Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Olvasd velem Biblia - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Habakuk próféta könyve 1. fejezet


 

  <<< >>>  

  Habakuk próféta könyve 1:1 A teher, a melyet Habakuk próféta látott.
  Habakuk próféta könyve 1:1 Fenyegető jövendölés. Habakuk próféta látomása.
  Habakuk próféta könyve 1:1
  Habakuk próféta könyve 1:2 Meddig kiáltok még oh Uram, és nem hallgatsz meg! Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg!
  Habakuk próféta könyve 1:2 Meddig kell még kiáltanom, URam, miért nem hallgatsz meg? Kiáltok hozzád az erőszak miatt, de nem segítesz!
  Habakuk próféta könyve 1:2
  Habakuk próféta könyve 1:3 Miért láttatsz velem hamisságot, és szemléltetsz nyomorgatást? Pusztítás és erőszak van előttem, per keletkezik és versengés támad!
  Habakuk próféta könyve 1:3 Miért kell látnom a romlottságot, és néznem a nyomorúságot? Erőszak és önkény van szemem előtt. Folyik a per, és viszály támad.
  Habakuk próféta könyve 1:3
  Habakuk próféta könyve 1:4 Azért inog a törvény, és nem érvényesül az igaz ítélet; mert gonosz hálózza be az igazat, azért származik hamis ítélet!
  Habakuk próféta könyve 1:4 Azért nem érvényesül a törvény, nem hoznak soha igaz ítéletet, mert a bűnös kijátssza az igazat: ezért hoznak igazságtalan ítéletet.
  Habakuk próféta könyve 1:4
  Habakuk próféta könyve 1:5 Nézzetek szét a népek között, vizsgálódjatok és csodálkozással csodálkozzatok, mert oly dolgot cselekszem a ti napjaitokban, mit el sem hinnétek, ha beszélnék!
  Habakuk próféta könyve 1:5 Nézzétek a népeket és lássátok, ámulva csodálkozzatok, mert olyan dolgot viszek véghez napjaitokban, amit nem is hinnétek, ha elbeszélnék!
  Habakuk próféta könyve 1:5
  Habakuk próféta könyve 1:6 Mert ímé, feltámasztom a Káldeusokat, a kegyetlen és vakmerő nemzetet, a mely eljárja a földet széltében, hogy hajlékokat foglaljon el, a mely nem az övéi.
  Habakuk próféta könyve 1:6 Mert most útnak indítom a káldeusokat, ezt a kegyetlen és szilaj népet. Bejárja ez a széles földet, birtokába vesz hajlékokat, amelyek nem az övéi.
  Habakuk próféta könyve 1:6
  Habakuk próféta könyve 1:7 Rettenetes és iszonyatos ez, maga szerzi törvényét és hatalmát.
  Habakuk próféta könyve 1:7 Rettenetes, félelmetes ez a nép, önmaga szabja meg törvényét és méltóságát.
  Habakuk próféta könyve 1:7
  Habakuk próféta könyve 1:8 És lovai serényebbek a párduczoknál, és gyorsabbak az estveli farkasoknál, és előtörtetnek az ő lovasai; és az ő lovasai messziről jőnek, repülnek, mint a zsákmányra siető keselyű.
  Habakuk próféta könyve 1:8 Lovai gyorsabbak a párducoknál, és vadabbak a pusztai farkasoknál, vágtatnak lovasai. Noha messziről jönnek lovasai, repülnek, mint a zsákmányra lecsapó sasok.
  Habakuk próféta könyve 1:8
  Habakuk próféta könyve 1:9 Mindnyája ragadományért jön, arczuk előre néz, és annyi foglyot gyűjt, mint a föveny.
  Habakuk próféta könyve 1:9 Mind erőszakos szándékkal jön, arcuk csak előre néz, annyi foglyot ejtenek, mint a föveny.
  Habakuk próféta könyve 1:9
  Habakuk próféta könyve 1:10 Kaczag ez a királyokon, és a fejedelmek néki nevetség, minden erősséget csak nevet, tültést emel és megostromolja azt.
  Habakuk próféta könyve 1:10 Csúfot űz a királyokból, kineveti a hatalmasokat. Nevet az erődítményeken, sáncot emel a földből, és elfoglalja őket.
  Habakuk próféta könyve 1:10
  Habakuk próféta könyve 1:11 Majd tovaszáll viharként és elvonul és bűnbe esik; ő kinek istene az ő hatalma.
  Habakuk próféta könyve 1:11 Azután mást gondol, és tovább megy. Vétkes ő, mert a saját erejét isteníti.
  Habakuk próféta könyve 1:11
  Habakuk próféta könyve 1:12 Avagy nem te vagy-é Uram, öröktől fogva az én Istenem, Szentem? Nem veszünk el! Ítéletre rendelted őt, oh Uram, fenyítőül választottad őt, én erősségem!
  Habakuk próféta könyve 1:12 URam, ősidőktől fogva te vagy az én szent Istenem! Nem fogunk meghalni! URam, te az ítélet eszközévé tetted őt! Kősziklám, te arra szántad, hogy büntessen!
  Habakuk próféta könyve 1:12
  Habakuk próféta könyve 1:13 Tisztábbak szemeid, hogysem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted: miért szemléled hát a hitszegőket? és hallgatsz, mikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat?!
  Habakuk próféta könyve 1:13 Szemed tiszta, nem nézheti a rosszat, nem tudod elnézni az elnyomást. Miért nézed hát el a hűtlenséget, miért hallgatsz, amikor a bűnös tönkreteszi a nála igazabbat?
  Habakuk próféta könyve 1:13
  Habakuk próféta könyve 1:14 Olyanokká teszed az embert, mint a tenger halai, és mint a csúszómászó állatok, a melyeknek nincsen vezérök?
  Habakuk próféta könyve 1:14 Olyanná tetted az embert, mint a tenger halait, mint a férget, amelynek nincs ura.
  Habakuk próféta könyve 1:14
  Habakuk próféta könyve 1:15 Mindnyáját kivonsza horoggal, gyalomjába keríti, és hálójába takarítja be őket; ezért örül és vígad.
  Habakuk próféta könyve 1:15 Mindenkit kifog horoggal, hálójába terel, és kerítőhálójába gyűjt; azután örül és vigad.
  Habakuk próféta könyve 1:15
  Habakuk próféta könyve 1:16 Ezért áldozik gyalomjának, és füstöl az ő hálójának, mert ezekkel kövér az ő része, és zsíros az ő eledele.
  Habakuk próféta könyve 1:16 Ezért áldoz hálójának, és tömjénez kerítőhálójának. Mert ezekkel szerez gazdag jövedelmet és bőséges élelmet.
  Habakuk próféta könyve 1:16
  Habakuk próféta könyve 1:17 Vajjon azért ürítheti-é gyalmát, és szüntelen ölheti-é a nemzeteket kímélet nélkül?!
  Habakuk próféta könyve 1:17 Vajon örökké tart az, hogy kiveti hálóját, és gyilkolja a népeket kíméletlenül?
  Habakuk próféta könyve 1:17
  Náhum próféta könyve 3  |  Lap tetejére  |  Habakuk próféta könyve 2  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Habakuk próféta könyve 1. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség