Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Olvasd velem Biblia - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Zsoltárok könyve 31. fejezet


 

  <<< >>>  

  Zsoltárok 31:1 Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára. (31:2) Te benned bíztam, Uram! Ne szégyenüljek meg soha; igazságoddal szabadíts meg engem.
  Zsoltárok 31:1 A karmesternek: Dávid zsoltára. (31:2) Hozzád menekülök, URam, ne szégyenüljek meg soha! Ments meg engem irgalmasan!
  Zsoltárok 31:1
  Zsoltárok 31:2 (31:3) Hajtsd hozzám füledet, hamar szabadíts meg; légy nékem erős kőszálam, erődített házam, hogy megtarts engem.
  Zsoltárok 31:2 (31:3) Fordítsd felém füledet, siess, ments meg engem! Légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam!
  Zsoltárok 31:2
  Zsoltárok 31:3 (31:4) Mert kősziklám és védőváram vagy te; vezess hát engem a te nevedért és vezérelj engemet.
  Zsoltárok 31:3 (31:4) Mert te vagy az én sziklaváram; vezess, és terelgess engem nevedért!
  Zsoltárok 31:3
  Zsoltárok 31:4 (31:5) Ments ki engem a hálóból, a melyet titkon vetettek nékem; hiszen te vagy az én erősségem.
  Zsoltárok 31:4 (31:5) Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, mert te vagy az erősségem.
  Zsoltárok 31:4
  Zsoltárok 31:5 (31:6) Kezedre bízom szellememet, te váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges Isten.
  Zsoltárok 31:5 (31:6) Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, URam, igaz Isten!
  Zsoltárok 31:5
  Zsoltárok 31:6 (31:7) Gyűlölöm a hazug hiúságok híveit, és az Úrban bízom én.
  Zsoltárok 31:6 (31:7) Gyűlölöm a hazug bálványok híveit, mert én csak az ÚRban bízom.
  Zsoltárok 31:6
  Zsoltárok 31:7 (31:8) Hadd vigadjak és örüljek a te kegyelmednek, a miért meglátod nyomorúságomat és megismered a háborúságokban lelkemet;
  Zsoltárok 31:7 (31:8) Ujjongva örülök hűségednek, mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait.
  Zsoltárok 31:7
  Zsoltárok 31:8 (31:9) És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe, sőt tágas térre állatod lábaimat.
  Zsoltárok 31:8 (31:9) Nem adtál ellenség kezébe, hanem tágas térre állítottad lábamat.
  Zsoltárok 31:8
  Zsoltárok 31:9 (31:10) Könyörülj rajtam, Uram, mert szorongattatom; elsenyved a búbánat miatt szemem, lelkem, testem.
  Zsoltárok 31:9 (31:10) Légy kegyelmes, URam, mert bajban vagyok, szemem elhomályosodott a bánattól, odavan testem-lelkem.
  Zsoltárok 31:9
  Zsoltárok 31:10 (31:11) Mert bánatban enyészik életem, és sóhajtásban múlnak éveim; bűnöm miatt roskadoz erőm, és kiasznak csontjaim.
  Zsoltárok 31:10 (31:11) A gond miatt vége lesz életemnek, a sóhajtozás miatt esztendeimnek. Bűnöm miatt megrokkant az erőm, csontjaim sorvadoznak.
  Zsoltárok 31:10
  Zsoltárok 31:11 (31:12) Temérdek üldözőm miatt csúfsággá lettem, kivált szomszédaimé, és ismerőseimnek félelmévé; a kik az utczán látnak, elfutnak tőlem.
  Zsoltárok 31:11 (31:12) Minden ellenségem gyaláz engem, szomszédaim félnek, ismerőseim megrettennek, ha látnak az utcán, elfutnak előlem.
  Zsoltárok 31:11
  Zsoltárok 31:12 (31:13) Töröltettem, akár a halott, az emlékezetből; olyanná lettem, mint az elroshadt edény.
  Zsoltárok 31:12 (31:13) Elfelejtettek, mintha meghaltam volna, olyan lettem, mint egy kallódó tárgy.
  Zsoltárok 31:12
  Zsoltárok 31:13 (31:14) Mert hallottam sokak rágalmát, iszonyatosságot mindenfelől, a mint együtt tanácskoztak ellenem, és tervezték, hogy elrabolják lelkemet.
  Zsoltárok 31:13 (31:14) Mert hallom sokak suttogását: Iszonyú baj van vele! Rólam tanácskoznak egymás közt, el akarják venni az életemet.
  Zsoltárok 31:13
  Zsoltárok 31:14 (31:15) De én benned bízom, Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem.
  Zsoltárok 31:14 (31:15) De én bízom benned, URam, vallom: Te vagy Istenem!
  Zsoltárok 31:14
  Zsoltárok 31:15 (31:16) Életem ideje kezedben van: szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől.
  Zsoltárok 31:15 (31:16) Kezedben van sorsom, ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből!
  Zsoltárok 31:15
  Zsoltárok 31:16 (31:17) Világosítsd meg orczádat a te szolgádon, tarts meg engem jóvoltodból.
  Zsoltárok 31:16 (31:17) Ragyogjon rá orcád szolgádra, segíts rajtam hűségesen!
  Zsoltárok 31:16
  Zsoltárok 31:17 (31:18) Uram, ne szégyenüljek meg, mivelhogy hívlak téged; a gonoszok szégyenüljenek meg és pusztuljanak a Seolba.
  Zsoltárok 31:17 (31:18) URam, ne szégyenüljek meg, ha hívlak téged! Szégyenüljenek meg a bűnösök, tűnjenek el a holtak hazájában!
  Zsoltárok 31:17
  Zsoltárok 31:18 (31:19) A hazug ajkak némuljanak el, a melyek vakmerően szólnak az igaz ellen, kevélységgel és megvetéssel.
  Zsoltárok 31:18 (31:19) Némuljanak el a hazug ajkak, amelyek kihívóan, gőgösen és megvetően beszélnek az igazról!
  Zsoltárok 31:18
  Zsoltárok 31:19 (31:20) Mily bőséges a te jóságod, a melyet fentartasz a téged félőknek, és megbizonyítasz a te benned bízókon az emberek fiai előtt.
  Zsoltárok 31:19 (31:20) Milyen nagy a te jóságod, melyet a téged félőknek tartogatsz! Ebben részesíted a hozzád menekülőket minden ember szeme láttára.
  Zsoltárok 31:19
  Zsoltárok 31:20 (31:21) Elrejted őket a te orczádnak rejtekében az emberek zendülései elől; sátorban őrzöd őket a perpatvarkodó nyelvektől.
  Zsoltárok 31:20 (31:21) Jól elrejted őket magadnál az emberek áskálódása elől. Megőrzöd őket sátradban a perlekedő nyelvektől.
  Zsoltárok 31:20
  Zsoltárok 31:21 (31:22) Áldott az Úr, hogy csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerősített városon!
  Zsoltárok 31:21 (31:22) Áldott az ÚR, aki csodálatos hűséggel bánt velem az ostromlott városban!
  Zsoltárok 31:21
  Zsoltárok 31:22 (31:23) Én ugyan azt gondoltam ijedtemben: Elvettettem szemeid elől; de mégis, meghallgattad esedezéseimnek szavát, mikor kiáltottam hozzád.
  Zsoltárok 31:22 (31:23) Én már azt gondoltam ijedtemben, hogy eltaszítottál magadtól. De te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért.
  Zsoltárok 31:22
  Zsoltárok 31:23 (31:24) Szeressétek az Urat mind ti ő kedveltjei; a híveket megőrzi az Úr és bőven megfizet a kevélyen cselekvőknek!
  Zsoltárok 31:23 (31:24) Szeressétek az URat, ti hívei mind! Az állhatatosokat megtartja az ÚR, de kamatostul megfizet a gőgösöknek.
  Zsoltárok 31:23
  Zsoltárok 31:24 (31:25) Legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, a kik várjátok az Urat!
  Zsoltárok 31:24 (31:25) Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az ÚRban reménykedtek!
  Zsoltárok 31:24
  Zsoltárok könyve 30  |  Lap tetejére  |  Zsoltárok könyve 32  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Zsoltárok könyve 31. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség