Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Zsoltárok könyve 104. fejezet


 

  <<< >>>  

  Zsoltárok 104:1 Áldjad én lelkem az Urat! Uram én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra!
  Zsoltárok 104:1 Áldjad, lelkem, az URat! URam, Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és méltóságba öltöztél,
  Zsoltárok 104:1 Give praise to the Lord, O my soul. O Lord my God, you are very great; you are robed with honour and power.
  Zsoltárok 104:2 A ki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot;
  Zsoltárok 104:2 világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget,
  Zsoltárok 104:2 You are clothed with light as with a robe; stretching out the heavens like a curtain:
  Zsoltárok 104:3 A ki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az szekerévé, jár a szeleknek szárnyain;
  Zsoltárok 104:3 palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár.
  Zsoltárok 104:3 The arch of your house is based on the waters; you make the clouds your carriage; you go on the wings of the wind:
  Zsoltárok 104:4 A ki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá.
  Zsoltárok 104:4 A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává.
  Zsoltárok 104:4 He makes winds his angels, and flames of fire his servants.
  Zsoltárok 104:5 Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké.
  Zsoltárok 104:5 Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon.
  Zsoltárok 104:5 He has made the earth strong on its bases, so that it may not be moved for ever and ever;
  Zsoltárok 104:6 Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak vala.
  Zsoltárok 104:6 Mély vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel, a hegyeken is állt a víz.
  Zsoltárok 104:6 Covering it with the sea as with a robe: the waters were high over the mountains;
  Zsoltárok 104:7 Egy kiáltásodtól eloszlának, és mennydörgésednek szavától szétriadának.
  Zsoltárok 104:7 Dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szavadra elszéledtek.
  Zsoltárok 104:7 At the voice of your word they went in flight; at the sound of your thunder they went away in fear;
  Zsoltárok 104:8 Hegyek emelkedének fel és völgyek szállának alá arra a helyre, a melyet fundáltál nékik.
  Zsoltárok 104:8 A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél nekik.
  Zsoltárok 104:8 The mountains came up and the valleys went down into the place which you had made ready for them.
  Zsoltárok 104:9 Határt vetettél, a melyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására.
  Zsoltárok 104:9 Határt szabtál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a földet.
  Zsoltárok 104:9 You made a limit over which they might not go, so that the earth would never again be covered by them.
  Zsoltárok 104:10 A ki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között;
  Zsoltárok 104:10 Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között.
  Zsoltárok 104:10 You sent the springs into the valleys; they are flowing between the hills.
  Zsoltárok 104:11 Megitassák a mezőnek minden állatát; a vadszamarak is megoltsák szomjúságukat.
  Zsoltárok 104:11 Megitatnak minden mezei vadat, a vadszamarak csillapíthatják szomjukat.
  Zsoltárok 104:11 They give drink to every beast of the field; the mountain asses come to them for water.
  Zsoltárok 104:12 Mellettök lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak.
  Zsoltárok 104:12 Fölöttük laknak az égi madarak, sűrű lombok között énekelnek.
  Zsoltárok 104:12 The birds of the air have their resting-places by them, and make their song among the branches.
  Zsoltárok 104:13 A ki megöntözi a hegyeket az ő palotájából; a te munkáidnak gyümölcséből megelégíttetik a föld.
  Zsoltárok 104:13 Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, alkotásaid gyümölcsével jól tartod a földet.
  Zsoltárok 104:13 He sends down rain from his store-houses on the hills: the earth is full of the fruit of his works.
  Zsoltárok 104:14 A ki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből,
  Zsoltárok 104:14 Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a földből,
  Zsoltárok 104:14 He makes the grass come up for the cattle, and plants for the use of man; so that bread may come out of the earth;
  Zsoltárok 104:15 És bort, a mely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orczát az olajnál; és kenyeret, a mely megerősíti a halandónak szívét.
  Zsoltárok 104:15 és bort, ami felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi arcát az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét.
  Zsoltárok 104:15 And wine to make glad the heart of man, and oil to make his face shining, and bread giving strength to his heart.
  Zsoltárok 104:16 Megelégíttetnek az Úrnak fái, a Libánonnak czédrusai, a melyeket plántált;
  Zsoltárok 104:16 Jóllaknak az ÚR fái is, a Libánon cédrusai, melyeket ő ültetett,
  Zsoltárok 104:16 The trees of the Lord are full of growth, the cedars of Lebanon of his planting;
  Zsoltárok 104:17 A melyeken madarak fészkelnek: az eszterág, a melynek a cziprusok a háza.
  Zsoltárok 104:17 ahol fészket raknak a madarak, és a ciprusfákon gólya lakik.
  Zsoltárok 104:17 Where the birds have their resting-places; as for the stork, the tall trees are her house.
  Zsoltárok 104:18 A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke.
  Zsoltárok 104:18 A magas hegyeken a zergék, a sziklákon a mormoták találnak búvóhelyet.
  Zsoltárok 104:18 The high hills are a safe place for the mountain goats, and the rocks for the small beasts.
  Zsoltárok 104:19 Teremtett holdat ünnepeknek mutatására; a napot, a mely lenyugovását tudja.
  Zsoltárok 104:19 Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a napot, amely ismeri pályáját.
  Zsoltárok 104:19 He made the moon for a sign of the divisions of the year; teaching the sun the time of its going down.
  Zsoltárok 104:20 Szerzett setétséget, hogy éjszaka legyen, a melyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai;
  Zsoltárok 104:20 Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, amikor nyüzsög az erdő mindenféle vadja,
  Zsoltárok 104:20 When you make it dark, it is night, when all the beasts of the woods come quietly out of their secret places.
  Zsoltárok 104:21 Az oroszlánkölykök, a melyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelöket.
  Zsoltárok 104:21 az oroszlánok zsákmányért ordítanak, sürgetve Istentől eledelüket.
  Zsoltárok 104:21 The young lions go thundering after their food; searching for their meat from God.
  Zsoltárok 104:22 Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek;
  Zsoltárok 104:22 Ha felragyog a nap, visszahúzódnak, és tanyáikon heverésznek.
  Zsoltárok 104:22 The sun comes up, and they come together, and go back to their secret places to take their rest.
  Zsoltárok 104:23 Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estvéig.
  Zsoltárok 104:23 Az ember munkába indul, és dolgozik egészen estig.
  Zsoltárok 104:23 Man goes out to his work, and to his business, till the evening.
  Zsoltárok 104:24 Mily számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal.
  Zsoltárok 104:24 Milyen nagy alkotásaidnak száma, URam! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel.
  Zsoltárok 104:24 O Lord, how great is the number of your works! in wisdom you have made them all; the earth is full of the things you have made.
  Zsoltárok 104:25 Ez a nagy és széles tenger! Itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók; apró állatok nagyokkal együtt.
  Zsoltárok 104:25 Ott van a nagy és széles tenger! Számtalan lény nyüzsög benne: kisebb és nagyobb állatok.
  Zsoltárok 104:25 There is the great, wide sea, where there are living things, great and small, more than may be numbered.
  Zsoltárok 104:26 Amott gályák járnak s czethal, a melyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne.
  Zsoltárok 104:26 Ott járnak a hajók, és a cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele.
  Zsoltárok 104:26 There go the ships; there is that great beast, which you have made as a plaything.
  Zsoltárok 104:27 Mindazok te reád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben.
  Zsoltárok 104:27 Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt.
  Zsoltárok 104:27 All of them are waiting for you, to give them their food in its time.
  Zsoltárok 104:28 Adsz nékik és ők takarnak; megnyitod kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal.
  Zsoltárok 104:28 Ha adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jóllaknak javaiddal.
  Zsoltárok 104:28 They take what you give them; they are full of the good things which come from your open hand.
  Zsoltárok 104:29 Elfordítod orczádat, megháborodnak; elveszed a szellemüket, kimulnak és porrá lesznek újra.
  Zsoltárok 104:29 Ha elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak, és ismét porrá lesznek.
  Zsoltárok 104:29 If your face is veiled, they are troubled; when you take away their breath, they come to an end, and go back to the dust.
  Zsoltárok 104:30 Kibocsátod a te szellemedet, megújulnak, és újjá teszed a földnek színét.
  Zsoltárok 104:30 Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét.
  Zsoltárok 104:30 If you send out your spirit, they are given life; you make new the face of the earth.
  Zsoltárok 104:31 Legyen az Úrnak dicsőség örökké; örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben;
  Zsoltárok 104:31 Dicsőség legyen az ÚRnak örökké! Örüljön alkotásainak az ÚR!
  Zsoltárok 104:31 Let the glory of the Lord be for ever; let the Lord have joy in his works:
  Zsoltárok 104:32 A ki, ha rátekint e földre, megrendül az; megilleti a hegyeket, és füstölögnek azok.
  Zsoltárok 104:32 Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek.
  Zsoltárok 104:32 At whose look the earth is shaking; at whose touch the mountains send out smoke.
  Zsoltárok 104:33 Éneklek az Úrnak egész életemben; zengedezek az én Istenemnek, a míg vagyok!
  Zsoltárok 104:33 Éneklek az ÚRnak, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek.
  Zsoltárok 104:33 I will make songs to the Lord all my life; I will make melody to my God while I have my being.
  Zsoltárok 104:34 Legyen kedves néki az én rebegésem; örvendezem én az Úrban;
  Zsoltárok 104:34 Legyen kedves előtte fohászkodásom! Én örvendezem az ÚR előtt.
  Zsoltárok 104:34 Let my thoughts be sweet to him: I will be glad in the Lord.
  Zsoltárok 104:35 Veszszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé! Áldjad én lelkem az Urat; dicsérjétek az Urat!
  Zsoltárok 104:35 Vesszenek ki a földről a vétkesek, ne legyenek többé bűnösök! Áldjad, én lelkem, az URat! Dicsérjétek az URat!
  Zsoltárok 104:35 Let sinners be cut off from the earth, and let all evil-doers come to an end. Give praise to the Lord, O my soul. Give praise to the Lord.
  Zsoltárok könyve 103  |  Lap tetejére  |  Zsoltárok könyve 105  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Zsoltárok könyve 104. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English