Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA -

REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA

Játékos feladatok a Bibliából - L. M. Alex

L. M. Alex

Játékos feladatok a Bibliából

Magyarázatos Biblia  -

Magyarázatos Biblia

Ki kicsoda a Bibliában - Stephen Motyer

Stephen Motyer

Ki kicsoda a Bibliában

Képes Biblia - Szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak

Szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak

Képes Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Korinthusbeliekhez írt I. levél 7. fejezet


 

  <<< >>>  

  1. Korintus 7:1 A mik felől pedig írtatok nékem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni.
  1. Korintus 7:1 Amikről pedig írtatok, azokra ezt válaszolom: jó a férfinak asszonyt nem érinteni.
  1. Korintus 7:1 Most pedig a leveletekben feltett kérdésekre felelek. Azt írtátok: „Jobb, ha a férfi nem is házasodik meg”.
  1. Korintus 7:2 De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje.
  1. Korintus 7:2 A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje.
  1. Korintus 7:2 Én meg azt válaszolom: a szexuális bűnök veszélye miatt minden férfi házasodjon meg, és minden leány menjen férjhez.
  1. Korintus 7:3 A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképen a feleség is a férjének.
  1. Korintus 7:3 A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt.
  1. Korintus 7:3 A férj adja meg a feleségének, amivel tartozik neki, és ugyanígy a feleség is a férjének.
  1. Korintus 7:4 A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége.
  1. Korintus 7:4 A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; s ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége.
  1. Korintus 7:4 Nem a feleség rendelkezik a maga testével, hanem a férje. Hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a feleségét szolgálja vele.
  1. Korintus 7:5 Ne foszszátok meg egymást, hanemha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a bőjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg nem kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.
  1. Korintus 7:5 Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni.
  1. Korintus 7:5 Ne tagadjátok meg a másiktól, hogy a testetekkel szolgáljatok neki! Kivéve, ha ebben előre megegyeztek, és akkor is csak egy ideig, hogy teljesen az imádkozással foglalkozzatok. Azután ismét legyetek együtt. Ezt azért tanácsolom, hogy a Sátán ne tudjon benneteket szexuális kívánságokkal kísérteni.
  1. Korintus 7:6 Ezt pedig kedvezésképen mondom, nem parancsolat szerint.
  1. Korintus 7:6 Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsként.
  1. Korintus 7:6 De mindezzel kedvezni akarok nektek, nem pedig parancsolni.
  1. Korintus 7:7 Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; de kinek kinek tulajdon kegyelmi ajándéka vagyon Istentől, egynek így, másnak pedig úgy.
  1. Korintus 7:7 Szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől: kinek így, kinek amúgy.
  1. Korintus 7:7 Szeretném, ha mindenki úgy élne, mint én! De Isten mindegyikünknek más más ajándékot adott: az egyiknek ilyet, a másiknak másfélét.
  1. Korintus 7:8 Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy maradhatnak, mint én is.
  1. Korintus 7:8 A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom: jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is.
  1. Korintus 7:8 Akik még nem élnek házasságban, vagy már özvegyek lettek, azoknak azt üzenem: jobban teszik, ha továbbra is egyedül maradnak, mint ahogyan én is élek.
  1. Korintus 7:9 De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek: mert jobb házasságban élni, mint égni.
  1. Korintus 7:9 Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni.
  1. Korintus 7:9 De ha nem tudják magukat visszatartani, inkább házasodjanak meg, illetve menjenek férjhez. Mert jobb házasságban élni, mint a szexuális kívánság tüzében égni.
  1. Korintus 7:10 Azoknak pedig, a kik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék.
  1. Korintus 7:10 A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől.
  1. Korintus 7:10 Azoknak, akik megházasodtak, üzenem — és ezek valójában az Úr parancsai: Az asszony ne hagyja el a férjét, se ne váljon el tőle!
  1. Korintus 7:11 Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a férj se bocsássa el a feleségét.
  1. Korintus 7:11 Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével. A férfi se bocsássa el a feleségét.
  1. Korintus 7:11 Ha pedig mégis elválik, utána ne menjen máshoz férjhez! Inkább béküljön ki a férjével! Parancsolom a férjeknek is, hogy feleségüktől ne váljanak el, se el ne hagyják őket!
  1. Korintus 7:12 Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr: Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt.
  1. Korintus 7:12 A többieknek pedig én mondom, nem az Úr: ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el.
  1. Korintus 7:12 A többieknek pedig én mondom, nem az Úr: Ha valamelyik hívő férfinek hitetlen felesége van, aki együtt akar vele élni, a férj ne váljon el tőle!
  1. Korintus 7:13 És a mely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt.
  1. Korintus 7:13 És ha egy asszonynak hitetlen férje van, és ez kész vele élni, ne hagyja el a férjét.
  1. Korintus 7:13 Ha valamelyik hívő asszonynak hitetlen férje van, aki együtt akar vele élni, az asszony ne váljon el tőle!
  1. Korintus 7:14 Mert meg van szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és meg van szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek.
  1. Korintus 7:14 Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által; különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek.
  1. Korintus 7:14 Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, és a hitetlen feleség meg van szentelve hívő férje által. Ha nem így lenne, akkor a közös gyermekeik nem tartoznának Isten népéhez, így azonban ezek a gyermekek is szentek.
  1. Korintus 7:15 Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el; nem vettetett szolgaság alá a keresztyén férfiú, vagy asszony az ilyen dolgokban. De békességre hívott minket az Isten.
  1. Korintus 7:15 Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk.
  1. Korintus 7:15 Ha azonban a hitetlen férj, vagy feleség el akar válni hívő házastársától, ám váljon el! Ilyen esetben a hívő férj, vagy a hívő feleség nincs hozzákötve hitetlen házastársához, hanem szabad. Isten azonban arra hívott el benneteket, hogy egymással békességben éljetek.
  1. Korintus 7:16 Mert mit tudod, te asszony ha megmentheted-e a férjedet; vagy mit tudod, te férfiú, ha megmentheted-e a feleségedet?
  1. Korintus 7:16 Mert mit tudod te, asszony, vajon megmentheted-e a férjedet? Vagy mit tudod te, férfi, vajon megmentheted-e a feleségedet?
  1. Korintus 7:16 Te hívő feleség, talán még megmentheted a hitetlen férjedet! Te hívő férj, talán még megmentheted a hitetlen feleségedet!
  1. Korintus 7:17 Csak a mint kinek-kinek adta az Isten, a mint kit-kit elhívott az Úr, úgy járjon. És minden gyülekezetben ekképen rendelkezem.
  1. Korintus 7:17 Egyébként mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta: így rendelkezem minden más gyülekezetben is.
  1. Korintus 7:17 Mindenki továbbra is élje úgy az életét, ahogyan Isten azt megadta a számára. Vagyis éljen úgy, ahogyan akkor élt, amikor Isten megszólította. Így rendelkezem az összes gyülekezetben.
  1. Korintus 7:18 Körülmetélten hivatott el valaki? ne fedezze el azt; körülmetéletlenül hivatott el valaki? me metélkedjék körül.
  1. Korintus 7:18 Körülmetélten hívatott el valaki? Ne tüntesse el. Körülmetéletlenül hívatott el valaki? Ne metélkedjék körül.
  1. Korintus 7:18 Ha például valaki már körül volt metélve, amikor Isten megszólította, ne akarjon ezen változtatni! Akit viszont körülmetéletlen állapotban hívott el az Úr, az ne akarjon körülmetélkedni!
  1. Korintus 7:19 A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi: hanem Isten parancsolatainak megtartása.
  1. Korintus 7:19 A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi, egyedül Isten parancsolatainak a megtartása fontos.
  1. Korintus 7:19 Mert nem az a fontos, hogy valaki körül van metélve, vagy nincs! Csak egy dolog számít: az Isten parancsainak való engedelmesség.
  1. Korintus 7:20 Kiki a mely hivatásban hívatott el, abban maradjon.
  1. Korintus 7:20 Mindenki maradjon abban a hivatásban, amelyben elhívatott.
  1. Korintus 7:20 Mindenki maradjon meg abban az állapotában, ahogyan elhívta az Úr!
  1. Korintus 7:21 Szolgai állapotban hivattattál el? Ne gondolj vele, sőt ha szabad lehetsz is, inkább élj azzal.
  1. Korintus 7:21 Rabszolgaként hívattál el? Ne törődj vele. Ha viszont szabaddá lehetsz, inkább élj azzal!
  1. Korintus 7:21 Rabszolgaként kaptad az elhívást? Ne törődj vele! Ha azonban szabaddá lehetsz, akkor használd ki az alkalmat arra, hogy felszabadulj!
  1. Korintus 7:22 Mert az Úrban elhívott szolga az Úrnak szabadosa; hasonlóképen a ki szabadságban hívatott el, Krisztusnak szolgája.
  1. Korintus 7:22 Mert az Úrban elhívott rabszolga az Úr felszabadítottja, hasonlóan a szabadként elhívott a Krisztus rabszolgája.
  1. Korintus 7:22 Mert az Úrban elhívott rabszolga az Úr felszabadított embere. Hasonlóképpen, aki szabad emberként kapta az elhívást, az meg Krisztus rabszolgája.
  1. Korintus 7:23 Áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek szolgái.
  1. Korintus 7:23 Áron vétettetek meg: ne legyetek emberek rabszolgái.
  1. Korintus 7:23 Drága váltságdíjat fizetett értetek Isten, ezért ne embereket szolgáljatok!
  1. Korintus 7:24 Kiki a miben elhívatott, atyámfiai, abban maradjon meg az Isten előtt.
  1. Korintus 7:24 Mindenki abban maradjon meg Isten előtt, testvéreim, amiben elhívatott.
  1. Korintus 7:24 Testvéreim, az új életben, amit Isten előtt éltek, maradjatok meg abban az állapotban, amelyben az elhívást kaptátok!
  1. Korintus 7:25 A hajadonok felől nincs ugyan parancsolatom az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint a ki irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy hitelreméltó legyek.
  1. Korintus 7:25 A hajadonokról ugyan nincs rendelkezésem az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel.
  1. Korintus 7:25 Most szeretnék azokról írni, akik még nem házasodtak meg, illetve nem mentek férjhez. Erről ugyan nem kaptam az Úrtól parancsot, mégis szeretnék tanácsot adni nektek. Úgy mondom ezt, mint akiben meg lehet bízni, mert az Úr kegyelmet adott nekem.
  1. Korintus 7:26 Úgy ítélem azért, hogy jó ez a jelenvaló szükség miatt, hogy tudniillik jó az embernek úgy maradni.
  1. Korintus 7:26 Azt tartom tehát jónak a küszöbön álló megpróbáltatások miatt, hogy jó az embernek úgy maradnia, amint van.
  1. Korintus 7:26 Az a véleményem, hogy a mostani nehéz időkben az a helyes, ha mindenki abban az állapotban marad, ahogyan éppen most van.
  1. Korintus 7:27 Feleséghez köttettél? Ne keress elválást. Megszabadultál feleségedtől? Ne keress feleséget.
  1. Korintus 7:27 Feleséghez vagy kötve? Ne keress válást. Feleség nélkül vagy? Ne keress feleséget.
  1. Korintus 7:27 Ha megnősültél, akkor ne akarj elválni! Ha nincs feleséged, ne is keress magadnak!
  1. Korintus 7:28 De ha veszel is feleséget, nem vétkezel; és ha férjhez megy is a hajadon, nem vétkezik; de az ilyeneknek háborúságuk lesz a testben. Én pedig kedveznék néktek.
  1. Korintus 7:28 De ha megnősülsz, nem vétkezel, és ha férjhez megy a hajadon, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban gyötrelmük lesz a testben, én pedig szeretnélek ettől megkímélni titeket.
  1. Korintus 7:28 De ha mégis megnősülsz, nem vétkezel; és ha a leány férjhez megy, ő sem vétkezik. Az ilyeneknek azonban gondjaik lesznek a mindennapi életükben; én pedig szeretnélek benneteket megkímélni.
  1. Korintus 7:29 Ezt pedig azért mondom, atyámfiai, mert az idő rövidre van szabva ezentúl, azért a kiknek van is feleségök, úgy legyenek, mintha nem volna.
  1. Korintus 7:29 Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert a hátralevő idő rövidre szabott. Ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna,
  1. Korintus 7:29 Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert a kijelölt idő hamarosan letelik. Ezért mostantól fogva akinek van felesége, úgy éljen, mintha nem is lenne.
  1. Korintus 7:30 És a kik sírnak, mintha nem sírnának; és a kik vígadnak, mintha nem vígadnának; a kik vesznek, mintha semmijök sem volna.
  1. Korintus 7:30 és akik sírnak, mintha nem sírnának, akik pedig örülnek, mintha nem örülnének, akik vásárolnak valamit, mintha nem volna az az övék,
  1. Korintus 7:30 Aki szomorú, úgy éljen, mintha nem is lenne szomorú, aki örül, mintha nem is örülne, aki vásárol valamit, mintha semmije se lenne!
  1. Korintus 7:31 És a kik élnek e világgal, mintha nem élnének: mert elmúlik e világnak ábrázatja.
  1. Korintus 7:31 és akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele, mert e világ ábrázata elmúlik.
  1. Korintus 7:31 Aki ennek a világnak a dolgait használja, úgy éljen, hogy ezek a dolgok nem fontosak. Igen, így éljetek, mert ez a világ és az egész jelenlegi formája el fog múlni.
  1. Korintus 7:32 Azt akarnám pedig, hogy ti gond nélkül legyetek. A ki házasság nélkül van, arra visel gondot, a mi az Úré, mimódon kedveskedhessék az Úrnak;
  1. Korintus 7:32 Azt szeretném, hogy gond ne terheljen titeket. Aki nőtlen, az az Úr dolgaival törődik: hogyan legyen tetszésére az Úrnak.
  1. Korintus 7:32 Azt szeretném, hogy gondok és aggodalom nélkül éljetek. Az a férfi, aki nem házasodik meg, az Úr tetszését keresi, és az Úr munkájára van gondja.
  1. Korintus 7:33 A ki pedig feleséget vett, a világiakra visel gondot, mimódon kedveskedhessék a feleségének.
  1. Korintus 7:33 Aki viszont megházasodott, az a világi dolgokkal törődik: hogyan legyen tetszésére a feleségének;
  1. Korintus 7:33 Aki azonban megnősült, az a világi dolgokkal törődik, és a felesége kedvét keresi.
  1. Korintus 7:34 Különbözik egymástól az asszony és a hajadon. A ki nem ment férjhez, az Úr dolgaira visel gondot, hogy szent legyen mind testében, mind szellemében; a ki pedig férjhez ment, a világiakra visel gondot, mimódon kedveskedhessék a férjének.
  1. Korintus 7:34 ezért élete megosztott. A nem férjes asszony és a hajadon az Úr dolgaival törődik, hogy szent legyen testében is, lelkében is, aki pedig férjhez ment, a világi dolgokkal törődik: hogyan legyen tetszésére a férjének.
  1. Korintus 7:34 Így kétfelé oszlik a figyelme: kedvét keresi az Úrnak is, meg a feleségének is. Hasonlóan: az asszony, akinek nincs férje, vagy a leány, aki még nem ment férjhez, az Úr dolgaira visel gondot, és egyedül az Urat szolgálja testével és szellemével egyaránt. Az az asszony azonban, aki férjnél van, a mindennapi dolgokkal törődik, és a férje kedvét keresi.
  1. Korintus 7:35 Ezt pedig a ti hasznotokra mondom; nem hogy tőrt vessek néktek, hanem hogy illendőképen és állhatatosan ragaszkodjatok az Úrhoz háboríthatatlanul.
  1. Korintus 7:35 Ezt pedig éppen a ti javatokra mondom, nem azért, hogy tőrbe csaljalak, hanem hogy feddhetetlenül élhessetek, és osztatlan szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz.
  1. Korintus 7:35 Mindezt azonban a ti érdeketekben mondom, nem azért, hogy korlátozzalak benneteket. Abban szeretnék segíteni, hogy helyesen és jó rendben éljetek, teljes odaadással szolgáljátok az Urat, és ebben ne akadályozzon benneteket semmi.
  1. Korintus 7:36 De ha valaki szégyennek tartja az ő hajadon leányára, hogy virágzó idejét múlja, és úgy kell történnie, a mit akar, azt cselekedje, nem vétkezik; menjenek férjhez.
  1. Korintus 7:36 Ha pedig valaki azt gondolja, hogy tisztességtelenül bánik hajadon leányával, ha eljár felette az idő, és mégis hajadon marad, tegye meg, amit akar, nem vétkezik: adja férjhez.
  1. Korintus 7:36 Ha egy férfi úgy gondolja, hogy múlik az idő, és már nem tud magán tovább uralkodni, és ezért helyesebb, ha feleségül veszi a menyasszonyát, akkor házasodjanak össze! Ezzel nem vétkeznek.
  1. Korintus 7:37 A ki pedig szilárdan áll a szívében és a szükség nem kényszeríti, hatalma pedig van a tulajdon akarata fölött, és azt végezte el szívében, hogy megtartja hajadon leányát, jól cselekszi.
  1. Korintus 7:37 Aki azonban szilárd elhatározásra jutott, és a szükség nem kényszeríti, mert hatalma van saját kívánsága felett, és úgy döntött szívében, hogy jegyesét megőrzi: jól teszi.
  1. Korintus 7:37 Aki ellenben szilárd meggyőződésre jutott, úgy érzi, hogy nincs semmilyen kötelezettsége, és úgy dönt, hogy a menyasszonya maradjon továbbra is leány, az is helyesen cselekszik.
  1. Korintus 7:38 Azért, a ki férjhez adja, az is jól cselekszi, de a ki nem adja férjhez, még jobban cselekszi.
  1. Korintus 7:38 Azért, aki feleségül veszi jegyesét, az is jól teszi, de aki nem veszi feleségül, még jobban teszi.
  1. Korintus 7:38 Tehát az is helyesen cselekszik, aki a menyasszonyával összeházasodik. Aki azonban nem házasodik meg, az még helyesebben fog cselekedni.
  1. Korintus 7:39 Az asszonyt törvény köti, míg férje él, de ha férje meghal, szabadon férjhez mehet, a kihez akar, csakhogy az Úrban.
  1. Korintus 7:39 Az asszonyt törvény köti, amíg él a férje, de ha a férje meghal, szabadon férjhez mehet ahhoz, akihez akar, de csak az Úrban.
  1. Korintus 7:39 A férjes asszony maradjon a férjével, amíg a férje él. De ha a férje meghal, szabadon férjhez mehet, akihez akar, csakhogy az új férj is az Úr követője legyen.
  1. Korintus 7:40 De boldogabb, ha úgy marad, az én véleményem szerint; pedig hiszem, hogy bennem is Istennek Szelleme van.
  1. Korintus 7:40 Az én véleményem szerint azonban boldogabb lesz, ha úgy marad. Hiszem pedig, hogy bennem is az Isten Lelke van.
  1. Korintus 7:40 Azonban boldogabb lesz, ha nem megy újra férjhez. Ez a véleményem, de hiszem, hogy bennem is Isten Szelleme van.
  Korinthusbeliekhez írt I. levél 6  |  Lap tetejére  |  Korinthusbeliekhez írt I. levél 8  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Korinthusbeliekhez írt I. levél 7. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség