Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - nagy méretű, bőrkötéses, regiszteres,cipzáras -

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - nagy méretű, bőrkötéses, regiszteres,cipzáras

Lányok Bibliája - Marion Thomas

Marion Thomas

Lányok Bibliája

REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA -

REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA

180 nap alatt a Biblián át - Philip Yancey és Tim Stafford

Philip Yancey és Tim Stafford

180 nap alatt a Biblián át

A legszebb bibliai történetek - Marion Thomas és Daniele Fabri

Marion Thomas és Daniele Fabri

A legszebb bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Jakab Apostol levele 3. fejezet


 

  <<< >>>  

  Jakab 3:1 Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen.
  Jakab 3:1 Testvéreim, ne akarjatok túl sokan tanítók lenni! Tudjátok, hogy bennünket, tanítókat szigorúbban fognak megítélni.
  Jakab 3:1 Ne legyetek sokan szóval tanítók testvéreim, mivel tudjuk, hogy szigorúbb ítéletet fogunk kapni.
  Jakab 3:2 Mert mindnyájan sokképen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.
  Jakab 3:2 Azért figyelmeztetlek benneteket, mert mindannyian sokszor vétkezünk. Aki a beszédében nem vétkezik, az már tökéletes! Hiszen, ha a beszédén tud uralkodni, akkor az egész testét is uralma alatt tartja.
  Jakab 3:2 Mert mindannyian sokban botlunk. Az, aki szóban nem botlik, bevégezett férfi: képes egész testét is megzabolázni.
  Jakab 3:3 Ímé a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az ő egész testöket igazgatjuk.
  Jakab 3:3 A lovak szájába zablát teszünk, hogy engedelmeskedjenek akaratunknak. Így a zablával a ló egész testét irányítani tudjuk.
  Jakab 3:3 Ha a lovaknak zablát teszünk a szájukba, hogy engedelmeskedjenek nekünk, akár egész testüket is elvezethetjük.
  Jakab 3:4 Ímé a hajók is, noha mily nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól oda fordíttatnak, a hová a kormányos szándéka akarja.
  Jakab 3:4 Vagy gondoljatok a hajókra! Lehetnek bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, az irányításukhoz elég egy kis kormány: arra fordulnak, amerre a kormányos akarja.
  Jakab 3:4 Lám, a hajók is mekkorák, amellett er?szakos szelek is sodorják ?ket, de egy igen kicsiny kormány oda vezetheti ?ket, ahová a kormányos kedve akarja.
  Jakab 3:5 Ezenképen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt!
  Jakab 3:5 Ugyanígy van a nyelv is: bár csak kis része a testnek, mégis azzal dicsekedhet, hogy igen nagy hatása van! Gondoljatok arra, milyen nagy erdőt tűzbe boríthat egyetlen lángnyelvecske!
  Jakab 3:5 Így a nyelv is kicsiny tag, de nagy dolgokkal kérkedik. Lám egészen kicsiny t?z mekkora erd?t gyújthat fel.
  Jakab 3:6 A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától.
  Jakab 3:6 Bizony, a nyelv is olyan veszélyes, mint a tűz! Testrészeink közül a nyelvünkkel, vagyis a beszédünkkel tudjuk a legnagyobb bajt okozni, és a legsúlyosabb gonoszságokat elkövetni. Beszédünkkel tönkre tehetjük egész testünket és életünket. Olyan tüzet gyújthatunk vele, amely elpusztíthat bennünket. Miért? Mert a nyelv tüzét a pokol lángjai gyújtják meg.
  Jakab 3:6 A nyelv is t?z. Egész világ a hamisságból. A nyelv befészkel?dik tagjaink közé, bemocskolja a testet, lángra gyújtja az élet körforgását, míg ?t magát a gyehenna gyújtja lángra.
  Jakab 3:7 Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető és megszelidíttetett az emberi természet által:
  Jakab 3:7 Mindenféle vadállatot meg lehet szelídíteni: a madarakat, szárazföldi és tengeri állatokat is. Sőt, az emberek meg is szelídítették őket.
  Jakab 3:7 Meg lehet fékezni minden természetet, a barmokét, madarakét, csúszómászókét, a tengeri állatokét is, féken tartja ?ket az emberi természet,
  Jakab 3:8 De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes.
  Jakab 3:8 De a nyelvet senki ember nem tudja megszelídíteni, mert az maga a nyughatatlan gonoszság, és tele van halálos méreggel.
  Jakab 3:8 de a nyelvet senki sem képes megfékezni, örökké állhatatlan gonosz az, telve halált hozó méreggel.
  Jakab 3:9 Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, a kik az Isten hasonlatosságára teremttettek:
  Jakab 3:9 Nyelvünkkel áldjuk és dicsérjük Urunkat és Atyánkat. De ugyanazzal a nyelvvel átkozzuk az embereket, akiket Isten a saját képére teremtett!
  Jakab 3:9 Vele áldjuk az Urat és Atyát, és vele átkozzuk az Isten hasonmására teremtett embereket.
  Jakab 3:10 Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni!
  Jakab 3:10 Ugyanabból a szájból származik áldás és átok! Testvéreim, nem lenne szabad, hogy ilyesmi megtörténjen!
  Jakab 3:10 A szájból jön az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie.
  Jakab 3:11 Vajjon a forrás ugyan abból a nyílásból csörgedeztet-é édest és keserűt?
  Jakab 3:11 Láttatok már olyan forrást, amelyből hol jóízű, hol meg keserű víz folyik?
  Jakab 3:11 Vajon a forrás ugyanabból az egy nyílásból bugyogtatja el? az édeset és a keser?t?
  Jakab 3:12 A vagy atyámfiai, teremhet-é a fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképen egy forrás sem adhat sós és édes vizet.
  Jakab 3:12 Vagy gondoljátok meg, testvéreim, teremhet-e a fügefa olajbogyót, vagy a szőlő fügét? Ugyanígy, édes víz sem eredhet sós forrásból.
  Jakab 3:12 Vajon teremhet-e a fügefa olajbogyókat és a sz?l?t?ke fügét? A sós forrás nem adhat édes vizet.
  Jakab 3:13 Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével.
  Jakab 3:13 Van közöttetek bölcs és értelmes ember? Mutassa meg a bölcsességét egész életével és olyan jótettekkel, amiket szelídséggel vitt végbe.
  Jakab 3:13 Ki a bölcs és tapasztalt férfi köztetek? Nemes magaviseletéb?l mutassa meg szelíd bölcsességgel a tetteit.
  Jakab 3:14 Ha pedig keserű irígység és czivódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen.
  Jakab 3:14 Ha ellenben keserű irigység és önzés van a szívetekben, ne dicsekedjetek a „bölcsességetekkel”! Az ilyen dicsekedés hazugság lenne, amely eltakarja az igazságot.
  Jakab 3:14 De ha keser? irigység tölt meg, és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen.
  Jakab 3:15 Ez nem az a bölcsesség, a mely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.
  Jakab 3:15 Az ilyen „bölcsesség” nem a Mennyből jön, nem Istentől származik, nem a Szent Szellemtől, hanem a földről, sőt a gonosz szellemektől.
  Jakab 3:15 Nem felülr?l száll alá az ilyen bölcsesség, hanem földi, lelki, ördögi az.
  Jakab 3:16 Mert a hol irígység és czivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van.
  Jakab 3:16 Mert ahol irigység, féltékenység és önző törekvések uralkodnak, ott zűrzavar és mindenféle gonosz dolog is megtalálható.
  Jakab 3:16 Ahol ugyanis irigység és civódás van, ott felfordulás és mindenféle hitvány cselekmény is van.
  Jakab 3:17 A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.
  Jakab 3:17 A Mennyből, vagyis Istentől származó bölcsesség elsősorban tiszta, azután békeszerető, figyelmes, kíméletes, megértő, és nagyon irgalmas. Az ilyen bölcsesség sok jó „gyümölcsöt” terem, azon kívül igazságos, nem kivételez senkivel és őszinte.
  Jakab 3:17 A felülr?l jöv? bölcsesség ellenben mindenek el?tt szentül tiszta, amellett békés, kíméletes, engedékeny, teli könyörülettel és jó gyümölcsökkel, nem ítélkez? és nem képmutató.
  Jakab 3:18 Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, a kik békességesen munkálkodnak.
  Jakab 3:18 Akik békességet teremtenek, békességben vetnek el olyan magokat, amikből idővel az igazságosság „gyümölcse” terem, vagyis olyan dolgok, amelyek Isten számára kedvesek.
  Jakab 3:18 Az igazságosság gyümölcsét a békesség készít?i békességben vetik el.
  Jakab Apostol levele 2  |  Lap tetejére  |  Jakab Apostol levele 4  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Jakab Apostol levele 3. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Egyszerű fordítás - Újszövetség, Csia Lajos - Újszövetség