Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Újonnan revideált Károli-Biblia - kicsi -

Újonnan revideált Károli-Biblia - kicsi

Károli Biblia - nagybetűs -

Károli Biblia - nagybetűs

A Biblia alaptanításai II. - Derek Prince

Derek Prince

A Biblia alaptanításai II.

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - kis méretű, bőrkötéses, arany széllel -

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - kis méretű, bőrkötéses, arany széllel

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Ezékiel próféta könyve 16. fejezet


 

  <<< >>>  

  Ezékiel próféta könyve 16:1 És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:
  Ezékiel próféta könyve 16:1 Így szólt hozzám az ÚR igéje:
  Ezékiel próféta könyve 16:1
  Ezékiel próféta könyve 16:2 Embernek fia! add tudtára Jeruzsálemnek az ő útálatosságait,
  Ezékiel próféta könyve 16:2 Emberfia! Ismertesd meg Jeruzsálemmel, hogy milyen utálatosak a dolgai!
  Ezékiel próféta könyve 16:2
  Ezékiel próféta könyve 16:3 És mondjad: Így szól az Úr Isten Jeruzsálemnek: A te származásod és születésed Kanaán földjéről való; atyád az Emoreus és anyád Hitteus asszony.
  Ezékiel próféta könyve 16:3 Ezt mondd: Így szól az én Uram, az ÚR Jeruzsálemhez: Kánaán földjéről származol, ott születtél; apád emóri, anyád pedig hettita.
  Ezékiel próféta könyve 16:3
  Ezékiel próféta könyve 16:4 Születésed pedig ilyen volt: a mely napon születtél, el nem metszették a köldöködet, és vízzel meg nem mostak, hogy tiszta lennél, sóval sem töröltek meg, sem be nem póláltak.
  Ezékiel próféta könyve 16:4 Ilyen volt a születésed: Amikor megszülettél, nem kötötték el a köldökzsinórodat, nem mostak tisztára vízzel, nem dörzsöltek le sóval, pólyába sem tettek.
  Ezékiel próféta könyve 16:4
  Ezékiel próféta könyve 16:5 Szem meg nem szánt téged, hogy ezekből valamit veled cselekedett volna, könyörülvén rajtad; hanem kivetettek a nyilt mezőre, mert útáltak, a mely napon születtél.
  Ezékiel próféta könyve 16:5 Senki sem szánakozott rajtad, semmit sem tettek meg veled ezekből, nem könyörültek rajtad. Kidobtak a mezőre, mert utáltak, amikor megszülettél.
  Ezékiel próféta könyve 16:5
  Ezékiel próféta könyve 16:6 Ekkor elmenék melletted és látálak véredben eltapodva, és mondék néked: A te véredben élj! mondék ismét néked: A te véredben élj!
  Ezékiel próféta könyve 16:6 De én elmentem melletted, és megláttam, hogy véredben fetrengsz. Azt mondtam neked, bár csupa vér voltál: Maradj életben! Igen, azt mondtam neked, bár csupa vér voltál: Maradj életben!
  Ezékiel próféta könyve 16:6
  Ezékiel próféta könyve 16:7 Sok ezerekre szaporítottalak, mint a mezei füvet, és megszaporodál és fölnevekedél és jutál nagy szépségre; emlőid duzzadának s szőröd kinőtt vala, de te mezítelen és befedezetlen valál.
  Ezékiel próféta könyve 16:7 Nagyra növeltelek, mint a mező füvét. Nagyra nőttél, fölserdültél, melled kitelt, szőröd kinőtt, de teljesen meztelen voltál.
  Ezékiel próféta könyve 16:7
  Ezékiel próféta könyve 16:8 Ekkor elmenék melletted, és látálak, és ímé a te korod a szerelem kora vala, és kiterjesztém fölötted szárnyamat s befödözém mezítelenségedet, és megesküvém néked s frigyre léptem veled; azt mondja az Úr Isten, és lől az enyém.
  Ezékiel próféta könyve 16:8 Elmentem melletted, és láttam, hogy már a szerelem korában vagy. Ezért rád terítettem ruhám szárnyát, és betakartam meztelen testedet. Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled - így szól az én Uram, az ÚR -, és az enyém lettél
  Ezékiel próféta könyve 16:8
  Ezékiel próféta könyve 16:9 És megmosálak vízzel és elmosám rólad véredet, és megkenélek olajjal.
  Ezékiel próféta könyve 16:9 Megfürdettelek vízben, lemostam rólad a vért, és bekentelek olajjal.
  Ezékiel próféta könyve 16:9
  Ezékiel próféta könyve 16:10 És felöltöztetélek hímes ruhába, és felsaruztalak borjúfóka bőrrel, s övezélek fehér gyolcscsal s befedélek selyemmel.
  Ezékiel próféta könyve 16:10 Tarka ruhába öltöztettelek, és delfinbőr sarut húztam a lábadra; gyolcsba takartalak, selymet terítettem rád.
  Ezékiel próféta könyve 16:10
  Ezékiel próféta könyve 16:11 És felékesítélek ékeségekkel, s adtam karpereczeket kezeidre és lánczot nyakadra.
  Ezékiel próféta könyve 16:11 Földíszítettelek ékszerekkel, karpereceket tettem a kezeidre és a nyakadra láncot.
  Ezékiel próféta könyve 16:11
  Ezékiel próféta könyve 16:12 És adtam orrpereczet orrodra és függőket füleidre és ékes koronát fejedre.
  Ezékiel próféta könyve 16:12 Orrodba orrperecet tettem, füleidbe fülbevalót, a fejedre pedig ékes koronát.
  Ezékiel próféta könyve 16:12
  Ezékiel próféta könyve 16:13 És felékesítéd magadat aranynyal és ezüsttel, és öltözeted vala fehér gyolcs és selyem és hímes ruha; lánglisztet, mézet és olajat ettél, és megszépülél felette igen, s királyságra jutál.
  Ezékiel próféta könyve 16:13 Földíszítetted magad arannyal, ezüsttel; gyolcsba, selyembe és tarka ruhába öltöztél; ételed finomliszt, méz és olaj volt. Igen-igen megszépültél, sőt még a királyságot is elérted.
  Ezékiel próféta könyve 16:13
  Ezékiel próféta könyve 16:14 És kiméne híred a pogányok közé a te szépségedért; mert tökéletes vala az ékességeim által, a melyeket reád tettem, azt mondja az Úr Isten.
  Ezékiel próféta könyve 16:14 Szépségednek híre ment a népek között, mert tökéletessé tették azok az ékszerek, amelyeket rád raktam - így szól az én Uram, az ÚR.
  Ezékiel próféta könyve 16:14
  Ezékiel próféta könyve 16:15 De elbízád magadat szépségedben és paráznává lőn híred szerint, elárasztál paráznaságaiddal minden melletted elmenőt: legyen kedve szerint!
  Ezékiel próféta könyve 16:15 De elbizakodtál szépséged miatt, és hírhedt parázna lettél. Elárasztottad paráznaságoddal, aki csak elment melletted, és az övé lettél.
  Ezékiel próféta könyve 16:15
  Ezékiel próféta könyve 16:16 És vevél a te ruháidból s csinálál magadnak magaslatokat különböző szinnel borítva, s paráználkodál azokon; ilyen még nem volt és nem is lesz.
  Ezékiel próféta könyve 16:16 Fogtad a ruháidat, csináltál tarka sátrakat a halmokon, és ott paráználkodtál. Ilyen még nem volt, és nem is lesz!
  Ezékiel próféta könyve 16:16
  Ezékiel próféta könyve 16:17 És vevéd a te ékességidet az én aranyomból és ezüstömből, melyeket néked adtam, és csináltál magadnak férfiú képeket, és azokkal paráználkodál.
  Ezékiel próféta könyve 16:17 Fogtad arany és ezüst ékszereidet, amelyeket én adtam neked, férfiszobrokat készítettél, és azokkal paráználkodtál.
  Ezékiel próféta könyve 16:17
  Ezékiel próféta könyve 16:18 És vevéd hímes ruháidat és befedezéd azokat, és olajomat és füstölőszeremet veted eléjök.
  Ezékiel próféta könyve 16:18 Fogtad tarka ruháidat, és rájuk terítetted, a nekem járó olajat és illatszert pedig eléjük tetted.
  Ezékiel próféta könyve 16:18
  Ezékiel próféta könyve 16:19 És az én eledelemet, melyet néked adtam, - lángliszttel és olajjal és mézzel etettelek vala, - ő eléjök rakád kedves illatul; így lőn, ezt mondja az Úr Isten.
  Ezékiel próféta könyve 16:19 Az ételt, amelyet neked adtam, a finomlisztet, az olajat és a mézet, amellyel tápláltalak, eléjük raktad jó illatú áldozatul. Ez történt - így szól az én URam, az ÚR.
  Ezékiel próféta könyve 16:19
  Ezékiel próféta könyve 16:20 És vevéd a te fiaidat és leányaidat, kiket nékem szültél vala, és megáldozád őket azoknak eledelül. Avagy nem volt-é már elég paráznaságodból,
  Ezékiel próféta könyve 16:20 Fogtad fiaidat és leányaidat, akiket nekem szültél, és őket is feláldoztad nekik eledelül. Hát nem volt eleged a paráznaságból,
  Ezékiel próféta könyve 16:20
  Ezékiel próféta könyve 16:21 Hogy megölted fiaimat is, és oda adád őket, mindőn tűzben nékik áldozád?
  Ezékiel próféta könyve 16:21 hogy még fiaimat is levágtad, és odaadtad, feláldozva őket?!
  Ezékiel próféta könyve 16:21
  Ezékiel próféta könyve 16:22 És minden útálatosságaidban és paráznaságaidban meg nem emlékeztél a te ifjúságod napjairól mikor mezítelen és befedezetlen valál, véredben eltapodva voltál.
  Ezékiel próféta könyve 16:22 Sok utálatosságodban és paráznaságodban nem emlékeztél vissza ifjúkorodra, amikor teljesen meztelen voltál, és véredben fetrengtél.
  Ezékiel próféta könyve 16:22
  Ezékiel próféta könyve 16:23 És lőn minden gonoszságod után, (Jaj, jaj néked! azt mondja az Úr Isten,)
  Ezékiel próféta könyve 16:23 Sok gonoszságod után - jaj, jaj neked! így szól az én Uram, az ÚR -
  Ezékiel próféta könyve 16:23
  Ezékiel próféta könyve 16:24 Építél magadnak tetőt, és csináltál magaslatot minden utczán.
  Ezékiel próféta könyve 16:24 dombot emeltél, és magaslatot készítettél minden téren.
  Ezékiel próféta könyve 16:24
  Ezékiel próféta könyve 16:25 És minden keresztútnál megépítéd magaslatodat, s útálatossá tevéd szépségedet, és kétfelé vetéd lábaidat minden melletted elmenőnek, és sokasítád paráznaságodat.
  Ezékiel próféta könyve 16:25 Magaslatot építettél minden keresztúton, és szépségedet utálatosságra használtad: szétterpesztetted lábaidat minden arra járó előtt, és rengeteget paráználkodtál.
  Ezékiel próféta könyve 16:25
  Ezékiel próféta könyve 16:26 És paraználkodál Égyiptom fiaival, szomszédiddal, a nagytestűekkel, és sokasítád paráznaságodat, hogy engem ingerelj.
  Ezékiel próféta könyve 16:26 Paráználkodtál a szomszédos egyiptomiakkal, a nagy testűekkel, rengeteget paráználkodtál: így bosszantottál engem.
  Ezékiel próféta könyve 16:26
  Ezékiel próféta könyve 16:27 És ímé kinyújtottam kezemet ellened, s megkisebbítém rendelt részedet, és adálak téged a te gyűlölőidnek, a Filiszteusok leányainak csúfolásukra, a kik átallák fajtalan útadat.
  Ezékiel próféta könyve 16:27 Ezért kinyújtottam kezemet ellened, elvettem a részedből, és kiszolgáltattalak a téged gyűlölő filiszteusok indulatának, akik szégyenkeznek fajtalankodásod miatt.
  Ezékiel próféta könyve 16:27
  Ezékiel próféta könyve 16:28 S Assiria fiaival is paráználkodál, mert meg nem elégedél; paráználkodál velök, és még sem elégedél meg.
  Ezékiel próféta könyve 16:28 Az asszírokkal is paráználkodtál telhetetlenül; paráználkodtál, de nem érted be vele.
  Ezékiel próféta könyve 16:28
  Ezékiel próféta könyve 16:29 És sokasítád paráználkodásodat a kalmárok földe, Káldea felé, de még ezzel sem elégedél meg.
  Ezékiel próféta könyve 16:29 Rengeteget paráználkodtál a kalmár káldeusok országával, de ezzel sem érted be.
  Ezékiel próféta könyve 16:29
  Ezékiel próféta könyve 16:30 Mily gyenge a szíved, azt mondja az Úr Isten, hogy mindezeket cselekedted, egy rakonczátlan rima cselekedeteit!
  Ezékiel próféta könyve 16:30 Mennyire epekedett a szíved! - így szól az én Uram, az ÚR -, hogy mindezt meg tudtad tenni, egy nagy parázna tetteit,
  Ezékiel próféta könyve 16:30
  Ezékiel próféta könyve 16:31 Hogy állítál magadnak fedelet minden keresztúton, és magaslatokat csinálál minden utczán, de nem voltál olyan, mint a rima, kicsibe véve a bért.
  Ezékiel próféta könyve 16:31 amikor dombot emeltél minden keresztúton, és magaslatot készítettél minden téren! Csak abban nem voltál olyan, mint a parázna, hogy nem törődtél a bérrel.
  Ezékiel próféta könyve 16:31
  Ezékiel próféta könyve 16:32 Te házasságtörő asszony! férje helyett idegeneket fogad el!
  Ezékiel próféta könyve 16:32 Te házasságtörő asszony, aki az ura helyett idegeneket fog magának!
  Ezékiel próféta könyve 16:32
  Ezékiel próféta könyve 16:33 Minden rimának bért adnak, te pedig magad adtad ajándékidat minden szeretődnek, így megvásárlád őket, hogy bemenjenek hozzád mindenfelől paráznaságidért.
  Ezékiel próféta könyve 16:33 Minden paráznának fizetséget adnak, de te magad adtál fizetséget minden szeretődnek: megfizetted őket, hogy jöjjenek hozzád mindenünnen paráználkodni.
  Ezékiel próféta könyve 16:33
  Ezékiel próféta könyve 16:34 És lőn különbség közted és más asszonyok közt paráznaságaidban; mert utánad nem jártak a paráznák; te adtál bért nékik és bért ők nem adának néked, így lőn különbséged.
  Ezékiel próféta könyve 16:34 Paráznaságod fordítva történt, mint más asszonyoké: nem te utánad jártak paráználkodni; te adtál bért, és nem neked adtak bért; veled tehát fordítva történt.
  Ezékiel próféta könyve 16:34
  Ezékiel próféta könyve 16:35 Azért te rima, halld meg az Úr beszédét!
  Ezékiel próféta könyve 16:35 Ezért halld meg az ÚR igéjét, te parázna!
  Ezékiel próféta könyve 16:35
  Ezékiel próféta könyve 16:36 Így szól az Úr Isten: A miatt, hogy eláradt gyalázatod és föl van takarva mezítelenséged a te szeretőiddel való paráznaságaidban; és minden útálatos bálványaid miatt és fiaid vére miatt, kiket azoknak adtál:
  Ezékiel próféta könyve 16:36 Így szól az én Uram, az ÚR: Mivel meztelenre vetkőztél, és mutogattad szemérmedet, amikor paráználkodtál szeretőiddel és minden utálatos bálványoddal, sőt fiaid vérét is nekik adtad,
  Ezékiel próféta könyve 16:36
  Ezékiel próféta könyve 16:37 Ezokáért ímé egybegyűjtöm minden szeretődet, kiknek kedves valál, és mindazokat, a kiket szerettél, együtt azokkal, a kiket gyűlöltél, és egybegyűjtöm őket ellened mindenfelől, és föltakarom mezítelenségedet előttök hogy lássák minden te mezítelenségedet.
  Ezékiel próféta könyve 16:37 ezért majd összegyűjtöm minden szeretődet, akiknek kelletted magad: azokat is, akiket szerettél, meg azokat is, akiket gyűlöltél. Köréd gyűjtöm őket mindenfelől, és leleplezem előttük szemérmedet, hadd lássák egészen szemérmedet.
  Ezékiel próféta könyve 16:37
  Ezékiel próféta könyve 16:38 És megítéllek téged a házasságtörő és vért ontó asszonyok ítéletével, és véredet kiontatom búsulásomban és féltő szerelmemben.
  Ezékiel próféta könyve 16:38 Azután elítéllek a házasságtörő és vérontó asszonyok törvénye szerint, és kiszolgáltatlak a haragnak és a vérbosszúnak.
  Ezékiel próféta könyve 16:38
  Ezékiel próféta könyve 16:39 És adlak téged kezökbe, és leszakítják tetődet és lerontják magaslataidat és lehúzzák rólad ruháidat és elveszik ékességeidet, és hagynak mezítelenül s ruhátalanul.
  Ezékiel próféta könyve 16:39 Kezükbe adlak: szétdúlják dombjaidat, lerombolják magaslataidat, lehúzzák rólad a ruhát, elveszik ékszereidet, és otthagynak teljesen meztelenül.
  Ezékiel próféta könyve 16:39
  Ezékiel próféta könyve 16:40 És összehoznak gyűlést ellened, és megköveznek és összevagdalnak fegyvereikkel.
  Ezékiel próféta könyve 16:40 Gyűlést hívnak össze ellened, megköveznek, és kardjukkal felkoncolnak.
  Ezékiel próféta könyve 16:40
  Ezékiel próféta könyve 16:41 És megégetik házaidat tűzzel, és ítéletet cselekesznek rajtad sok asszony szeme láttára, és megszűntetem paráznaságodat, és bért sem adsz többé.
  Ezékiel próféta könyve 16:41 Házaidat fölperzselik, és végrehajtják rajtad az ítéletet a többi asszony szeme láttára. Véget vetek paráznaságodnak, paráznabért sem fogsz többé fizetni.
  Ezékiel próféta könyve 16:41
  Ezékiel próféta könyve 16:42 És megnyugotom búsulásomat rajtad, hogy eltávozzék féltő szerelmem te tőled, s megnyugoszom és többé nem haragszom.
  Ezékiel próféta könyve 16:42 Akkor lecsillapodik haragom, és elmúlik indulatom; megnyugszom, és nem bosszankodom többé.
  Ezékiel próféta könyve 16:42
  Ezékiel próféta könyve 16:43 Mivelhogy meg nem emlékeztél ifjúságod napjairól, és ingerlettél engem mindezekkel, azért ímé én is fejedhez verem útadat, ezt mondja az Úr Isten, és többé nem cselekszed a fajtalanságot minden útálatosságod mellett.
  Ezékiel próféta könyve 16:43 Te nem emlékeztél vissza ifjúkorodra, sőt ingereltél engem ezekkel, én meg fejedre olvasom tetteidet - így szól az én Uram, az ÚR -, többé nem folytathatod fajtalankodásodat, sem utálatos dolgaidat
  Ezékiel próféta könyve 16:43
  Ezékiel próféta könyve 16:44 Ímé, valaki közmondással él, rólad veszi azt, mondván: A minémű az anya, olyan a leánya is.
  Ezékiel próféta könyve 16:44 Aki példálózik, ezt a példabeszédet mondja rólad: Amilyen az anya, olyan a lánya!
  Ezékiel próféta könyve 16:44
  Ezékiel próféta könyve 16:45 Anyád leánya vagy te, a ki megútálta férjét s fiait, és öcséidnek nénje vagy, a kik megútálták férjeiket és fiaikat; anyátok Hitteus asszony és atyátok Emoreus.
  Ezékiel próféta könyve 16:45 Anyád lánya vagy te, aki megunta a férjét és a fiait. Ugyanolyan vagy, mint a nővéreid, akik megunták férjüket és fiaikat. Anyátok hettita volt, apátok pedig emóri.
  Ezékiel próféta könyve 16:45
  Ezékiel próféta könyve 16:46 És a te nénéd Samaria vala, ő és leányai, ki balkezed felől lakik vala; és öcséd, a ki jobbkezed felől lakik vala, Sodoma és leányai.
  Ezékiel próféta könyve 16:46 A nénéd Samária, aki lányaival együtt tőled északra lakik. Húgod pedig a lányaival együtt tőled délre lakó Sodoma.
  Ezékiel próféta könyve 16:46
  Ezékiel próféta könyve 16:47 És nem az ő útaikon jártál, és nem az ő útálatosságaik szerint cselekedtél, de csak kevés ideig; de aztán gonoszabb valál azoknál minden útadban.
  Ezékiel próféta könyve 16:47 Egy kis ideig nem úgy éltél, mint ők, és nem követtél el olyan utálatos dolgokat. De azután minden tettedben romlottabb lettél náluk.
  Ezékiel próféta könyve 16:47
  Ezékiel próféta könyve 16:48 Élek én! azt mondja az Úr Isten, így nem cselekedett Sodoma, a te öcséd, ő és leányai, a mint cselekedtél te és a te leányaid.
  Ezékiel próféta könyve 16:48 Életemre mondom - így szól az én Uram, az ÚR -, hogy még húgod, Sodoma sem tette azt lányaival együtt, amit te tettél lányaiddal együtt
  Ezékiel próféta könyve 16:48
  Ezékiel próféta könyve 16:49 Ímé, ez volt a vétke Sodomának, a te öcsédnek: kevélység, eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg.
  Ezékiel próféta könyve 16:49 Az volt a bűne a húgodnak, Sodomának, hogy bár fenségben, kenyérbőségben és zavartalan békességben volt része neki és lányainak, de a nyomorultat és a szegényt mégsem támogatta.
  Ezékiel próféta könyve 16:49
  Ezékiel próféta könyve 16:50 És felfuvalkodának s cselekedének útálatosságot előttem, és elveszítém őket, mikor ezt megláttam.
  Ezékiel próféta könyve 16:50 Felfuvalkodtak, utálatos dolgokat műveltek előttem, azért elvetettem őket, amikor ezt láttam.
  Ezékiel próféta könyve 16:50
  Ezékiel próféta könyve 16:51 És Samaria félannyit sem vétkezett, mint te, mert többek a te útálatosságaid, mint az övék; és így nőtestvéreidet nálad igazabbaknak bizonyítád minden útálatosságiddal, a melyeket cselekvél.
  Ezékiel próféta könyve 16:51 Samária hozzád képest feleannyit sem vétkezett, hiszen te több utálatos dolgot követtél el, mint ő; nővéreid igazabbak nálad, mert sok utálatos dolgot követtél el.
  Ezékiel próféta könyve 16:51
  Ezékiel próféta könyve 16:52 Te is azért viseld gyalázatodat, a melyre pedig nénédet ítélted; a te bűneid miatt, melyekben nálok útálatosabban cselekvél, igazabbak ők nálad. Szégyenülj meg hát te is s viseld gyalázatodat, hogy nőtestvéreidet nálad igazabbaknak bizonyítád.
  Ezékiel próféta könyve 16:52 Viseld azért te is gyalázatodat, mert nővéreid oldalára álltál vétkeiddel, amikor még náluk is utálatosabb dolgokat követtél el; még ők is igazabbak nálad. Szégyelld magad, és viseld gyalázatodat te is, hiszen még nővéreid is igazabbak nálad!
  Ezékiel próféta könyve 16:52
  Ezékiel próféta könyve 16:53 És visszahozom foglyaikat, Sodomának s leányainak foglyait és Samariának s leányainak foglyait; s visszahozom a te foglyaidat is amazok közepette;
  Ezékiel próféta könyve 16:53 De majd fordítok a sorsukon, Sodomának és leányainak sorsán, Samáriának és leányainak sorsán; és akkor a te sorsodon is fordítok velük együtt.
  Ezékiel próféta könyve 16:53
  Ezékiel próféta könyve 16:54 Azért, hogy viseljed gyalázatodat és megszégyenülj mindazokért, miket cselekedtél, mikor azoknak vígasztalásukra leszel.
  Ezékiel próféta könyve 16:54 Viseld gyalázatodat, és érjen gyalázat mindenért, amit elkövettél, vigasztalódásukra.
  Ezékiel próféta könyve 16:54
  Ezékiel próféta könyve 16:55 És nőtestvéreid, Sodoma és leányai visszatérnek előbbi állapotjokba, és Samaria s leányai visszatérnek előbbi állapotjokba, és te is és leányaid visszatértek előbbi állapototokba.
  Ezékiel próféta könyve 16:55 Nővéreid, Sodoma és leányai, visszatérnek hajdani állapotukba, Samária és leányai is visszatérnek hajdani állapotukba; azután te és leányaid is visszatérnek majd hajdani állapotukba.
  Ezékiel próféta könyve 16:55
  Ezékiel próféta könyve 16:56 És nem vala-é öcséd, Sodoma, szóbeszéd a te szádban kevélykedésed napján,
  Ezékiel próféta könyve 16:56 Milyen rossz hírét terjesztetted húgodnak, Sodomának, amikor még gőgös voltál,
  Ezékiel próféta könyve 16:56
  Ezékiel próféta könyve 16:57 Minekelőtte kitudódott volna gonoszságod; a miképen te most gyalázatuk vagy Siria leányainak s minden körülötted valóknak, a Filiszteusok leányainak, kik útálnak téged köröskörül?
  Ezékiel próféta könyve 16:57 míg le nem lepleződött gonoszságod! Ugyanígy gyaláznak most téged a körülötted lakó arámok és filiszteusok, akik mindnyájan utálnak téged.
  Ezékiel próféta könyve 16:57
  Ezékiel próféta könyve 16:58 Fajtalanságodat és útálatosságaidat magad viseled, azt mondja az Úr.
  Ezékiel próféta könyve 16:58 Neked is viselned kell fajtalan és utálatos tetteid következményeit! - így szól az ÚR.
  Ezékiel próféta könyve 16:58
  Ezékiel próféta könyve 16:59 Mert ezt mondja az Úr Isten: És ha úgy cselekedtem veled, mint te cselekedtél, midőn megvetetted az esküt, hogy megtörd a frigyet:
  Ezékiel próféta könyve 16:59 Ezt mondja az én Uram, az ÚR: Úgy bántam veled, ahogy viselkedtél, mert semmibe vetted az esküt, és megszegted a szövetséget.
  Ezékiel próféta könyve 16:59
  Ezékiel próféta könyve 16:60 Én megemlékezem frigyemről, a melyet veled ifjúságod napjaiban kötöttem, és örök frigyet vetek veled.
  Ezékiel próféta könyve 16:60 De én emlékszem szövetségemre, amelyet ifjúkorodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled.
  Ezékiel próféta könyve 16:60
  Ezékiel próféta könyve 16:61 És te megemlékezel útaidról és megszégyenled magadat, mikor hozzád veszed nőtestvéreidet, a kik nagyobbak nálad, együtt azokkal, a kik kisebbek, s adom őket néked leányaidul, de nem a te frigyedből.
  Ezékiel próféta könyve 16:61 Akkor eszedbe jutnak tetteid, és szégyenkezni fogsz. Magadhoz fogadod nénjeidet és húgaidat, én pedig lányaiddá teszem őket, bár nem tartoznak a veled kötött szövetséghez.
  Ezékiel próféta könyve 16:61
  Ezékiel próféta könyve 16:62 És én megerősítem frigyemet veled, s megismered, hogy én vagyok az Úr.
  Ezékiel próféta könyve 16:62 Szövetségre lépek veled, és megtudod, hogy én vagyok az ÚR.
  Ezékiel próféta könyve 16:62
  Ezékiel próféta könyve 16:63 Hogy megemlékezzél és pirulj, és meg ne nyissad többé szádat szégyenletedben, mikor megkegyelmezek néked mindenekben, valamit cselekedtél, azt mondja az Úr Isten.
  Ezékiel próféta könyve 16:63 Gondolj erre, szégyenkezz, és gyalázatod miatt ne nyisd ki többé a szádat, ha megbocsátom mindazt, amit elkövettél - így szól az én Uram, az ÚR.
  Ezékiel próféta könyve 16:63
  Ezékiel próféta könyve 15  |  Lap tetejére  |  Ezékiel próféta könyve 17  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Ezékiel próféta könyve 16. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség