Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


A férfi a Biblia tükrében - Gene A. Getz

Gene A. Getz

A férfi a Biblia tükrében

Biblia - nagy méret - keménytáblás -

Biblia - nagy méret - keménytáblás

Károli Biblia - nagy családi -

Károli Biblia - nagy családi

Biblia ,,Szellemes

Biblia ,,Szellemes", nagy családi

Biblia, Bőr, Károli, kis családi, regiszteres, cipzáros -

Biblia, Bőr, Károli, kis családi, regiszteres, cipzáros

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Korinthusbeliekhez írt II. levél 5. fejezet


 

  <<< >>>  

  2. Korintus 5:1 Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben.
  2. Korintus 5:1 Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk.
  2. Korintus 5:1 For we are conscious that if this our tent of flesh is taken down, we have a building from God, a house not made with hands, eternal, in heaven.
  2. Korintus 5:2 Azért is sóhajtozunk ebben, óhajtván felöltözni erre a mi mennyei hajlékunkat;
  2. Korintus 5:2 Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat,
  2. Korintus 5:2 For in this we are crying in weariness, greatly desiring to be clothed with our house from heaven:
  2. Korintus 5:3 Ha ugyan felöltözötten is mezíteleneknek nem találtatunk!
  2. Korintus 5:3 ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek.
  2. Korintus 5:3 So that our spirits may not be unclothed.
  2. Korintus 5:4 Mert a kik e sátorban vagyunk is, sóhajtozunk megterheltetvén; mivelhogy nem kívánunk levetkőztetni, hanem felöltöztetni, hogy a mi halandó, elnyelje azt az élet.
  2. Korintus 5:4 Mert mi is, akik e sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amazt, hogy a halandót elnyelje az élet.
  2. Korintus 5:4 For truly, we who are in this tent do give out cries of weariness, for the weight of care which is on us; not because we are desiring to be free from the body, but so that we may have our new body, and death may be overcome by life.
  2. Korintus 5:5 A ki pedig minket erre elkészített, az Isten az, a ki a Szellemnek zálogát is adta minékünk.
  2. Korintus 5:5 Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a Lelket.
  2. Korintus 5:5 Now he who has made us for this very thing is God, who has given us the Spirit as a witness of what is to come.
  2. Korintus 5:6 Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy e testben lakván, távol vagyunk az Úrtól.
  2. Korintus 5:6 Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól;
  2. Korintus 5:6 So, then, we are ever without fear, and though conscious that while we are in the body we are away from the Lord,
  2. Korintus 5:7 (Mert hitben járunk, nem látásban );
  2. Korintus 5:7 mert hitben járunk, nem látásban.
  2. Korintus 5:7 For we are walking by faith, not by seeing,
  2. Korintus 5:8 Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből, és elköltözni az Úrhoz.
  2. Korintus 5:8 De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz.
  2. Korintus 5:8 We are without fear, desiring to be free from the body, and to be with the Lord.
  2. Korintus 5:9 Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, néki kedvesek legyünk.
  2. Korintus 5:9 Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki.
  2. Korintus 5:9 For this reason we make it our purpose, in the body or away from it, to be well-pleasing to him.
  2. Korintus 5:10 Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.
  2. Korintus 5:10 Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat.
  2. Korintus 5:10 For we all have to come before Christ to be judged; so that every one of us may get his reward for the things done in the body, good or bad.
  2. Korintus 5:11 Ismervén tehát az Úrnak félelmét, embereket térítünk, Isten előtt pedig nyilván vagyunk; reménylem azonban, hogy a ti lelkiesméretetek előtt is nyilván vagyunk.
  2. Korintus 5:11 Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk. Remélem azonban, hogy a ti lelkiismeretetek előtt is nyíltan állunk.
  2. Korintus 5:11 Having in mind, then, the fear of the Lord, we put these things before men, but God sees our hearts; and it is my hope that we may seem right in your eyes.
  2. Korintus 5:12 Mert nem ajánljuk ismét magunkat néktek, hanem alkalmat adunk ti néktek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek a színből és nem szívből dicsekedőknek.
  2. Korintus 5:12 Nem önmagunkat ajánljuk ismét nektek, hanem lehetőséget adunk nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek azoknak, akik azzal dicsekednek, ami csak látszat, és nem azzal, ami a szívben van.
  2. Korintus 5:12 We are not again requesting your approval, but we are giving you the chance of taking pride in us, so that you may be able to give an answer to those whose glory is in seeming, and not in the heart.
  2. Korintus 5:13 Ha azért bolondok vagyunk, Istenért; ha eszesek vagyunk, érettetek van az.
  2. Korintus 5:13 Ha ugyanis révületbe estünk, Istenért történt, ha pedig józanok vagyunk, értetek van.
  2. Korintus 5:13 For if we are foolish, it is to God; or if we are serious, it is for you.
  2. Korintus 5:14 Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket,
  2. Korintus 5:14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt;
  2. Korintus 5:14 For it is the love of Christ which is moving us; because we are of the opinion that if one was put to death for all, then all have undergone death;
  2. Korintus 5:15 Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy a kik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, a ki érettök meghalt és feltámasztatott.
  2. Korintus 5:15 és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.
  2. Korintus 5:15 And that he underwent death for all, so that the living might no longer be living to themselves, but to him who underwent death for them and came back from the dead.
  2. Korintus 5:16 Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint; sőt ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük.
  2. Korintus 5:16 Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük.
  2. Korintus 5:16 For this reason, from this time forward we have knowledge of no man after the flesh: even if we have had knowledge of Christ after the flesh, we have no longer any such knowledge.
  2. Korintus 5:17 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
  2. Korintus 5:17 Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.
  2. Korintus 5:17 So if any man is in Christ, he is in a new world: the old things have come to an end; they have truly become new.
  2. Korintus 5:18 Mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;
  2. Korintus 5:18 Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.
  2. Korintus 5:18 But all things are of God, who has made us at peace with himself through Christ, and has given to us the work of making peace;
  2. Korintus 5:19 Minthogy az Isten volt az, a ki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét.
  2. Korintus 5:19 Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.
  2. Korintus 5:19 That is, that God was in Christ making peace between the world and himself, not putting their sins to their account, and having given to us the preaching of this news of peace.
  2. Korintus 5:20 Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.
  2. Korintus 5:20 Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!
  2. Korintus 5:20 So we are the representatives of Christ, as if God was making a request to you through us: we make our request to you, in the name of Christ, be at peace with God.
  2. Korintus 5:21 Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.
  2. Korintus 5:21 Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.
  2. Korintus 5:21 For him who had no knowledge of sin God made to be sin for us; so that we might become the righteousness of God in him.
  Korinthusbeliekhez írt II. levél 4  |  Lap tetejére  |  Korinthusbeliekhez írt II. levél 6  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Korinthusbeliekhez írt II. levél 5. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English