Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Máté Evangéliuma 6. fejezet


 

  <<< >>>  

  Alamizsna, könyörgés, böjtölés
  Máté 6:1 Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál.
  Máté 6:1 "Vigyázzatok: a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól.
  Máté 6:1 „Figyeljetek arra, hogy ne az emberek előtt tegyetek jót, hogy lássanak titeket, mert akkor nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól!
  Máté 6:2 Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, a hogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utczákon, hogy az emberektől dícséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
  Máté 6:2 Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat.
  Máté 6:2 Ha adsz valamit a szegényeknek, ne fújj kürtöt magad előtt, hogy figyeljenek rád, mint ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Igazán mondom nektek: a teljes jutalmukat megkapták.
  Máté 6:3 Te pedig a mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed;
  Máté 6:3 Te pedig amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb,
  Máté 6:3 Amikor a szegényeknek adsz, ne tudjon a bal kezed arról, amit a jobb kezed tesz!
  Máté 6:4 Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.
  Máté 6:4 hogy adakozásod titokban történjék; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked."
  Máté 6:4 Így a szegényeknek való adakozásod titokban történik. De Atyád, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd érte.”
  Máté 6:5 És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utczák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
  Máté 6:5 "Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat.
  Máté 6:5 „Amikor imádkoztok, ne úgy tegyétek, mint a képmutatók, akik a zsinagógákban és az utcasarkokon szeretnek imádkozni, hogy mindenki lássa őket! Igazán mondom nektek: a teljes jutalmukat megkapták.
  Máté 6:6 Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.
  Máté 6:6 Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked."
  Máté 6:6 Te viszont, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, zárd be az ajtót, és imádkozz titokban! Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd!
  Máté 6:7 És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.
  Máté 6:7 "Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg.
  Máté 6:7 Amikor imádkoztok, ne beszéljetek sokat, mint a nem zsidó emberek, akik azt hiszik, hogy hosszú imájukért hallgaják meg őket!
  Máté 6:8 Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.
  Máté 6:8 Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle."
  Máté 6:8 Ne utánozzátok őket! Atyátok jól tudja, hogy mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle.
  Máté 6:9 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;
  Máté 6:9 "Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
  Máté 6:9 Inkább így imádkozzatok: »Atyánk, aki a mennyekben vagy, legyen szent a te neved!
  Máté 6:10 Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
  Máté 6:10 jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
  Máté 6:10 Jöjjön el a királyságod, legyen meg az akaratod, ahogyan a mennyben, úgy itt a földön is.
  Máté 6:11 A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
  Máté 6:11 mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,
  Máté 6:11 Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
  Máté 6:12 És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;
  Máté 6:12 és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
  Máté 6:12 és bocsásd meg a bűneinket, ahogyan mi is megbocsátunk azoknak, akik rosszat tesznek nekünk.
  Máté 6:13 És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!
  Máté 6:13 és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."
  Máté 6:13 Ne engedd, hogy kísértésbe essünk, hanem szabadíts meg minket a gonosztól!« (Néhány görög kézirat hozzáteszi: „Mert tiéd az uralom, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.”)
  Máté 6:14 Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.
  Máté 6:14 "Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok.
  Máté 6:14 Csak akkor bocsátja meg bűneiteket mennyei Atyátok, ha ti is megbocsátjátok mások bűneit.
  Máté 6:15 Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.
  Máté 6:15 Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket."
  Máté 6:15 Amennyiben nem bocsátjátok meg mások bűneit, Atyátok sem bocsátja meg a ti bűneiteket.”
  Máté 6:16 Mikor pedig bőjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, a kik eltorzítják arczukat, hogy lássák az emberek, hogy ők bőjtölnek. Bizony mondon néktek, elvették jutalmukat.
  Máté 6:16 "Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat.
  Máté 6:16 „Amikor böjtöltök, ne legyen olyan szomorú az arcotok, mint a képmutatóké! Ők eltorzítják arcukat, hogy mások is lássák, hogy böjtölnek. Igazán mondom nektek: a teljes jutalmukat megkapták.
  Máté 6:17 Te pedig mikor bőjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orczádat mosd meg;
  Máté 6:17 Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat,
  Máté 6:17 Te azonban, amikor böjtölsz, kend meg a fejedet olajjal, és mosd meg az arcodat,
  Máté 6:18 Hogy ne az emberek lássák bőjtölésedet, hanem a te Atyád, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.
  Máté 6:18 hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked."
  Máté 6:18 hogy senki ne vegye észre, hogy böjtölsz, kivéve Atyádat, akit nem látsz! És Atyád aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd.”
  Máté 6:19 Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják;
  Máté 6:19 "Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják,
  Máté 6:19 „Ne a földön gyűjtsetek magatoknak kincseket! Itt a moly és a rozsda mindent elpusztít, vagy betörnek a tolvajok és ellopják azokat!
  Máté 6:20 Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
  Máté 6:20 hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el.
  Máté 6:20 Inkább a mennyben gyűjtsetek magatoknak kincseket, mert ott sem moly, sem rozsda nem pusztít, és tolvajok sem törnek be, hogy ellopják azokat!
  Máté 6:21 Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
  Máté 6:21 Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is."
  Máté 6:21 Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is.”
  Máté 6:22 A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.
  Máté 6:22 "A test lámpása a szem. Ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz.
  Máté 6:22 „A test lámpása a szem. Ezért ha a szemed egészséges, az egész tested világosságban lesz.
  Máté 6:23 Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!
  Máté 6:23 Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség!"
  Máté 6:23 Ha viszont a szemed rossz, az egész tested sötétségben lesz. És ha a világosság, ami benned van, valójában sötétség, milyen nagy akkor a sötétség?”
  Máté 6:24 Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.
  Máté 6:24 "Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak."
  Máté 6:24 „Senki sem szolgálhat két urat egyszerre. Hiszen vagy gyűlöli az egyiket, és a másikat szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok tehát Istennek és a pénznek egyszerre!” (pénz Szó szerint: „mammon” (szemita szó), jelentése: „pénz”, „gazdagság”.)
  Máté 6:25 Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
  Máté 6:25 "Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál?
  Máté 6:25 „Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok életetekért, hogy mit fogtok enni és inni, se testetek miatt, hogy mibe fogtok öltözködni! Hiszen értékesebb az élet, mint az étel. A test is értékesebb, mint a ruha.
  Máté 6:26 Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?
  Máté 6:26 Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk?
  Máté 6:26 Figyeljétek meg az égi madarakat! Nem vetnek, nem aratnak, élelmet sem gyűjtenek magtárba — mennyei Atyátok mégis táplálja őket. Ti pedig sokkal értékesebbek vagytok, mint ők!
  Máté 6:27 Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal?
  Máté 6:27 Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is?
  Máté 6:27 Ki tudná közületek aggódásával akár csak egy órával is meghosszabítani az életét?
  Máté 6:28 Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak és nem fonnak;
  Máté 6:28 Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak,
  Máté 6:28 Miért aggódtok a ruhák miatt? Nézzétek a mezei liliomokat: milyen szépen növekednek, pedig nem fáradoznak és nem készítenek ruhát maguknak!
  Máté 6:29 De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
  Máté 6:29 de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is.
  Máté 6:29 Mégis azt mondom nektek, Salamon legnagyobb dicsőségében sem öltözködött olyan szépen, mint ezek közül bármelyik.
  Máté 6:30 Ha pedig a mezőnek füvét, a mely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?
  Máté 6:30 Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?"
  Máté 6:30 Ha tehát a mező füvét, amely ma itt van, holnap pedig tűzre dobják, így öltözteti Isten, mennyivel inkább fog titeket öltöztetni, kishitűek!
  Máté 6:31 Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
  Máté 6:31 "Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra?
  Máté 6:31 Ne aggódjatok tehát és ne kérdezgessétek: »Mit fogunk enni, és mit fogunk inni?«, és azt se, hogy »Mit veszünk fel?«
  Máté 6:32 Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
  Máté 6:32 Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre.
  Máté 6:32 A nem zsidó emberek kérdezgetik ezeket. Mennyei Atyátok tudja, hogy mindezekre szükségetek van.
  Máté 6:33 Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
  Máté 6:33 De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.
  Máté 6:33 Keressétek először Isten királyságát és az ő igazságát, és ráadásként ezek is mind megadatnak nektek.
  Máté 6:34 Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.
  Máté 6:34 Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja."
  Máté 6:34 Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, mert a holnap majd aggódik magáért! Elég minden napnak a maga baja.”
  Máté Evangéliuma 5  |  Lap tetejére  |  Máté Evangéliuma 7  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Máté Evangéliuma 6. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség