Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Bibliaborító - vászon (kis méretű) -

Bibliaborító - vászon (kis méretű)

A nő a Biblia tükrében - Gene A. Getz és Elaine A. Getz

Gene A. Getz és Elaine A. Getz

A nő a Biblia tükrében

Biblia magyarázó jegyzetekkel (RÚF 2014) -

Biblia magyarázó jegyzetekkel (RÚF 2014)

Puzzle Biblia 1. -

Puzzle Biblia 1.

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Jelenések könyve 21. fejezet


 

  <<< >>>  

  Jelenések 21:1 Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.
  Jelenések 21:1 És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé.
  Jelenések 21:1 And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were gone; and there was no more sea.
  Jelenések 21:2 És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, a mely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony.
  Jelenések 21:2 És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve.
  Jelenések 21:2 And I saw the holy town, new Jerusalem, coming down out of heaven from God, like a bride made beautiful for her husband.
  Jelenések 21:3 És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök.
  Jelenések 21:3 Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: "Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük;
  Jelenések 21:3 And there came to my ears a great voice out of the high seat, saying, See, the Tent of God is with men, and he will make his living-place with them, and they will be his people, and God himself will be with them, and be their God.
  Jelenések 21:4 És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
  Jelenések 21:4 és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak."
  Jelenések 21:4 And he will put an end to all their weeping; and there will be no more death, or sorrow, or crying, or pain; for the first things have come to an end.
  Jelenések 21:5 És monda az, a ki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.
  Jelenések 21:5 A trónuson ülő ezt mondta: "Íme, újjáteremtek mindent". És így szólt: "Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!"
  Jelenések 21:5 And he who is seated on the high seat said, See, I make all things new. And he said, Put it in the book; for these words are certain and true.
  Jelenések 21:6 És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.
  Jelenések 21:6 És ezt mondta nekem: "Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.
  Jelenések 21:6 And he said to me, It is done. I am the First and the Last, the start and the end. I will freely give of the fountain of the water of life to him who is in need.
  Jelenések 21:7 A ki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
  Jelenések 21:7 Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.
  Jelenések 21:7 He who overcomes will have these things for his heritage; and I will be his God, and he will be my son.
  Jelenések 21:8 A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál.
  Jelenések 21:8 De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál".
  Jelenések 21:8 But those who are full of fear and without faith, the unclean and takers of life, those who do the sins of the flesh, and those who make use of evil powers or who give worship to images, and all those who are false, will have their part in the sea of ever-burning fire which is the second death.
  Jelenések 21:9 És jöve hozzám egy a hét angyal közül, a kinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla nékem, mondván: Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.
  Jelenések 21:9 És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám: "Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét".
  Jelenések 21:9 And one of the seven angels who had the seven vessels in which were the seven last punishments, came and said to me, Come here, and see the bride, the Lamb's wife.
  Jelenések 21:10 És elvive engem szellemben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, a mely Istentől szállott alá a mennyből.
  Jelenések 21:10 Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől, a mennyből szállt alá.]
  Jelenések 21:10 And he took me away in the Spirit to a great and high mountain, and let me see the holy town Jerusalem, coming down out of heaven from God,
  Jelenések 21:11 Benne vala az Isten dicsősége; és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgymint kristálytiszta jáspis kőhöz;
  Jelenések 21:11 Benne volt az Isten dicsősége; ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz,
  Jelenések 21:11 Having the glory of God: and her light was like a stone of great price, a jasper stone, clear as glass:
  Jelenések 21:12 És nagy és magas kőfala vala, tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét angyal, és felírott nevek, a melyek az Izráel fiai tizenkét törzsének nevei:
  Jelenések 21:12 fala nagy és magas volt, tizenkét kapuja, előtte tizenkét angyal, és a kapura nevek írva, Izráel fiai tizenkét törzsének nevei:
  Jelenések 21:12 She had a wall great and high, with twelve doors, and at the doors twelve angels; and names on them, which are the names of the twelve tribes of the children of Israel.
  Jelenések 21:13 Napkeletről három kapu; északról három kapu; délről három kapu: napnyugotról három kapu.
  Jelenések 21:13 keletről három kapu, északról három kapu, délről is három kapu, és nyugatról is három kapu.
  Jelenések 21:13 And on the east were three doors; and on the north three doors; and on the south three doors; and on the west three doors.
  Jelenések 21:14 És a város kőfalának tizenkét alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét apostolának nevei.
  Jelenések 21:14 A város falának tizenkét alapköve volt, és azokon a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve.
  Jelenések 21:14 And the wall of the town had twelve bases, and on them the twelve names of the twelve Apostles of the Lamb.
  Jelenések 21:15 A ki pedig én velem beszéle, annál vala egy arany vessző, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és kőfalát.
  Jelenések 21:15 Aki velem beszélt, annál volt egy arany mérővessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát:
  Jelenések 21:15 And he who was talking with me had a gold measuring-rod to take the measure of the town, and of its doors, and its wall.
  Jelenések 21:16 És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméré a várost a vesszővel tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő.
  Jelenések 21:16 a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége; és megmérte a várost a mérővesszővel: tizenkétezer futam, hossza, szélessége és magassága egyenlő.
  Jelenések 21:16 And the town is square, as wide as it is long; and he took the measure of the town with the rod, one thousand and five hundred miles: it is equally long and wide and high.
  Jelenések 21:17 És megméré annak kőfalát száznegyvennégy singre, ember mértékével, azaz angyaléval.
  Jelenések 21:17 Megmérte a falát is: száznegyvennégy könyök, ember mértékével, ami az angyalé is.
  Jelenések 21:17 And he took the measure of its wall, one hundred and forty-four cubits, after the measure of a man, that is, of an angel.
  Jelenések 21:18 És kőfalának rakása jáspisból vala; a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló.
  Jelenések 21:18 Falának építőanyaga jáspis, és a város színarany, tiszta üveghez hasonló.
  Jelenések 21:18 And the building of its wall was of jasper, and the town was clear gold, clear as glass.
  Jelenések 21:19 És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel. Az első alap jáspis; a második zafir; a harmadik kálczédon; a negyedik smaragd;
  Jelenések 21:19 A város falának alapköveit mindenféle drágakő ékesítette: az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd;
  Jelenések 21:19 The bases of the wall of the town had ornaments of all sorts of beautiful stones. The first base was jasper; the second, sapphire; the third, chalcedony; the fourth, emerald;
  Jelenések 21:20 Az ötödik sárdonix; a hatodik sárdius; a hetedik krizolitus; a nyolczadik berillus; a kilenczedik topáz; a tizedik krisopráz; a tizenegyedik jáczint; a tizenkettedik amethist.
  Jelenések 21:20 az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt.
  Jelenések 21:20 The fifth, sardonyx; the sixth, sardius; the seventh, chrysolite; the eighth, beryl; the ninth, topaz; the tenth, chrysoprase; the eleventh, jacinth; the twelfth, amethyst.
  Jelenések 21:21 A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; minden egyes kapu egy-egy gyöngyből vala; és a város utczája tiszta arany, olyan mint az átlátszó üveg.
  Jelenések 21:21 A tizenkét kapu tizenkét gyöngy volt, a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg.
  Jelenések 21:21 And the twelve doors were twelve pearls; every door was made of one pearl; and the street of the town was clear gold, as clear as glass.
  Jelenések 21:22 És templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a Bárány.
  Jelenések 21:22 Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a Bárány annak a temploma.
  Jelenések 21:22 And I saw no Temple there; because the Lord God, the Ruler of all, and the Lamb are its Temple.
  Jelenések 21:23 És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne; mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány.
  Jelenések 21:23 Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány:
  Jelenések 21:23 And the town has no need of the sun, or of the moon, to give it light: for the glory of God did make it light, and the light of it is the Lamb.
  Jelenések 21:24 És a pogányok, a kik megtartatnak, annak világosságában járnak; és a föld királyai az ő dicsőségöket és tisztességöket abba viszik.
  Jelenések 21:24 a népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket.
  Jelenések 21:24 And the nations will go in its light: and the kings of the earth will take their glory into it.
  Jelenések 21:25 És annak kapui be nem záratnak nappal ( éjszaka ugyanis ott nem lesz);
  Jelenések 21:25 Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz.
  Jelenések 21:25 And the doors of it will never be shut by day for there is no night there:
  Jelenések 21:26 És a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik.
  Jelenések 21:26 A népek odaviszik dicsőségüket és tiszteletüket,
  Jelenések 21:26 And the glory and honour of the nations will come into it:
  Jelenések 21:27 És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem a ki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak a kik beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé.
  Jelenések 21:27 tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek: hanem csak azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe.
  Jelenések 21:27 And nothing unclean may come into it, or anyone whose works are cursed or false; but only those whose names are in the Lamb's book of life.
  Jelenések könyve 20  |  Lap tetejére  |  Jelenések könyve 22  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Jelenések könyve 21. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English