Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Bibliai alapfogalmak - Cseri Kálmán

Cseri Kálmán

Bibliai alapfogalmak

Önképző bibliaiskola - Derek Prince

Derek Prince

Önképző bibliaiskola

Kicsik lapozgató Bibliája -

Kicsik lapozgató Bibliája

Biblia -

Biblia

Bibliai Atlasz - Magyar Bibliatársulat

Magyar Bibliatársulat

Bibliai Atlasz

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Zsoltárok könyve 40. fejezet


 

  <<< >>>  

  Zsoltárok 40:1 Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. (40:2) Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat.
  Zsoltárok 40:1 A karmesternek: Dávid zsoltára. (40:2) Várva vártam az URat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat.
  Zsoltárok 40:1
  Zsoltárok 40:2 (40:3) És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet.
  Zsoltárok 40:2 (40:3) Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet.
  Zsoltárok 40:2
  Zsoltárok 40:3 (40:4) És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét; sokan látták és megfélemlettek, és bíztak az Úrban.
  Zsoltárok 40:3 (40:4) Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az URat, és bíznak benne.
  Zsoltárok 40:3
  Zsoltárok 40:4 (40:5) Boldog ember az, a ki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és hazugságra vetemedettekhez!
  Zsoltárok 40:4 (40:5) Boldog ember az, aki az ÚRba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz.
  Zsoltárok 40:4
  Zsoltárok 40:5 (40:6) Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk; semmi sem hasonlítható hozzád; hirdetném és elbeszélném, de többek, semhogy elszámlálhatnám.
  Zsoltárok 40:5 (40:6) URam, Istenem! Sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni.
  Zsoltárok 40:5
  Zsoltárok 40:6 (40:7) Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél; füleimet fölnyitottad; égőáldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál.
  Zsoltárok 40:6 (40:7) Véresáldozatban és ételáldozatban nem telik kedved: nyitott fület adtál nekem. Égőáldozatot és vétekáldozatot nem kívánsz.
  Zsoltárok 40:6
  Zsoltárok 40:7 (40:8) Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem,
  Zsoltárok 40:7 (40:8) Akkor így szóltam: Íme, megjelentem, a könyvtekercsben írva van rólam.
  Zsoltárok 40:7
  Zsoltárok 40:8 (40:9) Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van.
  Zsoltárok 40:8 (40:9) Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van.
  Zsoltárok 40:8
  Zsoltárok 40:9 (40:10) Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben; ímé, nem tartom vissza ajkamat, te tudod óh Uram!
  Zsoltárok 40:9 (40:10) Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat, jól tudod, URam!
  Zsoltárok 40:9
  Zsoltárok 40:10 (40:11) Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet; nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben.
  Zsoltárok 40:10 (40:11) Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt.
  Zsoltárok 40:10
  Zsoltárok 40:11 (40:12) Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat; kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem.
  Zsoltárok 40:11 (40:12) URam, ne vond meg tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged őrizzen szüntelen!
  Zsoltárok 40:11
  Zsoltárok 40:12 (40:13) Mert bajok vettek engem körül, a melyeknek számuk sincsen; utolértek bűneim, a melyeket végig sem nézhetek; számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem.
  Zsoltárok 40:12 (40:13) Mert annyi baj vett engem körül, hogy megszámlálni sem lehet. Bűneim büntetése utolért engem, áttekinteni sem tudom őket, számosabbak hajam szálainál, és a szívem is elhagyott engem.
  Zsoltárok 40:12
  Zsoltárok 40:13 (40:14) Tessék Uram néked, hogy megments engemet; siess Uram segítségemre!
  Zsoltárok 40:13 (40:14) Légy kegyelmes, URam, és ments meg, URam, siess segítségemre!
  Zsoltárok 40:13
  Zsoltárok 40:14 (40:15) Szégyenüljenek meg és piruljanak mind, a kik életemre törnek, hogy elragadják azt; riadjanak vissza, gyalázat érje, a kik bajomat kívánják.
  Zsoltárok 40:14 (40:15) Szégyenkezzen, piruljon mindenki, aki életemet el akarja venni! Riadjanak vissza, és érje gyalázat azokat, akik bajomban gyönyörködnek!
  Zsoltárok 40:14
  Zsoltárok 40:15 (40:16) Pusztuljanak el az ő gyalázatosságuk miatt, a kik azt mondják nékem: Hehé, hehé!
  Zsoltárok 40:15 (40:16) Rettegjenek szégyenükben, akik hahotázva beszélnek rólam!
  Zsoltárok 40:15
  Zsoltárok 40:16 (40:17) Örülnek és örvendeznek majd mindazok, a kik téged keresnek; azt mondják mindenha: Magasztaltassék fel az Úr, a kik szeretik a te szabadításodat.
  Zsoltárok 40:16 (40:17) Örüljenek, és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek. Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az ÚR!
  Zsoltárok 40:16
  Zsoltárok 40:17 (40:18) Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítóm, oh Istenem, ne késsél!
  Zsoltárok 40:17 (40:18) Én nyomorult és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Te vagy segítségem és megmentőm, Istenem, ne késlekedj!
  Zsoltárok 40:17
  Zsoltárok könyve 39  |  Lap tetejére  |  Zsoltárok könyve 41  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Zsoltárok könyve 40. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség