Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Bibliai rejtvényes füzetek - 4. Jónás és a nagy hal - Bethan James, Honor Ayres

Bethan James, Honor Ayres

Bibliai rejtvényes füzetek - 4. Jónás és a nagy hal

A Biblia világa 1. -

A Biblia világa 1.

Magyarázatos Biblia  -

Magyarázatos Biblia

REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA -

REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA

Puzzle Biblia 1. -

Puzzle Biblia 1.

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Jelenések könyve 17. fejezet


 

  <<< >>>  

  Jelenések 17:1 És jöve egy a hét angyal közül, a kinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem: Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, a ki a sok vizen ül;
  Jelenések 17:1 Odajött hozzám az egyik a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, és így szólított meg engem: "Jöjj, megmutatom neked a nagy parázna büntetését, aki a nagy víznél ül,
  Jelenések 17:1 Ezután odajött hozzám az egyik angyal a hét közül, akik a hét poharat kapták, és azt mondta: „Gyere, megmutatom neked a Nagy Parázna megbüntetését, aki a sok tenger felett ül.
  Jelenések 17:2 A kivel paráználkodtak a a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai.
  Jelenések 17:2 akivel paráználkodtak a föld királyai, és paráznaságának borától megrészegedtek a föld lakói".
  Jelenések 17:2 Ő az, akivel a Föld királyai szexuális bűnöket követtek el. A Föld lakói pedig lerészegedtek a Nagy Parázna szexuális bűneinek borától.”
  Jelenések 17:3 És szellemben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala.
  Jelenések 17:3 És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy skarlátvörös fenevadon, amely tele volt istenkáromló nevekkel, amelynek hét feje és tíz szarva volt,
  Jelenések 17:3 Ekkor magával ragadott a Szellem, és az angyal elvitt a pusztába. Ott egy asszonyt láttam, aki a Szörnyeteg hátán ült, amelynek hét feje és tíz szarva volt. A Szörnyeteg vörös színű testére mindenhol olyan nevek voltak írva, amelyek Istent gyalázták.
  Jelenések 17:4 Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával,
  Jelenések 17:4 az asszony pedig bíborba és skarlátba volt öltözve, arannyal, drágakővel és gyöngyökkel ékesítve, kezében aranypohár, tele utálatossággal és paráznaságának tisztátalanságaival,
  Jelenések 17:4 Az asszony bíbor színű és vörös ruhába öltözött, drágakövekkel, gyöngyökkel és arannyal ékesítette magát. A kezében arany kelyhet tartott, amely tele volt szexuális bűneivel és mindenféle utálatos dologgal.
  Jelenések 17:5 És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja.
  Jelenések 17:5 és a homlokára írva ez a titokzatos név: "A nagy Babilon, a föld paráznáinak és undokságainak anyja".
  Jelenések 17:5 Homlokára ez a titokzatos név volt felírva: A NAGY BABILON, AZ ÖSSZES PARÁZNÁK ANYJA A FÖLD MINDEN GONOSZSÁGÁNAK ANYJA
  Jelenések 17:6 És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt.
  Jelenések 17:6 Láttam, hogy az asszony részeg a szenteknek és a Jézus vértanúinak vérétől, és amikor láttam őt, nagyon elcsodálkoztam.
  Jelenések 17:6 Láttam, hogy az asszony részeg. Isten szent népének vérétől részegedett meg, azoknak a vérétől, akiket a Jézusról való tanúskodásukért öltek meg. Amikor ezt az asszonyt megláttam, nagyon elcsodálkoztam.
  Jelenések 17:7 És monda nékem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát és a fenevadét, a mely őt hordozza, a melynek hét feje és tíz szarva van.
  Jelenések 17:7 Ezt mondta nekem az angyal: "Miért csodálkozol? Én megmondom neked az asszony titkát, és a fenevadét, amely hordozza, és amelynek hét feje és tíz szarva van.
  Jelenések 17:7 Az angyal meg is kérdezte: „Miért csodálkozol? Elmondom neked az asszony titkát, és a hétfejű, tízszarvú Szörnyeteg titkát, amely az asszonyt a hátán hordozza.
  Jelenések 17:8 A fenevad, a melyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe e világ alapítása óta) látván a fenevadat, a mely vala és nincs, noha van.
  Jelenések 17:8 A fenevad, amelyet láttál, volt és nincsen, fel fog jönni az alvilágból, de elmegy a kárhozatba. És csodálkoznak a föld lakói, akiknek nincs beírva nevük az élet könyvébe a világ kezdete óta, amikor látják, hogy a vadállat volt és nincsen, de megjelenik.
  Jelenések 17:8 A Szörnyeteg, amit láttál, volt, de most nincs. Fel fog jönni a feneketlen mélységből, azután pedig végső pusztulása következik. A földön élő emberek közül azok, akiknek a neve a világ teremtése óta nincs beleírva az Élet Könyvébe, csodálkoznak, amikor meglátják a Szörnyeteget. Azon csodálkoznak, hogy a Szörnyeteg volt, most nincs, de mégis megjelenik.
  Jelenések 17:9 Itt az elme, a melyben van bölcseség. A hét fő a hét hegy, a melyen az asszony ül;
  Jelenések 17:9 Itt a helye az értelemnek, amelyben bölcsesség van! A hét fej hét hegy, amelyen az asszony ül, és ez hét királyt jelent:
  Jelenések 17:9 Itt van szükséged igazán a bölcsességre, hogy ezt megérthesd! A Szörnyeteg hét feje — azt a hét dombot jelenti, amin az asszony ül. De jelenti azt a hét királyt is,
  Jelenések 17:10 Király is hét van; az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni.
  Jelenések 17:10 öt elesett, az egyik már uralkodik, a másik még nem jött el, és miután eljön, kevés ideig maradhat.
  Jelenések 17:10 akik közül az első öt már meghalt, az egyik most uralkodik, az utolsó pedig még nem jött el. Amikor majd eljön, csak rövid ideig maradhat.
  Jelenések 17:11 A fenevad pedig, a mely vala és nincs, az maga a nyolczadik, és a hét közül való; és a veszedelemre megy.
  Jelenések 17:11 A fenevad pedig, amely volt és nincs: ő a nyolcadik, a hét király családjából származik, és elmegy a kárhozatba.
  Jelenések 17:11 Maga a Szörnyeteg pedig, amely volt, de most nincs, az a nyolcadik király. Ez is a hét király közé tartozik, és a pusztulás felé halad.
  Jelenések 17:12 A tíz szarv pedig, a melyet láttál, tíz király, olyanok, a kik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal.
  Jelenések 17:12 A tíz szarv, amelyet láttál, tíz király, akik még nem kaptak királyságot, hanem a fenevaddal együtt kapnak királyi hatalmat egyetlen órára.
  Jelenések 17:12 A tíz szarv, amelyet láttál, tíz királyt jelent, akik még nem kezdték meg uralkodásukat. Ők majd a Szörnyeteggel együtt kapnak egyetlen óráig tartó hatalmat.
  Jelenések 17:13 Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják.
  Jelenések 17:13 Ezek egy véleményen vannak, felajánlják erejüket és hatalmukat a fenevadnak.
  Jelenések 17:13 Mind a tíz királynak ugyanaz a célja. Erejüket és hatalmukat át fogják adni a Szörnyetegnek.
  Jelenések 17:14 Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is.
  Jelenések 17:14 Ezek a Bárány ellen fognak harcolni, a Bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és akik vele vannak, azok az elhívottak, a választottak és hűségesek".
  Jelenések 17:14 Háborút fognak indítani a Bárány ellen. A Bárány azonban legyőzi őket, mert ő az urak Ura és a királyok Királya. A Báránnyal együtt fognak győzni azok, akiket a Bárány elhívott, kiválasztott és akik hűségesek hozzá.”
  Jelenések 17:15 És monda nékem: A vizek, a melyeket láttál, a hol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.
  Jelenések 17:15 És így folytatta: "A vizek, amelyeket láttál, amelyeken a parázna asszony ül: a népek és seregek, a nemzetek és nyelvek.
  Jelenések 17:15 Az angyal így folytatta: „Azok a hatalmas tengerek, amelyek felett a Nagy Paráznát láttad ülni, a népeket, embertömegeket, nemzeteket és nyelveket jelentik.
  Jelenések 17:16 És a tíz szarv, a melyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel.
  Jelenések 17:16 A tíz szarv, amelyet láttál, és a fenevad, meg fogják gyűlölni a paráznát, magára hagyottá és mezítelenné teszik, húsát lerágják, őt pedig tűzben elégetik.
  Jelenések 17:16 A Szörnyeteg és a tíz szarv (tíz király), amelyet láttál, meggyűlölik a Nagy Paráznát, elpusztítják, elveszik tőle még a ruháit is, a testét pedig megeszik, és őt magát tűzben megégetik.
  Jelenések 17:17 Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.
  Jelenések 17:17 Mert az Isten adta szívükbe, hogy végrehajtsák szándékát, hogy szándékuk egy legyen, és felajánlják királyságukat a fenevadnak, míg be nem teljesednek az Isten igéi.
  Jelenések 17:17 Mert Isten adta a tíz király szívébe, hogy az ő tervét végrehajtsák. Igen, Isten akarta, hogy a tíz király egy akarattal átadja hatalmát a Szörnyetegnek, amíg Isten szavai beteljesednek.
  Jelenések 17:18 És az asszony, a melyet láttál, ama nagy város, a melynek királysága van a földnek királyain.
  Jelenések 17:18 Az asszony pedig, akit láttál: a nagy város, amelynek királyi hatalma van a föld királyai fölött."
  Jelenések 17:18 Az asszony pedig, akit láttál, azt a nagy várost jelenti, amely a Föld királyai felett uralkodik.”
  Jelenések könyve 16  |  Lap tetejére  |  Jelenések könyve 18  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Jelenések könyve 17. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség