Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia

Biblia "Szellemes", kiscsaládi - bőrkötéses, regiszteres, arany széllel

Biblia - közepes méret - keménytáblás -

Biblia - közepes méret - keménytáblás

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Bibliai hősök kifestő - Mária -

Bibliai hősök kifestő - Mária

Bevezetés a Biblia világába 3. -

Bevezetés a Biblia világába 3.

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Krónika I. könyve 24. fejezet


 

  <<< >>>  

  Krónikák 1. könyve 24:1 Az Áron fiainak is voltak rendjeik. Áron fiai: Nádáb, Abihú, Eleázár és Itamár.
  Krónikák 1. könyve 24:1 Az Áron fiainak is voltak rendjeik. Áron fiai: Nádáb, Abihú, Eleázár és Itamár.
  Krónikák 1. könyve 24:1 Áron fiainak a beosztása: Áron fiai Nádáb és Abíhú, Eleázár és Ítámár voltak.
  Krónikák 1. könyve 24:2 Nádáb és Abihú még atyjuk előtt meghaltak és fiaik nem valának, azért Eleázár és Itamár viselék a papságot.
  Krónikák 1. könyve 24:2 Nádáb és Abihú még atyjuk előtt meghaltak és fiaik nem valának, azért Eleázár és Itamár viselék a papságot.
  Krónikák 1. könyve 24:2 Nádáb és Abíhú még apjuk életében meghaltak, de fiaik nem voltak, ezért Eleázár és Ítámár végezte a papi szolgálatot.
  Krónikák 1. könyve 24:3 És elosztá őket Dávid és Sádók, ki az Eleázár fiai közül vala, és Ahimélek, ki az Itamár fiai közül vala, az ő tisztök szerint a szolgálatra.
  Krónikák 1. könyve 24:3 És elosztá őket Dávid és Sádók, ki az Eleázár fiai közül vala, és Ahimélek, ki az Itamár fiai közül vala, az ő tisztök szerint a szolgálatra.
  Krónikák 1. könyve 24:3 Dávid beosztotta Eleázár fiai közül Cádókot, Ítámár fiai közül pedig Ahimeleket a megbízatásuknak megfelelő szolgálatra.
  Krónikák 1. könyve 24:4 Eleázár fiai között pedig több főember találtaték, mint az Itamár fiai között, mikor eloszták őket. Az Eleázár fiai között családjaik szerint tizenhat főember volt; az Itamár fiai közül, családjaik szerint, nyolcz.
  Krónikák 1. könyve 24:4 Eleázár fiai között pedig több főember találtaték, mint az Itamár fiai között, mikor eloszták őket. Az Eleázár fiai között családjaik szerint tizenhat főember volt; az Itamár fiai közül, családjaik szerint, nyolcz.
  Krónikák 1. könyve 24:4 Mivel Eleázár fiai között több férfi volt található, mint Ítámár fiai között, ezért Eleázár fiai közül tizenhat családfőt osztottak be, Ítámár fiai közül pedig nyolc családfőt.
  Krónikák 1. könyve 24:5 Eloszták pedig őket sors által válogatás nélkül, mert a szenthelynek fejedelmei és Istennek fejedelmei valának úgy az Eleázár, mint az Itamár fiai közül valók.
  Krónikák 1. könyve 24:5 Eloszták pedig őket sors által válogatás nélkül, mert a szenthelynek fejedelmei és Istennek fejedelmei valának úgy az Eleázár, mint az Itamár fiai közül valók.
  Krónikák 1. könyve 24:5 Sorsolással osztották be őket, ezeket is, meg azokat is. Így lettek Eleázár és Ítámár fiai szent és Istentől kijelölt vezető emberek.
  Krónikák 1. könyve 24:6 És beírá őket Semája, a Nétanéel fia, a Lévi nemzetségéből való íródeák, a király előtt és a fejedelmek előtt, Sádók pap előtt; Ahimélek előtt, ki Abjátár fia vala, és a papoknak és Lévitáknak családfői előtt. Egy család sorsoltatott az Eleázár és egy az Itamár nemzetségéből.
  Krónikák 1. könyve 24:6 És beírá őket Semája, a Nétanéel fia, a Lévi nemzetségéből való íródeák, a király előtt és a fejedelmek előtt, Sádók pap előtt; Ahimélek előtt, ki Abjátár fia vala, és a papoknak és Lévitáknak családfői előtt. Egy család sorsoltatott az Eleázár és egy az Itamár nemzetségéből.
  Krónikák 1. könyve 24:6 Semajá, Netanél fia, a léviták közül való kancellár írta fel őket a király és a vezérek, Cádók főpap és Ahimelek, Ebjátár fia, továbbá a papok és a léviták családfői jelenlétében. Egy családot húztak ki Eleázárnak, majd még egyet, azután Ítámárnak is húztak egyet.
  Krónikák 1. könyve 24:7 Esék pedig az első sors Jojáribra; a második Jedájára;
  Krónikák 1. könyve 24:7 Esék pedig az első sors Jojáribra; a második Jedájára;
  Krónikák 1. könyve 24:7 Az első sorshúzás Jehójáribra esett, a második Jedajára,
  Krónikák 1. könyve 24:8 Hárimra a harmadik; Seórimra a negyedik;
  Krónikák 1. könyve 24:8 Hárimra a harmadik; Seórimra a negyedik;
  Krónikák 1. könyve 24:8 a harmadik Hárimra, a negyedik Szeórimra,
  Krónikák 1. könyve 24:9 Málkijára az ötödik; Mijáminra a hatodik;
  Krónikák 1. könyve 24:9 Málkijára az ötödik; Mijáminra a hatodik;
  Krónikák 1. könyve 24:9 az ötödik Malkijjára, a hatodik Mijjáminra,
  Krónikák 1. könyve 24:10 Hakkósra a hetedik; Abijára a nyolczadik;
  Krónikák 1. könyve 24:10 Hakkósra a hetedik; Abijára a nyolczadik;
  Krónikák 1. könyve 24:10 a hetedik Hakkócra, a nyolcadik Abijjára,
  Krónikák 1. könyve 24:11 Jésuára a kilenczedik; Sekániára a tizedik;
  Krónikák 1. könyve 24:11 Jésuára a kilenczedik; Sekániára a tizedik;
  Krónikák 1. könyve 24:11 a kilencedik Jésúára, a tizedik Sekanjáhúra,
  Krónikák 1. könyve 24:12 Eliásibra a tizenegyedik; Jákimra a tizenkettedik;
  Krónikák 1. könyve 24:12 Eliásibra a tizenegyedik; Jákimra a tizenkettedik;
  Krónikák 1. könyve 24:12 a tizenegyedik Eljásibra, a tizenkettedik Jákimra,
  Krónikák 1. könyve 24:13 Huppára a tizenharmadik; Jésebeábra a tizennegyedik;
  Krónikák 1. könyve 24:13 Huppára a tizenharmadik; Jésebeábra a tizennegyedik;
  Krónikák 1. könyve 24:13 a tizenharmadik Huppára, a tizennegyedik Jesebábra,
  Krónikák 1. könyve 24:14 Bilgára a tizenötödik; Immérre a tizenhatodik;
  Krónikák 1. könyve 24:14 Bilgára a tizenötödik; Immérre a tizenhatodik;
  Krónikák 1. könyve 24:14 a tizenötödik Bilgára, a tizenhatodik Immérre,
  Krónikák 1. könyve 24:15 Hézirre a tizenhetedik; Hápisesre a tizennyolczadik;
  Krónikák 1. könyve 24:15 Hézirre a tizenhetedik; Hápisesre a tizennyolczadik;
  Krónikák 1. könyve 24:15 a tizenhetedik Hézírre, a tizennyolcadik Happiccécre,
  Krónikák 1. könyve 24:16 Petáhiára a tizenkilenczedik; Jéhezkelre a huszadik;
  Krónikák 1. könyve 24:16 Petáhiára a tizenkilenczedik; Jéhezkelre a huszadik;
  Krónikák 1. könyve 24:16 a tizenkilencedik Petahjára, a huszadik Jehezkélre,
  Krónikák 1. könyve 24:17 Jákinra a huszonegyedik; Gámulra a huszonkettedik;
  Krónikák 1. könyve 24:17 Jákinra a huszonegyedik; Gámulra a huszonkettedik;
  Krónikák 1. könyve 24:17 a huszonegyedik Jákinra, a huszonkettedik Gámúlra,
  Krónikák 1. könyve 24:18 Delájára a huszonharmadik; Maáziára a huszonnegyedik.
  Krónikák 1. könyve 24:18 Delájára a huszonharmadik; Maáziára a huszonnegyedik.
  Krónikák 1. könyve 24:18 a huszonharmadik Delájáhúra, a huszonnegyedik pedig Maazjáhúra.
  Krónikák 1. könyve 24:19 Ez az ő hivatalos rendjök szolgálatukban, hogy bejárnának az Úr házába sorban, az ő atyjoknak Áronnak rendelése szerint, a mint megparancsolta volt néki az Úr, Izráel Istene.
  Krónikák 1. könyve 24:19 Ez az ő hivatalos rendjök szolgálatukban, hogy bejárnának az Úr házába sorban, az ő atyjoknak Áronnak rendelése szerint, a mint megparancsolta volt néki az Úr, Izráel Istene.
  Krónikák 1. könyve 24:19 Ezek kaptak megbízást arra a szolgálatra, hogy bejárjanak az ÚR házába aszerint a rendtartás szerint, amelyet atyjuktól, Árontól kaptak, ahogyan Izráel Istene, az ÚR megparancsolta neki.
  Krónikák 1. könyve 24:20 A mi Lévi többi fiait illeti: az Amrám fiai közül vala Subáel; a Subáel fiai közül Jehdéja.
  Krónikák 1. könyve 24:20 A mi Lévi többi fiait illeti: az Amrám fiai közül vala Subáel; a Subáel fiai közül Jehdéja.
  Krónikák 1. könyve 24:20 Lévi többi fiai voltak: Amrám fia volt Súbáél, Súbáél fia volt Jehdejáhú.
  Krónikák 1. könyve 24:21 A mi illeti Rehábiát: A Rehábia fiai közül Issija vala fő.
  Krónikák 1. könyve 24:21 A mi illeti Rehábiát: A Rehábia fiai közül Issija vala fő.
  Krónikák 1. könyve 24:21 Rehabjáhútól származott Jissijjá, Rehabjáhú első fia.
  Krónikák 1. könyve 24:22 Az Ishár fiai közül Selómót; és a Selómót fiai közül Jahát.
  Krónikák 1. könyve 24:22 Az Ishár fiai közül Selómót; és a Selómót fiai közül Jahát.
  Krónikák 1. könyve 24:22 Jicháritól származott Selómót, Selómót fia volt Jahat.
  Krónikák 1. könyve 24:23 A Hebron fiai közül első vala Jérija, Amárja második, Jaháziel harmadik, Jekámhám negyedik.
  Krónikák 1. könyve 24:23 A Hebron fiai közül első vala Jérija, Amárja második, Jaháziel harmadik, Jekámhám negyedik.
  Krónikák 1. könyve 24:23 Hebrón fiai voltak: az első Jerijjáhú, a második Amarjáhú, a harmadik Jahaziél és a negyedik Jekamám.
  Krónikák 1. könyve 24:24 Uzziel fiai: Mika; a Mika fiai közül Sámir.
  Krónikák 1. könyve 24:24 Uzziel fiai: Mika; a Mika fiai közül Sámir.
  Krónikák 1. könyve 24:24 Uzziél fia volt Míká, Míká fia Sámír.
  Krónikák 1. könyve 24:25 Mika atyjafia Issija; Issija fiai közül Zekáriás.
  Krónikák 1. könyve 24:25 Mika atyjafia Issija; Issija fiai közül Zekáriás.
  Krónikák 1. könyve 24:25 Míká testvére Jissijjá volt, Jissijjá fia pedig Zekarjáhú.
  Krónikák 1. könyve 24:26 Mérári fiai: Mákhli és Músi; Jaázija fia, Bénó.
  Krónikák 1. könyve 24:26 Mérári fiai: Mákhli és Músi; Jaázija fia, Bénó.
  Krónikák 1. könyve 24:26 Merári fia volt Mahli és Músi. Jaazijjáhú fia Benó volt.
  Krónikák 1. könyve 24:27 Mérárinak Jaázijától, az ő fiától való fiai: Sohám, Zakkúr és Hibri.
  Krónikák 1. könyve 24:27 Mérárinak Jaázijától, az ő fiától való fiai: Sohám, Zakkúr és Hibri.
  Krónikák 1. könyve 24:27 Merári fiai voltak: Jaazijjáhútól, fiától származott Sóham, Zakkúr és Ibri.
  Krónikák 1. könyve 24:28 Mákhlitól vala Eleázár, és ennek nem valának fiai.
  Krónikák 1. könyve 24:28 Mákhlitól vala Eleázár, és ennek nem valának fiai.
  Krónikák 1. könyve 24:28 Mahlitól származott Eleázár. Neki nem voltak fiai.
  Krónikák 1. könyve 24:29 Kistől: a Kis fiai közül való volt Jérakhméel.
  Krónikák 1. könyve 24:29 Kistől: a Kis fiai közül való volt Jérakhméel.
  Krónikák 1. könyve 24:29 Kístől származott Jerahmeél, Kís fia.
  Krónikák 1. könyve 24:30 Músi fiai: Mákhli, Eder és Jérimót. Ezek a Léviták fiai az ő családjaik szerint.
  Krónikák 1. könyve 24:30 Músi fiai: Mákhli, Eder és Jérimót. Ezek a Léviták fiai az ő családjaik szerint.
  Krónikák 1. könyve 24:30 Músi fiai voltak: Mahli, Éder és Jerimót. Ezek a léviták, családjaik szerint.
  Krónikák 1. könyve 24:31 Ezek is sorsot vetének az ő atyjokfiaival az Áron fiaival együtt Dávid király előtt, Sádók és Ahimélek előtt, és a papok és Léviták családfői előtt, a fő a kisebbekkel egyformán.
  Krónikák 1. könyve 24:31 Ezek is sorsot vetének az ő atyjokfiaival az Áron fiaival együtt Dávid király előtt, Sádók és Ahimélek előtt, és a papok és Léviták családfői előtt, a fő a kisebbekkel egyformán.
  Krónikák 1. könyve 24:31 Ezekre is ugyanúgy sorsot vetettek, mint testvéreikre, Áron fiaira, Dávid király, Cádók és Ahimelek, továbbá a papok és a léviták családfői jelenlétében; a családfőkre ugyanúgy, mint legkisebb testvérükre.
  Krónika I. könyve 23  |  Lap tetejére  |  Krónika I. könyve 25  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Krónika I. könyve 24. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia