Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (kék)

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Ésaiás próféta könyve 9. fejezet


 

  <<< >>>  

  Ésaiás próféta könyve 9:1 De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát.
  Ésaiás próféta könyve 9:1 De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát.
  Ésaiás próféta könyve 9:1 (8:23) De nem marad sötétség ott, ahol elnyomás van. Először megalázta Zebulon és Naftáli földjét, de végül megdicsőíti a tenger felé vivő utat, a Jordánon túli részt, a pogányok területét.
  Ésaiás próféta könyve 9:2 A nép, a mely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; a kik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök!
  Ésaiás próféta könyve 9:2 A nép, a mely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; a kik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök!
  Ésaiás próféta könyve 9:2 (9:1) A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.
  Ésaiás próféta könyve 9:3 Te megsokasítod e népet, nagy örömöt szerzesz néki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vígadoznak, mint mikoron zsákmányt osztanak.
  Ésaiás próféta könyve 9:3 Te megsokasítod e népet, nagy örömöt szerzesz néki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vígadoznak, mint mikoron zsákmányt osztanak.
  Ésaiás próféta könyve 9:3 (9:2) Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni; ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak.
  Ésaiás próféta könyve 9:4 Mert terhes igáját és háta vesszejét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midián napján;
  Ésaiás próféta könyve 9:4 Mert terhes igáját és háta vesszejét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midián napján;
  Ésaiás próféta könyve 9:4 (9:3) Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján napján.
  Ésaiás próféta könyve 9:5 Mert a vitézek harczi saruja és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledele lészen;
  Ésaiás próféta könyve 9:5 Mert a vitézek harczi saruja és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledele lészen;
  Ésaiás próféta könyve 9:5 (9:4) Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz.
  Ésaiás próféta könyve 9:6 Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!
  Ésaiás próféta könyve 9:6 Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!
  Ésaiás próféta könyve 9:6 (9:5) Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!
  Ésaiás próféta könyve 9:7 Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!
  Ésaiás próféta könyve 9:7 Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!
  Ésaiás próféta könyve 9:7 (9:6) Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek URának féltő szeretete viszi véghez ezt!
  Ésaiás próféta könyve 9:8 Beszédet küldött az Úr Jákóbnak, és leesett Izráelben,
  Ésaiás próféta könyve 9:8 Beszédet küldött az Úr Jákóbnak, és leesett Izráelben,
  Ésaiás próféta könyve 9:8 (9:7) Egy igét küldött az ÚR Jákóbnak, eljutott Izráelhez,
  Ésaiás próféta könyve 9:9 Hogy megértse az egész nép: Efraim és Samaria lakosa, a kik ezt mondják kevélyen és felfuvalkodva:
  Ésaiás próféta könyve 9:9 Hogy megértse az egész nép: Efraim és Samaria lakosa, a kik ezt mondják kevélyen és felfuvalkodva:
  Ésaiás próféta könyve 9:9 (9:8) hogy megtudja az egész nép: Efraim és Samária lakossága, mely gőgösen és dölyfös szívvel mondja:
  Ésaiás próféta könyve 9:10 Téglák omlottak le, és mi faragott kőből építünk; fügefák vágattak ki, és mi czédrusokat ültetünk helyökre!
  Ésaiás próféta könyve 9:10 Téglák omlottak le, és mi faragott kőből építünk; fügefák vágattak ki, és mi czédrusokat ültetünk helyökre!
  Ésaiás próféta könyve 9:10 (9:9) Téglák omlottak le, de mi faragott kőből építünk! Vadfügefákat vágtak ki, de mi cédrusokkal pótoljuk!
  Ésaiás próféta könyve 9:11 De az Úr ellenök hozza Reczin szorongatóit, és ellenségeiket rájok uszítja;
  Ésaiás próféta könyve 9:11 De az Úr ellenök hozza Reczin szorongatóit, és ellenségeiket rájok uszítja;
  Ésaiás próféta könyve 9:11 (9:10) Fölbújtja ellene az ÚR Recín vezéreit, és rájuk uszítja ellenségeit:
  Ésaiás próféta könyve 9:12 A Sziriabeliek elől, és a Filiszteusok hátul, s falják Izráelt feltátott torokkal. Mindezekkel azonban haragja el nem múlt, és keze még felemelve van.
  Ésaiás próféta könyve 9:12 A Sziriabeliek elől, és a Filiszteusok hátul, s falják Izráelt feltátott torokkal. Mindezekkel azonban haragja el nem múlt, és keze még felemelve van.
  Ésaiás próféta könyve 9:12 (9:11) az arámokat elölről, a filiszteusokat hátulról, és falják Izráelt tele szájjal. Mindezzel nem múlt el haragja, és keze még ki van nyújtva.
  Ésaiás próféta könyve 9:13 Hiszen e nép nem tért meg az őt verő Istenhez, és a seregeknek Urát nem keresték;
  Ésaiás próféta könyve 9:13 Hiszen e nép nem tért meg az őt verő Istenhez, és a seregeknek Urát nem keresték;
  Ésaiás próféta könyve 9:13 (9:12) De ez a nép nem tért meg ostorozójához, és nem kereste a Seregek URát.
  Ésaiás próféta könyve 9:14 Ezért kivágja az Úr Izráelből a főt és farkat, a pálmaágat és a kákát egy napon.
  Ésaiás próféta könyve 9:14 Ezért kivágja az Úr Izráelből a főt és farkat, a pálmaágat és a kákát egy napon.
  Ésaiás próféta könyve 9:14 (9:13) Ezért kiirtotta az ÚR Izráelből a fejet és a farkat, a pálmát és a kákát egyszerre.
  Ésaiás próféta könyve 9:15 A fő: a vén és a főember, a fark pedig a próféta, a ki hazugságot szól.
  Ésaiás próféta könyve 9:15 A fő: a vén és a főember, a fark pedig a próféta, a ki hazugságot szól.
  Ésaiás próféta könyve 9:15 (9:14) A vén és a főrendű a fej, a hazugságot tanító próféta pedig a farok.
  Ésaiás próféta könyve 9:16 Mert e nép vezérei hitetőkké lettek, és a kiket vezetének, elvesztek.
  Ésaiás próféta könyve 9:16 Mert e nép vezérei hitetőkké lettek, és a kiket vezetének, elvesztek.
  Ésaiás próféta könyve 9:16 (9:15) Mert tévútra vezették ezt a népet vezetői, és megzavarodtak, akiket vezettek.
  Ésaiás próféta könyve 9:17 Ezért ifjaiban sem gyönyörködik az Úr, s árváin és özvegyein sem könyörül; mert mindnyájan istentelenek és gonosztevők, és minden száj bolondságot beszél. Mindezekkel haragja el nem múlt, és keze még felemelve van.
  Ésaiás próféta könyve 9:17 Ezért ifjaiban sem gyönyörködik az Úr, s árváin és özvegyein sem könyörül; mert mindnyájan istentelenek és gonosztevők, és minden száj bolondságot beszél. Mindezekkel haragja el nem múlt, és keze még felemelve van.
  Ésaiás próféta könyve 9:17 (9:16) Ezért nem örül ifjainak az Úr, nem könyörül árváin és özvegyein, mert mindenki elvetemült gonosztevő, és minden száj bolondot beszél. Mindezzel nem múlt el haragja, keze még ki van nyújtva.
  Ésaiás próféta könyve 9:18 Mert a gonoszság felgerjedt, mint a tűz, s tövist és gazt emészt, és meggyújtja a sűrű erdőt, és felgomolyg a füst oszlopában.
  Ésaiás próféta könyve 9:18 Mert a gonoszság felgerjedt, mint a tűz, s tövist és gazt emészt, és meggyújtja a sűrű erdőt, és felgomolyg a füst oszlopában.
  Ésaiás próféta könyve 9:18 (9:17) Mert föllángol a gonoszság, mint a tűz, megemészti a tövist és a gazt. Meggyújtja az erdő bozótját, gomolyogva száll föl a füstje.
  Ésaiás próféta könyve 9:19 A seregek Urának haragja miatt kiégett a föld, és a nép a tűznek eledele lőn: Senki atyjafián nem könyörül,
  Ésaiás próféta könyve 9:19 A seregek Urának haragja miatt kiégett a föld, és a nép a tűznek eledele lőn: Senki atyjafián nem könyörül,
  Ésaiás próféta könyve 9:19 (9:18) A Seregek URa haragja miatt borul lángba az ország, a nép pedig tűz martaléka lesz. Senki sem könyörül embertársán.
  Ésaiás próféta könyve 9:20 Jobbkézre vág és megéhezik, eszik balkézre és nem elégszik meg; mindnyájan karjoknak húsát eszik,
  Ésaiás próféta könyve 9:20 Jobbkézre vág és megéhezik, eszik balkézre és nem elégszik meg; mindnyájan karjoknak húsát eszik,
  Ésaiás próféta könyve 9:20 (9:19) Jobbjába is beleharap, mert olyan éhes, balját is megenné, mert nem tud jóllakni, mindenki megenné karja húsát is.
  Ésaiás próféta könyve 9:21 Manassé Efraimot és Efraim Manassét; s mindketten Júda ellen kelnek. Mindezekkel haragja el nem múlt, és keze még felemelve van.
  Ésaiás próféta könyve 9:21 Manassé Efraimot és Efraim Manassét; s mindketten Júda ellen kelnek. Mindezekkel haragja el nem múlt, és keze még felemelve van.
  Ésaiás próféta könyve 9:21 (9:20) Manassé Efraimra, Efraim Manasséra, mindketten Júdára támadnak. Mindezzel nem múlt el haragja, keze még ki van nyújtva.
  Ésaiás próféta könyve 8  |  Lap tetejére  |  Ésaiás próféta könyve 10  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Ésaiás próféta könyve 9. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia