Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Máté Evangéliuma 7. fejezet


 

  <<< >>>  

  Ne ítéljetek
  Máté 7:1 Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.
  Máté 7:1 "Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!
  Máté 7:1 „Ne ítéljetek, hogy titeket se ítéljenek majd el!
  Máté 7:2 Mert a milyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.
  Máté 7:2 Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek.
  Máté 7:2 Amilyen ítélettel ítéltek, olyan ítélettel ítélnek majd titeket is. Amilyen mértékkel mértek másoknak, olyan mértékkel mérnek majd nektek is.
  Máté 7:3 Miért nézed pedig a szálkát, a mely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, a mely a te szemedben van, nem veszed észre?
  Máté 7:3 Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem?
  Máté 7:3 Miért látod meg a szálkát testvéred szemében, ha a saját szemedben még a gerendát sem veszed észre?
  Máté 7:4 Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből; holott ímé, a te szemedben gerenda van?
  Máté 7:4 Vagy hogyan mondhatod akkor atyádfiának: Hadd vegyem ki szemedből a szálkát! - mikor a magad szemében ott a gerenda.
  Máté 7:4 Hogyan mondhatod testvérednek: »Engedd meg, hogy kivegyem a szálkát a szemedből!«, amikor a te szemedben egy gerenda van!
  Máté 7:5 Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szeméből!
  Máté 7:5 Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyádfia szeméből a szálkát."
  Máté 7:5 Képmutató! Először vedd ki a gerendát a saját szemedből! Azután majd elég tisztán látsz ahhoz, hogy kivehesd a szálkát a testvéred szeméből!
  Máté 7:6 Ne adjátok azt, a mi szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván, meg ne szaggassanak titeket.
  Máté 7:6 "Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek titeket."
  Máté 7:6 Ne adjátok oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok oda gyöngyeiteket a disznóknak. Mert megtörténhet, hogy lábukkal széttapossák azokat, és a kutyák megfordulva benneteket is széttépnek!”
  Kérjetek és adatik néktek
  Máté 7:7 Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.
  Máté 7:7 "Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.
  Máté 7:7 „Kérjetek, és kaptok! Keressetek, és találtok! Zörgessetek, és az ajtó kinyílik előttetek!
  Máté 7:8 Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.
  Máté 7:8 Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.
  Máté 7:8 Mert mindenki, aki kér, kap. Aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak.
  Máté 7:9 Avagy ki az az ember közületek, a ki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád néki?
  Máté 7:9 Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki,
  Máté 7:9 Vagy talán van köztetek olyan ember, aki követ ad a fiának, amikor az kenyeret kér tőle?
  Máté 7:10 És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e néki?
  Máté 7:10 vagy ha halat kér, kígyót ad neki?
  Máté 7:10 Vagy ha halat kér, kígyót ad neki?
  Máté 7:11 Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tőle?!
  Máté 7:11 Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle?"
  Máté 7:11 Ha tehát még ti is — bár gonoszak vagytok — tudtok jó ajándékot adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad majd mennyei Atyátok jó ajándékokat azoknak, akik kérik tőle!”
  Máté 7:12 A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.
  Máté 7:12 "Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták."
  Máté 7:12 „Ezért amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek az emberek, azt tegyétek ti is velük! Ez a törvény és a próféták tanításának lényege.”
  Szoros kapu, keskeny út
  Máté 7:13 Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak.
  Máté 7:13 "Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak.
  Máté 7:13 „A szűk kapun menjetek be! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a pusztulásba vezet, és sok ember jár rajta.
  Máté 7:14 Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.
  Máté 7:14 Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják."
  Máté 7:14 De szűk az a kapu, és keskeny az az út, amely az örök életre vezet, és kevesen találják meg azt.”
  Máté 7:15 Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok.
  Máté 7:15 "Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.
  Máté 7:15 „Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik odajönnek hozzátok és úgy néznek ki, mint a bárányok!
  Máté 7:16 Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?
  Máté 7:16 Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét?
  Máté 7:16 Gyümölcseikről ismerhetitek fel őket. Nem szedhetünk tüskebokorról szőlőt vagy bogáncskóróról fügét.
  Máté 7:17 Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.
  Máté 7:17 Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem.
  Máté 7:17 Ugyanígy minden jó fa jó gyümölcsöt érlel, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem.
  Máté 7:18 Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.
  Máté 7:18 Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt.
  Máté 7:18 A jó fa nem terem rossz gyümölcsöt, és a rossz fa sem hoz jó gyümölcsöt.
  Máté 7:19 Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.
  Máté 7:19 Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik.
  Máté 7:19 Minden fát, amelyik nem hoz jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre dobnak.
  Máté 7:20 Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.
  Máté 7:20 Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket."
  Máté 7:20 Tehát gyümölcseikről ismeritek fel őket.
  Máté 7:21 Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
  Máté 7:21 "Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: URam, URam, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
  Máté 7:21 Nem mindenki fog bemenni a mennyek királyságába, aki azt mondja nekem: »Uram, Uram!« Csak az, aki megteszi az én mennyei Atyám akaratát.
  Máté 7:22 Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?
  Máté 7:22 Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát?
  Máté 7:22 Sokan mondják majd nekem azon a napon: »Uram, Uram! Hiszen a te nevedben prófétáltunk. A te nevedben űztünk ki gonosz szellemeket. És a te nevedben tettünk sok csodát!«
  Máté 7:23 És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.
  Máté 7:23 És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!"
  Máté 7:23 Én akkor világosan megmondom nekik: »Soha nem ismertelek titeket. Menjetek el tőlem, ti gonosztevők!«”
  Máté 7:24 Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát:
  Máté 7:24 "Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát.
  Máté 7:24 „Mindenki, aki meghallgatja szavaimat, és meg is teszi azokat, olyan, mint a bölcs ember, aki sziklára építette a házát.
  Máté 7:25 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.
  Máté 7:25 És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva.
  Máté 7:25 Esett az eső, jött az árvíz, fújt a szél, és rátört a házra. De az nem dőlt össze, mert sziklára alapozták.
  Máté 7:26 És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát:
  Máté 7:26 Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát.
  Máté 7:26 Mindenki, aki csak hallgatja a szavaimat, de nem engedelmeskedik azoknak, olyan, mint a bolond ember, aki homokra építette a házát.
  Máté 7:27 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.
  Máté 7:27 És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult."
  Máté 7:27 Esett az eső, árvíz lett, fújt a szél, és rátört a házra. Az pedig összedőlt, és teljesen elpusztult.”
  Máté 7:28 És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az ő tanításán:
  Máté 7:28 Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán,
  Máté 7:28 Ezzel Jézus befejezte a beszédét, a tömeg pedig csodálkozott a tanításán.
  Máté 7:29 Mert úgy tanítja vala őket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.
  Máté 7:29 mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik.
  Máté 7:29 Ugyanis nem úgy tanította őket, mint a törvénytanítók, hanem úgy, mint akinek hatalma van.
  Máté Evangéliuma 6  |  Lap tetejére  |  Máté Evangéliuma 8  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Máté Evangéliuma 7. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség