Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Olvasd velem Biblia - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Zsidókhoz írt levél 10. fejezet


 

  <<< >>>  

  Zsidók 10:1 Minthogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennélfogva azokkal az áldozatokkal, a melyeket esztendőnként szzünetlenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat;
  Zsidók 10:1 Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat.
  Zsidók 10:1 A Törvényben csak az árnyéka van meg azoknak a jó dolgoknak, amik majd el fognak jönni. Ezért a Törvény nem is adhat tiszta képet ezekről a valóságos dolgokról. Így vannak azok az áldozatok is, amiket a Törvény szerint évről évre újra be kell mutatni Istennek. Ezek az áldozatok soha nem tudják tökéletessé tenni azokat, akik ilyen módon közelednek Istenhez.
  Zsidók 10:2 Különben megszűnt volna az áldozás, mivelhogy az egyszer megtisztult áldozók többé semminemű bűntudattal nem bírtak volna.
  Zsidók 10:2 Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak, és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot.
  Zsidók 10:2 Hiszen ha a Törvény tökéletessé tette volna őket, már régen abbahagyták volna az áldozatokat! Akkor ugyanis akik az áldozatokat bemutatták, egyszer s mindenkorra megtisztultak volna, és nem lenne többé bűntudatuk. De nem ez a helyzet!
  Zsidók 10:3 De azok esztendőnként bűnre emlékeztetnek.
  Zsidók 10:3 De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek.
  Zsidók 10:3 Az áldozatokat minden évben be kell mutatni, és ezek állandóan a bűnre emlékeztetnek.
  Zsidók 10:4 Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket.
  Zsidók 10:4 Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el.
  Zsidók 10:4 Mert a borjak és a kecskék vére nem képes végérvényesen eltörölni a bűnöket.
  Zsidók 10:5 Azért a világba bejövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem,
  Zsidók 10:5 Ezért, amikor eljön a világba, így szól: "Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem;
  Zsidók 10:5 Ezért mondta Krisztus, amikor bejött a világba: „Istenem, nem kívántad a bűnért való áldozatokat, sem a hálaáldozatokat, hanem testet alkottál nekem.
  Zsidók 10:6 Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél.
  Zsidók 10:6 égő- és bűnért való áldozatot nem kedveltél.
  Zsidók 10:6 Nem lelted örömödet a teljesen elégetett áldozatokban és a vétekért való áldozatokban.
  Zsidók 10:7 Akkor mondám: Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva vagyon rólam), hogy cselekedjem óh Isten a te akaratodat.
  Zsidók 10:7 Akkor ezt mondtam: Íme, itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem."
  Zsidók 10:7 Ezért azt mondtam: Itt vagyok én, Istenem! Azért jöttem, hogy véghezvigyem, amit te akarsz, Pontosan úgy, ahogy a könyvtekercsben meg van írva rólam” Zsolt 40:7-9
  Zsidók 10:8 Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és égő, meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél a melyeket a törvény szerint visznek,
  Zsidók 10:8 Előbb azt mondta: "Áldozatokat és ajándékokat, égő- és bűnért való áldozatokat nem akartál, nem is kedveltél" (ezeket a törvény szerint mutatják be),
  Zsidók 10:8 Tehát először azt mondja: „Nem akarod a bűnért való áldozatokat, a hálaáldozatokat, a teljesen elégetett és a vétekért való áldozatokat.” Pedig ezek olyan áldozatok, amiket a Törvény szerint kell bemutatni.
  Zsidók 10:9 Ekkor ezt mondotta: Ímé itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat,
  Zsidók 10:9 de azután így szólt: "Íme, itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat." Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat:
  Zsidók 10:9 Azután pedig így szól: „Itt vagyok, eljöttem, hogy teljesítsem akaratodat.” Ez azt jelenti, hogy Isten megszünteti az áldozatok régi rendjét, és ugyanakkor új rendet vezet be.
  Zsidók 10:10 A mely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által.
  Zsidók 10:10 az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra.
  Zsidók 10:10 Jézus Krisztus valóban véghezvitte mindazt, amit Isten akart. Bennünket pedig Istennek ez az akarata tett az ő számára különválasztott néppé. Igen, ez Jézus testének egyetlen feláldozása által történt meg, amely mindörökké érvényes.
  Zsidók 10:11 És minden pap naponként szolgálatban áll és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, a melyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket.
  Zsidók 10:11 Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. [2Móz 29,38]
  Zsidók 10:11 A régi időkben az izraeli papok minden nap szolgálatban álltak és elvégezték a Törvény által előírt kötelességüket. Újra és újra bemutatták ugyanazokat az áldozatokat, amelyek soha nem tudták eltörölni a bűnöket.
  Zsidók 10:12 Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre űle az Istennek jobbjára,
  Zsidók 10:12 Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült,
  Zsidók 10:12 Ezzel ellentétben Krisztus csak egyetlen egy áldozatot mutatott be a bűnökért. Az az egy viszont örökre érvényes. Miután Krisztus ezt befejezte, leült Isten jobb oldalán.
  Zsidók 10:13 Várván ímmár, míg lábainak zsámolyául vettetnek az ő ellenségei.
  Zsidók 10:13 és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá.
  Zsidók 10:13 Most már csak arra vár, hogy Isten minden ellenségét Krisztus hatalma alá kényszerítse.
  Zsidók 10:14 Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.
  Zsidók 10:14 Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.
  Zsidók 10:14 Mert Krisztus ezzel az egyetlen egy áldozatával örök időkre tökéletessé tette azokat az embereket, akiket Isten számára különválaszt, és szolgálatára felkészít.
  Zsidók 10:15 Bizonyságot tesz pedig erről mi nékünk a Szentszellem is, mert minekutána előre mondotta:
  Zsidók 10:15 De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ez után az ige után:
  Zsidók 10:15 Ugyanezt mondja nekünk a Szent Szellem is. Azt mondja először:
  Zsidók 10:16 Ez az a szövetség, melyet kötök velök ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjökbe írom be azokat,
  Zsidók 10:16 "Ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán", így szól az Úr: "Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom;
  Zsidók 10:16 „Ilyen Szövetséget fogok velük kötni azok után a napok után — mondja az Úr — törvényeimet a szívükbe vésem, és beírom az értelmükbe.” Jer 31:33; Zsid 8:10
  Zsidók 10:17 Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.
  Zsidók 10:17 bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg."
  Zsidók 10:17 Azután pedig ezt mondja: „És nem fogok soha visszaemlékezni bűneikre és gonoszságaikra.” Jer 31:34; Zsid 8:11-12
  Zsidók 10:18 A hol pedig bűnök bocsánata vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat.
  Zsidók 10:18 Ahol pedig a bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat.
  Zsidók 10:18 Ha pedig Isten megbocsátja a bűnöket, akkor többé nincs szükség a bűnért való áldozatra!
  Zsidók 10:19 Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által,
  Zsidók 10:19 Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által,
  Zsidók 10:19 Ezért, testvéreim, félelem nélkül, bizalommal és teljesen szabadon bemehetünk a mennyei Szentek Szentjébe. Ez Jézus vére (halála) miatt lehetséges,
  Zsidók 10:20 Azon az úton, a melyet ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által,
  Zsidók 10:20 azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által;
  Zsidók 10:20 hiszen megnyitotta az utat, amely oda vezet. Ez új és élő út, amely bevezet a függönyön keresztül a Szentek Szentjébe. A függöny pedig nem más, mint Jézus teste.
  Zsidók 10:21 És lévén nagy papunk az Isten háza felett:
  Zsidók 10:21 és mivel nagy papunk van az Isten háza felett:
  Zsidók 10:21 Hatalmas Főpapunk van, aki Isten családját kormányozza!
  Zsidók 10:22 Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint a kiknek szívök tiszta a gonosz lelkiismerettől,
  Zsidók 10:22 járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől,
  Zsidók 10:22 Ezért őszinte szívvel és a hit bizonyosságával közeledjünk Istenhez! Hiszen a szívünket Jézus vére (halála) megtisztította a rossz lelkiismerettől, ahhoz hasonlóan, ahogy a tiszta víz lemossa testünkről a piszkot.
  Zsidók 10:23 És testök meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, a ki ígéretet tett,
  Zsidók 10:23 a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett.
  Zsidók 10:23 Kapaszkodjunk bele erősen a reménységbe, és bátran beszéljünk az embereknek arról, amit remélünk, mert Isten, akitől az ígéreteket kaptuk, meg is fogja adni, amit megígért nekünk.
  Zsidók 10:24 És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett,
  Zsidók 10:24 Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk.
  Zsidók 10:24 Figyeljünk oda egymásra is! Azon gondolkozzunk, hogyan tudnánk egymást segíteni és bátorítani, hogy jobban szeressük egymást, és jó dolgokat tegyünk.
  Zsidók 10:25 El nem hagyván a magunk gyülekezetét, a miképen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget.
  Zsidók 10:25 Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.
  Zsidók 10:25 Ne hagyjuk abba azt a törekvésünket, hogy egyre inkább összegyűljünk, bár vannak olyanok, akik elhanyagolják ezt. Bátorítsuk egymást, és folytassuk az összegyülekezést, mert látjuk, hogy közeledik az a bizonyos Nap!
  Zsidók 10:26 Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat,
  Zsidók 10:26 Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat,
  Zsidók 10:26 Mert ha szándékosan továbbra is vétkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs többé bűnért való áldozat, amely eltörölhetné bűneinket.
  Zsidók 10:27 Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a a tűznek lángja, a mely megemészti az ellenszegülőket.
  Zsidók 10:27 hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket.
  Zsidók 10:27 Nem marad más hátra, mint rettegve várni Isten ítéletére és haragjának pusztító tüzére, amely mindenkit elpusztít, aki ellenkezik vele.
  Zsidók 10:28 A ki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanubizonyságra irgalom nélkül meghal;
  Zsidók 10:28 Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal.
  Zsidók 10:28 Ha valaki Mózes Törvényének nem engedelmeskedett — és ezt két vagy három ember bizonyította — akkor a bűnöst meg kellett ölni. Nem volt szabad megkönyörülni rajta.
  Zsidók 10:29 Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, a ki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, melylyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Szellemét bántalmazza?
  Zsidók 10:29 Mit gondoltok: mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten Fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem Lelkét megcsúfolja?
  Zsidók 10:29 Akkor vajon mit érdemel az az ember, aki az Isten Fiát „megtapossa”? Bizony, az ilyen ember még sokkal súlyosabb büntetést kap! Igen, mert nem tisztelte Jézus vérét (halálát), amellyel az Új Szövetséget megkötötte. Pedig ez az a vér, amely azt az embert egyszer már megtisztította! Az ilyen ember súlyos büntetést érdemel, mert a Kegyelem Szellemét megbántotta!
  Zsidók 10:30 Mert ismerjük azt, a ki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét.
  Zsidók 10:30 Mert ismerjük azt, aki így szólt: "Enyém a bosszúállás, én megfizetek." És ismét: "Az Úr megítéli az ő népét."
  Zsidók 10:30 Mert ismerjük azt, aki ezt mondta: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek!” És ezt is mondta: „Az Úr fogja megítélni népét.”
  Zsidók 10:31 Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni.
  Zsidók 10:31 Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni.
  Zsidók 10:31 Bizony, rettenetes dolog, az élő Isten kezébe kerülni!
  Zsidók 10:32 Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, a melyekben, minekutána megvilágosíttattatok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki,
  Zsidók 10:32 De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki.
  Zsidók 10:32 Emlékezzetek azokra az időkre, amikor először megismertétek az igazságot! Milyen sok szenvedést kellett elviselnetek, mégis kitartottatok.
  Zsidók 10:33 Midőn egyfelől gyalázásokkal és nyomorgattatásokkal nyilvánosság elé hurczoltak titeket, másfelől társai lettetek azoknak, a kik így jártak.
  Zsidók 10:33 Mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanez történt.
  Zsidók 10:33 Volt, hogy sok ember előtt megszégyenítettek, és gonoszul bántak veletek. Ti pedig segítettétek azokat, akik így szenvedtek.
  Zsidók 10:34 Mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy néktek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyekben.
  Zsidók 10:34 A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van.
  Zsidók 10:34 Igen, segítettétek azokat, akiket börtönbe zártak, és együtt szenvedtetek velük. Még azt is jókedvvel viseltétek, amikor a vagyonotokat erőszakkal elvették tőletek. Hiszen tudtátok, hogy sokkal értékesebb és örökkévaló kincsetek van.
  Zsidók 10:35 Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van.
  Zsidók 10:35 Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van.
  Zsidók 10:35 Ezért hát őrizzétek meg ezt a bátorságot és hitet, mert nagy jutalom vár rátok!
  Zsidók 10:36 Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet.
  Zsidók 10:36 Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret.
  Zsidók 10:36 Legyetek türelmesek és kitartók! Miután mindent véghez vittetek, amit Isten akar, meg fogjátok tőle kapni, amit ígért!
  Zsidók 10:37 Mert még vajmi kevés idő, és a ki eljövendő, eljő és nem késik.
  Zsidók 10:37 Mert még "egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik.
  Zsidók 10:37 Ő mondja: „Hamarosan megérkezik, akit várunk, nem fog elkésni.
  Zsidók 10:38 Az igaz pedig hitből él. És a ki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem.
  Zsidók 10:38 Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem."
  Zsidók 10:38 (Isten azt mondja:) igazságos szolgám akit elfogadtam, aki bízik és hisz bennem, örökké élni fog. De ha fél és visszafordul, az nincs kedvemre.” Hab 2:3-4
  Zsidók 10:39 De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.
  Zsidók 10:39 De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.
  Zsidók 10:39 Mi azonban nem azok közé tartozunk, akik visszafordulnak és elvesznek, hanem azokhoz, akik hisznek, hogy megmentsék a lelküket.
  Zsidókhoz írt levél 9  |  Lap tetejére  |  Zsidókhoz írt levél 11  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Zsidókhoz írt levél 10. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség