Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (kék)

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 29. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 29:1 A ki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik, gyógyíthatatlanul.
  Példabeszédek 29:1 Aki a fenyítés ellenére is nyakas marad, hirtelen gyógyíthatatlanul összetörik.
  Példabeszédek 29:1 A man hating sharp words and making his heart hard, will suddenly be broken and will not be made well again.
  Példabeszédek 29:2 Mikor öregbülnek az igazak, örül a nép; mikor pedig uralkodik az istentelen, sóhajt a nép.
  Példabeszédek 29:2 Ha az igazak jutnak hatalomra, örül a nép, de ha a bűnösök uralkodnak, nyög a nép.
  Példabeszédek 29:2 When the upright have power, the people are glad; when an evil man is ruler, grief comes on the people.
  Példabeszédek 29:3 A bölcseség-szerető ember megvidámítja az ő atyját; a ki pedig a paráznákhoz adja magát, elveszti a vagyont.
  Példabeszédek 29:3 Aki szereti a bölcsességet, örömet szerez apjának, de aki paráznákkal barátkozik, elpazarolja vagyonát.
  Példabeszédek 29:3 A man who is a lover of wisdom is a joy to his father: but he who goes in the company of loose women is a waster of wealth.
  Példabeszédek 29:4 A király igazsággal erősíti meg az országot; a ki pedig ajándékot vesz, elrontja azt.
  Példabeszédek 29:4 Igazsággal tartja fenn országát a király, de ha ajándékot fogad el, romba dönti azt.
  Példabeszédek 29:4 A king, by right rule, makes the land safe; but one full of desires makes it a waste.
  Példabeszédek 29:5 A férfiú, a ki hizelkedik barátjának, hálót vet annak lábai elé.
  Példabeszédek 29:5 Aki hízeleg embertársának, hálót vet annak lába elé.
  Példabeszédek 29:5 A man who says smooth things to his neighbour is stretching out a net for his steps.
  Példabeszédek 29:6 A gonosz ember vétkében tőr van; az igaz pedig énekel és vígad.
  Példabeszédek 29:6 A gonosz embert csapdába juttatja vétke, az igaz pedig ujjongva örül.
  Példabeszédek 29:6 In the steps of an evil man there is a net for him, but the upright man gets away quickly and is glad.
  Példabeszédek 29:7 Megérti az igaz a szegényeknek ügyét; az istentelen pedig nem tudja megérteni.
  Példabeszédek 29:7 Az igaz megérti a nincstelenek ügyét, a bűnös azonban nem tudja megérteni.
  Példabeszédek 29:7 The upright man gives attention to the cause of the poor: the evil-doer gives no thought to it.
  Példabeszédek 29:8 A csúfoló férfiak fellobbantják a várost; de a bölcsek elfordítják a haragot.
  Példabeszédek 29:8 Az öntelt emberek fellázítják a várost, a bölcsek pedig lecsillapítják a haragot.
  Példabeszédek 29:8 Men of pride are the cause of violent acts in a town, but by wise men wrath is turned away.
  Példabeszédek 29:9 Az eszes ember, ha vetekedik a bolonddal, akár felháborodik, akár nevet, nincs nyugodalom.
  Példabeszédek 29:9 A bölcs ember vitatkozik az ostobával, az pedig hol háborog, hol nevet: nem marad nyugton.
  Példabeszédek 29:9 If a wise man goes to law with a foolish man, he may be angry or laughing, but there will be no rest.
  Példabeszédek 29:10 A vérszomjasak gyűlölik a tökéletes embert; az igazak pedig oltalmazzák annak életét.
  Példabeszédek 29:10 A vérszomjas emberek gyűlölik a feddhetetlent, a becsületesek pedig gondoskodnak róla.
  Példabeszédek 29:10 Men of blood are haters of the good man, and evil-doers go after his soul.
  Példabeszédek 29:11 Az ő egész indulatját előmutatja a bolond; de a bölcs végre megcsendesíti azt.
  Példabeszédek 29:11 Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti.
  Példabeszédek 29:11 A foolish man lets out all his wrath, but a wise man keeps it back quietly.
  Példabeszédek 29:12 A mely uralkodó a hamisságnak beszédire hallgat, annak minden szolgái latrok.
  Példabeszédek 29:12 Ha az uralkodó hallgat a hazug beszédre, minden szolgája bűnössé válik.
  Példabeszédek 29:12 If a ruler gives attention to false words, all his servants are evil-doers.
  Példabeszédek 29:13 A szegény és az uzsorás ember összetalálkoznak; mind a kettőnek pedig szemeit az Úr világosítja meg.
  Példabeszédek 29:13 A szegény és a zsarnok egymás mellett élnek, de mindkettő az ÚRtól kapta a szemevilágát.
  Példabeszédek 29:13 The poor man and his creditor come face to face: the Lord gives light to their eyes equally.
  Példabeszédek 29:14 A mely király hűségesen ítéli a szegényeket, annak széke mindörökké megáll.
  Példabeszédek 29:14 Ha a király igazságosan ítéli a nincsteleneket, trónja mindvégig szilárdan áll.
  Példabeszédek 29:14 The king who is a true judge in the cause of the poor, will be safe for ever on the seat of his power.
  Példabeszédek 29:15 A vessző és dorgálás bölcseséget ád; de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját.
  Példabeszédek 29:15 A bot és a fenyítés bölccsé tesz, a kényeztetett gyermek pedig szégyent hoz anyjára.
  Példabeszédek 29:15 The rod and sharp words give wisdom: but a child who is not guided is a cause of shame to his mother.
  Példabeszédek 29:16 Mikor nevekednek az istentelenek, nevekedik a vétek; az igazak pedig azoknak esetét megérik.
  Példabeszédek 29:16 Sok ott a bűn, ahol sok a bűnös, de az igazak meglátják azok bukását.
  Példabeszédek 29:16 When evil men are in power, wrongdoing is increased; but the upright will have pleasure when they see their downfall.
  Példabeszédek 29:17 Fenyítsd meg a te fiadat, és nyugodalmat hoz néked, és szerez gyönyörűséget a te lelkednek.
  Példabeszédek 29:17 Fegyelmezd fiadat, akkor nyugodt lehetsz felőle, sőt örömöt találsz benne.
  Példabeszédek 29:17 Give your son training, and he will give you rest; he will give delight to your soul.
  Példabeszédek 29:18 Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul; ha pedig megtartja a törvényt, oh mely igen boldog!
  Példabeszédek 29:18 Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megfogadja a tanítást.
  Példabeszédek 29:18 Where there is no vision, the people are uncontrolled; but he who keeps the law will be happy.
  Példabeszédek 29:19 Csak beszéddel nem tanul meg a szolga, mert tudna, de még sem felel meg.
  Példabeszédek 29:19 Puszta szóból nem okul a szolga, még ha megérti, akkor sem ad rá semmit.
  Példabeszédek 29:19 A servant will not be trained by words; for though the sense of the words is clear to him, he will not give attention.
  Példabeszédek 29:20 Láttál-é beszédeiben hirtelenkedő embert? a bolond felől több reménység van, hogynem a felől!
  Példabeszédek 29:20 Láttál-e már elhamarkodott beszédű embert? Több reményt fűzhetsz az ostobához, mint hozzá.
  Példabeszédek 29:20 Have you seen a man who is quick with his tongue? There is more hope for a foolish man than for him.
  Példabeszédek 29:21 A ki lágyan neveli gyermekségétől fogva az ő szolgáját, végre az lesz a fiú.
  Példabeszédek 29:21 Aki gyermekkorától fogva kényezteti szolgáját, a végén nem bír vele.
  Példabeszédek 29:21 If a servant is gently cared for from his early years, he will become a cause of sorrow in the end.
  Példabeszédek 29:22 A haragos háborgást szerez; és a dühösködőnek sok a vétke.
  Példabeszédek 29:22 A haragos ember viszályt szít, az indulatos ember sok bűnt követ el.
  Példabeszédek 29:22 An angry man is the cause of fighting, and a man given to wrath does much wrong.
  Példabeszédek 29:23 Az embernek kevélysége megalázza őt; az alázatos pedig tisztességet nyer.
  Példabeszédek 29:23 Megalázza kevélysége az embert, az alázatos lelkűt pedig tisztelet övezi.
  Példabeszédek 29:23 A man's pride will be the cause of his fall, but he who has a gentle spirit will get honour.
  Példabeszédek 29:24 A ki osztozik a lopóval, gyűlöli az magát; hallja az esküt, de nem vall.
  Példabeszédek 29:24 Aki a tolvajjal tart, önmaga ellensége, és az is, aki átkozódást hall, de nem jelenti
  Példabeszédek 29:24 A man who takes part with a thief has hate for his soul; he is put under oath, but says nothing.
  Példabeszédek 29:25 Az emberektől való félelem tőrt vet; de a ki bízik az Úrban, kiemeltetik.
  Példabeszédek 29:25 Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az ÚRban bízik, az oltalmat talál.
  Példabeszédek 29:25 The fear of man is a cause of danger: but whoever puts his faith in the Lord will have a safe place on high.
  Példabeszédek 29:26 Sokan keresik a fejedelemnek orczáját; de az Úrtól van kinek-kinek ítélete.
  Példabeszédek 29:26 Sokan igyekeznek az uralkodó elé, pedig az ÚR szolgáltat igazságot az embernek.
  Példabeszédek 29:26 The approval of a ruler is desired by great numbers: but the decision in a man's cause comes from the Lord.
  Példabeszédek 29:27 Iszonyat az igazaknak a hamis ember; és iszonyat az istentelennek az igaz úton járó.
  Példabeszédek 29:27 Utálják az igazak az álnok embert, a bűnös meg a helyes úton járót utálja.
  Példabeszédek 29:27 An evil man is disgusting to the upright, and he who is upright is disgusting to evil-doers.
  Példabeszédek könyve 28  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 30  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 29. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English