Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia - Egyszerű fordítás (kartonált) - kék-kristály -

Biblia - Egyszerű fordítás (kartonált) - kék-kristály

Károli Biblia - nagy, vajszínű -

Károli Biblia - nagy, vajszínű

Bibliai foglalkoztató - Bethan James

Bethan James

Bibliai foglalkoztató

Biblia - nagy méret - keménytáblás -

Biblia - nagy méret - keménytáblás

Bibliai Regiszter -

Bibliai Regiszter

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Jelenések könyve 20. fejezet


 

  <<< >>>  

  Jelenések 20:1 És láték egy angyalt leszállani a mennyből, a kinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy láncz a kezében.
  Jelenések 20:1 És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből; az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében.
  Jelenések 20:1 And I saw an angel coming down out of heaven, having the key of the great deep and a great chain in his hand.
  Jelenések 20:2 És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, a ki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre.
  Jelenések 20:2 Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a Sátán, megkötözte ezer esztendőre,
  Jelenések 20:2 And he took the dragon, the old snake, which is the Evil One and Satan, and put chains on him for a thousand years,
  Jelenések 20:3 És veté őt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre.
  Jelenések 20:3 levetette a mélységbe, bezárta, és pecsétet tett rá, hogy meg ne tévessze többé a népeket, amíg el nem telik az ezer esztendő: azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre.
  Jelenések 20:3 And put him into the great deep, and it was shut and locked over him, so that he might put the nations in error no longer, till the thousand years were ended: after this he will be let loose for a little time.
  Jelenések 20:4 És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.
  Jelenések 20:4 És láttam trónokat: helyet foglaltak rajtuk, és ítélő hatalmat kaptak azoknak a lelkei, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért és az Isten igéjéért; akik nem imádták a fenevadat, sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre: ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.
  Jelenések 20:4 And I saw high seats, and they were seated on them, and the right of judging was given to them: and I saw the souls of those who were put to death for the witness of Jesus, and for the word of God, and those who did not give worship to the beast, or to his image, and had not his mark on their brows or on their hands; and they were living and ruling with Christ a thousand years.
  Jelenések 20:5 A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.
  Jelenések 20:5 A többi halott nem kelt életre, míg el nem telt az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.
  Jelenések 20:5 The rest of the dead did not come to life again till the thousand years were ended. This is the first coming back from the dead.
  Jelenések 20:6 Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.
  Jelenések 20:6 Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig.
  Jelenések 20:6 Happy and holy is he who has a part in this first coming: over these the second death has no authority, but they will be priests of God and of Christ, and will be ruling with him a thousand years.
  Jelenések 20:7 És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából.
  Jelenések 20:7 Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a Sátán elbocsáttatik börtönéből,
  Jelenések 20:7 And when the thousand years are ended, Satan will be let loose out of his prison,
  Jelenések 20:8 És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, a kiknek száma, mint a tenger fövenye.
  Jelenések 20:8 és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és Magógot is; hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye.
  Jelenések 20:8 And will go out to put in error the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to get them together to the war, the number of whom is like the sands of the sea.
  Jelenések 20:9 És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat.
  Jelenések 20:9 És felvonultak a fennsíkra, és bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost, de tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket.
  Jelenések 20:9 And they went up over the face of the earth, and made a circle about the tents of the saints, and the well loved town: and fire came down out of heaven for their destruction.
  Jelenések 20:10 És az ördög, a ki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, a hol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.
  Jelenések 20:10 Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké.
  Jelenések 20:10 And the Evil One who put them in error was sent down into the sea of ever-burning fire, where the beast and the false prophet are, and their punishment will go on day and night for ever and ever.
  Jelenések 20:11 És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta űlőt, a kinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték.
  Jelenések 20:11 És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt: színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely.
  Jelenések 20:11 And I saw a great white seat, and him who was seated on it, before whose face the earth and the heaven went in flight; and there was no place for them.
  Jelenések 20:12 És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint.
  Jelenések 20:12 És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint.
  Jelenések 20:12 And I saw the dead, great and small, taking their places before the high seat; and the books were open, and another book was open, which is the book of life; and the dead were judged by the things which were in the books, even by their works.
  Jelenések 20:13 És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint.
  Jelenések 20:13 A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint.
  Jelenések 20:13 And the sea gave up the dead which were in it; and death and Hell gave up the dead which were in them; and they were judged every man by his works.
  Jelenések 20:14 A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.
  Jelenések 20:14 És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába: ez a második halál, a tűz tava.
  Jelenések 20:14 And death and Hell were put into the sea of fire. This is the second death, even the sea of fire.
  Jelenések 20:15 És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.
  Jelenések 20:15 Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették.
  Jelenések 20:15 And if anyone's name was not in the book of life, he went down into the sea of fire.
  Jelenések könyve 19  |  Lap tetejére  |  Jelenések könyve 21  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Jelenések könyve 20. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English