Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Bibliai alapfogalmak - Cseri Kálmán

Cseri Kálmán

Bibliai alapfogalmak

A Bibliai hit - Kenneth E. Hagin

Kenneth E. Hagin

A Bibliai hit

Revideált Új Fordítású Biblia - Nagy, bőrkötéses, aranyszéllel -

Revideált Új Fordítású Biblia - Nagy, bőrkötéses, aranyszéllel

Biblia

Biblia "Szellemes", nagy családi - bőrkötéses, regiszteres, arany széllel

Bibliai állatok -

Bibliai állatok

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Korinthusbeliekhez írt I. levél 8. fejezet


 

  <<< >>>  

  1. Korintus 8:1 A bálványáldozatok felől pedig tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít.
  1. Korintus 8:1 Ami pedig a bálványáldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete: az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít.
  1. Korintus 8:1 Most pedig a bálványoknak felajánlott étel-áldozatokról írok nektek. Természetesen, mindnyájan ismerjük ezeket a dolgokat. Azonban a puszta ismeret, vagy tudás még nem elég, mert büszkévé tesz. A szeretet az, ami segít a többieknek, hogy megerősödjenek.
  1. Korintus 8:2 Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, a mint ismernie kell.
  1. Korintus 8:2 Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell.
  1. Korintus 8:2 Ha valaki azt gondolja magáról, hogy ő már „tud valamit”, az az ember igazában még semmit sem tud úgy, ahogy kellene.
  1. Korintus 8:3 Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik ő tőle.
  1. Korintus 8:3 De ha valaki szereti az Istent, azt már ismeri az Isten.
  1. Korintus 8:3 De ha valaki szereti Istent, azt az embert Isten is ismeri.
  1. Korintus 8:4 Tehát a bálványáldozati hús evése felől tudjuk, hogy egy bálvány sincs a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy.
  1. Korintus 8:4 Ami tehát a bálványáldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy.
  1. Korintus 8:4 A bálványoknak felajánlott étel-áldozatokról tehát azt mondom: tudjuk, hogy a bálványok nem valódiak, és semmit sem számítanak. Viszont azt is tudjuk, hogy csak egyetlen igazi Isten van.
  1. Korintus 8:5 Mert ha vannak is úgynevezett istenek akár az égben, akár a földön, a minthogy van sok isten és sok úr;
  1. Korintus 8:5 Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok isten és sok úr van,
  1. Korintus 8:5 Vannak ugyan olyanok, akiket az emberek „isteneknek” neveznek — akár az égben, akár a földön legyenek is — és valóban sok ilyen „isten” és „úr” van.
  1. Korintus 8:6 Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitől van a mindenség, mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által van a mindenség, mi is ő általa.
  1. Korintus 8:6 nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte, és egyetlen Urunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is őáltala.
  1. Korintus 8:6 Nekünk azonban csak egyetlen Istenünk van: ő a mi mennyei Édesapánk, aki a Világmindenséget teremtette. Mi őérte élünk. Hasonlóképpen, egyetlen Urunk van, Jézus Krisztus, aki által van minden, és mi is általa élünk.
  1. Korintus 8:7 De nem mindenkiben van meg ez az ismeret; sőt némelyek a bálvány felől való lelkiismeretök szerint mind mai napig mint bálványáldozatot eszik, és az ő lelkiismeretök, mivelhogy erőtelen, megfertőztetik.
  1. Korintus 8:7 Viszont nem mindenkiben van meg ez az ismeret, sőt némelyek a bálványimádás régi szokása szerint a húst még mindig bálványáldozati húsként eszik, és lelkiismeretük, mivel erőtlen, beszennyeződik.
  1. Korintus 8:7 Ezt azonban nem mindenki tudja! Vannak emberek, akik nemrég még tisztelték a bálványokat. Ha az ilyen ember továbbra is eszik a bálványoknak áldozott ételből, akkor úgy érzi, hogy még mindig a bálványokhoz tartozik. Nem biztos benne, hogy helyesen teszi, és bűnösnek érzi magát.
  1. Korintus 8:8 Pedig az eledel nem tesz minket kedvesekké Isten előtt; mert ha eszünk is, nem leszünk gazdagabbak; ha nem eszünk is, nem leszünk szegényebbek.
  1. Korintus 8:8 Az étel pedig nem változtat Istenhez való viszonyunkon; ha nem eszünk, nem lesz belőle hátrányunk, és ha eszünk, abból sem lesz előnyünk.
  1. Korintus 8:8 Nem az tesz bennünket Isten számára elfogadhatóvá, hogy mit eszünk, vagy mit nem. Attól nem leszünk rosszabbak, ha nem eszünk valamit, és attól sem leszünk jobbak, ha igen.
  1. Korintus 8:9 De meglássátok, hogy ez a ti szabadságtok valamiképen botránkozásukra ne legyen az erőteleneknek.
  1. Korintus 8:9 De vigyázzatok, nehogy ez a szabadságotok valamiképpen megütközést ne váltson ki az erőtlenek között.
  1. Korintus 8:9 De vigyázzatok, hogy a viselkedésetek szabadsága nehogy bűnre vigye azokat, akik még gyengék a hitben!
  1. Korintus 8:10 Mert ha valaki meglát téged, a kinek ismereted van, hogy a bálványtemplomnál vendégeskedel, annak lelkiismerete, mivelhogy erőtelen, nem arra indíttatik-é, hogy megegye a bálványáldozatot?
  1. Korintus 8:10 Mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, amint a bálványtemplomban asztalnál ülsz, vajon nem fog-e erőtlen lelkiismerete felbátorodni arra, hogy ő is megegye a bálványáldozati húst?
  1. Korintus 8:10 Mert lehet, hogy neked helyes a felfogásod, és úgy érzed, hogy szabadon együtt ehetsz a többiekkel a hamis istenek templomában. Ha ezt látja egy testvéred, akinek még gyenge a hite, akkor ő is felbátorodik, és megeszi a bálványoknak áldozott ételeket. Mivel azonban ezt rossz lelkiismerettel teszi,
  1. Korintus 8:11 És a te ismereted miatt elkárhozik a te erőtelen atyádfia, a kiért Krisztus meghalt.
  1. Korintus 8:11 És így ismereteddel vesztét okozod erőtlen testvérednek, akiért Krisztus meghalt.
  1. Korintus 8:11 szellemileg tönkremegy — mégpedig te miattad! Így a te szabad gondolkozásoddal vesztét okozod a testvérednek, akiért Krisztus meghalt.
  1. Korintus 8:12 Így aztán, mikor az atyafiak ellen vétkeztek, és az ő erőtelen lelkiismeretüket megsértitek, a Krisztus ellen vétkeztek.
  1. Korintus 8:12 Így aztán amikor a testvérek ellen vétkeztek, és erőtlen lelkiismeretüket megsértitek, Krisztus ellen vétkeztek.
  1. Korintus 8:12 Amikor ilyen módon vétkeztek a testvéretek ellen, és megbántjátok őket, akkor valójában Krisztus ellen is vétkeztek. Igen, kárt okoztok a testvérek lelkében azzal, hogy miattatok valami olyat tesznek, amit rossznak tartanak.
  1. Korintus 8:13 Annakokáért, ha eledel botránkoztatja meg az én atyámfiát, inkább soha sem eszem húst, hogy az én atyámfiát meg ne botránkoztassam.
  1. Korintus 8:13 Ezért tehát, ha az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább nem eszem húst soha, hogy őt meg ne botránkoztassam.
  1. Korintus 8:13 Ezért, ha az, hogy én megeszek valamit, bűnbe ejti a testvéremet, akkor inkább soha többé nem eszem húst, csak ne okozzak bajt neki!
  Korinthusbeliekhez írt I. levél 7  |  Lap tetejére  |  Korinthusbeliekhez írt I. levél 9  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Korinthusbeliekhez írt I. levél 8. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség