Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Mesélő Biblia -

Mesélő Biblia

Hangzó Biblia MP3 -

Hangzó Biblia MP3

A Biblia története - Stephen M. Miller - Robert V. Huber

Stephen M. Miller - Robert V. Huber

A Biblia története

Károli Biblia - közepes, piros -

Károli Biblia - közepes, piros

A Biblia ismerete kommentársorozat 4. - John F. Walwoord és Roy B. Zuck

John F. Walwoord és Roy B. Zuck

A Biblia ismerete kommentársorozat 4.

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Thessalonikabeliekhez írt II. levél 3. fejezet


 

  <<< >>>  

  2. Thesszalonika 3:1 Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék, a miként ti köztetek is.
  2. Thesszalonika 3:1 És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is,
  2. Thesszalonika 3:1 Végül pedig arra kérünk, testvérek, hogy imádkozzatok értünk! Imádkozzatok azért, hogy az Úr üzenete mindenhol gyorsan és akadálytalanul terjedjen és győzzön, ahogy nálatok is történt.
  2. Thesszalonika 3:2 És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem mindenkié a hit!
  2. Thesszalonika 3:2 és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől: mert nem mindenkié a hit.
  2. Thesszalonika 3:2 Imádkozzatok, hogy Isten szabadítson és védjen meg bennünket minden rossz és gonosz embertől! Mert sajnos, nem mindenki hisz Jézusban.
  2. Thesszalonika 3:3 De hű az Úr, a ki megerősít titeket és megőriz a gonosztól.
  2. Thesszalonika 3:3 De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól.
  2. Thesszalonika 3:3 Az Úr azonban hűséges, megerősít és megvéd titeket a gonosztól!
  2. Thesszalonika 3:4 Bízunk is az Úrban reátok nézve, hogy megteszitek és meg is fogjátok tenni azokat, a miket parancsolunk.
  2. Thesszalonika 3:4 Bizalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrendelünk, azt megteszitek, és meg is fogjátok tenni.
  2. Thesszalonika 3:4 Az Úrra való tekintettel bízunk bennetek, hogy megtartjátok mindazt, amit tanácsoltunk és parancsoltunk nektek, de nemcsak most, hanem a jövőben is.
  2. Thesszalonika 3:5 Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és Krisztus iránt való állhatatosságra.
  2. Thesszalonika 3:5 Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus állhatatosságára.
  2. Thesszalonika 3:5 Az Úr irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus mellett való állhatatos kitartásra!
  2. Thesszalonika 3:6 A mi Urunk Jézus Krisztus nevében pedig, rendeljük néktek, atyámfiai, hogy vonjátok el magatokat minden atyafitól, a ki rendetlenül él, és nem ama utasítás szerint, a melyet mi tőlünk kapott.
  2. Thesszalonika 3:6 Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül és nem a szerint a hagyomány szerint él, amelyet tőlünk vettetek át.
  2. Thesszalonika 3:6 Most pedig az Úr Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, testvérek, hogy vonuljatok vissza, és maradjatok távol minden olyan hívő embertől, aki rendetlenül él, és nem akar dolgozni! Mert az ilyen ember nem aszerint a tanítás szerint él, amit tőlünk kaptatok!
  2. Thesszalonika 3:7 Magatok is tudjátok, mimódon kell minket követni; mert nem viseltük magunkat közöttetek rendetlenül.
  2. Thesszalonika 3:7 Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket; hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek,
  2. Thesszalonika 3:7 Hiszen jól tudjátok, milyen példát mutattunk nektek. Amikor köztetek éltünk, soha nem lustálkodtunk.
  2. Thesszalonika 3:8 Sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradsággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek ne legyünk terhére.
  2. Thesszalonika 3:8 nem éltünk senkinél ingyen kenyéren, hanem fáradsággal és vesződséggel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit is megterheljünk közületek.
  2. Thesszalonika 3:8 Nem ettük ingyen senkinek a kenyerét, hanem mindig fizettünk érte. Éjjel-nappal keményen dolgoztunk, hogy ne nektek kelljen gondoskodnotok rólunk.
  2. Thesszalonika 3:9 Nem azért, mintha nem volna rá jogunk, hanem hogy magunkat például adjuk néktek, hogy minket kövessetek.
  2. Thesszalonika 3:9 Nem azért, mintha nem volna meg a jogunk erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsuk elétek követendő példaként.
  2. Thesszalonika 3:9 Pedig jogunk lett volna rá, de mi nem éltünk ezzel a jogunkkal, hanem saját munkánkkal tartottuk el magunkat. Ezzel akartunk példát mutatni nektek, hogy kövessetek bennünket.
  2. Thesszalonika 3:10 Mert a mikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.
  2. Thesszalonika 3:10 Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek: ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.
  2. Thesszalonika 3:10 Ezért is parancsoltuk nektek, amikor nálatok voltunk: „Aki nem akar dolgozni, ne is egyen!”
  2. Thesszalonika 3:11 Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közületek, a kik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak.
  2. Thesszalonika 3:11 Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek.
  2. Thesszalonika 3:11 Mindezt azért mondjuk, mert hallottuk, hogy vannak közöttetek, akik rendetlenül élnek, és nem akarnak dolgozni. Sőt, ahelyett, hogy a saját dolgukat végeznék, beleavatkoznak mások dolgaiba.
  2. Thesszalonika 3:12 Az ilyeneknek azonban rendeljük és kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva, a magok kenyerét egyék.
  2. Thesszalonika 3:12 Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva, a maguk kenyerén éljenek.
  2. Thesszalonika 3:12 Az ilyen embereknek megparancsoljuk, és sürgetjük őket az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy ne másokkal foglalkozzanak, hanem maradjanak nyugton, dolgozzanak, és a maguk keresetéből éljenek!
  2. Thesszalonika 3:13 Ti pedig, atyámfiai, meg ne restüljetek a jó cselekvésben.
  2. Thesszalonika 3:13 Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe.
  2. Thesszalonika 3:13 Ti azonban, testvérek, ne fáradjatok bele, hogy tisztességesen dolgozzatok!
  2. Thesszalonika 3:14 Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél által való beszédünknek, azt jegyezzétek meg; és ne társalkodjatok vele, megszégyenüljön.
  2. Thesszalonika 3:14 Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levélbeni intésünknek, azt jegyezzétek meg magatoknak: ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön.
  2. Thesszalonika 3:14 Ha valaki közületek nem akar engedelmeskedni annak, amit ebben a levélben írtunk, jegyezzétek meg azt az embert, és ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy szégyellje el magát!
  2. Thesszalonika 3:15 De ne tartsátok ellenségnek, hanem intsétek, mint atyafit.
  2. Thesszalonika 3:15 De ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek, mint testvéreteket.
  2. Thesszalonika 3:15 De azért ne tekintsétek ellenségnek, csak figyelmeztessétek, ahogyan testvéreinket szoktuk!
  2. Thesszalonika 3:16 Maga pedig a békességnek Ura adjon néktek mindenkor minden tekintetben békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal!
  2. Thesszalonika 3:16 Maga a békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal!
  2. Thesszalonika 3:16 Maga a Békesség Ura adjon nektek mindig és minden körülmények között békességet! Az Úr legyen veletek!
  2. Thesszalonika 3:17 A köszöntést én Pél írom a saját kezemmel, a mi ismertető jegye minden levelemnek. Így írok.
  2. Thesszalonika 3:17 A köszöntést én, Pál, saját kezemmel írom: ez a hitelesítő jel, minden levelemen, így írok.
  2. Thesszalonika 3:17 Ezt a köszöntést én, Pál, írtam a saját kezemmel. Minden levelemet így szoktam befejezni, s ebből tudhatjátok, hogy valóban én küldöm. Így írok.
  2. Thesszalonika 3:18 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme mindnyájatokkal! Ámen.
  2. Thesszalonika 3:18 A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
  2. Thesszalonika 3:18 A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!
  Thessalonikabeliekhez írt II. levél 2  |  Lap tetejére  |  Timótheushoz írt I. levél 1  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Thessalonikabeliekhez írt II. levél 3. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség