincsen; viszont tetteti magát szegénynek, holott sok marhája van.
  Példabeszédek 13:7 Van, aki gazdagnak mutatja magát, pedig semmije sincs; van, aki szegénynek, pedig nagy a vagyona.
  Példabeszédek 13:7
  Példabeszédek 13:8 Az ember életének váltsága lehet az ő gazdagsága; a szegény pedig nem hallja a fenyegetést.
  Példabeszédek 13:8 A gazdagság az ember életének váltságdíja lehet, a szegény pedig fenyegetést sem hall.
  Példabeszédek 13:8
  Példabeszédek 13:9 Az igazak világossága vígassággal ég; de az istenteleneknek szövétneke kialszik.
  Példabeszédek 13:9 Az igazak világossága vígan ég, de a bűnösök lámpása kialszik.
  Példabeszédek 13:9
  Példabeszédek 13:10 Csak háborúság lesz a kevélységből: azoknál pedig, a kik a tanácsot beveszik, bölcseség van.
  Példabeszédek 13:10 A kevélységből csak civódás lesz, de a tanács megfogadásában bölcsesség van.
  Példabeszédek 13:10
  Példabeszédek 13:11 A hiábavalóságból keresett marha megkisebbül; a ki pedig kezével gyűjt, megőregbíti azt.
  Példabeszédek 13:11 Könnyen szerzett vagyon elfogy, de aki keze munkájával gyűjt, az gyarapodik.
  Példabeszédek 13:11
  Példabeszédek 13:12 A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kivánság életnek fája.
  Példabeszédek 13:12 A hosszú várakozás beteggé teszi a szívet, de a beteljesült kívánság az élet fája.
  Példabeszédek 13:12
  Példabeszédek 13:13 Az igének megútálója megrontatik; a ki pedig féli a parancsolatot, jutalmát veszi.
  Példabeszédek 13:13 Aki megveti az igét, eladósodik miatta, de aki tiszteli a parancsot, elnyeri jutalmát.
  Példabeszédek 13:13
  Példabeszédek 13:14 A bölcsnek tanítása életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására.
  Példabeszédek 13:14 A bölcs tanítás az élet forrása a halál csapdáinak kikerülésére.
  Példabeszédek 13:14
  Példabeszédek 13:15 Jó értelem ád kedvességet; a hitetleneknek pedig útja kemény.
  Példabeszédek 13:15 A jóindulat kedvessé tesz, de a hűtlenek útja saját romlásukat okozza.
  Példabeszédek 13:15
  Példabeszédek 13:16 Minden eszes cselekszik bölcseséggel; a bolond pedig kijelenti az ő bolondságát.
  Példabeszédek 13:16 Minden eszes ember okosan cselekszik, de az esztelen bolondságot terjeszt.
  Példabeszédek 13:16
  Példabeszédek 13:17 Az istentelen követ bajba esik; a hívséges követ pedig gyógyulás.
  Példabeszédek 13:17 A gonosz követ bajba esik, az igazi küldött pedig gyógyulást hoz.
  Példabeszédek 13:17
  Példabeszédek 13:18 Szegénység és gyalázat lesz azon, a ki a fenyítéktől magát elvonja; a ki pedig megfogadja a dorgálást, tiszteltetik.
  Példabeszédek 13:18 Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti az intést, de tisztelik azt, aki megfogadja a feddést.
  Példabeszédek 13:18
  Példabeszédek 13:19 A megnyert kivánság gyönyörűséges a léleknek, és útálatosság a bolondoknak eltávozniok a gonosztól.
  Példabeszédek 13:19 A beteljesült kívánság jólesik az embernek, az ostobának pedig utálatos eltérni a rossztól.
  Példabeszédek 13:19
  Példabeszédek 13:20 A ki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; a ki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.
  Példabeszédek 13:20 Aki bölcsekkel jár, bölccsé lesz, az ostobák barátja pedig romlottá lesz.
  Példabeszédek 13:20
  Példabeszédek 13:21 A bűnösöket követi a gonosz; az igazaknak pedig jóval fizet Isten.
  Példabeszédek 13:21 A vétkeseket üldözi a baj, az igazaknak pedig szép jutalmuk lesz.
  Példabeszédek 13:21
  Példabeszédek 13:22 A jó örökséget hágy unokáinak; a bűnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz számára.
  Példabeszédek 13:22 A jó ember örökséget hagy még unokáinak is, a vétkes vagyona pedig az igazra vár.
  Példabeszédek 13:22
  Példabeszédek 13:23 Bő étele lesz a szegényeknek az új törésen; de van olyan, a ki igazságtalansága által vész el.
  Példabeszédek 13:23 Sok eledelt terem a szegények szántóföldje, de van, akit tönkretesz a törvénytelenség.
  Példabeszédek 13:23
  Példabeszédek 13:24 A ki megtartóztatja az ő vesszejét, gyűlöli az ő fiát; a ki pedig szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel.
  Példabeszédek 13:24 Aki kíméli botját, gyűlöli a fiát, de aki szereti, idejében megfenyíti.
  Példabeszédek 13:24
  Példabeszédek 13:25 Az igaz eszik az ő kivánságának megelégedéséig; az istentelenek hasa pedig szűkölködik.
  Példabeszédek 13:25 Az igaz jóllakásig ehet, de a bűnösök hasa éhen marad.
  Példabeszédek 13:25
  Példabeszédek könyve 12  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 14  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 13. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség