Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Korinthusbeliekhez írt II. levél 6. fejezet


 

  <<< >>>  

  2. Korintus 6:1 Mint együttmunkálkodók intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét.
  2. Korintus 6:1 Vele együtt munkálkodva intünk is titeket; úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét.
  2. Korintus 6:1 We then, working together with God, make our request to you not to take the grace of God to no purpose.
  2. Korintus 6:2 Mert ő mondja: Kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja.
  2. Korintus 6:2 Mert ő mondja: "A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!"
  2. Korintus 6:2 For he says, I have given ear to you at a good time, and I have been your helper in a day of salvation: see, now is the good time; now is the day of salvation:
  2. Korintus 6:3 Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk ne szidalmaztassék.
  2. Korintus 6:3 Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat,
  2. Korintus 6:3 Giving no cause for trouble in anything, so that no one may be able to say anything against our work;
  2. Korintus 6:4 Hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái; sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban.
  2. Korintus 6:4 hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban,
  2. Korintus 6:4 But in everything making it clear that we are the servants of God, in quiet strength, in troubles, in need, in sorrow,
  2. Korintus 6:5 Vereségben, tömlöczben, háborúságban, küzködésben, virrasztásban, bőjtölésben.
  2. Korintus 6:5 verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, virrasztásban, böjtölésben,
  2. Korintus 6:5 In blows, in prisons, in attacks, in hard work, in watchings, in going without food;
  2. Korintus 6:6 Tisztaságban, tudományban, hosszútűrésben, szívességben, Szentszellemben, tettetés nélkül való szeretetben,
  2. Korintus 6:6 tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben,
  2. Korintus 6:6 In a clean heart, in knowledge, in long waiting, in being kind, in the Holy Spirit, in true love,
  2. Korintus 6:7 Igazmondásban, Isten erejében; az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel;
  2. Korintus 6:7 az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel,
  2. Korintus 6:7 In the true word, in the power of God; with the arms of righteousness on the right hand and on the left,
  2. Korintus 6:8 Dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által; mint hitetők, és igazak;
  2. Korintus 6:8 dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak,
  2. Korintus 6:8 By glory and by shame, by an evil name and a good name; as untrue, and still true;
  2. Korintus 6:9 Mint ismeretlenek, és mégis ismeretesek; mint megholtak, és ím élők; mint ostorozottak, és meg nem ölöttek;
  2. Korintus 6:9 mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak, és íme, élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek,
  2. Korintus 6:9 Unnoted, but still kept fully in mind; as near to death, but still living; as undergoing punishment, but not put to death;
  2. Korintus 6:10 Mint bánkódók, noha mindig örvendezők; mint szegények, de sokakat gazdagítók; mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók.
  2. Korintus 6:10 mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmijük, és akiké mégis minden.
  2. Korintus 6:10 As full of sorrow, but ever glad; as poor, but giving wealth to others; as having nothing, but still having all things.
  2. Korintus 6:11 A mi szánk megnyílt ti néktek, korinthusiak, a mi szívünk kitárult.
  2. Korintus 6:11 Szánk megnyílt, szívünk kitárult előttetek, korinthusiak:
  2. Korintus 6:11 Our mouth is open to you, O Corinthians, our heart is wide.
  2. Korintus 6:12 Nem mi bennünk vagytok szorosságban, hanem szorosságban vagytok a ti szívetekben.
  2. Korintus 6:12 nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra.
  2. Korintus 6:12 It is not our feelings to you which are narrow, but yours to us.
  2. Korintus 6:13 Viszonzásul (mint gyermekeimnek szólok) tárjátok ki ti is szíveteket.
  2. Korintus 6:13 Viszonzásul pedig, mint gyermekeimhez szólok: tárjátok ki ti is szíveteket.
  2. Korintus 6:13 Now to give me back payment of the same sort I am talking as to my children, let your hearts be wide open to me.
  2. Korintus 6:14 Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?
  2. Korintus 6:14 Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez?
  2. Korintus 6:14 Do not keep company with those who have not faith: for what is there in common between righteousness and evil, or between light and dark?
  2. Korintus 6:15 És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?
  2. Korintus 6:15 Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között?
  2. Korintus 6:15 And what agreement is there between Christ and the Evil One? or what part has one who has faith with one who has not?
  2. Korintus 6:16 Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, az mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek.
  2. Korintus 6:16 Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta: "Közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek.
  2. Korintus 6:16 And what agreement has the house of God with images? for we are a house of the living God; even as God has said, I will be living among them, and walking with them; and I will be their God, and they will be my people.
  2. Korintus 6:17 Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,
  2. Korintus 6:17 Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket,
  2. Korintus 6:17 For which cause, Come out from among them, and be separate, says the Lord, and let no unclean thing come near you; and I will take you for myself,
  2. Korintus 6:18 És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.
  2. Korintus 6:18 Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr."
  2. Korintus 6:18 And will be a Father to you; and you will be my sons and daughters, says the Lord, the Ruler of all.
  Korinthusbeliekhez írt II. levél 5  |  Lap tetejére  |  Korinthusbeliekhez írt II. levél 7  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Korinthusbeliekhez írt II. levél 6. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English