Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

Biblia 365

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia magyarázó jegyzetekkel (RÚF 2014) -

Biblia magyarázó jegyzetekkel (RÚF 2014)

Biblia - közepes méret - keménytáblás -

Biblia - közepes méret - keménytáblás

Puzzle Biblia 1. -

Puzzle Biblia 1.

Hangzó Biblia MP3 -

Hangzó Biblia MP3

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 28. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 28:1 Minden istentelen fut, ha senki nem üldözi is; az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán, bátrak.
  Példabeszédek 28:1 Futnak a bűnösök, ha nem üldözik is őket, de az igazak biztosnak érzik magukat, mint egy oroszlán.
  Példabeszédek 28:1 The evil man goes running away when no man is after him, but the upright are without fear, like the lion.
  Példabeszédek 28:2 Az ország bűne miatt sok annak a fejedelme; az eszes és tudós ember által pedig hosszabbodik fennállása.
  Példabeszédek 28:2 Sok a vezető, ha pártütés van az országban, míg egy értelmes és okos ember soká fenntartja a rendet.
  Példabeszédek 28:2 Because of the sin of the land, its troubles are increased; but by a man of wisdom and knowledge they will be put out like a fire.
  Példabeszédek 28:3 A szegény emberből támadott elnyomója a szegényeknek hasonló a pusztító esőhöz, mely nem hágy kenyeret.
  Példabeszédek 28:3 Ha szegény ember a nincstelenek elnyomója, olyan az, mint a felhőszakadás, mely után nincs kenyér.
  Példabeszédek 28:3 A man of wealth who is cruel to the poor is like a violent rain causing destruction of food.
  Példabeszédek 28:4 A kik elhagyják a törvényt, dicsérik a latrokat; de a kik megtartják a törvényt, harczolnak azokkal.
  Példabeszédek 28:4 Akik elhanyagolják a tanítást, dicsérik a bűnösöket, de akik megfogadják a tanítást, ellenük támadnak.
  Példabeszédek 28:4 Those who have no respect for the law give praise to the evil-doer; but such as keep the law are against him.
  Példabeszédek 28:5 A gonoszságban élő emberek nem értik meg az igazságot; a kik pedig keresik az Urat, mindent megértenek.
  Példabeszédek 28:5 A rossz emberek nem értik meg a törvényt, de akik keresik az URat, egészen megértik.
  Példabeszédek 28:5 Evil men have no knowledge of what is right; but those who go after the Lord have knowledge of all things.
  Példabeszédek 28:6 Jobb a szegény, a ki jár tökéletesen, mint a kétfelé sántáló istentelen, a ki gazdag.
  Példabeszédek 28:6 Jobb a feddhetetlenül élő szegény annál, aki gazdag, de görbe utakon jár.
  Példabeszédek 28:6 Better is the poor man whose ways are upright, than the man of wealth whose ways are not straight.
  Példabeszédek 28:7 A ki megőrzi a törvényt, eszes fiú az; a ki pedig társalkodik a dobzódókkal, gyalázattal illeti atyját.
  Példabeszédek 28:7 Aki ügyel a tanításra, értelmes fiú az, de aki a dőzsölőkkel tart, szégyent hoz apjára.
  Példabeszédek 28:7 He who keeps the law is a wise son, but he who keeps company with feasters puts shame on his father.
  Példabeszédek 28:8 A ki öregbíti az ő marháját kamattal és uzsorával, annak gyűjt, a ki könyörül a szegényeken.
  Példabeszédek 28:8 Aki kamattal és uzsorával gyarapítja vagyonát, annak gyűjt, aki könyörül a nincsteleneken.
  Példabeszédek 28:8 He who makes his wealth greater by taking interest, only gets it together for him who has pity on the poor.
  Példabeszédek 28:9 Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is útálatos.
  Példabeszédek 28:9 Aki elfordítja a fülét, és nem hallgat a tanításra, annak még az imádsága is utálatos.
  Példabeszédek 28:9 As for the man whose ear is turned away from hearing the law, even his prayer is disgusting.
  Példabeszédek 28:10 A ki elcsábítja az igazakat gonosz útra, vermébe maga esik bele; a tökéletesek pedig örökség szerint bírják a jót.
  Példabeszédek 28:10 Aki a becsületeseket rossz útra csábítja, maga esik a verembe, de a feddhetetlenekre szép örökség vár.
  Példabeszédek 28:10 Anyone causing the upright to go wandering in an evil way, will himself go down into the hole he has made; but the upright will have good things for their heritage.
  Példabeszédek 28:11 Bölcs az ő maga szemei előtt a gazdag ember; de az eszes szegény megvizsgálja őt.
  Példabeszédek 28:11 A gazdag ember bölcsnek tartja magát, de a nincstelen, ha értelmes, átlát rajta.
  Példabeszédek 28:11 The man of wealth seems to himself to be wise, but the poor man who has sense has a low opinion of him.
  Példabeszédek 28:12 Mikor örvendeznek az igazak, nagy ékesség az; mikor pedig az istentelenek feltámadnak, keresni kell az embert.
  Példabeszédek 28:12 Ha az igazak vigadnak, az nagy dicsőséget jelent, ha a bűnösök kerülnek felül, keresni kell az embereket.
  Példabeszédek 28:12 When the upright do well, there is great glory; but when evil-doers are lifted up, men do not let themselves be seen.
  Példabeszédek 28:13 A ki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; a ki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.
  Példabeszédek 28:13 Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer.
  Példabeszédek 28:13 He who keeps his sins secret will not do well; but one who is open about them, and gives them up, will get mercy.
  Példabeszédek 28:14 Boldog ember, a ki szüntelen retteg; a ki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik.
  Példabeszédek 28:14 Boldog ember, aki mindig istenfélő, de a kemény szívű bajba esik.
  Példabeszédek 28:14 Happy is the man in whom is the fear of the Lord at all times; but he whose heart is hard will come into trouble.
  Példabeszédek 28:15 Mint az ordító oroszlán és éhező medve, olyan a szegény népen uralkodó istentelen.
  Példabeszédek 28:15 Olyan a szegény népen uralkodó bűnös, mint a morgó oroszlán és az éhes medve.
  Példabeszédek 28:15 Like a loud-voiced lion and a wandering bear, is an evil ruler over a poor people.
  Példabeszédek 28:16 Az értelemben szűkölködő fejedelem nagy elnyomó is; de a ki gyűlöli a hamis nyereséget, meghosszabbítja napjait.
  Példabeszédek 28:16 Ha esztelen a fejedelem, nagy lesz az elnyomás, de ha gyűlöli a nyerészkedést, hosszú ideig él.
  Példabeszédek 28:16 The prince who has no sense is a cruel ruler; but he who has no desire to get profit for himself will have long life.
  Példabeszédek 28:17 Az ember, a kit ember-vér terhel, a sírig fut; senki ne támogassa őt.
  Példabeszédek 28:17 Akit vérontás bűne terhel, hadd fusson a sírig, ne segíts neki!
  Példabeszédek 28:17 One who has been the cause of a man's death will go in flight to the underworld: let no man give him help.
  Példabeszédek 28:18 A ki jár tökéletesen, megtartatik; a ki pedig álnokul két úton jár, egyszerre elesik.
  Példabeszédek 28:18 Aki feddhetetlenül él, az segítséget kap, de aki görbe utakon jár, egyszer csak elbukik.
  Példabeszédek 28:18 He whose ways are upright will be safe, but sudden will be the fall of him whose ways are twisted.
  Példabeszédek 28:19 A ki munkálja az ő földét, megelégedik étellel; a ki pedig hiábavalóságok után futkos, megelégedik szegénységgel.
  Példabeszédek 28:19 Aki műveli a földjét, annak elég kenyér jut, de aki hiábavalóságokat hajhász, annak szegénység jut.
  Példabeszédek 28:19 By ploughing his land a man will have bread in full measure; but he who goes after good-for-nothing persons will be poor enough.
  Példabeszédek 28:20 A hivő ember bővelkedik áldásokkal; de a ki hirtelen akar gazdagulni, büntetlen nem marad.
  Példabeszédek 28:20 A megbízható ember bőven kap áldást, de a gazdagságra törő nem marad büntetlenül.
  Példabeszédek 28:20 A man of good faith will have great blessing, but one attempting to get wealth quickly will not go free from punishment.
  Példabeszédek 28:21 Személyt válogatni nem jó; mert még egy falat kenyérért is vétkezhetik az ember.
  Példabeszédek 28:21 A személyválogatás nem jó dolog, egy falat kenyérért is vétekbe viheti az embert.
  Példabeszédek 28:21 It is not good to have respect for a man's position: for a man will do wrong for a bit of bread.
  Példabeszédek 28:22 Siet a marhakeresésre a gonosz szemű ember; és nem veszi észre, hogy szükség jő reá.
  Példabeszédek 28:22 Vagyont akar szerezni a kapzsi ember, de nem tudja, hogy ínségbe jut.
  Példabeszédek 28:22 He who is ever desiring wealth goes running after money, and does not see that need will come on him.
  Példabeszédek 28:23 A ki megfeddi az embert, végre is inkább kedvességet talál, mint a sima nyelvű.
  Példabeszédek 28:23 Aki figyelmezteti az embereket, az végül kedvesebb lesz annál, aki csak hízeleg.
  Példabeszédek 28:23 He who says words of protest to a man will later have more approval than one who says smooth words with his tongue.
  Példabeszédek 28:24 A ki megrabolja az atyját, és anyját és azt mondja: nem vétek! társa a romboló embernek.
  Példabeszédek 28:24 Aki meglopja apját és anyját, és azt gondolja, hogy az nem bűn, cinkosa az a gonosztevőnek.
  Példabeszédek 28:24 He who takes from his father or his mother what is theirs by right, and says, It is no sin; is the same as a taker of life.
  Példabeszédek 28:25 A telhetetlen lélek háborúságot szerez; a ki pedig bízik az Úrban, megerősödik.
  Példabeszédek 28:25 A telhetetlen ember viszályt szít, de aki az ÚRban bízik, az gyarapodik.
  Példabeszédek 28:25 He who is ever desiring profit is a cause of fighting; but he who puts his faith in the Lord will be made fat.
  Példabeszédek 28:26 A ki bízik magában, bolond az; a ki pedig jár bölcsen, megszabadul.
  Példabeszédek 28:26 Aki a maga eszében bízik, ostoba, de aki bölcsen él, az megmenekül.
  Példabeszédek 28:26 He whose faith is in himself is foolish; but everyone walking wisely will be kept safe.
  Példabeszédek 28:27 A ki ád a szegénynek, nem lesz néki szüksége; a ki pedig elrejti a szemét, megsokasulnak rajta az átkok.
  Példabeszédek 28:27 Nem fog szűkölködni az, aki ad a szegénynek, de aki elfordítja tőle tekintetét, azt sok átok éri.
  Példabeszédek 28:27 He who gives to the poor will never be in need, but great curses will be on him who gives no attention to them.
  Példabeszédek 28:28 Mikor felemeltetnek az istentelenek, elrejti magát az ember; de mikor azok elvesznek, öregbülnek az igazak.
  Példabeszédek 28:28 Ha fölemelkednek a bűnösök, elrejtőzik az ember, de ha azok elpusztulnak, sokan lesznek az igazak.
  Példabeszédek 28:28 When evil-doers are lifted up, men take cover; but when destruction overtakes them, the upright are increased.
  Példabeszédek könyve 27  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 29  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 28. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English