Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Kézzel készített Bibliaborító -

Kézzel készített Bibliaborító

Bibliaolvasó Kalauz 2018. évre -

Bibliaolvasó Kalauz 2018. évre

Revideált Új Fordítású Biblia - Nagy családi -

Revideált Új Fordítású Biblia - Nagy családi

Jézus születése DVD (Legkisebbek Bibliája) - Gwen Ellis

Gwen Ellis

Jézus születése DVD (Legkisebbek Bibliája)

Biblia - Egyszerű fordítás (teljes) - bordó -

Biblia - Egyszerű fordítás (teljes) - bordó

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Jób könyve 41. fejezet


 

  <<< >>>  

  Jób könyve 41:1 Kihúzhatod-é a leviáthánt horoggal, leszoríthatod-é a nyelvét kötéllel?
  Jób könyve 41:1 (40:25) Ki tudod-e fogni horoggal a krokodilt, le tudod-e szorítani a nyelvét kötéllel?
  Jób könyve 41:1
  Jób könyve 41:2 Húzhatsz-é gúzst az orrába, az állát szigonynyal átfurhatod-é?
  Jób könyve 41:2 (40:26) Tudsz-e kákát húzni az orrába, át tudod-e fúrni kampóval az állát?
  Jób könyve 41:2
  Jób könyve 41:3 Vajjon járul-é elődbe sok könyörgéssel, avagy szól-é hozzád sima beszédekkel?
  Jób könyve 41:3 (40:27) Fog-e sokat könyörögni neked, vagy beszél-e hozzád szelíden?
  Jób könyve 41:3
  Jób könyve 41:4 Vajjon frigyet köt-é veled, hogy fogadd őt örökös szolgádul?
  Jób könyve 41:4 (40:28) Köt-e veled szövetséget, hogy fogadd fel állandó szolgádnak?
  Jób könyve 41:4
  Jób könyve 41:5 Játszhatol-é vele, miként egy madárral; gyermekeid kedvéért megkötözheted-é?
  Jób könyve 41:5 (40:29) Játszadozhatsz-e vele, mint a madárral, és megkötözheted-e leánykáid kedvéért?
  Jób könyve 41:5
  Jób könyve 41:6 Alkudozhatnak-é felette a társak, vagy a kalmárok közt feloszthatják-é azt?
  Jób könyve 41:6 (40:30) Alkudozhatnak-e rajta a cimborák, osztozkodhatnak-e rajta a kereskedők?
  Jób könyve 41:6
  Jób könyve 41:7 Tele rakhatod-é nyársakkal a bőrét, avagy szigonynyal a fejét?
  Jób könyve 41:7 (40:31) Teletűzdelheted-e nyársakkal a bőrét, és halászószigonnyal a fejét?
  Jób könyve 41:7
  Jób könyve 41:8 Vesd rá a kezedet, de megemlékezzél, hogy a harczot nem ismételed.
  Jób könyve 41:8 (40:32) Nyúlj csak hozzá, majd nem gondolsz többé a harcra!
  Jób könyve 41:8
  Jób könyve 41:9 Ímé, az ő reménykedése csalárd; puszta látása is halálra ijeszt!
  Jób könyve 41:9 (41:1) Hiszen aki ebben reménykedik, csalódik: már a puszta látásától is összeroskad.
  Jób könyve 41:9
  Jób könyve 41:10 Nincs oly merész, a ki őt felverje. Ki hát az, a ki velem szállna szembe?
  Jób könyve 41:10 (41:2) Nincs olyan vakmerő, aki fölverje. Ki merne kiállni ellene?
  Jób könyve 41:10
  Jób könyve 41:11 Ki adott nékem elébb, hogy azt visszafizessem? A mi az ég alatt van, mind az enyém!
  Jób könyve 41:11 (41:3) Ki szállhat szembe velem úgy, hogy sértetlenül hagynám? Minden az enyém az ég alatt.
  Jób könyve 41:11
  Jób könyve 41:12 Nem hallgathatom el testének részeit, erejének mivoltát, alkotásának szépségét.
  Jób könyve 41:12 (41:4) Nem hallgathatom el, milyenek a tagjai, mekkora az ereje, mily szép az alakja.
  Jób könyve 41:12
  Jób könyve 41:13 Ki takarhatja fel ruhája felszínét; két sor foga közé kicsoda hatol be?
  Jób könyve 41:13 (41:5) Ki húzhatná le a bőrét, ki mer benyúlni két fogsora közé?
  Jób könyve 41:13
  Jób könyve 41:14 Ki nyitotta fel orczájának ajtait? Fogainak sorai körül rémület lakik!
  Jób könyve 41:14 (41:6) Ki meri kettényitni a száját? Fogai körül rémület lakik.
  Jób könyve 41:14
  Jób könyve 41:15 Büszkesége a csatornás pajzsok, összetartva mintegy szorító pecséttel.
  Jób könyve 41:15 (41:7) Büszkén sorakoznak pikkelyei, mintha szoros pecséttel volnának lezárva.
  Jób könyve 41:15
  Jób könyve 41:16 Egyik szorosan a másikhoz lapul, hogy közéje levegő sem megy.
  Jób könyve 41:16 (41:8) Egyik a másikhoz olyan közel van, hogy a szél sem juthat közéjük.
  Jób könyve 41:16
  Jób könyve 41:17 Egyik a másikhoz tapad, egymást tartják, egymástól elszakadhatatlanok.
  Jób könyve 41:17 (41:9) Egymáshoz tapadnak, egybe kapcsolódnak elválaszthatatlanul.
  Jób könyve 41:17
  Jób könyve 41:18 Tüsszentése fényt sugároz ki, és szemei, mint a hajnal szempillái.
  Jób könyve 41:18 (41:10) Tüsszentése fényt sugároz, szemei olyanok, mint a hajnal sugarai.
  Jób könyve 41:18
  Jób könyve 41:19 A szájából szövétnekek jőnek ki, és tüzes szikrák omlanak ki.
  Jób könyve 41:19 (41:11) Szájából fáklyák jönnek elő, tüzes szikrák sziporkáznak.
  Jób könyve 41:19
  Jób könyve 41:20 Orrlyukaiból gőz lövel elő, mint a forró fazékból és üstből.
  Jób könyve 41:20 (41:12) Orrlyukaiból füst száll ki, mint valami gőzölgő forró üstből.
  Jób könyve 41:20
  Jób könyve 41:21 Lehellete meggyujtja a holt szenet, és szájából láng lövel elő.
  Jób könyve 41:21 (41:13) Lehelete lángra lobbantja a parazsat, szája lángot lövell.
  Jób könyve 41:21
  Jób könyve 41:22 Nyakszirtjén az erő tanyáz, előtte félelem ugrándozik.
  Jób könyve 41:22 (41:14) Nyakában erő lakik, rémülten futnak szét előle.
  Jób könyve 41:22
  Jób könyve 41:23 Testének részei egymáshoz tapadtak; kemény önmagában és nem izeg-mozog.
  Jób könyve 41:23 (41:15) Testének alsó része is kemény, mozdíthatatlan, mintha rá volna öntve.
  Jób könyve 41:23
  Jób könyve 41:24 Szíve kemény, mint a kő, oly kemény, mint az alsó malomkő.
  Jób könyve 41:24 (41:16) Szíve kemény, mint a kő, kemény, mint az alsó malomkő.
  Jób könyve 41:24
  Jób könyve 41:25 Hogyha felkél, hősök is remegnek; ijedtökben veszteg állnak.
  Jób könyve 41:25 (41:17) Ha fölemelkedik, megriadnak az erősek is, ijedtükben fejüket vesztik.
  Jób könyve 41:25
  Jób könyve 41:26 Ha éri is a fegyver, nem áll meg benne, legyen bár dárda, kopja vagy kelevéz.
  Jób könyve 41:26 (41:18) Ha el is találja a fegyver, nem árt neki, a lándzsa, a kopja és a nyíl sem.
  Jób könyve 41:26
  Jób könyve 41:27 Annyiba veszi a vasat, mint a pozdorját, az aczélt, mint a korhadt fát.
  Jób könyve 41:27 (41:19) Annyiba veszi a vasat, mint a szalmát, a rezet, mint a korhadt fát.
  Jób könyve 41:27
  Jób könyve 41:28 A nyíl vesszője el nem űzi őt, a parittyakövek pozdorjává változnak rajta.
  Jób könyve 41:28 (41:20) A nyílvesszőtől nem futamodik meg, pozdorjává törnek rajta a parittyakövek.
  Jób könyve 41:28
  Jób könyve 41:29 Pozdorjának tartja a buzogányütést is, és kineveti a bárd suhogását.
  Jób könyve 41:29 (41:21) Semmibe se veszi a dorongot, nevet a dárda suhogásán.
  Jób könyve 41:29
  Jób könyve 41:30 Alatta éles cserepek vannak; mint szeges borona hentereg az iszap felett.
  Jób könyve 41:30 (41:22) Hasán mintha éles cserepek lennének, mint a cséplőszán, úgy kúszik az iszapban.
  Jób könyve 41:30
  Jób könyve 41:31 Felkavarja a mély vizet, mint a fazekat, a tengert olyanná teszi, mint a festékedény.
  Jób könyve 41:31 (41:23) Nyomában fortyog a mély víz, mint a fazékban, fölkavarja a tengert, mint a kenőcsöt.
  Jób könyve 41:31
  Jób könyve 41:32 Maga után világos ösvényt hagy, azt hinné valaki, a tenger megőszült.
  Jób könyve 41:32 (41:24) Csillogó ösvényt hagy maga után, mintha megőszült volna a mély víz.
  Jób könyve 41:32
  Jób könyve 41:33 Nincs e földön hozzá hasonló, a mely úgy teremtetett, hogy ne rettegjen.
  Jób könyve 41:33 (41:25) Nincs a földön hozzá hasonló, úgy van teremtve, hogy ne rettegjen.
  Jób könyve 41:33
  Jób könyve 41:34 Lenéz minden nagy állatot, ő a király minden ragadozó felett.
  Jób könyve 41:34 (41:26) Szembenéz minden hatalmassal, ő a királya minden vadállatnak.
  Jób könyve 41:34
  Jób könyve 40  |  Lap tetejére  |  Jób könyve 42  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Jób könyve 41. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség