Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Olvasd velem Biblia - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Zsoltárok könyve 25. fejezet


 

  <<< >>>  

  Zsoltárok 25:1 Dávidé. Hozzád emelem, Uram, lelkemet!
  Zsoltárok 25:1 Dávidé. URam, hozzád emelkedem lélekben!
  Zsoltárok 25:1
  Zsoltárok 25:2 Istenem, benned bízom; ne szégyenüljek meg; ne örüljenek rajtam ellenségeim.
  Zsoltárok 25:2 Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim!
  Zsoltárok 25:2
  Zsoltárok 25:3 Senki se szégyenüljön meg, a ki téged vár; szégyenüljenek meg, a kik ok nélkül elpártolnak tőled.
  Zsoltárok 25:3 Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled!
  Zsoltárok 25:3
  Zsoltárok 25:4 Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem.
  Zsoltárok 25:4 Utaidat, URam, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem!
  Zsoltárok 25:4
  Zsoltárok 25:5 Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, minennap várlak téged.
  Zsoltárok 25:5 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.
  Zsoltárok 25:5
  Zsoltárok 25:6 Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak.
  Zsoltárok 25:6 Gondolj, URam, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak.
  Zsoltárok 25:6
  Zsoltárok 25:7 Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg; kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram!
  Zsoltárok 25:7 Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, URam!
  Zsoltárok 25:7
  Zsoltárok 25:8 Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.
  Zsoltárok 25:8 Jó és igaz az ÚR, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat.
  Zsoltárok 25:8
  Zsoltárok 25:9 Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat.
  Zsoltárok 25:9 Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat.
  Zsoltárok 25:9
  Zsoltárok 25:10 Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, a kik szövetségét és bizonyságait megtartják.
  Zsoltárok 25:10 Az ÚR minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit.
  Zsoltárok 25:10
  Zsoltárok 25:11 A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az.
  Zsoltárok 25:11 A te nevedért, ó URam, bocsásd meg bűneimet, mert sok van!
  Zsoltárok 25:11
  Zsoltárok 25:12 Kicsoda az, a ki féli az Urat? Megmutatja annak az útat, a melyet válaszszon.
  Zsoltárok 25:12 Azt az embert, aki féli az URat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza.
  Zsoltárok 25:12
  Zsoltárok 25:13 Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a földet.
  Zsoltárok 25:13 Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet.
  Zsoltárok 25:13
  Zsoltárok 25:14 Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket.
  Zsoltárok 25:14 Közösségben van az ÚR az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket.
  Zsoltárok 25:14
  Zsoltárok 25:15 Szemeim mindenha az Úrra néznek, mert ő húzza ki a tőrből lábamat.
  Zsoltárok 25:15 Szemem állandóan az ÚRra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából.
  Zsoltárok 25:15
  Zsoltárok 25:16 Tekints reám és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok.
  Zsoltárok 25:16 Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok.
  Zsoltárok 25:16
  Zsoltárok 25:17 Eláradtak szívemnek szorongásai, nyomorúságaimból szabadíts meg engem.
  Zsoltárok 25:17 Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki!
  Zsoltárok 25:17
  Zsoltárok 25:18 Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet; bocsásd meg minden bűnömet.
  Zsoltárok 25:18 Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet!
  Zsoltárok 25:18
  Zsoltárok 25:19 Lásd meg ellenségeimet, mert megsokasodtak, és gyilkos gyűlölséggel gyűlölnek engem.
  Zsoltárok 25:19 Nézd, mennyi ellenségem van! Gyűlölnek kegyetlen gyűlölettel.
  Zsoltárok 25:19
  Zsoltárok 25:20 Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem; ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam.
  Zsoltárok 25:20 Tartsd meg életemet, ments meg, ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem!
  Zsoltárok 25:20
  Zsoltárok 25:21 Ártatlanság és becsület védelmezzenek meg engem, mert téged várlak.
  Zsoltárok 25:21 Feddhetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem.
  Zsoltárok 25:21
  Zsoltárok 25:22 Mentsd ki, Isten, Izráelt minden bajából.
  Zsoltárok 25:22 Szabadítsd ki, ó Isten, Izráelt minden nyomorúságából!
  Zsoltárok 25:22
  Zsoltárok könyve 24  |  Lap tetejére  |  Zsoltárok könyve 26  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Zsoltárok könyve 25. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség