Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Gyermek Bibliaiskola munkafüzet 1. rész -

Gyermek Bibliaiskola munkafüzet 1. rész

A Húsvét DVD (Legkisebbek Bibliája) - Gwen Ellis

Gwen Ellis

A Húsvét DVD (Legkisebbek Bibliája)

Bibliai nevek és fogalmak - Vohmann Péter (Szerk.)

Vohmann Péter (Szerk.)

Bibliai nevek és fogalmak

Pénz és üzlet a Biblia tükrében - Larry Burkett

Larry Burkett

Pénz és üzlet a Biblia tükrében

Lányok Bibliája - Marion Thomas

Marion Thomas

Lányok Bibliája

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Korinthusbeliekhez írt II. levél 4. fejezet


 

  <<< >>>  

  2. Korintus 4:1 Annakokáért, mivelhogy ilyen szolgálatban vagyunk, a mint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el;
  2. Korintus 4:1 Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, minthogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el,
  2. Korintus 4:1 For this reason, because we have been made servants of this new order, through the mercy given to us, we are strong:
  2. Korintus 4:2 Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint a kik nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten ígéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt.
  2. Korintus 4:2 hanem elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket; nem járunk ravaszságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt.
  2. Korintus 4:2 And we have given up the secret things of shame, not walking in false ways, and not making use of the word of God with deceit; but by the revelation of what is true, as before God, we have the approval of every man's sense of right and wrong.
  2. Korintus 4:3 Ha mégis leplezett a mi evangyéliomunk, azoknak leplezett, a kik elvesznek:
  2. Korintus 4:3 Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek.
  2. Korintus 4:3 But if our good news is veiled, it is veiled from those who are on the way to destruction:
  2. Korintus 4:4 A kikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, a ki az Isten képe.
  2. Korintus 4:4 Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.
  2. Korintus 4:4 Because the god of this world has made blind the minds of those who have not faith, so that the light of the good news of the glory of Christ, who is the image of God, might not be shining on them.
  2. Korintus 4:5 Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust; magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat, a Jézusért.
  2. Korintus 4:5 Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért.
  2. Korintus 4:5 For our preaching is not about ourselves, but about Christ Jesus as Lord, and ourselves as your servants through Jesus.
  2. Korintus 4:6 Mert az Isten, a ki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett.
  2. Korintus 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.
  2. Korintus 4:6 Seeing that it is God who said, Let light be shining out of the dark, who has put in our hearts the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.
  2. Korintus 4:7 Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való.
  2. Korintus 4:7 Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak:
  2. Korintus 4:7 But we have this wealth in vessels of earth, so that it may be seen that the power comes not from us but from God;
  2. Korintus 4:8 Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe;
  2. Korintus 4:8 Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe;
  2. Korintus 4:8 Troubles are round us on every side, but we are not shut in; things are hard for us, but we see a way out of them;
  2. Korintus 4:9 Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk;
  2. Korintus 4:9 üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk;
  2. Korintus 4:9 We are cruelly attacked, but not without hope; we are made low, but we are not without help;
  2. Korintus 4:10 Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben.
  2. Korintus 4:10 Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben.
  2. Korintus 4:10 In our bodies there is ever the mark of the death of Jesus, so that the life of Jesus may be seen in our bodies.
  2. Korintus 4:11 Mert mi, a kik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben.
  2. Korintus 4:11 Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben.
  2. Korintus 4:11 For, while living, we are still being given up to death because of Jesus, so that the life of Jesus may be seen in our flesh, though it is under the power of death.
  2. Korintus 4:12 Azért a halál mi bennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek.
  2. Korintus 4:12 Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek.
  2. Korintus 4:12 So then, death is working in us, but life in you.
  2. Korintus 4:13 Mivelhogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a szelleme van meg, a mint írva van: Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk;
  2. Korintus 4:13 Mivel pedig a hitnek ugyanaz a Lelke van bennünk, ahogyan meg van írva: "Hittem, azért szóltam", mi is hiszünk, és azért szólunk!
  2. Korintus 4:13 But having the same spirit of faith, as it is said in the Writings, The words of my mouth came from the faith in my heart; in the same way, our words are the outcome of our faith;
  2. Korintus 4:14 Tudván, hogy a ki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és veletek együtt előállít.
  2. Korintus 4:14 Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt.
  2. Korintus 4:14 Because we are certain that he who made the Lord Jesus come back from the dead, will do the same for us, and will give us a place in his glory with you.
  2. Korintus 4:15 Mert minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére.
  2. Korintus 4:15 Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére.
  2. Korintus 4:15 For we go through all things on account of you, because the greater the number to whom the grace is given, the greater is the praise to the glory of God.
  2. Korintus 4:16 Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újul.
  2. Korintus 4:16 Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra.
  2. Korintus 4:16 For which cause we do not give way to weariness; but though our outer man is getting feebler, our inner man is made new day by day.
  2. Korintus 4:17 Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk;
  2. Korintus 4:17 Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk,
  2. Korintus 4:17 For our present trouble, which is only for a short time, is working out for us a much greater weight of glory;
  2. Korintus 4:18 Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.
  2. Korintus 4:18 mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.
  2. Korintus 4:18 While our minds are not on the things which are seen, but on the things which are not seen: for the things which are seen are for a time; but the things which are not seen are eternal.
  Korinthusbeliekhez írt II. levél 3  |  Lap tetejére  |  Korinthusbeliekhez írt II. levél 5  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Korinthusbeliekhez írt II. levél 4. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English