Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


A Biblia próféciái: Az alapok - Amir Tsarfati, Barry Stagner

Amir Tsarfati, Barry Stagner

A Biblia próféciái: Az alapok

Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (kék)

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Tituszhoz írt levél 2. fejezet


 

  <<< >>>  

  Titusz 2:1 Te pedig azokat szóljad, a mik az egészséges tudományhoz illenek.
  Titusz 2:1 Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással,
  Titusz 2:1 Te azonban, Titusz, tanítsd meg az embereknek, mit kell tenniük, hogy az egészséges tanítást kövessék.
  Titusz 2:2 Hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek; a hitben, szeretetben, tűrésben épek.
  Titusz 2:2 hogy az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok, a hitben, a szeretetben és az állhatatosságban egészségesek;
  Titusz 2:2 Az idősebb férfiakat arra tanítsd, hogy józanok és mértéktartók, tiszteletre méltóak és bölcsek, hogy kövessék az egészséges tanítást, legyenek szeretetteljesek és türelmesek!
  Titusz 2:3 Hasonlóképen a vén asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók;
  Titusz 2:3 ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek; senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borivás rabjai, tanítsanak a jóra;
  Titusz 2:3 Hasonlóképpen, tanítsd az idősebb asszonyokat, hogy tiszteletre méltóan viselkedjenek, ahogy ez Isten népéhez illik. Tanítsd őket, hogy ne mondjanak senkiről rosszat, és ne legyenek részegesek! Inkább másokat is tanítsanak a jóra.
  Titusz 2:4 Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjöket és magzataikat szeressék,
  Titusz 2:4 neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket,
  Titusz 2:4 Arra neveljék a fiatal asszonyokat, hogy szeressék a férjüket és gyermekeiket,
  Titusz 2:5 Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjöknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék.
  Titusz 2:5 és józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét.
  Titusz 2:5 legyenek megfontoltak, tiszták, otthonukat tartsák szép rendben, legyenek kedvesek, és engedelmeskedjenek a férjüknek, hogy ne hozzanak szégyent arra a tanításra, amit Istentől kaptunk.
  Titusz 2:6 Az ifjakat hasonlóképen intsed, hogy legyenek mértékletesek:
  Titusz 2:6 Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek józanok mindenben;
  Titusz 2:6 Hasonlóképpen, a fiatalabb férfiakat is biztasd, hogy legyenek mértékletesek és bölcsek!
  Titusz 2:7 Mindenben tenmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben; a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván,
  Titusz 2:7 te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot,
  Titusz 2:7 Úgy élj, hogy légy a fiatalok példaképe! Amikor tanítasz, mutass példát nekik a tisztaságra, becsületességre és tisztességre!
  Titusz 2:8 Egészséges, feddhetetlen beszédet; hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonoszt sem tudván rólatok mondani.
  Titusz 2:8 beszéded legyen feddhetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfél, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk.
  Titusz 2:8 Minden, amit mondasz, legyen egészséges és igaz, hogy senki se kritizálhasson érte! Így még az sem mondhat semmi rosszat rólad, aki ellenkezik veled: kénytelen lesz elhallgatni.
  Titusz 2:9 A szolgákat intsed, hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek, mindenben kedvöket keressék, ne ellenkezzenek,
  Titusz 2:9 A szolgákat intsd, hogy engedelmeskedjenek uraiknak, legyenek készségesek mindenben, ne feleseljenek,
  Titusz 2:9 A rabszolgákat arra tanítsd, hogy mindenben engedelmeskedjenek a gazdájuknak, és igyekezzenek a kedvükben járni. Ne beszéljenek vissza a gazdájuknak,
  Titusz 2:10 Ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget tanusítsanak; hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenben.
  Titusz 2:10 ne lopjanak, hanem tanúsítsanak igazi, teljes megbízhatóságot, hogy a mi üdvözítő Istenünk tanításának díszére váljanak mindenben.
  Titusz 2:10 ne lopjanak tőlük, legyenek hűségesek és teljesen megbízhatók! Mert ha így szolgálnak, akkor a mi megmentő Istenünk tanítását mások számára is vonzóvá teszik.
  Titusz 2:11 Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek,
  Titusz 2:11 Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek,
  Titusz 2:11 Mert Isten megmentő kegyelme már eljött és látható lett minden ember számára.
  Titusz 2:12 A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:
  Titusz 2:12 és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban,
  Titusz 2:12 Ez a kegyelem arra nevel bennünket, hogy forduljunk el az istentelenségtől és a gonosz kívánságoktól, és hogy mértékletesen, bölcsen, igazságosan és istenfélelemmel éljünk ebben a jelenlegi világban.
  Titusz 2:13 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését;
  Titusz 2:13 mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését,
  Titusz 2:13 Így várjuk azt a napot, amikor megláthatjuk a mi nagy Istenünknek és Megmentőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőségét. Ő a mi áldott reménységünk, aki dicsőségesen fog visszajönni.
  Titusz 2:14 A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.
  Titusz 2:14 aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik.
  Titusz 2:14 Önmagát adta oda értünk, hogy megszabadítson minden gonoszságtól, és megtisztítson bennünket, hogy egyedül az ő népe legyünk: olyan nép, amely mindig arra igyekszik, hogy helyesen cselekedjen.
  Titusz 2:15 Ezeket szóljad, és ints és feddj teljes méltósággal; senki téged meg ne vessen.
  Titusz 2:15 Ezt hirdesd. Ints és feddj teljes határozottsággal: senki meg ne vessen téged.
  Titusz 2:15 Ezeket tanítsd az embereknek, bátorítsd, figyelmeztesd és igazítsd helyre őket — mindezt teljes határozottsággal, és úgy, hogy senki ne tudja figyelmen kívül hagyni, amit mondasz.
  Tituszhoz írt levél 1  |  Lap tetejére  |  Tituszhoz írt levél 3  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Tituszhoz írt levél 2. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség