Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Bibliaborító - vászon (kis méretű) -

Bibliaborító - vászon (kis méretű)

Bibliai hősök kifestő - Mária -

Bibliai hősök kifestő - Mária

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Korinthusbeliekhez írt I. levél 15. fejezet


 

  <<< >>>  

  1. Korintus 15:1 Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangyéliomot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állotok is,
  1. Korintus 15:1 Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangyéliomot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állotok is,
  1. Korintus 15:1
  1. Korintus 15:2 A mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, a minémű beszéddel hirdettem néktek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké.
  1. Korintus 15:2 A mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, a minémű beszéddel hirdettem néktek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké.
  1. Korintus 15:2
  1. Korintus 15:3 Mert azt adtam előtökbe főképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint;
  1. Korintus 15:3 Mert azt adtam előtökbe főképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint;
  1. Korintus 15:3
  1. Korintus 15:4 És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint;
  1. Korintus 15:4 És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint;
  1. Korintus 15:4
  1. Korintus 15:5 És hogy megjelent Kéfásnak; azután a tizenkettőnek;
  1. Korintus 15:5 És hogy megjelent Kéfásnak; azután a tizenkettőnek;
  1. Korintus 15:5
  1. Korintus 15:6 Azután megjelent több mint ötszáz atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban el is aludtak;
  1. Korintus 15:6 Azután megjelent több mint ötszáz atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban el is aludtak;
  1. Korintus 15:6
  1. Korintus 15:7 Azután megjelent Jakabnak; azután mind az apostoloknak;
  1. Korintus 15:7 Azután megjelent Jakabnak; azután mind az apostoloknak;
  1. Korintus 15:7
  1. Korintus 15:8 Legutolszor pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nékem is megjelent.
  1. Korintus 15:8 Legutolszor pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nékem is megjelent.
  1. Korintus 15:8
  1. Korintus 15:9 Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszentegyházát.
  1. Korintus 15:9 Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszentegyházát.
  1. Korintus 15:9
  1. Korintus 15:10 De Isten kegyelme által vagyok, a mi vagyok; és az ő hozzám való kegyelme nem lőn hiábavaló; sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme.
  1. Korintus 15:10 De Isten kegyelme által vagyok, a mi vagyok; és az ő hozzám való kegyelme nem lőn hiábavaló; sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme.
  1. Korintus 15:10
  1. Korintus 15:11 Akár én azért, akár azok, így prédikálunk, és így lettetek ti hívőkké.
  1. Korintus 15:11 Akár én azért, akár azok, így prédikálunk, és így lettetek ti hívőkké.
  1. Korintus 15:11
  1. Korintus 15:12 Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mimódon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása?
  1. Korintus 15:12 Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mimódon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása?
  1. Korintus 15:12
  1. Korintus 15:13 Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel.
  1. Korintus 15:13 Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel.
  1. Korintus 15:13
  1. Korintus 15:14 Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.
  1. Korintus 15:14 Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.
  1. Korintus 15:14
  1. Korintus 15:15 Sőt az Isten hamis bizonyságtevőinek is találtatunk, mivelhogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust; a kit nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak.
  1. Korintus 15:15 Sőt az Isten hamis bizonyságtevőinek is találtatunk, mivelhogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust; a kit nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak.
  1. Korintus 15:15
  1. Korintus 15:16 Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel.
  1. Korintus 15:16 Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel.
  1. Korintus 15:16
  1. Korintus 15:17 Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok.
  1. Korintus 15:17 Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok.
  1. Korintus 15:17
  1. Korintus 15:18 A kik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát.
  1. Korintus 15:18 A kik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát.
  1. Korintus 15:18
  1. Korintus 15:19 Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.
  1. Korintus 15:19 Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.
  1. Korintus 15:19
  1. Korintus 15:20 Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak.
  1. Korintus 15:20 Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak.
  1. Korintus 15:20
  1. Korintus 15:21 Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is.
  1. Korintus 15:21 Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is.
  1. Korintus 15:21
  1. Korintus 15:22 Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.
  1. Korintus 15:22 Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.
  1. Korintus 15:22
  1. Korintus 15:23 Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután a kik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.
  1. Korintus 15:23 Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután a kik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.
  1. Korintus 15:23
  1. Korintus 15:24 Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; a mikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt.
  1. Korintus 15:24 Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; a mikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt.
  1. Korintus 15:24
  1. Korintus 15:25 Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti.
  1. Korintus 15:25 Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti.
  1. Korintus 15:25
  1. Korintus 15:26 Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.
  1. Korintus 15:26 Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.
  1. Korintus 15:26
  1. Korintus 15:27 Mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, a ki neki mindent alávetett.
  1. Korintus 15:27 Mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, a ki neki mindent alávetett.
  1. Korintus 15:27
  1. Korintus 15:28 Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is alávettetik annak, a ki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben.
  1. Korintus 15:28 Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is alávettetik annak, a ki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben.
  1. Korintus 15:28
  1. Korintus 15:29 Különben mit cselekesznek azok, a kik a halottakért keresztelkednek meg, a halottak teljességgel nem támadnak fel? Miért is keresztelkednek meg a halottakért?
  1. Korintus 15:29 Különben mit cselekesznek azok, a kik a halottakért keresztelkednek meg, a halottak teljességgel nem támadnak fel? Miért is keresztelkednek meg a halottakért?
  1. Korintus 15:29
  1. Korintus 15:30 Mi is miért veszélyeztetjük magunkat minden pillanatban?
  1. Korintus 15:30 Mi is miért veszélyeztetjük magunkat minden pillanatban?
  1. Korintus 15:30
  1. Korintus 15:31 Naponként halál révén állok. A veletek való dicsekedésre mondom, mely van nékem a Krisztus Jézusban a mi Urunkban.
  1. Korintus 15:31 Naponként halál révén állok. A veletek való dicsekedésre mondom, mely van nékem a Krisztus Jézusban a mi Urunkban.
  1. Korintus 15:31
  1. Korintus 15:32 Ha csak emberi módon viaskodtam Efézusban a fenevadakkal, mi a hasznom abból, ha a halottak fel nem támadnak? Együnk és igyunk, holnap úgyis meghalunk!
  1. Korintus 15:32 Ha csak emberi módon viaskodtam Efézusban a fenevadakkal, mi a hasznom abból, ha a halottak fel nem támadnak? Együnk és igyunk, holnap úgyis meghalunk!
  1. Korintus 15:32
  1. Korintus 15:33 Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.
  1. Korintus 15:33 Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.
  1. Korintus 15:33
  1. Korintus 15:34 Serkenjetek fel igazán és ne vétkezzetek; mert némelyek nem ismerik Istent; megszégyenítéstekre mondom.
  1. Korintus 15:34 Serkenjetek fel igazán és ne vétkezzetek; mert némelyek nem ismerik Istent; megszégyenítéstekre mondom.
  1. Korintus 15:34
  1. Korintus 15:35 De mondhatná valaki: Mi módon támadnak fel a halottak? és minémű testtel jönnek ki?
  1. Korintus 15:35 De mondhatná valaki: Mi módon támadnak fel a halottak? és minémű testtel jönnek ki?
  1. Korintus 15:35
  1. Korintus 15:36 Balgatag! a mit te vetsz, nem elevenedik meg, hanemha megrothadánd.
  1. Korintus 15:36 Balgatag! a mit te vetsz, nem elevenedik meg, hanemha megrothadánd.
  1. Korintus 15:36
  1. Korintus 15:37 És abban, a mit elvetsz, nem azt a testet veted el, a mely majd kikél, hanem puszta magot, talán búzáét, vagy más egyébet.
  1. Korintus 15:37 És abban, a mit elvetsz, nem azt a testet veted el, a mely majd kikél, hanem puszta magot, talán búzáét, vagy más egyébet.
  1. Korintus 15:37
  1. Korintus 15:38 Az Isten pedig testet ád annak, a mint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét.
  1. Korintus 15:38 Az Isten pedig testet ád annak, a mint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét.
  1. Korintus 15:38
  1. Korintus 15:39 Nem minden test azon egy test, hanem más az embernek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké.
  1. Korintus 15:39 Nem minden test azon egy test, hanem más az embernek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké.
  1. Korintus 15:39
  1. Korintus 15:40 És vannak mennyei testek és földi testek; de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké.
  1. Korintus 15:40 És vannak mennyei testek és földi testek; de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké.
  1. Korintus 15:40
  1. Korintus 15:41 Más a napnak dicsősége és más a holdnak dicsősége és más a csillagok dicsősége; mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve.
  1. Korintus 15:41 Más a napnak dicsősége és más a holdnak dicsősége és más a csillagok dicsősége; mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve.
  1. Korintus 15:41
  1. Korintus 15:42 Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;
  1. Korintus 15:42 Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;
  1. Korintus 15:42
  1. Korintus 15:43 Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben.
  1. Korintus 15:43 Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben.
  1. Korintus 15:43
  1. Korintus 15:44 Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is.
  1. Korintus 15:44 Elvettetik érzéki test, feltámasztatik szellemi test. Van érzéki test, és van szellemi test is.
  1. Korintus 15:44
  1. Korintus 15:45 Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé.
  1. Korintus 15:45 Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé.
  1. Korintus 15:45
  1. Korintus 15:46 De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki.
  1. Korintus 15:46 De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki.
  1. Korintus 15:46
  1. Korintus 15:47 Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való.
  1. Korintus 15:47 Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való.
  1. Korintus 15:47
  1. Korintus 15:48 A milyen ama földi, olyanok a földiek is; és a milyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is.
  1. Korintus 15:48 A milyen ama földi, olyanok a földiek is; és a milyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is.
  1. Korintus 15:48
  1. Korintus 15:49 És a miképen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is.
  1. Korintus 15:49 És a miképen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is.
  1. Korintus 15:49
  1. Korintus 15:50 Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.
  1. Korintus 15:50 Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.
  1. Korintus 15:50
  1. Korintus 15:51 Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.
  1. Korintus 15:51 Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.
  1. Korintus 15:51
  1. Korintus 15:52 Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.
  1. Korintus 15:52 Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.
  1. Korintus 15:52
  1. Korintus 15:53 Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.
  1. Korintus 15:53 Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.
  1. Korintus 15:53
  1. Korintus 15:54 Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva. Elnyeletett a halál diadalra.
  1. Korintus 15:54 Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva. Elnyeletett a halál diadalra.
  1. Korintus 15:54
  1. Korintus 15:55 Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?
  1. Korintus 15:55 Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?
  1. Korintus 15:55
  1. Korintus 15:56 A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.
  1. Korintus 15:56 A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.
  1. Korintus 15:56
  1. Korintus 15:57 De hála az Istennek, a ki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
  1. Korintus 15:57 De hála az Istennek, a ki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
  1. Korintus 15:57
  1. Korintus 15:58 Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.
  1. Korintus 15:58 Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.
  1. Korintus 15:58
  Korinthusbeliekhez írt I. levél 14  |  Lap tetejére  |  Korinthusbeliekhez írt I. levél 16  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Korinthusbeliekhez írt I. levél 15. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es,