Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (kék)

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes II. könyve 22. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:1 Ha valaki ökröt vagy bárányt lop, és levágja vagy eladja azt: öt barmot fizessen egy ökörért, és négy juhot egy bárányért.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:1 (21:37) Ha valaki ökröt vagy bárányt lop, és levágja vagy eladja, akkor öt marhát adjon kártérítésül az ökörért, és négy juhot egy bárányért.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:1
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:2 Ha ház-fölverésen kapják a tolvajt, és úgy megverik, hogy meghal, nincs vérbűn miatta.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:2 (22:1) Ha a tolvajt betörésen érik, és úgy megverik, hogy meghal, nem számít vérontásnak.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:2
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:3 Ha reá sütött a nap, vérbűn van miatta: fizessen; ha nincs néki: adassék el tolvajságáért.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:3 (22:2) De ha ez napvilágnál történik, akkor vérontásnak számít. A tolvajnak kártérítést kell fizetnie, s ha nincs neki miből, akkor el kell adni őt a lopott jószág miatt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:3
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:4 Ha elevenen kapják kezében a lopott jószágot, akár ökör, akár szamár, akár juh: két annyit fizessen érette.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:4 (22:3) Ha élve találják meg nála a lopott jószágot, akár ökör, akár szamár, akár juh az, kétszeresen kell megtérítenie.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:4
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:5 Ha valaki mezőt vagy szőlőt étet le, úgy hogy barmát elereszti, és az a más mezején legel: mezejének javából és szőlőjének javából fizesse meg a kárt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:5 (22:4) Ha valaki mezőt vagy szőlőt legeltet le úgy, hogy ráengedte az állatját, és az a más mezején legelt, az térítse meg a kárt mezeje vagy szőlője legjavából.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:5
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:6 Ha tűz támad, és tövisbe kap, és megég az asztag, vagy a lábon álló gabona, vagy a mező: fizesse meg a kárt, a ki a tüzet gyujtotta.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:6 (22:5) Ha tűz üt ki, és belekap a sövénybe, úgyhogy elégnek a gabonakeresztek, a lábon álló gabona, vagy a mező, akkor fizessen teljes kártérítést az, aki a tüzet okozta.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:6
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:7 Ha valaki pénzt vagy edényeket ád felebarátjának megőrzés végett, és ellopják annak a férfiúnak házából: ha megtalálják a tolvajt, fizessen kétannyit.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:7 (22:6) Ha valaki pénzt vagy értéktárgyakat ad át embertársának megőrzésre, és ellopják azt annak az embernek a házából, ha megtalálják a tolvajt, kétszeresen térítse meg.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:7
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:8 Ha nem találják meg a tolvajt, a ház urát vigyék a bírák eleibe; hogy nem nyújtotta-é ki kezét az ő felebarátja vagyonára.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:8 (22:7) De ha nem találják meg a tolvajt, akkor a ház gazdáját állítsák az Isten elé, hogy nem nyújtotta-e ki a kezét embertársának a tulajdonáért.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:8
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:9 Akármi bűn dolgában, akár ökör, akár szamár, akár juh, akár ruha, akármi elveszett jószág az, a miről azt mondja: ez az; mindkettőjük ügye a bírák eleibe menjen, és a kit a bírák bűnösnek mondanak, fizessen két annyit az ő felebarátjának.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:9 (22:8) Minden hűtlen kezelés dolgában, akár ökör, akár szamár, akár juh, akár ruha, bármilyen elveszett dolog az, amiről valaki azt mondja, hogy az övé, kettejük ügye kerüljön az Isten elé, és akit az Isten bűnösnek ítél, adjon kétszeres kártérítést a felebarátjának.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:9
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:10 Ha valaki szamarat vagy ökröt, vagy bárányt, vagy akármiféle barmot ád az ő felebarátja gondviselése alá, és az elhull, vagy megsérül, vagy elhajtatik, úgy hogy senki sem látta:
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:10 (22:9) Ha valaki szamarat, ökröt, bárányt vagy bármilyen állatot ad át megőrzésre embertársának, és az megdöglik vagy megsérül, vagy elhajtják úgy, hogy senki sem látta,
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:10
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:11 Az Úrra való esküvés legyen kettejök közt, hogy nem nyújtotta-é ki kezét felebarátja vagyonára; és ezt fogadja el annak ura, és az semmit se fizessen.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:11 (22:10) akkor az ÚRra tett eskü döntsön kettőjük között, hogy nem nyújtotta-e ki kezét embertársának a tulajdonáért. Ezt fogadja el az állat gazdája, és nem kell kártérítést fizetni.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:11
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:12 Ha pedig ellopták tőle: megfizessen az urának.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:12 (22:11) De ha valóban ellopták tőle, akkor kártérítést kell adni a gazdának.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:12
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:13 Ha széttépetett, hozza el azt bizonyságul; a széttépettet nem fizeti meg.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:13 (22:12) Ha viszont vadállat tépte szét, hozzon bizonyítékot, és akkor nem kell a széttépettet megtérítenie.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:13
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:14 Ha pedig valaki kölcsön kér az ő felebarátjától, és az megsérül vagy elhull urának távollétében: fizesse meg a kárt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:14 (22:13) Ha valaki kölcsönkért felebarátjától egy állatot, és az megsérült vagy megdöglött, amikor gazdája nem volt ott, akkor kártérítést kell neki fizetni.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:14
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:15 Ha ura vele van, nem fizet; ha bérbe adatott, bérébe megy.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:15 (22:14) De ha a gazdája jelen volt, akkor nem kell neki megtéríteni. Csak ha bérelt állat volt, akkor kell gazdájának megkapnia a bért.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:15
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:16 Ha valaki hajadont csábít el, a ki nincs eljegyezve, és vele hál: jegyajándékkal jegyezze azt el magának feleségül.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:16 (22:15) Ha valaki elcsábít egy szűzleányt, aki még nincs eljegyezve, és vele hál, akkor jegyajándékkal jegyezze el magának feleségül.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:16
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:17 Ha annak atyja nem akarja azt néki adni: annyi pénzt adjon, a mennyi a hajadonok jegyajándéka.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:17 (22:16) De ha az apja semmiképpen sem akarja hozzáadni, akkor annyi pénzt kell fizetni, amennyi a hajadonok jegyajándéka szokott lenni.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:17
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:18 Varázsló asszonyt ne hagyj életben.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:18 (22:17) Varázsló asszonyt ne hagyj életben!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:18
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:19 A ki barommal közösül, halállal lakoljon.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:19 (22:18) Mindenkit meg kell ölni, aki állattal közösül.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:19
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:20 A ki isteneknek áldozik, nem csupán az Úrnak, megölettessék.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:20 (22:19) Aki isteneknek áldozik, és nem egyedül az ÚRnak, azt ki kell irtani.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:20
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:21 A jövevényen ne hatalmaskodjál, és ne nyomorgasd azt, mert jövevények voltatok Égyiptom földén.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:21 (22:20) A jövevényhez ne légy kegyetlen, és ne sanyargasd őt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:21
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:22 Egy özvegyet vagy árvát se nyomorítsatok meg.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:22 (22:21) Ne nyomorgassátok az özvegyeket és árvákat!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:22
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:23 Ha nyomorgatod azt, és hozzám kiált, meghallgatom az ő kiáltását.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:23 (22:22) Ha mégis nyomorgatjátok őket, és hozzám kiáltanak segítségért, bizony meghallgatom kiáltásukat.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:23
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:24 És felgerjed haragom, és megöllek titeket fegyverrel, és a ti feleségeitek özvegyekké lésznek, a ti fiaitok pedig árvákká.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:24 (22:23) Fölgerjed haragom, és fegyverrel öllek meg benneteket, és majd a ti feleségeitek lesznek özvegyekké, és gyermekeitek árvákká.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:24
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:25 Ha pénzt adsz kölcsön az én népemnek, a szegénynek a ki veled van; ne légy hozzá olyan, mint a hitelező; ne vessetek reá uzsorát.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:25 (22:24) Ha pénzt adsz kölcsön a népemből való szegény embernek, ne légy neki uzsorása, ne vessetek ki rá uzsorát!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:25
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:26 Ha zálogba veszed a te felebarátod felső ruháját: naplemente előtt visszaadd azt néki:
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:26 (22:25) Ha zálogba vetted embertársad felsőruháját, naplementéig add vissza neki!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:26
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:27 Mert egyetlen takarója, testének ruhája az: miben háljon? Bizony, ha én hozzám kiált, meghallgatom; mert én irgalmas vagyok.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:27 (22:26) Mert egyetlen takarója, testének ruhája az. Miben háljon? Bizony, ha hozzám kiált segítségért, meghallgatom, mert én kegyelmes vagyok.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:27
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:28 A bírákat ne szidalmazd, és néped fejedelmét ne átkozd.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:28 (22:27) Istent ne szidalmazd, és néped fejedelmét ne átkozd!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:28
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:29 Gabonáddal és boroddal ne késlekedjél; fiaid elsőszülöttét nékem add.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:29 (22:28) Ne késsél adni abból, amiből bőséged és felesleged van! Elsőszülött fiadat add nekem!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:29
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:30 Hasonlóképen cselekedjél ökröddel, juhoddal; hét napig legyen az ő anyjával, a nyolczadik napon nékem add azt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:30 (22:29) Így cselekedj marháddal és juhoddal: Hét napig legyen az anyjával, a nyolcadik napon add nekem!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:30
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:31 És szent emberek legyetek én előttem; a mezőn széttépett húst meg ne egyétek; az ebnek vessétek azt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:31 (22:30) Legyetek szentek előttem! A mezőn széttépett állat húsát ne egyétek meg, hanem dobjátok oda a kutyáknak!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 22:31
  Mózes II. könyve 21  |  Lap tetejére  |  Mózes II. könyve 23  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes II. könyve 22. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség