Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Jakab Apostol levele 2. fejezet


 

  <<< >>>  

  Jakab 2:1 Atyámfiai ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, a mely van a dicsőség Urában, a mi Jézus Krisztusunkban.
  Jakab 2:1 Testvéreim, ti hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban. Ezért hát ne kivételezzetek senkivel!
  Jakab 2:1 Testvéreim, azt a hitet, melyet a dics?ség Urába, a mi Urunkba, a Krisztus Jézusba vetettetek, tisztán tartsátok a személyválogatástól.
  Jakab 2:2 Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény is szennyes ruhában;
  Jakab 2:2 Képzeljétek el, hogy bejön a gyülekezetbe egy jól öltözött, aranygyűrűs ember, és bejön egy szegény is, piszkos ruhában.
  Jakab 2:2 Ha például fényes ruhában, aranygy?r?vel az ujján bemegy összejöveteletekre egy férfi, aztán piszkos ruhában bemegy egy szegény is,
  Jakab 2:3 És rátekinttek arra, a kin a fényes ruha van, és azt mondjátok néki: Te ülj ide szépen; és a szegénynek ezt mondjátok: Te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé:
  Jakab 2:3 Ha a jól öltözött emberhez különleges figyelemmel fordultok, és azt mondjátok neki: „Ülj le erre a kényelmes helyre!”, a szegénynek meg azt mondjátok: „Te csak állj meg ott!”, vagy „Ülj le ide, a lábam elé!”
  Jakab 2:3 ti meg ránéztek a fényes ruhát visel?re, és azt mondjátok: Ülj le ide szépen, a szegénynek meg azt mondjátok: Állj oda, vagy ülj zsámolyom lábához.
  Jakab 2:4 Nem mondtatok-é ellent magatoknak, és nem lettetek-é gonosz gondolkozású birákká?
  Jakab 2:4 akkor különbséget tesztek közöttük, és gonosz módon azt gondoljátok, hogy az egyik ember fontosabb, mint a másik.
  Jakab 2:4 Akkor vajon nem lettetek-e ezzel magatokban személyválogatókká, s nem lettetek-e olyan bírákká, akikben rosszindulatú számítgatások élnek?
  Jakab 2:5 Halljátok meg szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten választotta-é ki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, a melyet azoknak ígért, a kik őt szeretik?
  Jakab 2:5 Figyeljetek ide, kedves testvéreim! Isten kiválasztotta azokat az embereket, akiket a világ szegénynek tart, hogy a hitük által gazdagok legyenek. Kiválasztotta őket, hogy övék legyen a Királyság, amit Isten azoknak ígért, akik szeretik őt.
  Jakab 2:5 Hallgassatok ide szeretett testvéreim. Nem Isten választotta-e ki magának azokat, akiket szegényekké tett a világ, de akik hitben gazdagok és ama királyságnak örökösei, melyet Isten ígért az ?t szeret?knek,
  Jakab 2:6 Ti pedig meggyaláztátok a szegényt. Avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak-é rajtatok, és nem ők hurczolnak-é titeket a törvény elé?
  Jakab 2:6 Ti pedig ilyen megalázó módon bántok a szegényekkel?! Pedig a gazdagok azok, akik mindig uralkodni akarnak rajtatok. Ők visznek benneteket a bíróság elé.
  Jakab 2:6 ti pedig megbecstelenítettétek a szegényt? Nem a hatalmaskodó gazdagok tipornak-e le titeket? Nem ?k hurcolnak-e törvényszékek elé?
  Jakab 2:7 Nem ők káromolják-é azt a szép nevet, a melyről neveztettek?
  Jakab 2:7 Ők azok, akik gonosz dolgokat mondanak Jézus szép nevéről, amelyről titeket is elneveztek.
  Jakab 2:7 Nem ?k káromolják-e azt a nemes nevet, melyet értetek segítségül hívtak?
  Jakab 2:8 Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekesztek.
  Jakab 2:8 Ez a királyi törvény az Írásokban található: „Úgy szeresd a másik embert is, mint saját magadat!” Ha ennek a parancsnak engedelmeskedtek, jól teszitek!
  Jakab 2:8 Ha az Írást követve valóban azon fáradtok, hogy ezt a királyi törvényt: „Szeresd felebarátodat mint magadat” megvalósítsátok, nemesen cselekesztek.
  Jakab 2:9 De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói.
  Jakab 2:9 De ha az egyik embert fontosabbnak tartjátok a másiknál, akkor bűnt követtek el, és Isten Törvénye ellen vétkeztek.
  Jakab 2:9 Ha azonban személyt válogattok, a vétket m?velitek, s a törvény rátok bizonyítja, hogy áthágjátok azt.
  Jakab 2:10 Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös.
  Jakab 2:10 Hiszen ha valaki csak egy dologban bűnös, különben pedig az összes többi parancsot megtartja, mégis az egész Törvény ellen vétkezik.
  Jakab 2:10 Ha valaki az egész törvényt meg?rzi, egyetlen egyben azonban megbotlik, minden parancs áthágásában vétkes.
  Jakab 2:11 Mert a ki ezt mondotta: Ne paráználkodjál, ezt is mondotta: Ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél.
  Jakab 2:11 Isten azt mondta: „Ne csald meg a feleségedet, vagy férjedet!” De ugyanaz az Isten ezt is mondta: „Ne kövess el gyilkosságot!” Így ha nem csalod meg a házastársadat, de meggyilkolsz valakit, akkor is az egész Törvény ellen vétkezel.
  Jakab 2:11 Mert aki azt mondja: „Ne törj házasságot.” Azt is mondja: „Ne ölj!” Ha nem törsz házasságot, de ölsz, a törvény áthágója vagy.
  Jakab 2:12 Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint a kiket a szabadság törvénye fog megítélni.
  Jakab 2:12 Titeket a szabadság törvénye alapján fognak megítélni. Erre mindig emlékezzetek, ha mondtok, vagy tesztek valamit!
  Jakab 2:12 Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, hogy titeket a szabadság törvényével fognak megítélni.
  Jakab 2:13 Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, a ki nem cselekszik irgalmasságot; és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen.
  Jakab 2:13 Ha valaki nem bánik irgalommal másokkal, őt is irgalmatlanul fogják elítélni. Az irgalom azonban erősebb, mint az ítéletet, és legyőzi azt.
  Jakab 2:13 A törvény (az ítélet) tudniillik könyörtelen azzal szemben, aki nem cselekedett könyörületet. A könyörületnek van dicsekedni valója a törvény (ítélet) ellenében.
  Jakab 2:14 Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit?
  Jakab 2:14 Testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy hisz, de ez a tetteiből nem látszik meg, akkor annak az embernek a „hite” nem ér semmit! Vajon az ilyen „hit” által megmenekülhet-e?
  Jakab 2:14 Mi a haszon abból, testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy hite van, de tettei nincsenek? Képes-e a hit megmenteni ?t?
  Jakab 2:15 Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül,
  Jakab 2:15 Ha például egy testvérnek — akár férfinak, akár nőnek — nincs rendes ruhája, és nincs mit ennie,
  Jakab 2:15 Tegyük fel, hogy egy férfi–, vagy n?testvér mezítelen s hiányzik a mindennapi eledele,
  Jakab 2:16 És azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, a mikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna?
  Jakab 2:16 akkor hiába mondjátok neki: „Isten veled, remélem, nem fogsz fázni, és lesz mit enned.” Ha nem adtok neki ruhát és ennivalót, ugyan mit érnek a szavak? Bizony, nem érnek semmit!
  Jakab 2:16 aztán azt mondja nekik közületek valaki: „Menjetek el békével! Melegedjetek meg, lakjatok jól!” Ámde nem adjátok meg nekik, ami a testnek szükséges, mi a haszon bel?le?
  Jakab 2:17 Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.
  Jakab 2:17 Ugyanígy van a hit is: ha nem követik a tettek, akkor halott. Nem ér semmit, mert nincs benne élet.
  Jakab 2:17 Így van a hittel is, ha tettei nincsenek, magára marad holtan.
  Jakab 2:18 De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet.
  Jakab 2:18 De azt mondhatja valaki: „Neked hited van, nekem meg tetteim.” Jó, akkor próbáld megmutatni a „tettek nélküli hitedet”, én pedig azzal mutatom meg hogy hiszek, amit a hitem alapján teszek!
  Jakab 2:18 De így szól valaki: Neked hited van, nekem pedig tetteim vannak. Mutasd el? a hitedet a tettek nélkül. Én majd el?mutatom a hitemet a tetteimb?l.
  Jakab 2:19 Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.
  Jakab 2:19 Hiszitek, hogy csak egyetlen Isten van? Helyes! De gondoljátok meg, hogy ezt a gonosz szellemek is hiszik — és reszketnek a félelemtől.
  Jakab 2:19 Te hiszed, hogy egy az Isten. Nemesen teszed. Az ördögi szellemek is hisznek ennyit, és borzadályban élnek.
  Jakab 2:20 Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt?
  Jakab 2:20 Ó, ti ostoba emberek! Bebizonyítsam nektek, hogy az a hit, amelyből nem következnek tettek, nem ér semmit?
  Jakab 2:20 Fel akarod ismerni haszontalan ember, hogy a hit tettek nélkül tehetetlen?
  Jakab 2:21 Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra?
  Jakab 2:21 Ábrahám, ősapánk is azzal vált Isten számára elfogadhatóvá, amit tett: amikor az oltáron felajánlotta Istennek a fiát, Izsákot!
  Jakab 2:21 Atyánk, Ábrahám nem tettek alapján lett igazságossá azután, hogy fiát, Izsákot az oltárra vitte?
  Jakab 2:22 Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit;
  Jakab 2:22 Ebből láthatjátok, hogy Ábrahám hite és a tettei összhangban voltak. A hite azzal vált tökéletessé, amit a hite alapján tett.
  Jakab 2:22 Látod, hogy a hit a tettekkel összedolgozik? S hogy a hit befejezettsége a tettekb?l folyik?
  Jakab 2:23 És beteljesedett az Írás, a mely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul, és Isten barátjának neveztetett.
  Jakab 2:23 Így teljesedett be, amit a Írás mond: „Ábrahám hitt Istennek, és bízott benne. Isten pedig elfogadta Ábrahám hitét, és elfogadta őt magát is”. Ezért nevezte Isten a „barátjának Ábrahámot”.
  Jakab 2:23 Izsák áldozatul vitelekor teljesedett be az írás: „Ábrahám hitt az Istennek, és azt igazságosságul számították be neki”, úgyhogy „Isten barátjának” is nevezték.
  Jakab 2:24 Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből.
  Jakab 2:24 Látjátok tehát, hogy az embert a tettei teszik valóban elfogadhatóvá Isten számára. Pusztán a hite által ez nem lehetséges.
  Jakab 2:24 Lássátok meg hát, hogy tettek alapján válik igazságossá az ember, s nem egyedül a hit alapján.
  Jakab 2:25 Hasonlatosképen pedig a tisztátalan Ráháb is, avagy nem cselekedetekből igazíttatott é meg, a mikor a követeket házába fogadta, és más úton bocsátotta ki?
  Jakab 2:25 Ugyanerre példa a prostituált Ráháb esete is. Ő is a tettei alapján lett Isten számára elfogadhatóvá, amikor házába fogadta az izraeli kémeket, és segített nekik, hogy másik úton meneküljenek el az üldözők elől.
  Jakab 2:25 Ugyanúgy történt a parázna Ráhábbal is, hát nem tettek alapján lett igazságossá azzal, hogy befogadta a kémeket, és más úton indította el ?ket?
  Jakab 2:26 Mert a miképen holt a test szellem nélkül, akképen holt a hit is cselekedetek nélkül.
  Jakab 2:26 Ahogyan az ember teste halott a szellem nélkül, ugyanúgy a hit is halott, ha nem tesz semmit.
  Jakab 2:26 Miként ugyanis a test szellem nélkül halott, ugyanúgy a hit is halott tettek nélkül.
  Jakab Apostol levele 1  |  Lap tetejére  |  Jakab Apostol levele 3  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Jakab Apostol levele 2. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Egyszerű fordítás - Újszövetség, Csia Lajos - Újszövetség