Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Nagy családi gyermekbiblia - Marijke ten Cate

Marijke ten Cate

Nagy családi gyermekbiblia

A Biblia alaptanításai IV.  - Derek Prince

Derek Prince

A Biblia alaptanításai IV.

Időutazás a Biblia világában - Lois Rock

Lois Rock

Időutazás a Biblia világában

Bibliai emberek -

Bibliai emberek

Biblia Hebraica Stuttgartensia -

Biblia Hebraica Stuttgartensia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes V. könyve 28. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:1 Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, a melyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened;
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:1 Ha engedelmesen hallgatsz az ÚRnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged Istened, az ÚR.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:1
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:2 És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:2 Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az ÚRnak, Istenednek a szavára.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:2
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:3 Áldott leszesz a városban, és áldott leszesz a mezőben.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:3 Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:3
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:4 Áldott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:4 Áldott lesz méhed gyümölcse, termőfölded gyümölcse és állataid ivadéka, teheneid ellése és juhaid szaporulata.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:4
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:5 Áldott lesz a te kosarad és a te sütő tekenőd.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:5 Áldott lesz kosarad és sütőteknőd.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:5
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:6 Áldott leszesz bejöttödben, és áldott leszesz kimentedben.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:6 Áldott leszel jártodban-keltedben!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:6
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:7 Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, a kik reád támadnak; egy úton jőnek ki reád, és hét úton futnak előled.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:7 Vereséggel sújtja az ÚR ellenségeidet, ha rád támadnak: egy úton vonulnak föl ellened, de hét úton menekülnek előled.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:7
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:8 Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, a mire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ád néked.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:8 Áldást bocsát az ÚR csűreidre és minden vállalkozásodra, és megáld azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:8
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:9 Az Úr felkészít téged magának szent néppé, a miképen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az ő útain jársz.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:9 Az ÚR a maga szent népévé emel téged, ahogyan megesküdött neked, ha megtartod Istenednek, az ÚRnak a parancsolatait, és az ő útjain jársz.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:9
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:10 És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:10 A föld valamennyi népe látni fogja, hogy az ÚR nevéről neveznek, és félnek tőled.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:10
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:11 És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban: a te méhednek gyümölcsében és a te földednek gyümülcsében, a te barmodnak gyümölcsébe azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked adja azt.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:11 Bővölködővé tesz téged az ÚR méhed gyümölcsében, állataid ivadékában és földed termésében azon a földön, amelyről megesküdött az ÚR atyáidnak, hogy neked adja.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:11
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:12 Megnyitja néked az Úr az ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszesz kölcsönt.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:12 Megnyitja az ÚR gazdag kincsesházát, az eget, és idejében ad esőt földedre, és megáldja kezed minden munkáját. Te kölcsönadsz a többi népnek, de te nem szorulsz kölcsönre.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:12
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:13 És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszesz és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, a melyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat;
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:13 Elsővé tesz téged az ÚR, nem utolsóvá, mindig fölül leszel, és nem alul, ha hallgatsz az ÚRnak, Istenednek a parancsolataira, amelyeket ma megparancsolok neked, hogy megtartsd és teljesítsd azokat,
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:13
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:14 És ha el nem térsz egyetlen ígétől sem, a melyeket én parancsolok néktek, se jobbra se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:14 és ha nem térsz el se jobbra, se balra azoktól az igéktől, amelyeket ma megparancsolok neked, nem jársz más istenek után és nem szolgálsz azoknak.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:14
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:15 Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, a melyeket én parancsolok ma néked: reád jőnek mind ez átkok, és megteljesednek rajtad:
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:15 De ha nem hallgatsz az ÚRnak, Istenednek a szavára, ha nem tartod meg, és nem teljesíted minden parancsolatát és rendelkezését, amelyeket ma megparancsolok neked, akkor rád szállnak mindezek az átkok, és kísérni fognak téged:
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:15
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:16 Átkozott leszesz a városban, és átkozott a mezőn.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:16 Átkozott leszel a városban, és átkozott leszel a mezőn.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:16
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:17 Átkozott lesz a te kosarad és a te sütő tekenőd.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:17 Átkozott lesz kosarad és sütőteknőd.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:17
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:18 Átkozott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:18 Átkozott lesz méhed gyümölcse és termőfölded gyümölcse, teheneid ellése és juhaid szaporulata.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:18
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:19 Átkozott leszesz bejöttödben, és átkozott leszesz kimentedben.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:19 Átkozott leszel jártodban-keltedben.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:19
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:20 Bocsát az Úr te reád átkot, bomlást és romlást mindenben, a mit kezdesz vagy cselekszel; mígnem eltöröltetel és mígnem gyorsasággal elveszesz a te cselekedeteidnek gonoszsága miatt, a melyekkel elhagytál engem.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:20 Átkot, zűrzavart és fenyegető veszélyt bocsát rád az ÚR minden vállalkozásodban, amelybe belefogsz, úgyhogy hamarosan elpusztulsz, és elveszel gonosz cselekedeteid miatt, mivel elhagytál engem.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:20
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:21 Hozzád ragasztja az Úr a döghalált, mígnem elemészt téged arról a földről, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:21 Dögvészt hoz rád az ÚR, míg ki nem pusztít arról a földről, ahova bemégy, hogy birtokba vedd azt.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:21
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:22 Megver téged az Úr szárazbetegséggel hidegleléssel, gyulasztó és izzasztó betegséggel, aszálylyal és szárazsággal és ragyával; és üldöznek téged, mígnem elveszesz.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:22 Megver az ÚR sorvadással, lázzal és gyulladással, forrósággal és szárazsággal, aszállyal és gabonarozsdával. Üldözni fognak, míg ki nem pusztulsz.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:22
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:23 Eged, a mely fejed felett van, rézzé, a föld pedig, a mely lábad alatt van, vassá válik.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:23 Fejed fölött az ég olyan lesz, mint az érc, alattad a föld pedig olyan, mint a vas.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:23
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:24 Az Úr eső helyett port és hamut ád a te földedre; az égből száll reád, mígnem elpusztulsz.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:24 Eső helyett homokot és port ad földedre az ÚR, az égből száll rád, míg el nem pusztulsz.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:24
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:25 Az Úr megszalaszt téged a te ellenségeid előtt; egy úton mégy ki ő reá, és hét úton futsz előtte, és a föld minden országának rettentésére leszel.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:25 Vereséggel sújt téged az ÚR ellenségeid előtt. Egy úton vonulsz föl ellenük, de hét úton menekülsz előlük. Elrettentő példa leszel a föld minden országának.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:25
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:26 És eledelévé lesz a te holttested az ég minden madarának és a föld vadainak, és nem lesz, a ki elűzze azokat.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:26 Holttested az ég összes madarainak és a föld állatainak az eledele lesz, és nem lesz, aki elriassza őket.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:26
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:27 Megver téged az Isten Égyiptomnak fekélyével, és sülylyel, varral és viszketegséggel, a melyekből ki nem gyógyíttathatol.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:27 Megver az ÚR egyiptomi fekéllyel, keléssel, viszketegséggel és rühességgel, amelyekből nem tudsz kigyógyulni.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:27
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:28 Megver téged az Úr tébolyodással, vaksággal és elme-zavarodással;
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:28 Megver az ÚR tébolyodással, vaksággal és elmezavarral.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:28
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:29 És tapogatni fogsz délben, a mint tapogat a vak a setétségben; és szerencsétlen leszel a te útaidban, sőt elnyomott és kifosztott leszel minden időben, és nem lesz, a ki megszabadítson.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:29 Déli napfényben is tapogatózni fogsz, ahogyan a vak tapogatózik a homályban. Nem leszel szerencsés utaidon, sőt elnyomott és kifosztott leszel mindenkor, és nem segít rajtad senki.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:29
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:30 Feleséget jegyzesz magadnak, de más férfi hál azzal; házat építesz, de nem lakol benne; szőlőt ültetsz, de nem veszed annak hasznát.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:30 Feleséget jegyzel el magadnak, de más férfi közösül vele. Házat építesz, de nem te költözöl bele, szőlőt telepítesz, de nem te veszed hasznát.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:30
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:31 A te ökröd szemed előtt vágatik le, és nem eszel abból; a te szamarad elragadtatik előled, és nem tér vissza hozzád; a te juhaid ellenségeidnek adatnak, és nem lesz, a ki megszabadítson.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:31 Marhádat szemed láttára vágják le, de te nem eszel belőle, szamaradat elrabolják, és nem kerül vissza hozzád, juhaidat ellenségeidnek adják, és nem segít rajtad senki.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:31
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:32 A te fiaid és leányaid más népnek adatnak, és a te szemeid néznek és epekednek utánok egész napon, és nem lesz erő a te kezedben.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:32 Fiaid és leányaid más nép hatalmába kerülnek, te meg csak nézed, és epekedsz utánuk mindennap, de nem tehetsz semmit.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:32
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:33 A te földednek gyümölcsét, és minden fáradságos szerzeményedet oly nép emészti fel, a melyet nem ismertél, sőt elnyomott és megnyomorított leszel minden időben.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:33 Földed gyümölcsét és mindazt, amiért fáradoztál, olyan nép eszi meg, amelyet nem ismersz, és mindig csak elnyomott és eltiport leszel.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:33
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:34 És megtébolyodol a látványtól, a melyet látni fognak a te szemeid.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:34 Megtébolyodsz attól, amit szemeddel látnod kell.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:34
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:35 Megver téged az Úr gonosz kelésekkel a te térdeiden és czombjaidon, a melyekből ki nem gyúgyíttathatol, talpadtól fogva a koponyádig.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:35 Megver az ÚR tetőtől talpig, rosszindulatú fekélyekkel térdeden és a combodon, amelyekből nem tudsz kigyógyulni.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:35
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:36 Az Úr elvisz téged és a te királyodat, a kit magad fölé emelsz, oly nép közé, a melyet nem ismertél sem te, sem a te atyáid; és szolgálni fogsz ott idegen isteneket: fát és követ.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:36 Elhurcoltat az ÚR királyoddal együtt, akit magad fölé állítasz, olyan néphez, amelyet nem ismertél sem te, sem atyáid, és szolgálni fogsz ott más isteneknek, fának és kőnek.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:36
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:37 És iszonyattá, példabeszéddé és gúnynyá leszel minden népnél, a melyek közé elűz téged az Úr.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:37 Borzadva, példabeszédben, maró gúnnyal fognak emlegetni azok a népek, amelyekhez elhajt téged az ÚR.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:37
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:38 Sok magot viszel ki a mezőre, de keveset takarsz be, mert felemészti azt a sáska.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:38 Sok magot viszel ki a mezőre, de keveset takarítasz be, mert felfalja a sáska.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:38
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:39 Szőlőket ültetsz és míveled azokat, de bort nem iszol, meg sem szeded, mert elemészti azokat a féreg.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:39 Szőlőskerteket ültetsz és művelsz, de bort nem iszol, szőlőt sem szedsz, mert megeszi a féreg.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:39
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:40 Olajfáid lesznek minden határodban, de nem kened magadat olajjal, mert olajfádnak gyümölcse lehull.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:40 Minden határodban lesznek olajfáid, de nem kened magad olajjal, mert lehullanak a bogyók.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:40
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:41 Fiakat és leányokat nemzesz, de nem lesznek tiéid; mert fogságra jutnak.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:41 Születnek fiaid és leányaid, de nem lesznek a tieid, mert fogságba kell menniük.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:41
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:42 Minden fádat és földednek minden gyümölcsét megemészti a sáska.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:42 Minden fádat és termőfölded gyümölcsét megeszi a féreg.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:42
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:43 A jövevény, a ki közötted van, feljebb-feljebb emelkedik feletted, te pedig alább-alább szállasz.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:43 A köztetek élő jövevény mindinkább föléd kerül, te pedig egyre alább hanyatlasz.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:43
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:44 Ő fog néked kölcsönt adni, és nem te kölcsönzöl néki; ő fej lesz, te pedig fark leszel.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:44 Az fog neked kölcsönadni, nem te kölcsönzöl neki, az lesz az első, te pedig az utolsó.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:44
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:45 És ez átkok mind reád szállanak, és üldöznek téged és megteljesednek rajtad, míglen elpusztulsz; mert nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartottad volna az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyeket parancsolt néked;
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:45 Rád szállnak mindezek az átkok, üldöznek és kísérnek téged, míg el nem pusztulsz, mert nem hallgattál Istenednek, az ÚRnak a szavára, nem tartottad meg parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket megparancsolt neked.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:45
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:46 És rajtad lesznek jelül és csudául, és a te magodon mind örökké.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:46 Intő jel és csoda gyanánt lesznek azok rajtad és utódaidon mindenkor.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:46
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:47 A miatt, hogy nem szolgáltad az Urat, a te Istenedet örömmel és jó szívvel, mindennel bővölködvén:
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:47 Nem szolgáltál Istenednek, az ÚRnak örömmel és jó szívvel, amikor bőven volt mindened.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:47
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:48 Szolgálod majd a te ellenségeidet, a kiket reád bocsát az Úr, éhen és szomjan, mezítelen és mindennek szűkiben; és vasigát vet a te nyakadra, míglen elpusztít téged.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:48 Éhezve és szomjazva, mezítelenül és mindent nélkülözve szolgálsz majd ellenségeidnek, akiket rád bocsát az ÚR. Vasigát tesz a nyakadra, míg el nem pusztít téged.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:48
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:49 Hoz az Úr ellened népet meszszünnen, a földnek széléről, nem különben, a mint repül a sas; oly népet, a melynek nyelvét nem érted;
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:49 Rád hoz majd az ÚR messziről, a föld széléről egy nemzetet, amely lecsap rád, mint a saskeselyű, olyan nemzetet, amelynek a nyelvét nem érted,
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:49
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:50 Vad tekintetű népet, a mely nem tiszteli a vén embert, és a gyermeknek nem kedvez:
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:50 vad tekintetű nemzetet, amely nem kíméli az öreget, és nem kegyelmez a gyermeknek sem.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:50
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:51 És felemészti a te barmodnak tenyészését és a te földednek gyümölcsét, mígnem kipusztulsz; a mely nem hágy néked a te gabonádból, borodból, olajodból, és a te teheneidnek fajzásából, juhaidnak elléséből, mígnem kiveszít téged.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:51 Megeszi állataid ivadékát és termőfölded gyümölcsét, amíg ki nem pusztulsz. Nem hagy semmit gabonádból, mustodból és olajodból, teheneid elléséből és juhaid szaporulatából, míg tönkre nem tesz téged.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:51
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:52 És megszáll téged minden városodban, míglen leomolnak a te magas és erős kőfalaid, a melyekben bízol, minden te földeden: megszáll téged minden városodban, minden te földeden, a melyet az Úr, a te Istened ád néked.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:52 Ostrom alá veszi minden városodat, míg le nem omlanak egész országodban a magas és erős kőfalak, amelyekben bízol. Ostromolni fogja minden városodat egész országodban, amelyet Istened, az ÚR adott neked.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:52
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:53 És megeszed a te méhednek gyümölcsét, a te fiaidnak és leányidnak húsát, a kiket ád néked az Úr, a te Istened - a megszállás és szorongattatás alatt, a melylyel megszorongat téged a te ellenséged.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:53 Megeszed méhed gyümölcsét, fiaidnak és leányaidnak húsát, akiket ad neked Istened, az ÚR; az ostrom és szorongatás idejében, amikor szorongat ellenséged.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:53
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:54 A te közötted való finnyás és igen kedvére nevekedett férfi is irígy szemmel tekint az ő atyjafiára, az ő szeretett feleségére és fiainak maradékrészére, a kik megmaradtak még.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:54 A leggyengédebb és legelkényeztetettebb ember is irigyen néz testvérére, szeretett feleségére és még életben maradt fiaira,
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:54
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:55 Hogy ne kelljen adnia azok közül senkinek az ő fiainak húsából, a mit eszik, mivelhogy semmi egyebe nem marad a megszállás és szorongattatás alatt, a melylyel megszorongat téged a te ellenséged minden városodban.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:55 hogy ne kelljen adnia egyiküknek se fiainak a húsából, amelyet eszik, mivel nem maradt egyebe az ostrom és szorongatás idején, amikor szorongatja ellenséged minden városodat.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:55
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:56 A közötted való finnyás és kedvére nevekedett asszony (a ki meg se próbálta talpát a földre bocsátani az elkényesedés és finnyásság miatt) irígy szemmel tekint az ő szeretett férjére, fiára, leányára.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:56 Még az a gyengéd és elkényeztetett asszony is, aki olyan elkényeztetett és finomkodó volt, hogy a lábával sem akarta érinteni a földet, irigyen néz szeretett férjére, fiára és leányára,
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:56
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:57 Az ő mássa miatt, a mely elmegy tőle és gyermekei miatt, a kiket megszül; mert megeszi ezeket titkon, mikor mindenből kifogy, a megszállás és szorongattatás alatt, a melylyel megszorongat téged a te ellenséged a te városaidban.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:57 ha a méhlepényére gondol, amely elmegy tőle, és gyermekére, akit szül, mert titokban ezeket eszi meg, amikor mindenéből kifogy az ostrom nyomorúsága idején, amikor ellenséged ostromolja városaidat.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:57
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:58 Hogyha meg nem tartod és nem teljesíted e törvény minden ígéjét, a melyek meg vannak írva e könyvben, hogy féljed e dicsőséges és rettenetes nevet, az Úrét, a te Istenedét:
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:58 Ha nem tartod meg és nem teljesíted ennek a törvénynek minden igéjét, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben, és ha nem féled Istenednek, az ÚRnak dicsőséges és félelmes nevét,
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:58
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:59 Csudálatosakká teszi az Úr a te csapásaidat, és a te magodnak csapásait: nagy és maradandó csapásokká, gonosz és maradandó betegségekké.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:59 akkor az ÚR csodálatos csapásokat küld rád és utódaidra; nagy és tartós csapásokat, rosszindulatú és tartós betegségeket.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:59
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:60 És reád fordítja Égyiptomnak minden nyavalyáját, a melyektől irtóztál vala, és hozzád ragadnak azok.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:60 Rád hozza Egyiptom minden baját, és rád ragad mindaz, amitől irtózol.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:60
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:61 Mindazt a betegséget és mindazt a csapást is, a melyek nincsenek megírva e törvénynek könyvében, reád rakja az Úr, míglen kipusztulsz.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:61 Mindenféle olyan betegséget és csapást is hoz rád az ÚR, amelyek nincsenek megírva ebben a törvénykönyvben, míg csak ki nem pusztulsz.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:61
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:62 És kevesen maradtok meg, a kik annak előtte oly sokan voltatok, mint az égnek csillagai; mivelhogy nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:62 És bár olyan sokan voltatok, mint az égen a csillag, mégis kevesen maradtok meg, mert nem hallgattatok Isteneteknek, az ÚRnak a szavára.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:62
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:63 És a miképen örvendezett az Úr rajtatok, hogy jót tett veletek és megsokasított titeket: akképen fog örvendezni az Úr rajtatok, hogy kiveszt és kipusztít titeket; és ki fogtok gyomláltatni arról a földről, a melyre te bemégy, hogy bírjad azt.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:63 És ahogyan örömét lelte az ÚR abban, hogy jót tehetett veletek, és megszaporított benneteket, ugyanúgy leli majd örömét abban is az ÚR, hogy tönkretesz és kipusztít benneteket. Kigyomlálnak benneteket arról a földről, ahova bementek, hogy birtokba vegyétek.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:63
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:64 És szétszór téged az Úr minden nép közé, a földnek egyik végétől a földnek másik végéig; és szolgálni fogsz ott idegen isteneket, a kiket sem te nem ismertél, sem a te atyáid: fát és követ.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:64 Szétszór téged az ÚR az összes népek közé, a föld egyik végétől a föld másik végéig, ott szolgálsz majd más isteneknek, akiket nem ismertél sem te, sem atyáid: fának és kőnek.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:64
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:65 De e nemzetek között sem pihensz meg, és nem lesz a te talpadnak nyugodalma; mert rettegő szívet, epedő szemeket és sóvárgó lelket ád ott néked az Úr.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:65 De még azok közt a népek közt sem pihenhetsz meg, nem lesz egy talpalatnyi nyugvóhelyed sem. Rettegő szívet, szomorú szemet és csüggedt lelket ad neked ott az ÚR.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:65
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:66 És a te életed kétséges lesz majd előtted: és rettegni fogsz éjjel és nappal, és nem bízol életedben.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:66 Hajszálon függ az életed, riadozni fogsz éjjel-nappal, és nem bízhatsz abban, hogy életben maradsz.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:66
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:67 Reggel azt mondod: Bárcsak estve volna! estve pedig azt mondod: Bárcsak reggel volna! - a te szívednek rettegései miatt, a melylyel rettegsz, és a te szemeidnek látása miatt, a melyet látsz.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:67 Reggel azt mondod: Bárcsak este volna! Este meg azt mondod: Bárcsak reggel volna! Mert rettegés tartja fogva szívedet amiatt, amit látnod kell.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:67
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:68 És visszavisz téged az Úr Égyiptomba hajókon, azon az úton, a melyről azt mondtam néked, hogy nem fogod azt többé meglátni! És áruljátok ott magatokat a ti ellenségeiteknek szolgákul és szolgálóleányokul, de nem lesz, a ki megvegyen.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:68 Visszavisz az ÚR Egyiptomba hajókon, azon az úton, amelyről azt mondta neked, hogy nem látod meg többé. Ott áruljátok magatokat ellenségeiteknek rabszolgákul és rabnőkül, de nem vesz meg senki.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 28:68
  Mózes V. könyve 27  |  Lap tetejére  |  Mózes V. könyve 29  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes V. könyve 28. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség