Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia - Prémium (többféle színben) -

Biblia - Prémium (többféle színben)

Az első Bibliám - Lizzie Ribbons

Lizzie Ribbons

Az első Bibliám

Bibliai hősök kifestő - Mária -

Bibliai hősök kifestő - Mária

Az első puzzle Bibliám - Gustavo Mazali

Gustavo Mazali

Az első puzzle Bibliám

Károli Biblia - Standard, arany széllel -

Károli Biblia - Standard, arany széllel

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Habakuk próféta könyve 2. fejezet


 

  <<< >>>  

  Habakuk próféta könyve 2:1 Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában.
  Habakuk próféta könyve 2:1 Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám és mit felel panaszomra.
  Habakuk próféta könyve 2:1
  Habakuk próféta könyve 2:2 És felele nékem az Úr, és mondá: Írd fel e látomást, és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen.
  Habakuk próféta könyve 2:2 Az ÚR szólt is, és ezt mondta: Írd le ezt a kijelentést, vésd táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni!
  Habakuk próféta könyve 2:2
  Habakuk próféta könyve 2:3 Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha késik is, bízzál benne; mert eljön, el fog jőni, nem marad el!
  Habakuk próféta könyve 2:3 Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg; ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el.
  Habakuk próféta könyve 2:3
  Habakuk próféta könyve 2:4 Ímé, felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke; az igaz pedig az ő hite által él.
  Habakuk próféta könyve 2:4 Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él.
  Habakuk próféta könyve 2:4
  Habakuk próféta könyve 2:5 És bizony, a bor is megcsal: felgerjed a férfiú és nincsen nyugalma; ő, a ki tátja száját, mint a Seol, és olyan ő, mint a halál: telhetetlen, és magához ragad minden népet és magához csatol minden nemzetet.
  Habakuk próféta könyve 2:5 Bizony, a bor megcsal, nagyhangúvá lesz a férfi, nem nyughatik. Szélesre tátja torkát, mint a sír, telhetetlen, mint a halál, magához ragad minden nemzetet, magához gyűjt minden népet.
  Habakuk próféta könyve 2:5
  Habakuk próféta könyve 2:6 Avagy nem költenek-é ezek mindnyájan példabeszédet róla, és találós mesét reá, mondván:
  Habakuk próféta könyve 2:6 De majd mindezek példázatot költenek, és ilyen jelképes hasonlatokat mondanak róla: Jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem az övé - de meddig? - és másoktól elvett javakkal gazdagodik!
  Habakuk próféta könyve 2:6
  Habakuk próféta könyve 2:7 Avagy nem támadnak-é hirtelen, a kik téged mardossanak, és nem serkennek-é fel, a kik háborgassanak téged? És zsákmányul esel nékik.
  Habakuk próféta könyve 2:7 De rád támadnak hirtelen, akik marcangolnak, fölébrednek, akiktől reszketsz, és zsákmányul esel nekik.
  Habakuk próféta könyve 2:7
  Habakuk próféta könyve 2:8 Mivelhogy kifosztogattál sok nemzetet, kifosztanak téged mind a többi népek az emberek véréért, és az országok, városok és minden bennök lakozók ellen való erőszaktételért.
  Habakuk próféta könyve 2:8 Mivel te sok népet kizsákmányoltál, te is zsákmányul esel a többi népnek; azért, mert emberek vérét ontottad, és erőszakosan bántál országokkal, városokkal és a bennük lakókkal.
  Habakuk próféta könyve 2:8
  Habakuk próféta könyve 2:9 Jaj annak, a ki bűnös szerzeményt szerez házának, hogy magasra rakhassa fészkét, hogy megszabadulhasson a gonosz hatalma elől.
  Habakuk próféta könyve 2:9 Jaj annak, aki a házába tisztességtelen hasznot gyűjt, aki fészkét magasba rakja, hogy megmenekülhessen a fenyegető veszedelemtől!
  Habakuk próféta könyve 2:9
  Habakuk próféta könyve 2:10 Házadnak gyalázatára tervezted a sok nép kiirtását, és bűnössé tetted lelkedet.
  Habakuk próféta könyve 2:10 Házad gyalázatára vált, amit terveztél. Önmagad ellen vétkeztél, amikor sok népet tönkretettél,
  Habakuk próféta könyve 2:10
  Habakuk próféta könyve 2:11 Mert a kő is ellened kiált a falból, és a gerenda a fa-alkotmányból visszhangoz néki.
  Habakuk próféta könyve 2:11 mert a kő is kiáltoz a falból, és a tetőgerenda válaszol neki.
  Habakuk próféta könyve 2:11
  Habakuk próféta könyve 2:12 Jaj annak, a ki várost épít vérengzéssel, és a ki várat emel álnoksággal.
  Habakuk próféta könyve 2:12 Jaj annak, aki vérontással épít várost, és aki álnoksággal emel várat!
  Habakuk próféta könyve 2:12
  Habakuk próféta könyve 2:13 Avagy ímé, nem a Seregek Urától van-é ez, hogy a népek tűznek építenek, és a nemzetek a hiábavalóságnak fáradoznak?
  Habakuk próféta könyve 2:13 Hiszen a Seregek URa így határozott: Amiért a népek fáradoznak, azt tűz pusztítja el, amiért a nemzetek fáradoznak, az semmivé válik.
  Habakuk próféta könyve 2:13
  Habakuk próféta könyve 2:14 Mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, a miképen a folyamok megtöltik a tengert.
  Habakuk próféta könyve 2:14 De a föld tele lesz az ÚR dicsőségének ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja.
  Habakuk próféta könyve 2:14
  Habakuk próféta könyve 2:15 Jaj annak, a ki megitatja felebarátját, epédet keverve belé, hogy megrészegítsed őt, hogy láthassad az ő szemérmöket!
  Habakuk próféta könyve 2:15 Jaj annak, aki leitatja embertársát, mérget kever italába és lerészegíti, hogy lássa gyalázatát!
  Habakuk próféta könyve 2:15
  Habakuk próféta könyve 2:16 Gyalázattal telsz meg dicsőség helyett; igyál te is és láttassék szemérmed; reád fordul az Úr jobbjának pohara, és gyalázat borítja el dicsőségedet.
  Habakuk próféta könyve 2:16 Szégyen fog eltölteni dicsőség helyett, neked is innod kell majd, támolyogni fogsz, amikor neked nyújtja az ÚR jobbja a poharat, és szégyen borítja dicsőségedet.
  Habakuk próféta könyve 2:16
  Habakuk próféta könyve 2:17 Bizony, a libanoni erőszakoskodás gyászba borít téged, és a vadak pusztítása, a mely rettegteté őket, az emberek véréért és az országon, a városon és annak minden lakosán űzött erőszakosságért.
  Habakuk próféta könyve 2:17 A Libánon ellen elkövetett erőszak visszaszáll rád; a vadállatok kipusztítása miatt majd te is rettegni fogsz. Hiszen te emberek vérét ontottad, és erőszakosan bántál országokkal, városokkal és a bennük lakókkal.
  Habakuk próféta könyve 2:17
  Habakuk próféta könyve 2:18 Mit használ a faragott kép, hogy a faragója kifaragta azt? vagy az öntött kép és a mely hazugságot tanít, hogy a képnek faragója bízik abban, csinálván néma bálványokat?
  Habakuk próféta könyve 2:18 Mit használ a bálványszobor? - hiszen csak szobrász formálta! Mit ér az istenszobor? - hamis útmutatást ad! Bár bízott benne, aki megformálta, csak néma bálványt készített.
  Habakuk próféta könyve 2:18
  Habakuk próféta könyve 2:19 Jaj annak, aki fának mondja: Serkenj fel! néma kőnek: Ébredj fel! Taníthat-é ez? Ímé, borítva van aranynyal és ezüsttel, szellem pedig nincs benne semmi!
  Habakuk próféta könyve 2:19 Jaj annak, aki a fának mondja: Ébredj! - és a néma kőnek: Kelj föl! Adhat ez útmutatást? Arannyal, ezüsttel van ugyan borítva, de semmilyen lélek nincs benne!
  Habakuk próféta könyve 2:19
  Habakuk próféta könyve 2:20 Ellenkezőleg az Úr az ő szent templomában, hallgasson előtte az egész föld!
  Habakuk próféta könyve 2:20 Az ÚR azonban ott van szent templomában: csendesedjék el előtte az egész föld!
  Habakuk próféta könyve 2:20
  Habakuk próféta könyve 1  |  Lap tetejére  |  Habakuk próféta könyve 3  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Habakuk próféta könyve 2. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség