Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (kék)

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Korinthusbeliekhez írt I. levél 2. fejezet


 

  <<< >>>  

  1. Korintus 2:1 Így tehát testvéreim, azzal az elhatározással mentem hozzátok, hogy az Istentől származó igazságokat egyszerűen fogom elmondani, nem pedig emberi bölcsességgel, vagy szónoki fogásokkal.
  1. Korintus 2:1 Mikor hozzátok mentem testvéreim, én sem úgy mentem, hogy túlteng? ékesszólással, vagy bölcsességgel hirdettem volna nektek az Isten bizonyságtételét.
  1. Korintus 2:1 Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékesszólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét.
  1. Korintus 2:2 Elhatároztam, hogy csakis Jézus Krisztusról fogok nektek beszélni, és róla is csak úgy, mint aki meghalt a kereszten.
  1. Korintus 2:2 Eltökéltem ugyanis, hogy semmir?l sem fogok tudni köztetek a Krisztus Jézuson kívül, s róla is csak úgy, mint megfeszítettr?l.
  1. Korintus 2:2 Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről.
  1. Korintus 2:3 Amikor hozzátok érkeztem, gyenge voltam, féltem és reszkettem.
  1. Korintus 2:3 Sok er?telenség, félelem és reszketés vett körül, mikor hozzátok jutottam,
  1. Korintus 2:3 És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok.
  1. Korintus 2:4 Beszédemet és tanításomat azonban nem bölcs szavak tették meggyőzővé. A Szent Szellem ereje mutatkozott meg, amikor beszéltem — ez volt a bizonyítéka annak, hogy igazat mondok!
  1. Korintus 2:4 beszédemet és igehirdetésemet nem bölcs szavak tették meggy?z?kké, hanem a Szellem és hatalom felmutatása,
  1. Korintus 2:4 Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével;
  1. Korintus 2:5 Ez pedig azért történt így, hogy hitetek alapja az Isten erejének megtapasztalása legyen.
  1. Korintus 2:5 hogy hitetek ne emberi bölcsességen, hanem Isten hatalmán nyugodjék.
  1. Korintus 2:5 hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.
  1. Korintus 2:6 Igaz, a szellemileg érett hívőket mégis tanítjuk a bölcsességre. Azonban ez egészen más, mint a jelenlegi világ bölcsessége. Más, mint azoknak a bölcsessége, akik most uralkodnak a világ felett. Hiszen ezek a vezetők el fogják veszíteni a hatalmukat.
  1. Korintus 2:6 Ugyan bölcsességet is szólunk, de a tökéletesek között, azonban nem ennek a korszaknak, nem e korszak fejeinek bölcsességét, akik elvesznek,
  1. Korintus 2:6 A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ múlandó fejedelmeinek bölcsességét,
  1. Korintus 2:7 Mi Isten bölcsességét tanítjuk, amelyet ő mindeddig titokban tartott. Ezt a bölcsességet már az idők kezdete előtt arra rendelte, hogy a mi dicsőségünkre legyen.
  1. Korintus 2:7 hanem titokként Istennek bölcsességét, azt az elrejtettet, melyet az Isten korszakokkal ezel?tt különválasztott a mi dics?ségünkre,
  1. Korintus 2:7 hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre.
  1. Korintus 2:8 A világ felett uralkodó hatalmasok közül senki nem ismerte fel ezt a bölcsességet. Hiszen, ha felismerték volna, nem feszítették (ölték) volna meg a Dicsőség Urát (Jézust) a kereszten.
  1. Korintus 2:8 mely e világ fejei közül senkinek sincs birtokában, senki sem ismerte meg. Hiszen, ha megismerték volna a dics?ség Urát, nem feszítették volna meg.
  1. Korintus 2:8 Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség Urát nem feszítették volna meg.
  1. Korintus 2:9 Mert azt mondja az Írás: „Amit szem még nem látott, fül soha nem hallott, amit emberi képzelet még soha ki nem talált, olyan dolgokat készített Isten azoknak az embereknek, akik szeretik őt.” Ézs 64:4
  1. Korintus 2:9 Ellenkez?leg. Amint írva van: „Amit szem nem látott, és fül nem hallott, ami ember szívében fel nem ötlött, azt készítette Isten az ?t szeret?knek.”
  1. Korintus 2:9 Hanem hirdetjük, amint meg van írva: "Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett", azt készítette el az Isten az őt szeretőknek.
  1. Korintus 2:10 Nekünk azonban Isten mégis megmutatta ezeket a dolgokat a Szent Szellem által! Hiszen a Szent Szellem mindent kikutat, még magának Istennek a mélységes titkait és gondolatait is.
  1. Korintus 2:10 Nekünk tudniillik a Szellem által jelentette ki az Isten. A Szellem ugyanis mindent nyomoz, az Isten mélységeit is.
  1. Korintus 2:10 Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is.
  1. Korintus 2:11 Hiszen egy bizonyos ember gondolatait is csak annak az embernek a szelleme ismeri igazán. Az emberek közül senki más nem ismerheti annak az embernek a belső dolgait. Ugyanígy, Isten gondolatait sem ismeri senki, egyedül Isten Szelleme.
  1. Korintus 2:11 Melyik ember ismeri ugyanis az ember dolgait, hacsak nem az ember szelleme? Ekképp az Isten dolgait senki sem ismeri, csak az Isten Szelleme.
  1. Korintus 2:11 Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke.
  1. Korintus 2:12 Mi azonban nem ennek a világnak a szellemét kaptuk, hanem az Istentől származó Szent Szellemet. Őt Isten azért adta nekünk, hogy általa megismerhessük, amiket Isten — ingyen kegyelemből — nekünk ajándékozott.
  1. Korintus 2:12 Mi pedig nem a világ szellemét kaptuk, hanem az Istenb?l kiáramló szellemet, hogy tudjuk azt, amivel Isten kegyelme ajándékozott meg bennünket.
  1. Korintus 2:12 Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk.
  1. Korintus 2:13 Amikor ezekről a dolgokról beszélünk, nem az emberek bölcsessége szerint szólunk, hanem úgy, ahogy a Szent Szellem tanít: szellemi dolgokat szellemi módon magyarázunk.
  1. Korintus 2:13 Amit szólunk is, nem emberi bölcsesség tanította szavakkal szóljuk, szellemi dolgokkal mérve össze a szellemi dolgokat.
  1. Korintus 2:13 Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva.
  1. Korintus 2:14 De az az ember, aki nem szellemi, nem tudja felfogni az Isten Szellemétől származó dolgokat. Számára mindez csak bolondság. Egyszerűen képtelen megérteni a szellemi dolgokat. De ez nem is csoda, hiszen a szellemi dolgokat csak a Szent Szellem által lehet megérteni.
  1. Korintus 2:14 Lelki ember nem fogadja el Isten Szellemének dolgait, hiszen ostobaság neki. Nem is ismerheti meg, mert szellemileg vizsgálhatók meg.
  1. Korintus 2:14 A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak lelki módon lehet azokat megítélni.
  1. Korintus 2:15 A szellemi ember viszont mindent meg tud vizsgálni és érteni, és képes mindent helyesen mérlegelni és értékelni. Őt magát azonban senki sem tudja igazán megérteni. Mert, ahogyan az Írás mondja:
  1. Korintus 2:15 A szellemi ember mindent megvizsgál, ? maga azonban senki vizsgálata alá nem esik.
  1. Korintus 2:15 A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg.
  1. Korintus 2:16 „Ki ismeri és érti az Úr gondolatait? és ki adhat tanácsot neki?” Ézs 40:13 (Szeptuaginta) Bennünk azonban a Krisztus gondolatai és szándékai élnek, és az ő gondolkozásmódja szerint gondolkozunk.
  1. Korintus 2:16 Hát ugyan ki ismerte meg úgy az Úr gondolkodását, hogy taníthatná ?t? Bennünk azonban az Úr gondolkodása van.
  1. Korintus 2:16 Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme van.
  Korinthusbeliekhez írt I. levél 1  |  Lap tetejére  |  Korinthusbeliekhez írt I. levél 3  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Korinthusbeliekhez írt I. levél 2. fejezet - Egyszerű fordítás - Újszövetség, Csia Lajos - Újszövetség, Új fordítású Biblia