Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Olvasd velem Biblia - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Lukács Evangéliuma 21. fejezet


 

  <<< >>>  

  Lukács 21:1 És mikor feltekintett, látá, hogy a gazdagok hányják az ő ajándékaikat a perselybe.
  Lukács 21:1 Amikor feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe.
  Lukács 21:1 Jézus felnézett, és látta, hogyan teszik a gazdagok a Templom perselyébe az ajándékaikat.
  Lukács 21:2 Láta pedig egy szegény özvegy asszonyt is, hogy abba két fillért vete.
  Lukács 21:2 Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba,
  Lukács 21:2 Meglátott egy szegény özvegyasszonyt is, aki két rézpénzt dobott a perselybe.
  Lukács 21:3 És monda: Igazán mondom néktek, hogy e szegény özvegy mindenkinél többet vete:
  Lukács 21:3 és így szólt: "Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe.
  Lukács 21:3 Ekkor így szólt: „Igazán mondom nektek: ez a szegény özvegyasszony többet tett a perselybe, mint bárki más.
  Lukács 21:4 Mert mind ezek az ő fölöslegükből vetettek Istennek az ajándékokhoz: ez pedig az ő szegénységéből minden vagyonát, a mije volt, oda veté.
  Lukács 21:4 Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije volt, az egész vagyonát."
  Lukács 21:4 Mert a gazdagok abból a pénzből adtak, amelyre nem volt szükségük, de ez az özvegyasszony a szegénységéből adott oda mindent: az egész vagyonát.”
  Lukács 21:5 És mikor némelyek mondának a templom felől, hogy szép kövekkel és ajándékokkal van felékesítve, monda:
  Lukács 21:5 Amikor némelyek azt mondták a templomról, hogy az gyönyörű kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, ő így szólt:
  Lukács 21:5 Néhányan dicsérték a Templomot, amelyet gyönyörű kövek díszítettek, és az ajándékokat, amelyeket az emberek Istennek ajánlottak. Jézus azonban így szólt:
  Lukács 21:6 Ezekből, a miket láttok, jőnek napok, melyekben kő kövön nem marad, mely le nem romboltatnék.
  Lukács 21:6 "Jönnek olyan napok, amikor ezekből, amiket itt láttok, nem marad kő kövön, amit le ne rombolnának."
  Lukács 21:6 „Jönnek majd napok, amikor ezekből, amit itt láttok, kő kövön nem marad, és minden elpusztul.”
  Lukács 21:7 Megkérdék pedig őt, mondván: Mester, mikor lesznek azért ezek? és mi lesz a jel, mikor mind ezek meglesznek?
  Lukács 21:7 Ekkor azt kérdezték tőle: "Mester, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, hogy ez elkezdődik?"
  Lukács 21:7 A tanítványok erre kérdezgetni kezdték: „Tanító, mikor történik meg mindez? Milyen jel mutatja meg azt az időt, amikor ezek meg fognak történni?”
  Lukács 21:8 Ő pedig monda: Meglássátok, hogy el ne hitessenek benneteket: mert sokan jőnek el az én nevemben, kik ezt mondják: Én vagyok; és: Az idő elközelgett; ne menjetek azért utánok.
  Lukács 21:8 Ő pedig így válaszolt: "Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják: Én vagyok! - meg azt: Az idő közel jött! De ti ne kövessétek őket.
  Lukács 21:8 Ő pedig így válaszolt: „Vigyázzatok, félre ne vezessenek titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: »Én vagyok az!« és: »Az idő közel!« De ti ne kövessétek őket!
  Lukács 21:9 És mikor hallotok háborúkról és zendülésekről, meg ne félemljetek; mert ezeknek meg kell lenni előbb, de nem jő mindjárt a vég.
  Lukács 21:9 És amikor háborúk zaját és lázadások hírét halljátok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de nem jön mindjárt a vég."
  Lukács 21:9 Ne féljetek, amikor háborúkról és harcokról hallotok! Mert először ezeknek kell megtörténniük, de a vég nem jön el azonnal.”
  Lukács 21:10 Akkor monda nékik: Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen;
  Lukács 21:10 Azután így folytatta: "Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad,
  Lukács 21:10 Azután így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és királyság királyság ellen támad majd.
  Lukács 21:11 És minden felé nagy földindulások lesznek, és éhségek és döghalálok; és rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből.
  Lukács 21:11 mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen."
  Lukács 21:11 Sokfelé lesznek nagy földrengések, és az embereknek nem lesz mit enniük. Járványok lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek lesznek majd az égen.
  Lukács 21:12 De mind ezeknek előtte kezeiket reátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé, és tömlöczökbe és királyok és helytartók elé visznek az én nevemért.
  Lukács 21:12 "De még ezek előtt kezet emelnek rátok, és üldöznek titeket; átadnak benneteket a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért.
  Lukács 21:12 De még mielőtt ezek megtörténnek, elfognak és üldözni fognak titeket. Átadnak titeket a zsinagógák vezetőinek, börtönbe zárnak, királyok és helytartók elé állítanak majd titeket miattam.
  Lukács 21:13 De ebből néktek lesz tanúbizonyságotok.
  Lukács 21:13 De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre.
  Lukács 21:13 De mindez alkalmat ad majd nektek arra, hogy beszéljetek rólam.
  Lukács 21:14 Tökéljétek el azért a ti szívetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre:
  Lukács 21:14 Határozzátok el szívetekben, hogy nem gondoltok előre a védekezésre,
  Lukács 21:14 Ezért határozzátok el magatokban, hogy nem aggódtok előre azon, hogy hogyan védjétek meg magatokat.
  Lukács 21:15 Mert én adok néktek szájat és bölcseséget, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mind azok, a kik magokat ellenetekbe vetik.
  Lukács 21:15 mert én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek nem tud ellenállni, vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem.
  Lukács 21:15 Mert én adom nektek a szavakat és a bölcsességet. Azért, hogy olyan dolgokat mondjatok, amire nem tud senki, aki ellenetek van, válaszolni vagy azzal szembeszállni.
  Lukács 21:16 Elárulnak pedig titeket szülők és testvérek is, rokonok és barátok is; és megölnek némelyeket ti közületek.
  Lukács 21:16 Kiszolgáltatnak titeket még a szülők, testvérek, rokonok és barátok is, egyeseket meg is ölnek közületek,
  Lukács 21:16 Még a szüleitek, testvéreitek, rokonaitok és barátaitok is elárulnak titeket. Lesz olyan is köztetek, akit megölnek majd.
  Lukács 21:17 És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért.
  Lukács 21:17 és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért.
  Lukács 21:17 Mindenki gyűlöl majd titeket miattam.
  Lukács 21:18 De fejeteknek egy hajszála sem vész el.
  Lukács 21:18 De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről.
  Lukács 21:18 De egyetlen hajszálatok sem fog elveszni.
  Lukács 21:19 A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket.
  Lukács 21:19 Állhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket."
  Lukács 21:19 Kitartó hittel megmentitek az életeteket.”
  Lukács 21:20 Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett az ő elpusztulása.
  Lukács 21:20 "Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet hadseregek kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített annak a pusztulása.
  Lukács 21:20 „Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadseregek veszik körül, akkor tudjátok, hogy közel van a pusztulása.
  Lukács 21:21 Akkor a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; és a kik annak közepette, menjenek ki abból: és a kik a mezőben, ne menjenek be abba.
  Lukács 21:21 Akkor, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, és akik a városban vannak, költözzenek ki onnan; akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda.
  Lukács 21:21 Akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Akik a városban vannak, jöjjenek ki onnan. Akik vidéken vannak, azok ne menjenek be a városba!
  Lukács 21:22 Mert azok a bosszúállásnak napjai, hogy beteljesedjenek mind azok, a mik megírattak.
  Lukács 21:22 Ezek ugyanis a bosszúállás napjai, hogy beteljesedjék mindaz, ami meg van írva.
  Lukács 21:22 Mert a büntetés napjai ezek, hogy mindaz, amit megírtak, megtörténjen.
  Lukács 21:23 Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a nappokban; mert nagy szükség lesz e földön, és harag e népen.
  Lukács 21:23 Jaj azokban a napokban a terhes és a szoptatós anyáknak, mert nagy nyomorúság szakad a földre, és harag erre a népre.
  Lukács 21:23 Ezekben a napokban szörnyű dolguk lesz a gyermeket váró és szoptató anyáknak. Nagy nyomorúság lesz ezen a földön, és Isten haragja eljön a nép ellen.
  Lukács 21:24 És elhullanak fegyvernek éle által, és fogva vitetnek minden pogányok közé; és Jeruzsálem megtapodtatik a pogányoktól, míglen betelik a pogányok ideje.
  Lukács 21:24 Kardélre hányják, és fogságba viszik őket mindenféle pogány nép közé; és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje."
  Lukács 21:24 Karddal ölik meg és fogságba viszik őket mindenféle nép közé. Jeruzsálemet nem zsidó népek szállják meg, amíg csak le nem jár a nem zsidók ideje.”
  Lukács 21:25 És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog,
  Lukács 21:25 "És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban.
  Lukács 21:25 „Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban. A föld népei megijednek, és megrémülnek a tenger zúgásától és háborgásától.
  Lukács 21:26 Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek.
  Lukács 21:26 Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek.
  Lukács 21:26 Az emberek elájulnak a félelemtől és az aggodalomtól azok miatt, amik a világgal fognak történni.
  Lukács 21:27 És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel.
  Lukács 21:27 És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel.
  Lukács 21:27 Akkor meglátják az Emberfiát, amint hatalommal és nagy dicsőséggel eljön a felhőkben.
  Lukács 21:28 Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságtok.
  Lukács 21:28 Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok."
  Lukács 21:28 Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a szabadulás ideje!”
  Lukács 21:29 Monda pedig nékik egy példázatot: Tekintsétek meg a fügefát és minden fákat:
  Lukács 21:29 Mondott nekik egy példázatot is: "Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind:
  Lukács 21:29 Aztán egy történetet mondott nekik: „Nézzétek meg a fügefát és az összes többi fát!
  Lukács 21:30 Mikor immár hajtanak, és ezt látjátok, ti magatoktól tudjátok, hogy már közel van a nyár.
  Lukács 21:30 amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár.
  Lukács 21:30 Amikor látjátok, hogy leveleik kihajtottak, már tudjátok, hogy közel van a nyár.
  Lukács 21:31 Ezenképen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.
  Lukács 21:31 Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg: közel van az Isten országa.
  Lukács 21:31 Ugyanígy, amikor látjátok, hogy mindezek a dolgok megtörténnek, tudjátok, hogy közel van már Isten királysága!
  Lukács 21:32 Bizony mondom néktek, hogy e nemzetség el nem múlik, mígnem mind ezek meglesznek.
  Lukács 21:32 Bizony, mondom néktek: nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz.
  Lukács 21:32 Igazán mondom nektek: nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindezek a dolgok meg nem történnek.
  Lukács 21:33 Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.
  Lukács 21:33 Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el."
  Lukács 21:33 Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim soha nem múlnak el.”
  Lukács 21:34 De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásának, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jőjjön az a nap:
  Lukács 21:34 "Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól; és hirtelen lepjen meg titeket az a nap,
  Lukács 21:34 „Vigyázzatok, hogy ne nehezedjen el a szívetek mámortól, részegségtől és az élet gondjaitól. Vigyázzatok, hogy az a nap ne érjen titeket váratlanul, mint egy csapda.
  Lukács 21:35 Mert mintegy tőr, úgy lep meg mindeneket, a kik az egész föld színén lakoznak.
  Lukács 21:35 mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak.
  Lukács 21:35 Mert az a nap mindenkire eljön, aki a földön él.
  Lukács 21:36 Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!
  Lukács 21:36 Legyetek tehát éberek és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az Emberfia előtt."
  Lukács 21:36 Legyetek mindig éberek, és imádkozzatok, hogy túléljétek az elkövetkező eseményeket, és megállhassatok az Emberfia előtt!”
  Lukács 21:37 Tanít vala pedig naponta a templomban; éjszakára pedig kimenvén, a hegyen vala, mely Olajfák hegyének neveztetik.
  Lukács 21:37 Nappal a templomban tanított, éjszakánként pedig az Olajfák hegyére ment, és ott tartózkodott.
  Lukács 21:37 Jézus mindennap tanított a Templomban. Esténként kiment az Olajfák hegyére, és ott töltötte az éjszakát.
  Lukács 21:38 És kora reggel hozzá megy vala az egész nép, hogy őt hallgassa a templomban.
  Lukács 21:38 De kora reggel az egész nép hozzá sietett, hogy hallgassa őt a templomban.
  Lukács 21:38 Az emberek korán reggel felkeltek, és siettek hozzá, hogy hallgassák őt a Templomban.
  Lukács Evangéliuma 20  |  Lap tetejére  |  Lukács Evangéliuma 22  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Lukács Evangéliuma 21. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség