Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
János Evangéliuma 10. fejezet


 

  <<< >>>  

  János 10:1 Bizony, bizony mondom néktek: A ki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és rabló.
  János 10:1 "Bizony, bizony, mondom néktek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló;
  János 10:1 „Igazán mondom nektek: aki nem a kapun át megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló.
  János 10:2 A ki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az.
  János 10:2 de aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora.
  János 10:2 Aki a kapun át megy be, az a juhok pásztora.
  János 10:3 Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga juhait nevökön szólítja, és kivezeti őket.
  János 10:3 Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti.
  János 10:3 Annak kaput nyit az őr, és a juhok hallgatnak a hangjára. Ő pedig a nevükön szólítja a saját juhait, és kivezeti őket.
  János 10:4 És mikor kiereszti az ő juhait, előttök megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját.
  János 10:4 Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját.
  János 10:4 Amikor kivezette őket, előttük megy, és a juhok követik, mert ismerik a hangját.
  János 10:5 Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját.
  János 10:5 Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik."
  János 10:5 Idegent nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik.”
  János 10:6 Ezt a példázatot mondá nékik Jézus; de ők nem értették, mi az, a mit szól vala nékik.
  János 10:6 Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik.
  János 10:6 Ezt a történetet mondta Jézus az embereknek, de nem értették meg, mit jelent, amit mondott.
  János 10:7 Újra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja.
  János 10:7 Jézus tehát így szólt hozzájuk: "Bizony, bizony, mondom néktek: én vagyok a juhok ajtaja.
  János 10:7 Ezért Jézus így folytatta: „Igazán mondom nektek: én vagyok a kapu a juhok számára.
  János 10:8 Mindazok, a kik előttem jöttek, tolvajok és rablók: de nem hallgattak rájok a juhok.
  János 10:8 Aki énelőttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk.
  János 10:8 Akik előttem jöttek, mind tolvajok és rablók voltak, de a juhok nem hallgattak rájuk.
  János 10:9 Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál.
  János 10:9 Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál.
  János 10:9 Én vagyok a kapu. Ha valaki rajtam keresztül megy be, megmenekül. Ki és bejár, és legelőt talál.
  János 10:10 A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.
  János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek."
  János 10:10 A tolvaj azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. De én azért jöttem, hogy az embereknek életük legyen, és bőségben éljenek.
  János 10:11 Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.
  János 10:11 "Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.
  János 10:11 Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.
  János 10:12 A béres pedig és a ki nem pásztor, a kinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jőni, és elhagyja a juhokat, és elfut: és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat.
  János 10:12 Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat, és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket.
  János 10:12 A fizetésért dolgozó juhász különbözik a pásztortól, mert nem gazdája a juhoknak. Ezért amikor látja, hogy jön a farkas, otthagyja a nyájat, és elfut. A farkas pedig megtámadja és szétkergeti a juhokat.
  János 10:13 A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra.
  János 10:13 A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal.
  János 10:13 A juhász elfut, mert csak pénzért dolgozik, és nem törődik a juhokkal.
  János 10:14 Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim,
  János 10:14 Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem,
  János 10:14 Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem a juhaimat, és a juhaim ismernek engem.
  János 10:15 A miként ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát; és életemet adom a juhokért.
  János 10:15 ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát: és én életemet adom a juhokért.
  János 10:15 Ahogyan az Atya ismer engem, én is ugyanúgy ismerem az Atyát. Én az életemet adom a juhokért.
  János 10:16 Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.
  János 10:16 Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra: és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor.
  János 10:16 De vannak más juhaim is, amelyek nem ebből az akolból valók. Őket is vezetnem kell, és hallgatnak a hangomra. Így lesz majd belőlük egy nyáj, egyetlen pásztorral.
  János 10:17 Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt.
  János 10:17 Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem.
  János 10:17 Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy utána újra visszavegyem. Az életemet senki nem veheti el tőlem,
  János 10:18 Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól.
  János 10:18 Senki sem veheti el tőlem: én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól."
  János 10:18 hanem magamtól adom oda. Jogom van arra, hogy odaadjam, és jogom van arra, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól.”
  János 10:19 Újra hasonlás lőn a zsidók között e beszédek miatt.
  János 10:19 Ismét meghasonlás támadt a zsidók között e beszédek miatt.
  János 10:19 Jézus szavai miatt a zsidók újra vitatkozni kezdtek egymással.
  János 10:20 És sokan mondják vala közülök: Ördög van benne és bolondozik, mit hallgattok reá?
  János 10:20 Sokan így szóltak közülük: "Ördög van benne, és őrjöng: mit hallgatok rá?"
  János 10:20 Sokan ezt mondták: „Gonosz szellem van benne, és megbolondult. Minek hallgatjátok?”
  János 10:21 Mások mondának: Ezek nem ördöngősnek beszédei. Vajjon az ördög megnyithatja-é a vakok szemeit?
  János 10:21 Mások ezt mondták: "Nem megszállott ember beszédei ezek. Vajon meg tudja-e nyitni az ördög a vakok szemét?"
  János 10:21 De mások ezt mondták: „Akiben gonosz szellem van, nem így beszél. Gonosz szellem nem tudja meggyógyítani a vakok szemét!”
  János 10:22 Lőn pedig Jeruzsálemben a templomszentelés ünnepe: és tél vala;
  János 10:22 Amikor eljött a templomszentelés ünnepe, Jeruzsálemben tél volt.
  János 10:22 Jeruzsálemben eljött a templomszentelés ünnepének ideje. Tél volt,
  János 10:23 És Jézus a templomban, a Salamon tornáczában jár vala.
  János 10:23 Jézus a templomban, a Salamon csarnokában járt.
  János 10:23 és Jézus a Templomban, Salamon csarnokában járt.
  János 10:24 Körülvevék azért őt a zsidók, és mondának néki: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván!
  János 10:24 Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá: "Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan!"
  János 10:24 Ekkor a zsidó vezetők körülvették, és ezt kérdezték: „Meddig tartasz még minket bizonytalanságban? Mondd meg nekünk nyíltan, te vagy a Krisztus, vagy nem!”
  János 10:25 Felele nékik Jézus: Megmondtam néktek, és nem hiszitek: a cselekedetek, a melyeket én cselekszem az én Atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam.
  János 10:25 Jézus így válaszolt nekik: "Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem,
  János 10:25 Jézus így felelt: „Már mondtam nektek, de nem hittétek el. Pedig a csodák, amelyeket Atyám nevében teszek, megmutatják, hogy ki vagyok.
  János 10:26 De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. A mint megmondtam néktek:
  János 10:26 de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok.
  János 10:26 Ti mégsem hisztek, mert nem tartoztok az én juhaim közé.
  János 10:27 Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:
  János 10:27 Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem.
  János 10:27 Az én juhaim hallgatnak rám. Én ismerem őket, ők pedig követnek engem.
  János 10:28 És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.
  János 10:28 Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.
  János 10:28 Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadhatja ki őket a kezemből.
  János 10:29 Az én Atyám, a ki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből.
  János 10:29 Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből.
  János 10:29 Atyám, aki nekem adta őket, mindenkinél hatalmasabb. Ezért senki nem ragadhatja ki őket az ő kezéből.
  János 10:30 Én és az Atya egy vagyunk.
  János 10:30 Én és az Atya egy vagyunk."
  János 10:30 Az Atya és én egyek vagyunk.”
  János 10:31 Ismét köveket ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék őt.
  János 10:31 Ekkor újra köveket vittek oda a zsidók, hogy megkövezzék.
  János 10:31 Erre a zsidók újra köveket kaptak fel, hogy megdobálják, és így öljék meg.
  János 10:32 Felele nékik Jézus: Sok jó dolgot mutattam néktek az én Atyámtól; azok közül melyik dologért köveztek meg engem?
  János 10:32 Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: "Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én Atyám nevében: ezek közül melyik cselekedetem miatt köveztek meg engem?"
  János 10:32 Ekkor így szólt Jézus: „Sok jó dolgot tettem már szemetek láttára Atyám dolgai közül, melyikért akartok most megkövezni?”
  János 10:33 Felelének néki a zsidók, mondván: Jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, tudniillik, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat.
  János 10:33 A zsidók így feleltek neki: "Nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat."
  János 10:33 A zsidók pedig így feleltek: „Nem a jó dolgokért akarunk megkövezni téged, hanem azért, mert olyan dolgokat mondasz, amik sértik Istent. És azért, mert csak ember vagy, mégis azt mondod magadról, hogy Isten vagy.”
  János 10:34 Felele nékik Jézus: Nincs-é megírva a ti törvényetekben: Én mondám: Istenek vagytok?
  János 10:34 Jézus így válaszolt: "Nincs-e megírva a ti törvényetekben: Én mondtam: istenek vagytok?
  János 10:34 Jézus erre így felelt: „Nincs-e megírva a Törvényetekben: ‘Azt mondtam, istenek vagytok’?
  János 10:35 Ha azokat isteneknek mondá, a kikhez az Isten beszéde lőn (és az írás fel nem bontható),
  János 10:35 Ha isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, márpedig az Írást nem lehet érvénytelenné tenni,
  János 10:35 Isten isteneknek nevezte azokat, akikhez Isten üzenete szól, és tudjátok, hogy az Írás mindig igaz.
  János 10:36 Arról mondjátok-é ti, a kit az Atya megszentelt és elküldött e világra: Káromlást szólsz; mivelhogy azt mondám: Az Isten Fia vagyok?!
  János 10:36 akkor, akit az Atya megszentelt, és elküldött a világba, arról ti azt mondjátok: Káromlást szólsz, mert azt mondtam: az Isten Fia vagyok?!
  János 10:36 Az Atya kiválasztott engem, és elküldött erre a világra. Akkor miért mondjátok, hogy megsértem Istent, amikor azt mondom, hogy én vagyok az Isten Fia.
  János 10:37 Ha az én Atyám dolgait nem cselekszem, ne higyjetek nékem;
  János 10:37 Ha nem az én Atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem;
  János 10:37 Ha nem azt teszem, amit Atyám, ne higgyetek nekem!
  János 10:38 Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek is, higyjetek a cselekedeteknek: hogy megtudjátok és elhigyjétek, hogy az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok.
  János 10:38 de ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok: az Atya énbennem van, és én az Atyában."
  János 10:38 Ha viszont ugyanazt teszem, amit Atyám, akkor ha nekem nem is hisztek, higgyetek a tetteimnek, hogy felismerjétek, és megtudjátok, hogy az Atya bennem van, én pedig az Atyában!”
  János 10:39 Ismét meg akarák azért őt fogni; de kiméne az ő kezökből.
  János 10:39 Ekkor ismét el akarták fogni, de ő kimenekült a kezük közül.
  János 10:39 Ekkor újra megpróbálták Jézust elfogni, ő azonban eltűnt előlük.
  János 10:40 És újra elméne túl a Jordánon, arra a helyre, a hol János először keresztelt vala; és ott marada.
  János 10:40 Jézus újra elment a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol korábban János keresztelt, és ott tartózkodott.
  János 10:40 Újból elment a Jordán folyón túlra, arra a helyre, ahol korábban János bemerítette az embereket, és ott maradt.
  János 10:41 És sokan menének ő hozzá és mondják vala, hogy: János nem tett ugyan semmi csodát; de mindaz, a mit János e felől mondott, igaz vala.
  János 10:41 Sokan mentek oda hozzá, és azt mondták, hogy János nem tett ugyan egyetlen csodát sem, de mindaz, amit János őróla mondott, igaz volt.
  János 10:41 Sokan eljöttek hozzá, és ezt mondták: „János nem tett csodákat, de amit erről az emberről mondott, az mind igaz.”
  János 10:42 És sokan hivének ott ő benne.
  János 10:42 És ott sokan hittek benne.
  János 10:42 És sokan hittek Jézusban.
  János Evangéliuma 9  |  Lap tetejére  |  János Evangéliuma 11  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - János Evangéliuma 10. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség