Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Detektív Biblia -

Detektív Biblia

Bibliai emberek -

Bibliai emberek

Biblia - Ószövetség -

Biblia - Ószövetség

Az első Bibliám - Lizzie Ribbons

Lizzie Ribbons

Az első Bibliám

A Szent Szellem keresztség bibliai módja - Kenneth E. Hagin

Kenneth E. Hagin

A Szent Szellem keresztség bibliai módja

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Ésaiás próféta könyve 63. fejezet


 

  <<< >>>  

  Ésaiás próféta könyve 63:1 Ki ez, ki jő Edomból, veres ruhákban Boczrából, a ki ékes öltözetében, ereje sokaságában büszke? Én, a ki igazságban szólok, elégséges vagyok a megtartásra.
  Ésaiás próféta könyve 63:1 Ki jön ott Edómból, vérvörös ruhában Bocrából, pompás öltözetben, erőteljes léptekkel? - Én, aki igazat beszélek, és van erőm a szabadításhoz!
  Ésaiás próféta könyve 63:1
  Ésaiás próféta könyve 63:2 Miért veres öltözeted, és ruháid, mint a bornyomó ruhái?
  Ésaiás próféta könyve 63:2 - Miért vörös az öltözeted, miért olyan a ruhád, mint azé, aki borsajtóban tapos?
  Ésaiás próféta könyve 63:2
  Ésaiás próféta könyve 63:3 A sajtót egyedül tapostam, és a népek közül nem volt velem senki, és megtapodtam őket búsulásomban, és széttapostam őket haragomban: így fecscsent vérök ruháimra, és egész öltözetemet bekevertem.
  Ésaiás próféta könyve 63:3 - A sajtóban egyedül tapostam, a népek közül senki sem volt velem. Tapostam őket haragomban, tiportam őket felindulásomban. Levük a ruhámra fröccsent, egész öltözetemet beszennyeztem.
  Ésaiás próféta könyve 63:3
  Ésaiás próféta könyve 63:4 Mert bosszúállás napja volt szívemben, és megváltottaim esztendeje eljött.
  Ésaiás próféta könyve 63:4 Mert bosszúállás napja van a szívemben, eljött a megtorlás esztendeje.
  Ésaiás próféta könyve 63:4
  Ésaiás próféta könyve 63:5 Körültekinték és nem vala segítő, s álmélkodám és nem vala gyámolító, és segített nékem karom, és haragom gyámolított engem!
  Ésaiás próféta könyve 63:5 Föltekintettem, de nem volt segítőm, csodálkoztam, mert nem volt támogatóm. Saját karom segített nekem, és felindulásom támogatott.
  Ésaiás próféta könyve 63:5
  Ésaiás próféta könyve 63:6 És megtapodtam népeket búsulásomban, és megrészegítem őket haragomban, és ontám a földre véröket!
  Ésaiás próféta könyve 63:6 Népeket tapostam el haragomban, szétzúztam őket felindulásomban, és a földre öntöttem levüket.
  Ésaiás próféta könyve 63:6
  Ésaiás próféta könyve 63:7 Az Úrnak kegyelmességeiről emlékezem, az Úr dicséreteiről mind a szerint, a mit az Úr velünk cselekedett; az Izráel házához való sok jóságáról, a melyet velök cselekedett irgalma és kegyelmének sokasága szerint.
  Ésaiás próféta könyve 63:7 Az ÚR hűségét magasztalom, az ÚR tetteit dicsérem: mindazt, amit az ÚR tett értünk, sok jótéteményét Izráel háza iránt, mert irgalmasan bánt velünk, nagyon hűségesen.
  Ésaiás próféta könyve 63:7
  Ésaiás próféta könyve 63:8 És ő mondá: Bizony az én népem ők, fiak, a kik nem hazudnak: és lőn nékik megtartójok.
  Ésaiás próféta könyve 63:8 Mert ezt mondta: Mégiscsak az én népem ez, fiaim, nem tudnak meghazudtolni. Ezért szabadította ki őket
  Ésaiás próféta könyve 63:8
  Ésaiás próféta könyve 63:9 Minden szenvedésöket ő is szenvedte, és orczájának angyala megszabadítá őket, szerelmében és kegyelmében váltotta ő meg őket, fölvette és hordozá őket a régi idők minden napjaiban.
  Ésaiás próféta könyve 63:9 minden nyomorúságukból. Nem követ vagy angyal, hanem ő maga szabadította meg őket: szeretetével és könyörületével ő váltotta meg őket. Felkarolta és hordozta őket ősidőktől fogva.
  Ésaiás próféta könyve 63:9
  Ésaiás próféta könyve 63:10 ők pedig engedetlenek voltak és megszomoríták szentségének lelkét, és ő ellenségükké lőn, hadakozott ellenök.
  Ésaiás próféta könyve 63:10 Ők azonban engedetlenek voltak, és megszomorították szent lelkét. Ezért ellenségükké vált, és harcolt ellenük.
  Ésaiás próféta könyve 63:10
  Ésaiás próféta könyve 63:11 S megemlékezék népe a Mózes régi napjairól: hol van, a ki őket kihozá a tengerből nyájának pásztorával? hol van, a ki belé adá az ő szentséges lelkét?
  Ésaiás próféta könyve 63:11 De visszaemlékezett népe a régi időkre, Mózesre: Hol van, aki a tengerből kihozta nyájának pásztorát? Hol van, aki belé öntötte szent lelkét?
  Ésaiás próféta könyve 63:11
  Ésaiás próféta könyve 63:12 Ki Mózes jobbján járatá dicsőségének karját, a ki a vizeket ketté választá előttök, hogy magának örök nevet szerezzen?
  Ésaiás próféta könyve 63:12 Hol van, aki dicső karjával megragadta Mózes jobb kezét? Kettéhasította előttük a vizet, örök nevet szerezve magának.
  Ésaiás próféta könyve 63:12
  Ésaiás próféta könyve 63:13 Ki járatá őket mélységekben, mint a lovat a síkon, és meg nem botlottanak!
  Ésaiás próféta könyve 63:13 Átvezette őket a mély tengeren, mint a lovat a pusztán; meg sem botlottak.
  Ésaiás próféta könyve 63:13
  Ésaiás próféta könyve 63:14 Mint a barmot, a mely völgybe száll alá, nyugodalomba vitte őket az Úr lelke: így vezérletted népedet, hogy magadnak dicső nevet szerezz!
  Ésaiás próféta könyve 63:14 Mint mikor a jószág pihenni tér a völgybe, úgy pihentette meg őket az ÚR lelke. Így terelgetted népedet, dicső nevet szerezve magadnak.
  Ésaiás próféta könyve 63:14
  Ésaiás próféta könyve 63:15 Tekints alá az égből és nézz le szentséged és dicsőséged hajlékából! Hol van buzgó szerelmed és hatalmad? Szívednek dobogása és irgalmad megtartóztatják magokat én tőlem!
  Ésaiás próféta könyve 63:15 Tekints le az égből, nézz le szent és dicső hajlékodból: Hol van féltő szereteted és hatalmad? Szíved megindulása és irgalmad miért marad távol tőlem?
  Ésaiás próféta könyve 63:15
  Ésaiás próféta könyve 63:16 Hiszen Te vagy Atyánk, hiszen Ábrahám nem tud minket, és Izráel nem ismer minket, Te, Uram, vagy a mi Atyánk, megváltónk, ez neved öröktől fogva.
  Ésaiás próféta könyve 63:16 Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám nem ismer bennünket, Izráel nem törődik velünk. URam, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk.
  Ésaiás próféta könyve 63:16
  Ésaiás próféta könyve 63:17 Miért engedél eltévelyedni minket útaidról, oh Uram! miért keményítéd meg szívünket, hogy ne féljünk tégedet? Térj meg szolgáidért, örökséged nemzetségeiért!
  Ésaiás próféta könyve 63:17 Miért engeded, URam, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, s ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz, örökséged törzseihez!
  Ésaiás próféta könyve 63:17
  Ésaiás próféta könyve 63:18 Kevés ideig bírta szentségednek népe földét, ellenségink megtapodták szent helyedet.
  Ésaiás próféta könyve 63:18 Szent néped csak kis ideig birtokolta szent helyedet, azután ellenségeink taposták.
  Ésaiás próféta könyve 63:18
  Ésaiás próféta könyve 63:19 Olyanok lettünk, mint a kiken eleitől fogva nem uralkodtál, a kik felett nem neveztetett neved.
  Ésaiás próféta könyve 63:19 Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek!
  Ésaiás próféta könyve 63:19
  Ésaiás próféta könyve 62  |  Lap tetejére  |  Ésaiás próféta könyve 64  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Ésaiás próféta könyve 63. fejezet - Károli Biblia, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség