Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia magyarázó jegyzetekkel (RÚF 2014) -

Biblia magyarázó jegyzetekkel (RÚF 2014)

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - kis méretű, bőrkötéses, arany széllel -

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - kis méretű, bőrkötéses, arany széllel

Beszélgető Biblia - Miklya Luzsányi Mónika, Miklya Zsolt

Miklya Luzsányi Mónika, Miklya Zsolt

Beszélgető Biblia

Bibliai görög olvasó- és gyakorló könyv - Varga Zsigmond J.

Varga Zsigmond J.

Bibliai görög olvasó- és gyakorló könyv

Károli Biblia - nagy, vajszínű -

Károli Biblia - nagy, vajszínű

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 30. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 30:1 Agurnak, a Jáké fiának beszédei, próféczia, melyet mondott a férfiú Itielnek, Itielnek és Ukálnak.
  Példabeszédek 30:1 Ágúrnak a masszái Jáke fiának beszéde. Így szólt ez a férfi: Elfáradtam, Istenem! Elfáradtam, Istenem! Végem van!
  Példabeszédek 30:1 The words of Agur, the son of Jakeh, from Massa. The man says: I am full of weariness, O God, I am full of weariness; O God, I have come to an end:
  Példabeszédek 30:2 Minden embernél tudatlanabb vagyok én, és nincs emberi értelem én bennem.
  Példabeszédek 30:2 Mert minden embernél tudatlanabb vagyok, nincs emberhez illő értelmem.
  Példabeszédek 30:2 For I am more like a beast than any man, I have no power of reasoning like a man:
  Példabeszédek 30:3 És nem tanultam a bölcseséget, hogy a Szentnek ismeretét tudnám.
  Példabeszédek 30:3 Nem tanultam bölcsességet, és nem ismerem a szent dolgok tudományát:
  Példabeszédek 30:3 I have not got wisdom by teaching, so that I might have the knowledge of the Holy One.
  Példabeszédek 30:4 Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna? Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe? Ki állapította meg a földnek minden határit? Kicsoda ennek neve? Avagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod?
  Példabeszédek 30:4 Ki ment fel az égbe, és ki szállott le onnan? Ki szedte össze markába a szelet, ki kötötte köntösébe a vizet? Ki határozta meg az egész föld határát? Talán tudod, hogy mi a neve, vagy mi a fiának a neve?
  Példabeszédek 30:4 Who has gone up to heaven and come down? who has taken the winds in his hands, prisoning the waters in his robe? by whom have all the ends of the earth been fixed? what is his name, and what is his son's name, if you are able to say?
  Példabeszédek 30:5 Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és paizs az ahhoz folyamodóknak.
  Példabeszédek 30:5 Istennek minden szava színigaz, pajzsa ő a hozzá menekülőknek.
  Példabeszédek 30:5 Every word of God is tested: he is a breastplate to those who put their faith in him.
  Példabeszédek 30:6 Ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne feddjen téged, és hazug ne légy.
  Példabeszédek 30:6 Ne tégy hozzá szavaihoz semmit, mert megcáfol, és hazugságban maradsz!
  Példabeszédek 30:6 Make no addition to his words, or he will make clear your error, and you will be seen to be false.
  Példabeszédek 30:7 Kettőt kérek tőled; ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék.
  Példabeszédek 30:7 Két dolgot kérek tőled, mielőtt meghalok, ne tagadd meg tőlem:
  Példabeszédek 30:7 I have made request to you for two things; do not keep them from me before my death:
  Példabeszédek 30:8 A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel.
  Példabeszédek 30:8 Óvj meg a hiábavaló és hazug beszédtől! Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt, amennyi szükséges,
  Példabeszédek 30:8 Put far from me all false and foolish things: do not give me great wealth or let me be in need, but give me only enough food:
  Példabeszédek 30:9 Hogy megelégedvén, meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: kicsoda az Úr? Se pedig megszegényedvén, ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével!
  Példabeszédek 30:9 hogy jóllakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam: Kicsoda az ÚR? El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét!
  Példabeszédek 30:9 For fear that if I am full, I may be false to you and say, Who is the Lord? or if I am poor, I may become a thief, using the name of my God wrongly.
  Példabeszédek 30:10 Ne rágalmazd a szolgát az ő uránál, hogy meg ne átkozzon téged, és bűnhődnöd ne kelljen.
  Példabeszédek 30:10 Ne rágalmazd a szolgát ura előtt, mert megátkoz, és bűnhődni fogsz!
  Példabeszédek 30:10 Do not say evil of a servant to his master, or he will put a curse on you, and you will get into trouble.
  Példabeszédek 30:11 Van oly nemzetség, a ki az ő atyját átkozza, és az ő anyját nem áldja.
  Példabeszédek 30:11 Micsoda népség az, amely átkozza apját, és anyját nem áldja!
  Példabeszédek 30:11 There is a generation who put a curse on their father, and do not give a blessing to their mother.
  Példabeszédek 30:12 Van nemzetség, a ki a maga szemei előtt tiszta, pedig az ő rútságából ki nem tisztíttatott.
  Példabeszédek 30:12 Micsoda népség az, amely tisztának tartja magát, pedig ki sem mosták szennyéből!
  Példabeszédek 30:12 There is a generation who seem to themselves to be free from sin, but are not washed from their unclean ways.
  Példabeszédek 30:13 Van kevély szemű nemzetség, és a kinek szemöldökei igen fellátnak!
  Példabeszédek 30:13 Micsoda népség az, amely kevély szemű és fennhéjázó tekintetű!
  Példabeszédek 30:13 There is a generation, O how full of pride are their eyes! O how their brows are lifted up!
  Példabeszédek 30:14 Van olyan nemzetség, a kinek fogai fegyverek, és a kinek zápfogai kések; hogy a szegényeket kiemészszék e földről, és az emberek közül a szűkölködőket.
  Példabeszédek 30:14 Micsoda népség az, amelynek fogai kardok és agyarai kések! Megennék a nyomorultakat a földön, a szegényeket az emberek között!
  Példabeszédek 30:14 There is a generation whose teeth are like swords, their strong teeth like knives, for the destruction of the poor from the earth, and of those who are in need from among men.
  Példabeszédek 30:15 A nadálynak két leánya van: addsza, addsza! E három nem elégszik meg; négyen nem mondják: elég;
  Példabeszédek 30:15 A piócának két lánya van: add ide, add ide! Ez a három nem lakik jól, sőt négy nem mondja, hogy elég:
  Példabeszédek 30:15 The night-spirit has two daughters, Give, give. There are three things which are never full, even four which never say, Enough:
  Példabeszédek 30:16 A sír és a meddő asszony, a föld meg nem elégszik a vízzel, és a tűz nem mondja: elég!
  Példabeszédek 30:16 A holtak hazája és a meddő asszony, a föld, mely sohasem telik el vízzel és a tűz, mely nem mondja, hogy elég.
  Példabeszédek 30:16 The underworld, and the woman without a child; the earth which never has enough water, and the fire which never says, Enough.
  Példabeszédek 30:17 A szemet, mely megcsúfolja atyját, vagy megútálja az anyja iránt való engedelmességet, kivágják a völgynek hollói, vagy megeszik a sasfiak.
  Példabeszédek 30:17 Aki gúnyolja apját, vagy engedetlenül megveti anyját, annak szemét kivájják a patak menti hollók, vagy megeszik a sasok.
  Példabeszédek 30:17 The eye which makes sport of a father, and sees no value in a mother when she is old will be rooted out by the ravens of the valley, and be food for the young eagles.
  Példabeszédek 30:18 E három megfoghatatlan előttem, és e négy dolgot nem tudom:
  Példabeszédek 30:18 Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek:
  Példabeszédek 30:18 There are three things, the wonder of which overcomes me, even four things outside my knowledge:
  Példabeszédek 30:19 A keselyűnek útát az égben, a kígyónak útát a kősziklán, a hajónak nyomát a mély tengerben, és a férfiúnak útát a leányzóval.
  Példabeszédek 30:19 A sasnak az útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó útját a mély tengeren és a férfi útját a leánnyal.
  Példabeszédek 30:19 The way of an eagle in the air; the way of a snake on a rock; the way of a ship in the heart of the sea; and the way of a man with a girl.
  Példabeszédek 30:20 Ilyen a paráználkodó asszonynak úta; eszik, azután megtörli száját és azt mondja: nem cselekedtem semmi gonoszt.
  Példabeszédek 30:20 Ilyen a házasságtörő nő útja: eszik, aztán megtörli a száját, és ezt mondja: Nem tettem semmi rosszat!
  Példabeszédek 30:20 This is the way of a false wife; she takes food, and, cleaning her mouth, says, I have done no wrong.
  Példabeszédek 30:21 Három dolog alatt indul meg a föld, és négyet nem szenvedhet el.
  Példabeszédek 30:21 Három dolog miatt rendül meg a föld, sőt négyet nem bír elviselni:
  Példabeszédek 30:21 For three things the earth is moved, and there are four which it will not put up with:
  Példabeszédek 30:22 A szolga alatt, mikor uralkodik, és a bolond alatt, mikor elég kenyere van,
  Példabeszédek 30:22 Ha a szolgából király lesz, ha a bolond teleeszi magát,
  Példabeszédek 30:22 A servant when he becomes a king; a man without sense when his wealth is increased;
  Példabeszédek 30:23 A gyűlölt asszony alatt, ha mégis férjhez megy; és a szolgáló alatt, ha örököse lesz az ő asszonyának.
  Példabeszédek 30:23 ha a megvetett nő férjhez megy, és ha a szolgáló úrnője örökébe lép.
  Példabeszédek 30:23 A hated woman when she is married; and a servant-girl who takes the place of her master's wife.
  Példabeszédek 30:24 E négy apró állata van a földnek, a melyek bölcsek, elmések:
  Példabeszédek 30:24 Van négy kicsiny állat a földön, amelyek mégis nagyon okosak:
  Példabeszédek 30:24 There are four things which are little on the earth, but they are very wise:
  Példabeszédek 30:25 A hangyák erőtlen nép, mégis megkeresik nyárban a magok eledelét;
  Példabeszédek 30:25 Nem erős a hangyák népe, mégis beszerzik nyáron az eledelüket.
  Példabeszédek 30:25 The ants are a people not strong, but they put by a store of food in the summer;
  Példabeszédek 30:26 A marmoták nem hatalmas nép, mégis kősziklán csinálják az ő házokat;
  Példabeszédek 30:26 Nem hatalmas a mormoták népe, mégis sziklák közt építenek házat.
  Példabeszédek 30:26 The conies are only a feeble people, but they make their houses in the rocks;
  Példabeszédek 30:27 Királyuk nincs a sáskáknak, mindazáltal mindnyájan szép renddel mennek ki;
  Példabeszédek 30:27 Nincs királyuk a sáskáknak, mégis rendezetten vonulnak mindnyájan.
  Példabeszédek 30:27 The locusts have no king, but they all go out in bands;
  Példabeszédek 30:28 A pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban.
  Példabeszédek 30:28 Kézzel is megfogható a gyík, mégis ott van a királyi palotákban.
  Példabeszédek 30:28 You may take the lizard in your hands, but it is in kings' houses.
  Példabeszédek 30:29 Három állat van, a mely szépen jár, sőt négy, a mely jól jár.
  Példabeszédek 30:29 Ez a három lépked szépen, sőt négynek szép a járása:
  Példabeszédek 30:29 There are three things whose steps are good to see, even four whose goings are fair:
  Példabeszédek 30:30 Az oroszlán, a hős a vadak között, mely el nem fut senki elől;
  Példabeszédek 30:30 Az oroszlán a legerősebb állat, mely nem riad vissza senkitől,
  Példabeszédek 30:30 The lion, which is strongest among beasts, not turning from his way for any;
  Példabeszédek 30:31 A harczra felékesített ló, vagy a kecskebak, és a király, a kinek senki nem mer ellene állani.
  Példabeszédek 30:31 a fölingerelt ló meg a kecskebak és a hadserege élén álló király.
  Példabeszédek 30:31 The war-horse, and the he-goat, and the king when his army is with him.
  Példabeszédek 30:32 Ha bolond voltál felfuvalkodásodban, vagy ha meggondoltad: kezedet szájadra vessed.
  Példabeszédek 30:32 Ha fennhéjázásból bolondságot követtél el, és rájöttél, tedd kezedet a szádra!
  Példabeszédek 30:32 If you have done foolishly in lifting yourself up, or if you have had evil designs, put your hand over your mouth.
  Példabeszédek 30:33 Mert miképen a ki tejet köpül, vajat csinál; és a ki keményen fújja ki az ő orrát, vért hoz ki: úgy a ki a haragot ingerli, háborúságot szerez.
  Példabeszédek 30:33 Ha tejfölt köpülnek, vaj lesz belőle, ha az orrot erősen fújják, vér jön belőle, és ha haragot szítanak, per lesz belőle.
  Példabeszédek 30:33 The shaking of milk makes butter, and the twisting of the nose makes blood come: so the forcing of wrath is a cause of fighting.
  Példabeszédek könyve 29  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 31  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 30. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English