Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Olvasd velem Biblia - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
János Evangéliuma 10. fejezet


 

  <<< >>>  

  János 10:1 Bizony, bizony mondom néktek: A ki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és rabló.
  János 10:1 "Bizony, bizony, mondom néktek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló;
  János 10:1 Truly I say to you, He who does not go through the door into the place where the sheep are kept, but gets in by some other way, is a thief and an outlaw.
  János 10:2 A ki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az.
  János 10:2 de aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora.
  János 10:2 He who goes in by the door is the keeper of the sheep.
  János 10:3 Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga juhait nevökön szólítja, és kivezeti őket.
  János 10:3 Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti.
  János 10:3 The porter lets him in; and the sheep give ear to his voice; he says over the names of the sheep, and takes them out.
  János 10:4 És mikor kiereszti az ő juhait, előttök megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját.
  János 10:4 Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját.
  János 10:4 When he has got them all out, he goes before them, and the sheep go after him, for they have knowledge of his voice.
  János 10:5 Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját.
  János 10:5 Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik."
  János 10:5 They will not go after another who is not their keeper, but will go from him in flight, because his voice is strange to them.
  János 10:6 Ezt a példázatot mondá nékik Jézus; de ők nem értették, mi az, a mit szól vala nékik.
  János 10:6 Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik.
  János 10:6 In this Jesus was teaching them in the form of a story: but what he said was not clear to them.
  János 10:7 Újra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja.
  János 10:7 Jézus tehát így szólt hozzájuk: "Bizony, bizony, mondom néktek: én vagyok a juhok ajtaja.
  János 10:7 So Jesus said again, Truly I say to you, I am the door of the sheep.
  János 10:8 Mindazok, a kik előttem jöttek, tolvajok és rablók: de nem hallgattak rájok a juhok.
  János 10:8 Aki énelőttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk.
  János 10:8 All who came before me are thieves and outlaws: but the sheep did not give ear to them.
  János 10:9 Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál.
  János 10:9 Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál.
  János 10:9 I am the door: if any man goes in through me he will have salvation, and will go in and go out, and will get food.
  János 10:10 A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.
  János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek."
  János 10:10 The thief comes only to take the sheep and to put them to death: he comes for their destruction: I have come so that they may have life and have it in greater measure.
  János 10:11 Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.
  János 10:11 "Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.
  János 10:11 I am the good keeper of sheep: the good keeper gives his life for the sheep.
  János 10:12 A béres pedig és a ki nem pásztor, a kinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jőni, és elhagyja a juhokat, és elfut: és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat.
  János 10:12 Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat, és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket.
  János 10:12 He who is a servant, and not the keeper or the owner of the sheep, sees the wolf coming and goes in flight, away from the sheep; and the wolf comes down on them and sends them in all directions:
  János 10:13 A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra.
  János 10:13 A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal.
  János 10:13 Because he is a servant he has no interest in the sheep.
  János 10:14 Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim,
  János 10:14 Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem,
  János 10:14 I am the good keeper; I have knowledge of my sheep, and they have knowledge of me,
  János 10:15 A miként ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát; és életemet adom a juhokért.
  János 10:15 ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát: és én életemet adom a juhokért.
  János 10:15 Even as the Father has knowledge of me and I of the Father; and I am giving my life for the sheep.
  János 10:16 Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.
  János 10:16 Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra: és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor.
  János 10:16 And I have other sheep which are not of this field: I will be their guide in the same way, and they will give ear to my voice, so there will be one flock and one keeper.
  János 10:17 Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt.
  János 10:17 Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem.
  János 10:17 For this reason am I loved by the Father, because I give up my life so that I may take it again.
  János 10:18 Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól.
  János 10:18 Senki sem veheti el tőlem: én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól."
  János 10:18 No one takes it away from me; I give it up of myself. I have power to give it up, and I have power to take it again. These orders I have from my Father.
  János 10:19 Újra hasonlás lőn a zsidók között e beszédek miatt.
  János 10:19 Ismét meghasonlás támadt a zsidók között e beszédek miatt.
  János 10:19 There was a division again among the Jews because of these words.
  János 10:20 És sokan mondják vala közülök: Ördög van benne és bolondozik, mit hallgattok reá?
  János 10:20 Sokan így szóltak közülük: "Ördög van benne, és őrjöng: mit hallgatok rá?"
  János 10:20 And a number of them said, He has an evil spirit and is out of his mind; why do you give ear to him?
  János 10:21 Mások mondának: Ezek nem ördöngősnek beszédei. Vajjon az ördög megnyithatja-é a vakok szemeit?
  János 10:21 Mások ezt mondták: "Nem megszállott ember beszédei ezek. Vajon meg tudja-e nyitni az ördög a vakok szemét?"
  János 10:21 Others said, These are not the words of one who has an evil spirit. Is it possible for an evil spirit to make blind people see?
  János 10:22 Lőn pedig Jeruzsálemben a templomszentelés ünnepe: és tél vala;
  János 10:22 Amikor eljött a templomszentelés ünnepe, Jeruzsálemben tél volt.
  János 10:22 Then came the feast of the opening of the Temple in Jerusalem: it was winter;
  János 10:23 És Jézus a templomban, a Salamon tornáczában jár vala.
  János 10:23 Jézus a templomban, a Salamon csarnokában járt.
  János 10:23 And Jesus was walking in the Temple, in Solomon's covered way.
  János 10:24 Körülvevék azért őt a zsidók, és mondának néki: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván!
  János 10:24 Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá: "Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan!"
  János 10:24 Then the Jews came round him, saying, how long are you going to keep us in doubt? If you are the Christ, say so clearly.
  János 10:25 Felele nékik Jézus: Megmondtam néktek, és nem hiszitek: a cselekedetek, a melyeket én cselekszem az én Atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam.
  János 10:25 Jézus így válaszolt nekik: "Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem,
  János 10:25 Jesus said in answer, I have said it and you have no belief: the works which I do in my Father's name, these give witness about me.
  János 10:26 De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. A mint megmondtam néktek:
  János 10:26 de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok.
  János 10:26 But you have no belief because you are not of my sheep.
  János 10:27 Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:
  János 10:27 Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem.
  János 10:27 My sheep give ear to my voice, and I have knowledge of them, and they come after me:
  János 10:28 És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.
  János 10:28 Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.
  János 10:28 And I give them eternal life; they will never come to destruction, and no one will ever take them out of my hand.
  János 10:29 Az én Atyám, a ki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből.
  János 10:29 Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből.
  János 10:29 That which my Father has given to me has more value than all; and no one is able to take anything out of the Father's hand.
  János 10:30 Én és az Atya egy vagyunk.
  János 10:30 Én és az Atya egy vagyunk."
  János 10:30 I and my Father are one.
  János 10:31 Ismét köveket ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék őt.
  János 10:31 Ekkor újra köveket vittek oda a zsidók, hogy megkövezzék.
  János 10:31 Then the Jews took up stones again to send at him.
  János 10:32 Felele nékik Jézus: Sok jó dolgot mutattam néktek az én Atyámtól; azok közül melyik dologért köveztek meg engem?
  János 10:32 Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: "Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én Atyám nevében: ezek közül melyik cselekedetem miatt köveztek meg engem?"
  János 10:32 Jesus said to them in answer, I have let you see a number of good works from the Father; for which of those works are you stoning me?
  János 10:33 Felelének néki a zsidók, mondván: Jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, tudniillik, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat.
  János 10:33 A zsidók így feleltek neki: "Nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat."
  János 10:33 This was their answer: We are not stoning you for a good work but for evil words; because being a man you make yourself God.
  János 10:34 Felele nékik Jézus: Nincs-é megírva a ti törvényetekben: Én mondám: Istenek vagytok?
  János 10:34 Jézus így válaszolt: "Nincs-e megírva a ti törvényetekben: Én mondtam: istenek vagytok?
  János 10:34 In answer, Jesus said, Is there not a saying in your law, I said, You are gods?
  János 10:35 Ha azokat isteneknek mondá, a kikhez az Isten beszéde lőn (és az írás fel nem bontható),
  János 10:35 Ha isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, márpedig az Írást nem lehet érvénytelenné tenni,
  János 10:35 If he said they were gods, to whom the word of God came and the Writings may not be broken,
  János 10:36 Arról mondjátok-é ti, a kit az Atya megszentelt és elküldött e világra: Káromlást szólsz; mivelhogy azt mondám: Az Isten Fia vagyok?!
  János 10:36 akkor, akit az Atya megszentelt, és elküldött a világba, arról ti azt mondjátok: Káromlást szólsz, mert azt mondtam: az Isten Fia vagyok?!
  János 10:36 Do you say of him whom the Father made holy and sent into the world, Your words are evil; because I said, I am God's Son?
  János 10:37 Ha az én Atyám dolgait nem cselekszem, ne higyjetek nékem;
  János 10:37 Ha nem az én Atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem;
  János 10:37 If I am not doing the works of my Father, do not have belief in me;
  János 10:38 Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek is, higyjetek a cselekedeteknek: hogy megtudjátok és elhigyjétek, hogy az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok.
  János 10:38 de ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok: az Atya énbennem van, és én az Atyában."
  János 10:38 But if I am doing them, then have belief in the works even if you have no belief in me; so that you may see clearly and be certain that the Father is in me and I am in the Father.
  János 10:39 Ismét meg akarák azért őt fogni; de kiméne az ő kezökből.
  János 10:39 Ekkor ismét el akarták fogni, de ő kimenekült a kezük közül.
  János 10:39 Then again they made an attempt to take him; but he got away from them.
  János 10:40 És újra elméne túl a Jordánon, arra a helyre, a hol János először keresztelt vala; és ott marada.
  János 10:40 Jézus újra elment a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol korábban János keresztelt, és ott tartózkodott.
  János 10:40 And he went again to the other side of the Jordan, to the place where John first gave baptism; and he was there for a time.
  János 10:41 És sokan menének ő hozzá és mondják vala, hogy: János nem tett ugyan semmi csodát; de mindaz, a mit János e felől mondott, igaz vala.
  János 10:41 Sokan mentek oda hozzá, és azt mondták, hogy János nem tett ugyan egyetlen csodát sem, de mindaz, amit János őróla mondott, igaz volt.
  János 10:41 And a great number of people came to him, saying, John did no sign: but everything John said of this man was true.
  János 10:42 És sokan hivének ott ő benne.
  János 10:42 És ott sokan hittek benne.
  János 10:42 And a number came to have faith in him there.
  János Evangéliuma 9  |  Lap tetejére  |  János Evangéliuma 11  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - János Evangéliuma 10. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English