Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Olvasd velem Biblia - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Jeremiás siralmai 1. fejezet


 

  <<< >>>  

  Jeremiás siralmai 1:1
  Jeremiás siralmai 1:1
  Jeremiás siralmai 1:1 Jaj, de magára maradt az egykor oly népes város! Olyanná lett, mint az özvegy. Nagy volt a népek között, úrnő a tartományok között, de kényszermunkássá lett!
  Jeremiás siralmai 1:2
  Jeremiás siralmai 1:2
  Jeremiás siralmai 1:2 Sírva sír az éjszakában, könny áztatja arcát. Senki sem vigasztalja azok közül, akik szerették, barátai mind hűtlenné lettek, ellenségeivé váltak.
  Jeremiás siralmai 1:3
  Jeremiás siralmai 1:3
  Jeremiás siralmai 1:3 A nyomorúság és terhes szolgálat után fogságba került Júda. Ott lakik a pogányok között, de nem talál nyugodt helyet. Üldözői mind utolérik nyomorúságában.
  Jeremiás siralmai 1:4
  Jeremiás siralmai 1:4
  Jeremiás siralmai 1:4 Gyászolnak a Sion útjai, nincs, aki ünnepekre járjon. Kapui mind elpusztultak, papjai sóhajtoznak. Szüzei szomorkodnak, neki csak keserűsége van!
  Jeremiás siralmai 1:5
  Jeremiás siralmai 1:5
  Jeremiás siralmai 1:5 Elnyomói fölülkerekedtek, ellenségei jólétben élnek. Az ÚR szomorította meg sok vétke miatt. Gyermekei fogságba mentek elnyomóik előtt.
  Jeremiás siralmai 1:6
  Jeremiás siralmai 1:6
  Jeremiás siralmai 1:6 Odalett Sion leányának minden ékessége. Vezérei olyanok lettek, mint a szarvasok, amelyek nem találnak legelőt: erőtlenül mentek üldözőik előtt.
  Jeremiás siralmai 1:7
  Jeremiás siralmai 1:7
  Jeremiás siralmai 1:7 Visszagondol Jeruzsálem nyomorúsága és hontalansága idején arra, hogy milyen jó dolga volt az elmúlt időkben. De népe ellenség kezébe esett, és nem volt segítője, csak nézték ellenségei, és nevettek romlásán.
  Jeremiás siralmai 1:8
  Jeremiás siralmai 1:8
  Jeremiás siralmai 1:8 Sokat vétkezett Jeruzsálem, beszennyezte magát. Volt tisztelői mind lenézik, mert látták gyalázatát. Ő maga is sóhajtozott, és elfordult.
  Jeremiás siralmai 1:9
  Jeremiás siralmai 1:9
  Jeremiás siralmai 1:9 Ruhája szegélye piszkos; nem gondolt a jövendőre. Szörnyű mélyre süllyedt, nincs vigasztalója. Nézd, URam, milyen nyomorult vagyok, milyen fölfuvalkodott az ellenség!
  Jeremiás siralmai 1:10
  Jeremiás siralmai 1:10
  Jeremiás siralmai 1:10 Kinyújtotta kezét az ellenség Sion minden drága kincsére. Látnia kellett, amint bementek szentélyébe azok a népek, akikről azt parancsoltad: Nem mehetnek be gyülekezetedbe!
  Jeremiás siralmai 1:11
  Jeremiás siralmai 1:11
  Jeremiás siralmai 1:11 Az egész nép sóhajtozik, kenyeret keresgélnek, odaadják értékeiket ennivalóért, hogy föléledjenek. Nézd, URam, és lásd meg, mennyire lenéznek minket!
  Jeremiás siralmai 1:12
  Jeremiás siralmai 1:12
  Jeremiás siralmai 1:12 Mindnyájan, akik erre jártok, nézzetek ide, és lássátok: Van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam, amelyet nekem okoztak, amellyel megszomorított az ÚR izzó haragja napján?!
  Jeremiás siralmai 1:13
  Jeremiás siralmai 1:13
  Jeremiás siralmai 1:13 A magasból tüzet bocsátott csontjaimba, és eltiport engem. Hálót feszített ki lábaim elé, és hanyatt ejtett engem. Elhagyottá tett, beteggé naphosszat.
  Jeremiás siralmai 1:14
  Jeremiás siralmai 1:14
  Jeremiás siralmai 1:14 Számon tartotta vétkeimet, összefonódtak kezében, és nyakamra csavarodva megrendítették erőmet. Olyanok kezébe adott az Úr, akiknek nem tudok ellenállni.
  Jeremiás siralmai 1:15
  Jeremiás siralmai 1:15
  Jeremiás siralmai 1:15 Félredobta hőseimet mind mellőlem az Úr. Kitűzte azt a napot, melyen összetörte ifjaimat; sajtóba taposta az Úr Júda szűz leányát.
  Jeremiás siralmai 1:16
  Jeremiás siralmai 1:16
  Jeremiás siralmai 1:16 Ezek miatt sírok én, szemem könnybe lábadt, mert messze van vigasztalóm, aki engem föléleszthetne. Fiaim odalettek, oly erős az ellenség.
  Jeremiás siralmai 1:17
  Jeremiás siralmai 1:17
  Jeremiás siralmai 1:17 Sion kinyújtja a kezét, de nincs vigasztalója. Az ÚR rendelt elnyomókat mindenünnen Jákób ellen. Jeruzsálemre úgy tekintettek, mint egy tisztátalanra.
  Jeremiás siralmai 1:18
  Jeremiás siralmai 1:18
  Jeremiás siralmai 1:18 Igazságos az ÚR, mert szembeszálltam parancsával. Halljátok meg mind, ti népek, és lássátok fájdalmamat: szüzeim és ifjaim fogságba mentek.
  Jeremiás siralmai 1:19
  Jeremiás siralmai 1:19
  Jeremiás siralmai 1:19 Hívtam azokat, akik szerettek, de ők cserbenhagytak. Papjaim és véneim elpusztultak a városban, amikor ennivalót keresgéltek, hogy föléledjenek.
  Jeremiás siralmai 1:20
  Jeremiás siralmai 1:20
  Jeremiás siralmai 1:20 Nézd, URam, milyen nyomorult vagyok, belsőm háborog, vergődik bennem a szívem, mert nagyon engedetlen voltam. Ott kint a fegyver öli gyermekeimet, otthon a halál.
  Jeremiás siralmai 1:21
  Jeremiás siralmai 1:21
  Jeremiás siralmai 1:21 Hallották, hogy sóhajtozom, de nincs vigasztalóm. Minden ellenségem hallotta bajomat, és örvendezett, hogy így tettél, és elhoztad a napot, melyet kitűztél. Járjanak ők is úgy, mint én!
  Jeremiás siralmai 1:22
  Jeremiás siralmai 1:22
  Jeremiás siralmai 1:22 Jusson eléd minden gonoszságuk, és bánj velük úgy, ahogyan velem bántál sok vétkem miatt! Bizony, sokat sóhajtozom, és beteg a szívem!
  Jeremiás próféta könyve 52  |  Lap tetejére  |  Jeremiás siralmai 2  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Jeremiás siralmai 1. fejezet - Egyszerű fordítás - Újszövetség, Csia Lajos - Újszövetség, Új fordítású Biblia