Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - kis méretű, bőrkötéses, arany széllel -

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - kis méretű, bőrkötéses, arany széllel

A Biblia ismerete kommentársorozat 5. - John F. Walwoord és Roy B. Zuck

John F. Walwoord és Roy B. Zuck

A Biblia ismerete kommentársorozat 5.

Bibliaborító - Kézzel készített, kis méret -

Bibliaborító - Kézzel készített, kis méret

Gyermek Bibliaiskola Munkafüzet 3. rész -

Gyermek Bibliaiskola Munkafüzet 3. rész

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - nagy méretű, bőrkötéses, regiszteres,cipzáras -

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - nagy méretű, bőrkötéses, regiszteres,cipzáras

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes V. könyve 32. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:1 Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is számnak beszédeit!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:1 Figyeljetek, ti egek, hadd szóljak, a föld is hallja meg számnak mondásait!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:1
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:2 Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:2 Esőként szitáljon tanításom, harmatként hulljon mondásom, mint permet a zsenge fűre, záporeső a pázsitra.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:2
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:3 Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:3 Bizony, az ÚR nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:3
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:4 Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:4 Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, minden útja igazságos. Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:4
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:5 Gonoszak voltak hozzá, nem fiai, a magok gyalázatja; romlott és elvetemült nemzedék.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:5 Elromlottak, nem fiai már, hitványak; fonák és hamis nemzedék ez.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:5
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:6 Így fizettek-é az Úrnak: balga és értelmetlen nép?! Nem atyád-é ő, a ki teremtett? Ő alkotott és erősített meg.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:6 Így fizettek ti az ÚRnak, ó, bolond és esztelen nép?! Hisz atyád ő, ki teremtett, ő alkotott s erőssé tett.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:6
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:7 Emlékezzél meg az ős időkről; gondoljátok el annyi nemzedék éveit! Kérdezd meg atyádat és megjelenti néked, a te véneidet és megmondják néked!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:7 Emlékezz az ősidőkre, gondolj az elmúlt nemzedékek éveire! Kérdezd atyádat, elbeszéli, véneidet, majd elmondják:
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:7
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:8 Mikor a Felséges örökséget osztott a népeknek; mikor szétválasztá az ember fiait: megszabta a népek határait, Izráel fiainak száma szerint,
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:8 A Felséges részt adott a népeknek, és szétosztotta az emberfiakat, megszabta a népek határait, Izráel fiainak száma szerint.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:8
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:9 Mert az Úrnak része az ő népe, Jákób néki sorssal jutott öröksége.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:9 Mert az ÚR része az ő népe, Jákób a kimért öröksége.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:9
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:10 Puszta földön találta vala őt, zordon, sivatag vadonban; körülvette őt, gondja volt reá, őrizte, mint a szeme fényét;
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:10 Puszta földön talált reá, kietlen, vad sivatagban. Körülvette, gondja volt rá, óvta, mint a szeme fényét,
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:10
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:11 Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettök szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket:
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:11 mint mikor a sas kirebbenti fészkét, és fiókái fölött repdes, kiterjesztett szárnyára veszi, evezőtollán hordozza őket.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:11
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:12 Egymaga vezette őt az Úr; idegen Isten nem volt ő vele.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:12 Az ÚR vezette egymaga, nem volt vele idegen isten.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:12
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:13 A föld magaslatain járatta őt, mezők terméseivel étette, kősziklából is mézet szopatott vele, kovaszirtből is olajat;
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:13 A föld magaslatain hordozta, a mező termésével etette. Mézzel táplálta a sziklából, olajjal a kősziklából.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:13
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:14 Tehenek vaját, és juhok tejét bárányok kövérjével, básáni kosokat és bakkecskéket a buza java kövérjével; és szőlő vérét, bort ittál.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:14 A tehenek vaját, juhok tejét bárányok kövérjével, a básáni kosokat és bakokat a búzaliszt legjavával etted, és a szőlő vérét, a színbort ittad.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:14
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:15 És meghízott Jesurun, és rúgódozott. Meghíztál, megkövéredtél, elhájasodtál. És elhagyá Istent, teremtőjét, és megveté az ő üdvösségének kőszikláját.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:15 Meghízott Jesurún, kirúgott a hámból - meghíztál, kövér, hájas lettél! - és elvetette Istent, alkotóját, elhagyta szabadító kőszikláját.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:15
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:16 Idegen istenekkel ingerelték, útálatosságokkal bosszantották.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:16 Idegen istenekkel ingerelték, utálatosságokkal bosszantották.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:16
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:17 Ördögöknek áldoztak, nem Istennek; isteneknek, a kiket nem ismertek; újaknak, a kik csak most támadtak, a kiket nem rettegtek a ti atyáitok.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:17 Szellemeknek áldoztak, nem Istennek, isteneknek, akiket nem ismertek, újaknak, kik nemrég jöttek, akiket az atyák még nem féltek.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:17
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:18 A Kősziklát, a ki szült téged, elfeledted; megfelejtkeztél Istenről, a ki nemzett téged.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:18 Kőszikládat, aki nemzett, elfeledted; elfeledted Istent, aki világra hozott!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:18
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:19 Látta ezt az Úr és megútálta bosszúságában az ő fiait és leányait.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:19 Látta az ÚR, és megutálta bosszúságában fiait s leányait,
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:19
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:20 És monda: Elrejtem orczámat előlök, hadd látom, mi lesz a végök? Mert elzüllött nemzetség ez, fiak, akikben nincs hűség!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:20 és ezt mondta: Elrejtem arcom előlük, meglátom, mi lesz a végük! Állhatatlan nemzedék ez, fiak, kikben hűség nincsen.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:20
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:21 Azzal ingereltek ők, a mi nem isten; hiábavalóságaikkal bosszantottak engem; én pedig azzal ingerlem őket, a mi nem népem: bolond nemzettel bosszantom őket.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:21 Semmit érő istenekkel ingereltek, hiábavalóságokkal bosszantottak. Semmit érő néppel ingerlem én is, bolond nemzettel bosszantom őket.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:21
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:22 Mert tűz lobban fel haragomban és leég a Seol fenekéig; megemészti a földet és gyümölcsét, és felgyújtja a hegyek alapjait.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:22 Mert tűz lobban fel haragomtól, ég a Seól fenekéig, megemészti a földet s gyümölcsét, felgyújtja a hegyek alapjait.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:22
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:23 Veszedelmeket halmozok reájok, nyilaimat mind rájok fogyasztom.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:23 Veszedelmet halmozok rájuk, nyilaim mind rájuk szórom,
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:23
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:24 Éhségtől aszottan, láztól emésztetten és keserű dögvésztől - a vadak fogait is rájok bocsátom, a porban csúszók mérgével együtt.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:24 éhség gyötri, láz emészti őket és a keserű halál; vérengző vadakat küldök rájuk és porban csúszó mérges kígyókat.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:24
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:25 Kivül fegyver pusztít, az ágyasházakban rettegés: ifjat és szűzet, csecsszopót a vén emberrel együtt.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:25 Kint a fegyver gyilkol, bent meg a rémület: mind ifjat, mind szüzet, csecsemőt s vénembert.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:25
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:26 Mondom: Elfuvom őket, eltörlöm emlékezetöket az emberek közül.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:26 Szétzúzom őket - gondoltam -, kitörlöm emléküket a halandók közül,
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:26
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:27 Ha nem tartanék az ellenség bosszantásától, hogy szorongatóik a dolgot félremagyarázzák, és hogy ezt mondják: A mi kezünk a hatalmas, és nem az Úr cselekedte mind ezt! -
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:27 de tartok az ellenség gúnyjától, mert félreértik ellenfeleik, és azt mondják: a mi hatalmas kezünk, s nem az ÚR művelte ezt.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:27
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:28 Mert tanács-vesztett nép ez, és nincs bennök értelem.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:28 Milyen tanácstalan ez a nemzet, és milyen értelmetlen!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:28
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:29 Vajha eszesek volnának, megértenék ezt, meggondolnák, hogy mi lesz a végök!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:29 Ha bölcsek lennének, felfognák, s megértenék, mi lesz a végük.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:29
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:30 Miképen kergethetne egy ezeret, és kettő hogyan űzhetne tízezeret, ha az ő Kősziklájok el nem adja őket, és ha az Úr kézbe nem adja őket?!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:30 Hogyan kergethet ezret egy, és hogy űzhet kettő tízezret? Csak úgy, hogy Kősziklájuk odaadta, az ÚR kiszolgáltatta őket.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:30
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:31 Mert a mi Kősziklánk nem olyan, mint az ő kősziklájok; ellenségeink is megítélhetik!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:31 Mert sziklájuk nem ér fel a mi Kősziklánkkal, ezt ellenségeink is megítélhetik.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:31
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:32 Mert az ő szőlőjök Sodoma szőlője és Gomora mezősége; bogyóik mérges bogyók, keserűek a gerézdjeik.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:32 Szőlőjük Sodoma szőlőjéből való és Gomora szőlőhegyéről; szőlőfürtjeik mérges fürtök, a szemei keserűek.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:32
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:33 Sárkányok mérge az ő boruk, áspiskígyóknak kegyetlen epéje.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:33 Kígyóméreg az ő boruk, viperák kegyetlen mérge.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:33
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:34 Nincsen-é ez elrejtve nálam, lepecsételve az én kincseim között?
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:34 De el van ez téve nálam, lepecsételve kincstáramban.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:34
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:35 Enyém a bosszúállás és megfizetés, a mikor lábuk megtántorodik: mert közel van az ő veszedelmök napja, és siet, a mi rájok vár!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:35 Enyém a bosszú és a megtorlás, amikor megtántorodik lábuk, mert közel van vesztük napja, és siet, ami rájuk vár.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:35
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:36 Mert megítéli az Úr az ő népét, és megkönyörül az ő szolgáin, ha látja, hogy elfogyott az erő, s védett és védtelen oda van.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:36 Bizony, ítél az ÚR népe ügyében, és megkönyörül szolgáin, ha látja, hogy ernyedt a kéz, és végét járja apraja-nagyja.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:36
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:37 És ezt mondja: Hol az ő istenök? a Kőszikla, a melyben bizakodtak?
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:37 Hol vannak isteneik - mondja - és a szikla, akiben bíztak?
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:37
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:38 A kik megették az ő véres áldozataik kövérjét, megitták az ő italáldozatuk borát: keljenek fel és segítsenek meg titeket, és oltalmazzanak meg titeket!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:38 Akik ették áldozataik kövérjét, itták italáldozataik borát, nosza rajta, segítsenek, rejtsenek el benneteket!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:38
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:39 Most lássátok meg, hogy én vagyok, és nincs Isten kivülem! Én ölök és elevenítek, én sebesítek és én gyógyítok, és nincs, a ki kezemből megszabadítson.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:39 Lássátok be, hogy csak én vagyok, nincsen Isten rajtam kívül! Én adok halált s életet, összezúzok és gyógyítok, nincs ki megmentsen kezemből.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:39
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:40 Mert felemelem kezemet az égre, és ezt mondom: Örökké élek én!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:40 Kezem az égre emelem, s mondom: Örökké élek én!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:40
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:41 Ha megélesítem fényes kardomat és ítélethez fog kezem: bosszút állok ellenségeimen és megfizetek gyűlölőimnek.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:41 Ha villogó kardom megélesítem, és ítéletre nyújtom ki kezem, bosszút állok ellenfeleimen, és megfizetek gyűlölőimnek.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:41
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:42 Megrészegítem nyilaimat vérrel, és kardom jól lakik hússal: a legyilkoltak és foglyok vérével, az ellenség vezéreinek fejéből!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:42 Nyilam vérrel részegítem, és kardom jóllakik hússal: elesettek és foglyok vérével, az ellenség vezéreinek fejével.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:42
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:43 Ujjongjatok ti nemzetek, ő népe! Mert ő megtorolja az ő szolgáinak vérét, bosszút áll az ő ellenségein, földjének és népének megbocsát!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:43 Dicsérjétek, ti nemzetek, annak népét, aki megtorolja szolgái vérét, bosszúval fizet ellenfeleinek, de megbocsát földjének s népének!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:43
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:44 Elméne azért Mózes és elmondá ez éneknek minden ígéjét a nép füle hallására, ő és Józsué a Nún fia.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:44 Így ment oda Mózes, és így mondotta el ennek az éneknek minden szavát a nép füle hallatára, Józsuéval, Nún fiával együtt.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:44
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:45 És mikor végig elmondá Mózes mind ez ígéket az egész Izráelnek,
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:45 Miután végig elmondta Mózes mindezeket a szavakat egész Izráel előtt,
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:45
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:46 Monda nékik: Vegyétek szívetekre mind ezeket az ígéket, amelyekkel én bizonyságot teszek ellenetek e mai napon: és parancsoljátok meg fiaitoknak, hogy tartsák meg és teljesítsék e törvénynek minden ígéjét;
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:46 így szólt hozzájuk: Szívleljétek meg mindazokat az igéket, amelyekkel ma intelek benneteket: fiaitoknak pedig parancsoljátok meg, hogy tartsák meg, és teljesítsék ennek a törvénynek minden igéjét!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:46
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:47 Mert nem hiábavaló íge ez néktek; hanem ez a ti életetek, és ez íge által hosszabbítjátok meg napjaitokat azon a földön, a melyre általmentek a Jordánon, hogy bírjátok azt.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:47 Mert nem üres beszéd az számotokra, hanem életet jelent nektek. Általa éltek hosszú ideig azon a földön, amelyre most átkeltek a Jordánon, hogy birtokba vegyétek.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:47
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:48 És ugyanezen a napon szóla az Úr Mózesnek, mondván:
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:48 Ugyanezen a napon így szólt az ÚR Mózeshez:
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:48
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:49 Menj fel ebbe az Abarim hegységbe, a Nébó hegyére, a mely Moáb földén van és pedig Jérikhóval átellenben; és nézd meg a Kanaán földét, a melyet én Izráel fiainak adok örökségül.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:49 Menj föl ide, az Abárim-hegységbe, a Nebó hegyére, amely Móáb földjén, Jerikóval szemben van. Nézd meg Kánaán földjét, amelyet én Izráel fiainak a birtokába adok!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:49
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:50 És halj meg a hegyen, a melyre felmégy, és takaríttassál a te népedhez, a miképen meghalt Áron, a te testvéred a Hór hegyén, és takaríttatott az ő népeihez;
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:50 Azután meghalsz azon a hegyen, amelyre fölmégy, és elődeid mellé kerülsz, ahogyan a testvéred, Áron is meghalt a Hór hegyén, és elődei mellé került.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:50
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:51 Mivelhogy vétkeztetek ellenem Izráel fiai között a versengésnek vizénél, a Czin pusztájában Kádesnél: mert nem szenteltetek meg engem Izráel fiai között.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:51 Mert Izráel fiai között ti is hűtlenek voltatok hozzám a Meríbat-Kádés vizénél, a Cin-pusztában, és nem tekintettetek szentnek Izráel fiai között.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:51
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:52 Mert szemközt látod a földet; de arra a földre, a melyet én adok Izráel fiainak, oda nem mégy be.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:52 Megláthatod ugyan közelről azt a földet, de nem mehetsz be arra a földre, amelyet Izráel fiainak adok.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 32:52
  Mózes V. könyve 31  |  Lap tetejére  |  Mózes V. könyve 33  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes V. könyve 32. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség