Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Olvasd velem Biblia - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Korinthusbeliekhez írt I. levél 10. fejezet


 

  <<< >>>  

  1. Korintus 10:1 Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által;
  1. Korintus 10:1 Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át,
  1. Korintus 10:1 Testvéreim, akarom, hogy tudjátok, mi történt a mi őseinkkel, akiket Mózes vezetett. Mind a felhő alatt voltak, és átmentek a tengeren.
  1. Korintus 10:2 És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben;
  1. Korintus 10:2 és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben.
  1. Korintus 10:2 Mind bemerítkeztek a felhőbe és a tengerbe, mint Mózes követői.
  1. Korintus 10:3 És mindnyájan egy szellemi eledelt ettek;
  1. Korintus 10:3 Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették,
  1. Korintus 10:3 Mindannyian ugyanazt a szellemi eredetű ételt ették,
  1. Korintus 10:4 És mindnyájan egy szellemi italt ittak, mert ittak a szellemi kősziklából, a mely követi vala őket, e kőszikla pedig Krisztus volt.
  1. Korintus 10:4 és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt.
  1. Korintus 10:4 és ugyanazt a szellemi eredetű vizet itták. Ugyanis abból a szellemi kősziklából ittak, amely követte őket: az a kőszikla pedig Krisztus volt.
  1. Korintus 10:5 De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában.
  1. Korintus 10:5 De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában.
  1. Korintus 10:5 Ennek a népnek a nagy többségével Isten mégis elégedetlen volt. Ezért nagy többségük meg is halt pusztai vándorlásuk során.
  1. Korintus 10:6 Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, a miképen azok kívántak.
  1. Korintus 10:6 Mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak.
  1. Korintus 10:6 Ami velük történt, intő példa számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők.
  1. Korintus 10:7 Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, a mint meg van írva: Leüle a nép enni és inni, és felkelének játszani.
  1. Korintus 10:7 Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint meg van írva: "Leült a nép enni, inni, és felkelt játszani."
  1. Korintus 10:7 A hamis isteneket és bálványaikat se imádjátok, amint közülük sokan. Ahogy meg van írva a Szentírásban: „Leült a nép, hogy egyen és igyon, és fölkelt táncolni.”
  1. Korintus 10:8 Se pedig ne paráználkodjunk mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon huszonháromezeren.
  1. Korintus 10:8 De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon huszonháromezren.
  1. Korintus 10:8 Szexuális bűnöket se kövessünk el, mint ahogyan közülük némelyek, és ezért egyetlen napon huszonhárom ezren pusztultak el.
  1. Korintus 10:9 Se a Krisztust ne kísértsük, a mint közülök kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt.
  1. Korintus 10:9 Krisztust se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól.
  1. Korintus 10:9 Krisztus türelmét se tegyük próbára, mint azok közül némelyek, és ezért kígyók pusztították el őket.
  1. Korintus 10:10 Se pedig ne zúgolódjatok, miképen ő közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által.
  1. Korintus 10:10 De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal.
  1. Korintus 10:10 Ne elégedetlenkedjetek, ahogyan azok közül némelyek, akiket ezért megölt a pusztító angyal.
  1. Korintus 10:11 Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett.
  1. Korintus 10:11 Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk.
  1. Korintus 10:11 Mindezek azért történtek, hogy tanuljunk a példájukból! Azért írták le, hogy figyelmeztessenek bennünket, akik ennek a korszaknak a végén élünk.
  1. Korintus 10:12 Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.
  1. Korintus 10:12 Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!
  1. Korintus 10:12 Azért aki azt gondolja, hogy ő biztosan áll, vigyázzon, nehogy elessen!
  1. Korintus 10:13 Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.
  1. Korintus 10:13 Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.
  1. Korintus 10:13 Eddig még csak olyan próbatétel ért benneteket, ami minden más embert is előbb-utóbb elér. Isten azonban hűséges, nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatás érjen benneteket. Sőt, amikor a próbatétel kellős közepén vagytok, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle. Így ki fogjátok bírni a megpróbáltatást.
  1. Korintus 10:14 Azért szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást.
  1. Korintus 10:14 Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást!
  1. Korintus 10:14 Ezért, kedveseim, mindenképpen kerüljétek el a hamis istenek imádatát és a nekik szentelt bálványok tiszteletét!
  1. Korintus 10:15 Mint okosokhoz szólok, ítéljétek meg ti a mit mondok.
  1. Korintus 10:15 Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez: ítéljétek meg magatok, amit mondok.
  1. Korintus 10:15 Úgy szólok hozzátok, mint értelmes emberekhez, gondoljátok meg jól, amit mondok!
  1. Korintus 10:16 A hálaadásnak pohara, a melyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, a melyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é?
  1. Korintus 10:16 Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e?
  1. Korintus 10:16 Az „áldáspohár”, amelynél áldást mondunk, vajon nem azt jelenti-e, hogy közösségben vagyunk Krisztussal és az Ő vérével, vagyis a halálával? A kenyér pedig, amelyből együtt eszünk, vajon nem azt jelenti-e, hogy a Krisztus „Testének” részei vagyunk?
  1. Korintus 10:17 Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk.
  1. Korintus 10:17 Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérből részesedünk.
  1. Korintus 10:17 Csak egyetlen kenyér van előttünk ilyenkor, mi pedig sokan vagyunk. Mégis egyetlen „Testet” alkotunk sokan, mert valamennyien abból az egyetlen kenyérből veszünk egy-egy darabot.
  1. Korintus 10:18 Tekintsétek meg a test szerint való Izráelt! A kik az áldozatokat eszik, avagy nincsenek-é közösségben az oltárral?
  1. Korintus 10:18 Nézzétek a test szerinti Izráelt! Akik az áldozatokat eszik, nincsenek-e közösségben az oltárral?
  1. Korintus 10:18 Gondoljatok csak Izrael népére! Amikor ők az áldozati állatok húsából esznek, közösségben vannak az áldozati oltárral, igaz?
  1. Korintus 10:19 Mit mondok tehát? Hogy a bálvány valami, vagy hogy a bálványáldozat valami?
  1. Korintus 10:19 De mit mondok ezzel? Talán azt, hogy a bálványáldozat vagy a bálvány ér valamit?
  1. Korintus 10:19 Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a hamis isteneknek és a bálványoknak áldozott hús valami fontos dolog lenne. Azt sem gondolom, hogy a bálványok egyáltalán fontosak lennének.
  1. Korintus 10:20 Sőt, hogy a mit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben.
  1. Korintus 10:20 Sőt inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek áldozzák és nem Istennek: azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben.
  1. Korintus 10:20 Dehogyis! Azt mondom, hogy amit az emberek a bálványoknak áldoznak, azt valójában gonosz szellemeknek adják, és nem Istennek. Én azonban nem akarom, hogy a gonosz szellemekhez bármi közötök legyen.
  1. Korintus 10:21 Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei.
  1. Korintus 10:21 Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is, nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is.
  1. Korintus 10:21 Nem tehetitek meg, hogy az Úr poharából is isztok, meg a gonosz szellemek poharából is. Nem ehettek az Úr asztalának ételéből is, meg a gonosz szellemek asztalának ételéből is.
  1. Korintus 10:22 Vagy haragra ingereljük az Urat? avagy erősebbek vagyunk-é nálánál?
  1. Korintus 10:22 Vagy haragra ingereljük az Urat? Talán erősebbek vagyunk nála?
  1. Korintus 10:22 Vagy magunkra akarjuk haragítani az Urat? Erősebbek vagyunk, mint ő?
  1. Korintus 10:23 Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de nem minden épít.
  1. Korintus 10:23 Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít.
  1. Korintus 10:23 „Mindent szabad nekem” — mondjátok. „De nem minden használ” — válaszolom erre. Igen, minden szabad, de nem minden segít a többieknek, vagy erősíti meg őket.
  1. Korintus 10:24 Senki ne keresse, a mi az övé, hanem kiki azt, a mi a másé.
  1. Korintus 10:24 Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét.
  1. Korintus 10:24 Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt! Inkább egymásnak segítsetek, és a másik javát keressétek!
  1. Korintus 10:25 Mindent, a mit a mészárszékben árulnak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt.
  1. Korintus 10:25 Mindazt, amit a húspiacon árulnak, megehetitek, ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból,
  1. Korintus 10:25 Minden fajta húst megehettek, amit a boltokban árulnak. Ne kérdezzétek, honnan származik! Nyugodtan megehetitek, nem kell aggódnotok,
  1. Korintus 10:26 Mert az Úré a föld és annak teljessége.
  1. Korintus 10:26 mert "az Úré a föld és annak teljessége".
  1. Korintus 10:26 „mert az Úré az egész Föld és minden, ami rajta van.”
  1. Korintus 10:27 Ha pedig valaki meghív titeket a hitetlenek közül és el akartok menni, mindent, a mit elétek hoznak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt.
  1. Korintus 10:27 Ha meghív titeket a hitetlenek közül valaki, és el akartok menni, mindent megehettek, amit elétek tesznek; ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból.
  1. Korintus 10:27 Ha tehát egy hitetlen ember vendégségbe hív benneteket, és el akartok hozzá menni, mindent megehettek, amivel megkínál. Ne kérdezzétek, honnan származik, és ne aggódjatok amiatt, hogy szabad-e megennetek.
  1. Korintus 10:28 De ha valaki ezt mondja néktek: Egy bálványáldozati hús, ne egyétek meg a miatt, a ki megjelentette, és a lelkiismeretért; mert az Úré a föld és annak teljessége.
  1. Korintus 10:28 De ha valaki azt mondja nektek: "Ez bálványáldozati hús", ne egyétek meg: amiatt, aki erre figyelmeztetett, és a lelkiismeret miatt.
  1. Korintus 10:28 De ha valaki azt mondja a vendégségben: „Ezt az ételt egy bálványnak, vagyis egy hamis istennek áldozták”, akkor ne egyetek belőle! Miért ne? Hogy ne okozzatok kárt annak a hitében, aki figyelmeztetett, hogy azt az ételt bálványoknak áldozták. Hiszen az az ember úgy gondolhatja, hogy az ilyen ételt nem szabad megenni.
  1. Korintus 10:29 De nem a tulajdon lelkiismeretet értem, hanem a másikét. Mert miért kárhoztassa az én szabadságomat a más lelkiismerete?
  1. Korintus 10:29 Lelkiismeretről beszélek, de nem a sajátunkról, hanem a másikéról. Mert miért vádolja az én szabadságomat a másik lelkiismerete?
  1. Korintus 10:29 Nem arról beszélek, hogy te mit tartasz jónak, vagy rossznak, hanem arról, hogy az a másik ember rossznak tartja, ha mégis megeszed. Csak emiatt mondom, hogy ne edd meg. Mert egyébként nem kellene törődni vele, hogy az a másik mit gondol.
  1. Korintus 10:30 Ha pedig én hálaadással veszek részt, miért káromoltatom azért, a miért én hálákat adok?
  1. Korintus 10:30 Ha én hálával eszem, miért kárhoztatnának engem azért, amiért én hálát adok?
  1. Korintus 10:30 Hiszen én mindig hálát adok Istennek, amikor eszem. Ha pedig hálaadással eszem valamit, akkor ne hibáztasson érte senki!
  1. Korintus 10:31 Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek.
  1. Korintus 10:31 Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!
  1. Korintus 10:31 Tehát akár esztek, akár isztok, vagy bármit tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!
  1. Korintus 10:32 Meg ne botránkoztassátok se a zsidókat, se a görögöket, se az Isten gyülekezetét.
  1. Korintus 10:32 Megütközésre ne adjatok okot sem a zsidóknak, sem a görögöknek, sem az Isten egyházának;
  1. Korintus 10:32 De ne tegyetek semmi olyat, ami akár a zsidókat, akár a nem zsidókat, vagy az Isten gyülekezetét bűnre vinné!
  1. Korintus 10:33 Miképen én is mindenkinek mindenben kedvében járok, nem keresvén a magam hasznát, hanem a sokaságét, hogy megtartassanak.
  1. Korintus 10:33 mint ahogyan én is mindenben mindenkinek igyekszem kedvére lenni, nem a magam hasznát keresve, hanem a többiekét, hogy üdvözüljenek.
  1. Korintus 10:33 Én is erre törekszem. Mindenkinek igyekszem a tetszését megnyerni, és nem azzal törődök, ami nekem, hanem azzal, ami másoknak jó. Mert azt akarom, hogy mindannyian megmeneküljenek.
  Korinthusbeliekhez írt I. levél 9  |  Lap tetejére  |  Korinthusbeliekhez írt I. levél 11  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Korinthusbeliekhez írt I. levél 10. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség