Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


A Biblia ismerete kommentársorozat 1. - John F. Walwoord és Roy B. Zuck

John F. Walwoord és Roy B. Zuck

A Biblia ismerete kommentársorozat 1.

Az első puzzle Bibliám - Gustavo Mazali

Gustavo Mazali

Az első puzzle Bibliám

Kézzel készített Bibliaborító -

Kézzel készített Bibliaborító

REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA -

REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA

Óvodások Bibliája  - Bethan James és Kállai Nagy Krisztina

Bethan James és Kállai Nagy Krisztina

Óvodások Bibliája

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Timótheushoz írt I. levél 4. fejezet


 

  <<< >>>  

  1. Timóteus 4:1 A Szellem pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető szellemekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.
  1. Timóteus 4:1 A Lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak;
  1. Timóteus 4:1 A Szent Szellem világosan mondja, hogy az utolsó időkben lesznek, akik letérnek a hit útjáról, megtévesztő gonosz szellemeket és azok tanításait követik.
  1. Timóteus 4:2 Hazug beszédűeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretökben.
  1. Timóteus 4:2 és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben.
  1. Timóteus 4:2 Ezeket a hamis tanításokat olyan emberek terjesztik, akik képmutatók és hazugok, becsapják a többieket, érzéketlenek az igazság iránt, és nem tudnak különbséget tenni a jó és rossz között. Olyanok, mintha az értelmüket már tönkretették volna.
  1. Timóteus 4:3 A kik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek és azoknak, a kik megismerték az igazságot.
  1. Timóteus 4:3 Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és az igazság ismerői.
  1. Timóteus 4:3 Ezek azt tanítják, hogy ne házasodjanak meg az emberek, és bizonyos ételeket ne egyenek. Pedig mindezt Isten teremtette. Ezért a hívők, akik megismerték az igazságot, hálaadással és nyugodtan megehetik ezeket.
  1. Timóteus 4:4 Mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal;
  1. Timóteus 4:4 Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele,
  1. Timóteus 4:4 Hiszen minden, amit Isten teremtett, az jó! Amit ő teremtett, azt nem kell visszautasítani, ha hálaadással esszük meg.
  1. Timóteus 4:5 Mert megszenteltetik Istennek ígéje és könyörgés által.
  1. Timóteus 4:5 mert megszentelődik az Isten igéje és a könyörgés által.
  1. Timóteus 4:5 Minden, amit Isten teremtett, az szentté válik az Isten beszéde és a hívő ember imádsága által.
  1. Timóteus 4:6 Ezeket ha eleikbe adod az atyafiaknak, Krisztus Jézusnak jó szolgája leszel, táplálkozván a hitnek és jó tudománynak beszédeivel, a melyet követtél;
  1. Timóteus 4:6 Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél.
  1. Timóteus 4:6 Ezekre tanítsd a testvéreket! Így leszel Krisztus Jézus jó szolgája, akin látszik, hogy a hit igazságain és a helyes tanításon nőtt fel. Te hűségesen követted ezt a jó tanítást.
  1. Timóteus 4:7 A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd. Hanem gyakorold magadat a kegyességre:
  1. Timóteus 4:7 A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességben,
  1. Timóteus 4:7 Az emberek — főleg az öregasszonyok — mindenféle ostoba és közönséges történeteket mesélnek, amelyek nem egyeznek Isten igazságaival. Ezeket kerüld el és utasítsd el! Viszont azon igyekezz, hogy az istenfélelmben és Isten helyes módon való szolgálatában gyakorold magad!
  1. Timóteus 4:8 Mert a test gyakorlásának kevés haszna van; de a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete.
  1. Timóteus 4:8 mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete.
  1. Timóteus 4:8 Igaz, a testünk edzésének is van valami haszna, de sokkal hasznosabb az istenfélelem és az Isten helyes szolgálatának gyakorlása, mert ez mind a jelenlegi, mind a jövendő örök életben áldásokat eredményez.
  1. Timóteus 4:9 Igaz ez a beszéd, és méltó, hogy mindenképpen elfogadjuk.
  1. Timóteus 4:9 Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó;
  1. Timóteus 4:9 Ez így igaz, fogadd el, amit mondok!
  1. Timóteus 4:10 Mert azért fáradunk és szenvedünk szidalmakat, mivelhogy reménységünket vetettük az élő Istenben, a ki minden embernek megtartója, kiváltképen a hívőknek.
  1. Timóteus 4:10 hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek.
  1. Timóteus 4:10 Hiszen azért dolgozunk és küzdünk teljes erőnkkel, mert az Élő Istenben reménykedünk és bízunk, aki minden embernek Megmentője. De különösképpen Megmentője azoknak, akik benne hisznek!
  1. Timóteus 4:11 Ezeket hirdessed és tanítsad.
  1. Timóteus 4:11 Rendeld el ezeket, és tanítsd.
  1. Timóteus 4:11 Parancsold meg, és tanítsd ezeket a dolgokat!
  1. Timóteus 4:12 Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a szellemben, a hitben, a tisztaságban.
  1. Timóteus 4:12 Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban.
  1. Timóteus 4:12 Igaz, hogy még fiatal vagy, de emiatt senki se becsüljön le téged! Éppen ellenkezőleg, te legyél a példa a testvéreknek! Mutasd meg nekik, hogyan éljenek. Légy példa a számukra abban, amit mondasz, ahogyan élsz, a benned élő isteni szeretettel, a hiteddel, és életed tisztaságával!
  1. Timóteus 4:13 A míg oda megyek, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra.
  1. Timóteus 4:13 Amíg megérkezem, legyen gondod az Írás felolvasására, az igehirdetésre, a tanításra.
  1. Timóteus 4:13 Addig is, míg megérkezem hozzád, olvass fel a többieknek az Írásokból, bátorítsd, biztasd és tanítsd őket!
  1. Timóteus 4:14 Meg ne vesd a kegyelemnek benned való ajándékát, a mely adatott néked prófétálás által, a presbitérium kezeinek reád tevésével.
  1. Timóteus 4:14 Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet prófécia által kaptál a vének kézrátételével.
  1. Timóteus 4:14 Ne hanyagold el a benned levő szellemi ajándékot, hanem használd! Ezt az ajándékot prófétai üzenet által kaptad, amikor a gyülekezet idős vezetői rád tették a kezüket.
  1. Timóteus 4:15 Ezekről gondoskodjál, ezeken légy, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt.
  1. Timóteus 4:15 Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt.
  1. Timóteus 4:15 Ezekkel a dolgokkal foglalkozz minden erőddel! Ezekben élj, teljes odaszánással! Akkor majd mindenki látni fogja, hogyan fejlődsz ezekben.
  1. Timóteus 4:16 Gondot viselj magadról és a tudományról; maradj meg azokban; mert ezt cselekedvén, mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.
  1. Timóteus 4:16 Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is.
  1. Timóteus 4:16 Viselj gondot magadra, és figyelj arra, amit tanítasz! Légy kitartó ezekben! Ezzel magadat is megmented, és azokat is, akik rád hallgatnak.
  Timótheushoz írt I. levél 3  |  Lap tetejére  |  Timótheushoz írt I. levél 5  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Timótheushoz írt I. levél 4. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség