Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Olvasd velem Biblia - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Zsidókhoz írt levél 9. fejezet


 

  <<< >>>  

  Zsidók 9:1 Annakokáért voltak ugyan az első szövetségnek is istentiszteletei rendtartásai, mint szintén világi szenthelye.
  Zsidók 9:1 Az első szövetségnek is volt tehát istentiszteleti rendje és földi szent helye.
  Zsidók 9:1 A Régi Szövetségben sok parancs volt az istentiszteletről és annak helyéről,
  Zsidók 9:2 Mert sátor építtetett, az első, a melyben vala a gyertyatartó, meg az asztal és a kenyerek felrakása; ezt nevezték szenthelynek.
  Zsidók 9:2 Mert sátort építettek, melynek első részében volt a gyertyatartó meg az asztal és a szent kenyerek: azt nevezték szentélynek.
  Zsidók 9:2 a Szent Sátorról, amelyet emberek építettek. Ennek első részében volt a hétágú mécses-tartó, és az Istennek felajánlott szent kenyerek asztala. Ezt a helyet Szentélynek nevezték.
  Zsidók 9:3 A második kárpiton túl pedig az a sátor, melyet neveztek szentek szentének,
  Zsidók 9:3 A második kárpiton túl pedig volt egy sátor, amelyet szentek szentjének neveztek:
  Zsidók 9:3 A második függöny mögött volt a Szentek Szentje.
  Zsidók 9:4 Melyben vala az arany füstölő oltár és a szövetség ládája beborítva minden felől aranynyal, ebben a mannás aranykorsó és Áron kihajtott vesszeje meg meg a szövetség táblái,
  Zsidók 9:4 ebben volt egy arany füstölőoltár és a szövetség ládája, minden oldalról arannyal borítva. A szövetségládában volt az aranyedény mannával tele és Áron kivirágzott vesszeje, meg a szövetség táblái,
  Zsidók 9:4 Ebben volt az arany Füstölő-oltár, és a Szövetség Ládája, amelyet mindenhol arany borított. A ládában volt egy aranykorsó, ebben manna; meg Áron botja, amely egyszer leveleket hajtott; és a Szövetség kőtáblái.
  Zsidók 9:5 Fölötte pedig a dicsőség kérubjai, beárnyékolva a fedelet, a mikről most nem szükséges külön szólani.
  Zsidók 9:5 fölötte pedig a dicsőség kerubjai, amelyek beárnyékolták az engesztelés helyét. De ezekről most nem kell részletesen szólni.
  Zsidók 9:5 A láda fölött pedig a dicsőséges kérubok, akik beárnyékolták a kegyelem helyét. De most nincs idő arra, hogy ezekről részletesen beszéljünk.
  Zsidók 9:6 Ezek pedig ekképen levén elrendezve; az első sátorba ugyan mindenkor bejárnak a papok az istentisztelet elvégzésére,
  Zsidók 9:6 Miután ezeket így rendezték el: a sátor első részébe mindenkor bejárnak az istentiszteleti szolgálatot végző papok,
  Zsidók 9:6 A Szent Sátorban úgy volt minden elrendezve, ahogy az előbb elmondtam. A papok naponta bementek az első sátorba, hogy ott imádják Istent, és papi szolgálatukat elvégezzék.
  Zsidók 9:7 A másodikba azonban egy-egy évben egyszer csak maga a főpap, vérrel, melyet magáért és a nép bűneiért áldoz.
  Zsidók 9:7 a másodikba azonban csak évenként egyszer, és egyedül a főpap mehet be, azzal a vérrel, amelyet bemutat önmagáért és a nép tudatlanságból eredő vétkeiért.
  Zsidók 9:7 A második sátorba azonban egyedül a főpap mehetett be, ő is csak évente egyszer. Akkor is csak úgy, ha vért vitt magával. Ezt a vért a saját bűneiért és a nép bűneiért kellett bevinnie, hogy felajánlja Istennek. De csak azokért a bűnökért, amiket az emberek úgy követtek el, hogy nem tudták, hogy bűn az, amit tesznek.
  Zsidók 9:8 Azt jelentvén ki ezzel a Szentszellem, hogy még nem nyilt meg a szentély útja, fennállván még az első sátor.
  Zsidók 9:8 A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út.
  Zsidók 9:8 Ezzel pedig azt mutatja meg a Szent Szellem, hogy amíg az első sátor áll, addig nem lehet a Szentek Szentjébe bemenni.
  Zsidók 9:9 A mi példázat a jelenkori időre, mikor áldoznak oly ajándékokkal és áldozatokkal, melyek nem képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálattevőt,
  Zsidók 9:9 Példázat ez nekünk a mostani időre, hogy ott olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem tudják lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt.
  Zsidók 9:9 Ez a példa a mi korunkra is vonatkozik. Azt jelenti, hogy az Istennek felajánlott ajándékok és áldozatok nem tudták szellemileg tökéletessé tenni azt az embert, aki az áldozatot bemutatta.
  Zsidók 9:10 Csakis ételekkel meg italokkal és különböző mosakodásokkal - melyek testi rendszabályok - a megjobbulás idejéig kötelezők.
  Zsidók 9:10 Ezek a külső rendelkezések, amelyek ételekre, italokra és különböző mosakodásokra vonatkoznak, csak az új rendelkezés idejéig kötelezők.
  Zsidók 9:10 Hiszen ezekben a szertartásokban csak ételek, italok, különböző mosakodások, meg egyéb külső dolgok szerepeltek. Ezek csak kívülről érintik az ember testét, de nem változtatnak a szívénlelkén. Isten arra az időre adta ezeket az embereknek, amíg el nem jött a helyreállítás ideje.
  Zsidók 9:11 Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül,
  Zsidók 9:11 Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való.
  Zsidók 9:11 Ez az idő pedig most van, hiszen Krisztus a mi Főpapunk már eljött. Ő azoknak a jó dolgoknak a Főpapja, amik már elérkeztek hozzánk, és amik még csak ezután fognak eljönni. De nem földi sátorban végzi a papi szolgálatot, mint azok a régi papok. Jobb és tökéletesebb sátorban szolgál, amit nem emberek építettek, és nem tartozik a teremtett világhoz.
  Zsidók 9:12 És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által, ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.
  Zsidók 9:12 Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett.
  Zsidók 9:12 Krisztus nem a kecskék, vagy borjak vérét vitte, hanem a saját vérét, amikor a Mennyben bement a Szentek Szentjébe. Csak egyszer ment be, de örökre bement — és ezzel örökre biztosította számunkra a megmenekülést.
  Zsidók 9:13 Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára:
  Zsidók 9:13 Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz,
  Zsidók 9:13 A régi időkben a kecskék és a borjak vérét és a tehén hamuját rászórták az emberekre. Így tették őket „tisztává”, de csak külsőleg.
  Zsidók 9:14 Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, a ki örökké való Szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.
  Zsidók 9:14 akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek.
  Zsidók 9:14 Krisztus vére azonban sokkal-sokkal többre képes! Megtisztítja a lelkiismeretünket a halott dolgoktól, hogy azután az élő Istent szolgálhassuk. Hiszen Jézus Krisztus tökéletes áldozatként ajánlotta fel magát Istennek az örökkévaló Szellem által.
  Zsidók 9:15 És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.
  Zsidók 9:15 Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét.
  Zsidók 9:15 Krisztus Új Szövetséget kötött velünk. Mert azért halt meg, hogy az embereket megszabadítsa a bűnöktől, amiket a Régi Szövetség idején követtek el. És azért is, hogy azok, akiket Isten elhívott, megkapják örökkévaló örökségüket, amit Isten ígért nekik.
  Zsidók 9:16 Mert a hol végrendelet van, szükséges, hogy a végrendelkező halála bekövetkezzék.
  Zsidók 9:16 Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie;
  Zsidók 9:16 Mielőtt valaki meghal, végrendeletet készít, amely csak akkor érvényes, ha ez az ember már meghalt.
  Zsidók 9:17 Mivel a végrendelet holtak után jogerős, különben pedig, ha él a végrendelkező, épen nem érvényes.
  Zsidók 9:17 mert a végrendelet csak halál esetén érvényes; amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen.
  Zsidók 9:17 Ha még él, akkor nem ér semmit a végrendelet. Ezért meg kell bizonyosodni arról, hogy az illető valóban meghalt-e.
  Zsidók 9:18 Innét van, hogy az első sem szenteltetett meg vér nélkül.
  Zsidók 9:18 Innen van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül.
  Zsidók 9:18 Hasonló a helyzet itt is. Ezért nem volt érvényes a Régi Szövetség sem a vér, vagyis halál nélkül.
  Zsidók 9:19 Mert mikor Mózes a törvény szerint minden parancsolatot elmondott az egész népnek, vevén a borjúknak és a bakoknak vérét, vízzel és vörös gyapjúval meg izsóppal együtt, magát a könyvet is és az egész népet meghintette,
  Zsidók 9:19 Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és bakok vérét vízzel, vörös gyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet és utána az egész népet, [2Móz 24,6-8]
  Zsidók 9:19 Mózes előbb az egész népnek elmondta a Törvény minden rendelkezését. Azután vette a borjak és kecskék vérét, meg vizet, vörös gyapjút és izsópot, és ráfröcskölte a vért a Törvény könyvére és az egész népre.
  Zsidók 9:20 Mondván: Ez azon szövetség vére, a melyet Isten számotokra rendelt.
  Zsidók 9:20 e szavakkal: "Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten rendelt számotokra."
  Zsidók 9:20 Azt mondta: „Ez a vér teszi érvényessé a Szövetséget, amit Isten parancsolt nektek.”
  Zsidók 9:21 Majd a sátort is és az istentiszteletre való összes edényeket hasonlóképen meghintette vérrel.
  Zsidók 9:21 Aztán hasonlóképpen meghintette vérrel a sátort és az istentisztelet minden eszközét is.
  Zsidók 9:21 Ugyanígy vérrel fröcskölte be a Szent Sátrat, és azokat az dolgokat, amiket a papok használtak.
  Zsidók 9:22 És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat.
  Zsidók 9:22 A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat.
  Zsidók 9:22 A Törvény parancsai szerint szinte mindent vérrel kell „megtisztítani”, és a vér használata nélkül nincs lehetőség a bűnök megbocsátására sem.
  Zsidók 9:23 Annakokáért szükséges, hogy a mennyei dolgoknak ábrázolatai effélékkel tisztíttassanak meg, magok a mennyei dolgok azonban ezeknél különb áldozatokkal.
  Zsidók 9:23 Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal.
  Zsidók 9:23 A Szent Sátor és a régi szertartások csupán hasonlítanak azokra a valódi dolgokra, amik a Mennyben vannak. A földön olyan áldozatokra volt szükség, amilyenekről az előbb beszéltünk, hogy megtisztítsák a földi dolgokat. De a valóságos mennyei dolgok ennél különb áldozatot kívánnak.
  Zsidók 9:24 Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk.
  Zsidók 9:24 Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk.
  Zsidók 9:24 Ezért Krisztus nem a földi, emberek által készített Szent Sátorba ment be, hanem egyenesen a Mennybe. A földi Szent Sátor ugyanis csak a másolata az igazinak, amely a Mennyben van. Jézus Krisztus azért ment fel a Mennybe, hogy ott most a mi érdekünkben jelenjen meg Isten előtt.
  Zsidók 9:25 Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint a hogy a főpap évenként bemegy a szentélybe idegen vérrel;
  Zsidók 9:25 Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével,
  Zsidók 9:25 De nem azért ment be, hogy újra meg újra feláldozza magát. A földi főpapnak valóban minden évben újra meg újra be kellett vinnie a vért a Szentek Szentjébe. Nem a saját vérét vitte, hanem az áldozati állatokét.
  Zsidók 9:26 Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtése óta; így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.
  Zsidók 9:26 mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.
  Zsidók 9:26 Ha Krisztus is földi főpap lenne, neki is már sokszor fel kellett volna magát áldoznia a világ teremtése óta. De csak egyetlen egyszer jelent meg, amikor az idő már a vége felé közeledik, hogy önmagát feláldozza. Ez az egyetlen áldozat egyszer és mindenkorra elegendő. Azzal, hogy Jézus Krisztus feláldozta sajátmagát, véglegesen leszámolt a bűnnel.
  Zsidók 9:27 És miképen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:
  Zsidók 9:27 És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik,
  Zsidók 9:27 Minden embernek meg kell halnia egyszer, azután pedig ítéletre kerül. Ez egészen biztos.
  Zsidók 9:28 Azonképen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, a kik őt várják idvességökre.
  Zsidók 9:28 úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.
  Zsidók 9:28 Ugyanígy egészen biztos, hogy Jézus Krisztus is csak egyszer áldozta fel magát, hogy sok ember bűnét elvegye. Amikor pedig majd másodszor is megjelenik, akkor már nem azért jön, hogy a bűnnel elbánjon, hanem hogy szabadulást hozzon azoknak, akik várva-várják őt.
  Zsidókhoz írt levél 8  |  Lap tetejére  |  Zsidókhoz írt levél 10  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Zsidókhoz írt levél 9. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség