Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Olvasd velem Biblia - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Timótheushoz írt I. levél 3. fejezet


 

  <<< >>>  

  1. Timóteus 3:1 Igaz ez a beszéd: Ha valaki püspökséget kiván, jó dolgot kíván.
  1. Timóteus 3:1 Igaz beszéd ez: ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván.
  1. Timóteus 3:1 Igaz ez a mondás: „Ha valaki gyülekezeti vezető szeretne lenni, jó dolgot kíván.”
  1. Timóteus 3:2 Szükséges annakokáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmatos;
  1. Timóteus 3:2 Szükséges tehát, hogy a püspök legyen feddhetetlen, egyfeleségű férfi; megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas;
  1. Timóteus 3:2 Ezeknek a vezetőknek azonban úgy kell élniük, hogy senki ne kritizálhassa őket jogosan! Az ilyen ember legyen hűséges a feleségéhez. Bölcs, fegyelmezett, tiszteletreméltó, vendégszerető és jó tanító legyen.
  1. Timóteus 3:3 Nem borozó, nem verekedő, nem rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, versengéstől ment, nem pénzsóvárgó;
  1. Timóteus 3:3 nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár;
  1. Timóteus 3:3 Nem lehet olyan ember, aki részeges, kötekedő, verekedő, vagy aki a pénzt szereti, hanem legyen szelíd és békés természetű!
  1. Timóteus 3:4 Ki a maga házát jól eligazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel;
  1. Timóteus 3:4 olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli.
  1. Timóteus 3:4 Legyen igazi családfő: nevelje a gyermekeit engedelmességre, és szüleik iránti tiszteletre!
  1. Timóteus 3:5 (Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?)
  1. Timóteus 3:5 Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára?
  1. Timóteus 3:5 Hiszen, ha valaki a saját családját sem tudja kormányozni, hogyan lenne képes akkor az Isten gyülekezetére gondot viselni?
  1. Timóteus 3:6 Ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodván, az ördög kárhozatába essék.
  1. Timóteus 3:6 Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék.
  1. Timóteus 3:6 Ne legyen gyülekezeti vezető olyan, aki még csak nem régen kezdte el Jézust követni. Az ilyen ember ugyanis könnyen beképzelt és büszke lesz, és ugyanolyan ítélet alá kerül, mint a Sátán.
  1. Timóteus 3:7 Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívülvalóktól; hogy gyalázatba és az ördög tőribe ne essék.
  1. Timóteus 3:7 Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék.
  1. Timóteus 3:7 Fontos, hogy a gyülekezeti vezetőnek a nem-hívők között is jó híre legyen. Ha megfelel ezeknek a követelményeknek, akkor nem fogják kritizálni, és nem esik a Sátán csapdájába.
  1. Timóteus 3:8 Hasonlóképpen a diakónusok tisztességesek legyenek, nem kétnyelvűek, nem sok borivásba merültek, nem rút nyereségre vágyók;
  1. Timóteus 3:8 Ugyanígy a diakónusok is tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínűek, nem mértéktelen borivás rabjai, nem haszonlesők,
  1. Timóteus 3:8 Hasonlóképpen a diakónusok olyan férfiak legyenek, akiknek tekintélyük van mások előtt. Ne legyenek kétszínűek, részegesek, ne akarjanak csalással meggazdagodni.
  1. Timóteus 3:9 Kiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel.
  1. Timóteus 3:9 hanem olyanok, akikben megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel.
  1. Timóteus 3:9 Kövessék a hitet, amit Isten megismertetett velünk, és mindig azt tegyék, amiről meg vannak győződve, hogy helyes.
  1. Timóteus 3:10 És Ezek is először megpróbáltassanak, azután szolgáljanak, ha feddhetetlenek.
  1. Timóteus 3:10 De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha feddhetetlenek.
  1. Timóteus 3:10 Előbb ki kell próbálni őket, és csak akkor végezzék ezt a szolgálatot, ha megbízhatónak bizonyultak.
  1. Timóteus 3:11 Feleségeik hasonlóképen tisztességesek, nem patvarkodók, józanok, mindenben hívek legyenek.
  1. Timóteus 3:11 Feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó legyen: nem rágalmazó, mértékletes, mindenben hűséges.
  1. Timóteus 3:11 Hasonlóképpen, a nők esetében is követelmény, hogy mások szemében tiszteletreméltóak legyenek, ne beszéljenek gonosz módon senkiről, legyenek józan gondolkodásúak, és minden tekintetben megbízhatók.
  1. Timóteus 3:12 A diakónusok egy feleségű férfiak legyenek, a kik gyermekeiket és tulajdon házaikat jól igazgatják.
  1. Timóteus 3:12 A diakónusok legyenek egyfeleségű férfiak, akik mind gyermekeiket, mind a maguk háza népét jól vezetik.
  1. Timóteus 3:12 A diakónusok is legyenek hűségesek a feleségükhöz, gyermekeiket és családjukat jól irányítsák.
  1. Timóteus 3:13 Mert a kik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek magoknak, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben.
  1. Timóteus 3:13 Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére.
  1. Timóteus 3:13 Akik folyamatosan jól végzik diakónusi szolgálatukat, megbecsülést szereznek maguknak, és a Krisztus Jézusban való hitük megerősödik.
  1. Timóteus 3:14 Ezeket írom néked, remélvén, hogy nem sokára hozzád megyek;
  1. Timóteus 3:14 Ezeket pedig abban a reményben írom neked, hogy hamarosan eljutok hozzád.
  1. Timóteus 3:14 Mindezeket abban a reményben írom neked, Timóteus, hogy hamarosan eljutok hozzád.
  1. Timóteus 3:15 De ha késném, hogy tudd meg, mimódon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, és az igazságnak oszlopa és erőssége.
  1. Timóteus 3:15 Ha pedig késnék, ezekből tudd meg, hogyan kell forgolódnod az Isten házában, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja:
  1. Timóteus 3:15 Ha mégis késnék, ebből a levelemből megértheted, hogyan kell viselkedni Isten családjában. Ez a család pedig az Élő Isten gyülekezete, amely támasza és szilárd alapja az igazságnak.
  1. Timóteus 3:16 És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott szellemben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.
  1. Timóteus 3:16 Valóban nagy a kegyességnek a titka: aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben.
  1. Timóteus 3:16 Kétségtelenül nagy a titka az istenfélő életnek, amelyet Isten kijelentett nekünk: Jézus Krisztus emberi formában jelent meg közöttünk, a Szent Szellem bizonyította, hogy igaz volt, és látták őt az angyalok. Hirdették a népeknek, szerte a világon hittek benne, és felment dicsőségben a Mennybe.
  Timótheushoz írt I. levél 2  |  Lap tetejére  |  Timótheushoz írt I. levél 4  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Timótheushoz írt I. levél 3. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség