Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

Biblia 365

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Bibliaborító - vászon (kis méretű) -

Bibliaborító - vászon (kis méretű)

Arab Biblia  -

Arab Biblia

Bibliai hősök kifestő - Eszter -

Bibliai hősök kifestő - Eszter

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Máté Evangéliuma 3. fejezet


 

  <<< >>>  

  Keresztelõ János
  Máté 3:1 Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelő János, a ki prédikál vala Júdea pusztájában.
  Máté 3:1 Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában:
  Máté 3:1 Abban az időben jelent meg Bemerítő János Júdea pusztájában, és ezt hirdette:
  Máté 3:2 És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.
  Máté 3:2 "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!"
  Máté 3:2 „Változtassátok meg azt, ahogy gondolkodtok és ahogy éltek, mert közel van már a mennyek királysága!”
  Máté 3:3 Mert ez az, a kiről Ésaiás próféta szólott, ezt mondván: Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit.
  Máté 3:3 Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így prófétált: "Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!"
  Máté 3:3 Róla beszélt Ézsaiás próféta, amikor ezt mondta: „Valaki kiált a pusztában: »Készítsétek elő az Úr útját! Tegyétek egyenessé ösvényeit!«”(Ézs 40:3)
  Máté 3:4 Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből vala, és bőröv vala a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz.
  Máté 3:4 Maga János teveszőr ruhát, és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt.
  Máté 3:4 János teveszőrből készült ruhát és a dereka körül bőrövet viselt. Sáskát és vadmézet evett.
  Máté 3:5 Ekkor kiméne ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke.
  Máté 3:5 Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke;
  Máté 3:5 Sokan jöttek hozzá Jeruzsálemből, az egész Júdeából és a Jordán környékéről, hogy hallgassák őt.
  Máté 3:6 És megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről.
  Máté 3:6 és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban.
  Máté 3:6 Miután megvallották a bűneiket, bemerítette őket a Jordán folyóba.
  Máté 3:7 Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek?
  Máté 3:7 Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: "Viperák fajzata! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől?
  Máté 3:7 Amikor azonban látta, hogy a farizeusok és a szadduceusok közül is sokan jönnek bemerítkezni, így szólt hozzájuk: „Mérges kígyók! Ugyan ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek Isten közelgő haragja elől?
  Máté 3:8 Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket.
  Máté 3:8 Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt,
  Máté 3:8 Olyan dolgokat tegyetek, amik megmutatják, hogy valóban megváltoztatok.
  Máté 3:9 És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.
  Máté 3:9 és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak.
  Máté 3:9 Ne gondoljátok, hogy dicsekedhettek és azt mondhatjátok magatokban: „Mi Ábrahám fiai vagyunk!” Mert azt mondom nektek, hogy Isten még ezekből a kövekből is tud fiakat teremteni Ábrahámnak.
  Máté 3:10 A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik.
  Máté 3:10 A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik.
  Máté 3:10 A fejsze már ott van a fák gyökerénél, és kivág minden fát, ami nem terem jó gyümölcsöt. A kivágott fát pedig bedobják a tűzbe.(fák: azok az emberek, akik nem fogadják el Jézust, olyanok, mint a fák, amelyeket kivágnak.)
  Máté 3:11 Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szentszellemel és tűzzel keresztel majd titeket.
  Máté 3:11 Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam: arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket.
  Máté 3:11 Én vízbe merítem be azokat, akik megváltoztatják azt, ahogyan gondolkodnak és ahogyan élnek. Aki viszont utánam jön, az hatalmasabb nálam. Én arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szent Szellembe és tűzbe merít be titeket.
  Máté 3:12 A kinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét; és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.
  Máté 3:12 Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét: a gabonáját csűrbe takarítja, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel."
  Máté 3:12 A kezében szórólapát van, amivel megtisztítja szérűjét: a gabonát magtárába gyűjti be, a pelyvát pedig elolthatatlan tűzzel fogja megégetni.” (kitakarítja szérűjét: János ezzel azt mondja, hogy Jézus el fogja választani a jó embereket a rosszaktól.)
  Jézus megkeresztelése
  Máté 3:13 Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa.
  Máté 3:13 Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt.
  Máté 3:13 Ekkor Jézus eljött Galileából a Jordán folyóhoz, hogy János őt is bemerítse.
  Máté 3:14 János azonban visszatartja vala őt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jősz én hozzám?
  Máté 3:14 János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: "Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?"
  Máté 3:14 De János megpróbálta lebeszélni erről: „Inkább nekem lenne szükségem arra, hogy bemeríts engem, és mégis te jössz hozzám?”
  Máté 3:15 Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engede néki.
  Máté 3:15 Jézus így válaszolt: "Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot." Akkor engedett neki.
  Máté 3:15 Jézus így válaszolt neki: „Engedd meg, hogy ez most így történjen! Meg kell tennünk ezt, hogy így teljesítsünk mindent, amit Isten kér tőlünk.” Ekkor János engedett neki.
  Máté 3:16 És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Szellemét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani.
  Máté 3:16 Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll.
  Máté 3:16 Ezután Jézus bemerítkezett. Ahogy feljött a vízből, hirtelen megnyílt neki a Menny. János látta, amint Isten Szent Szelleme galamb formájában leereszkedett és rászállt Jézusra.
  Máté 3:17 És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm.
  Máté 3:17 És hang hallatszott a mennyből: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm."
  Máté 3:17 A Mennyből pedig egy hang hallatszott: „Ő az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.”
  Máté Evangéliuma 2  |  Lap tetejére  |  Máté Evangéliuma 4  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Máté Evangéliuma 3. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség