Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Bibliai hősök kifestő - Mária -

Bibliai hősök kifestő - Mária

A Biblia ismerete kommentársorozat 4. - John F. Walwoord és Roy B. Zuck

John F. Walwoord és Roy B. Zuck

A Biblia ismerete kommentársorozat 4.

Biblia - Egyszerű fordítás (kartonált) - virág-női -

Biblia - Egyszerű fordítás (kartonált) - virág-női

Képes Biblia - Szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak

Szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak

Képes Biblia

Bibliai emberek -

Bibliai emberek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Zsoltárok könyve 103. fejezet


 

  <<< >>>  

  Zsoltárok 103:1 A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.
  Zsoltárok 103:1 Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét!
  Zsoltárok 103:1 Of David. Give praise to the Lord, O my soul; let everything in me give praise to his holy name.
  Zsoltárok 103:2 Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.
  Zsoltárok 103:2 Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!
  Zsoltárok 103:2 Give praise to the Lord, O my soul; let not all his blessings go from your memory.
  Zsoltárok 103:3 A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
  Zsoltárok 103:3 Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet,
  Zsoltárok 103:3 He has forgiveness for all your sins; he takes away all your diseases;
  Zsoltárok 103:4 A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
  Zsoltárok 103:4 megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.
  Zsoltárok 103:4 He keeps back your life from destruction, crowning you with mercy and grace.
  Zsoltárok 103:5 A ki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé.
  Zsoltárok 103:5 Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.
  Zsoltárok 103:5 He makes your mouth full of good things, so that your strength is made new again like the eagle's.
  Zsoltárok 103:6 Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal.
  Zsoltárok 103:6 Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az ÚR.
  Zsoltárok 103:6 The Lord gives decisions in righteousness for all who are in trouble.
  Zsoltárok 103:7 Megismertette az ő útait Mózessel; Izráel fiaival az ő cselekedeteit.
  Zsoltárok 103:7 Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izráel fiaival.
  Zsoltárok 103:7 He gave knowledge of his way to Moses, and made his acts clear to the children of Israel.
  Zsoltárok 103:8 Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
  Zsoltárok 103:8 Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy.
  Zsoltárok 103:8 The Lord is kind and full of pity, not quickly made angry, but ever ready to have mercy.
  Zsoltárok 103:9 Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké.
  Zsoltárok 103:9 Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké.
  Zsoltárok 103:9 His feeling will no longer be bitter; he will not keep his wrath for ever.
  Zsoltárok 103:10 Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.
  Zsoltárok 103:10 Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk.
  Zsoltárok 103:10 He has not given us the punishment for our sins, or the reward of our wrongdoing.
  Zsoltárok 103:11 Mert a milyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt.
  Zsoltárok 103:11 Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt.
  Zsoltárok 103:11 For as the heaven is high over the earth, so great is his mercy to his worshippers.
  Zsoltárok 103:12 A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket.
  Zsoltárok 103:12 Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.
  Zsoltárok 103:12 As far as the east is from the west, so far has he put our sins from us.
  Zsoltárok 103:13 A milyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.
  Zsoltárok 103:13 Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz.
  Zsoltárok 103:13 As a father has pity on his children, so the Lord has pity on his worshippers.
  Zsoltárok 103:14 Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.
  Zsoltárok 103:14 Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk.
  Zsoltárok 103:14 For he has knowledge of our feeble frame; he sees that we are only dust.
  Zsoltárok 103:15 Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága.
  Zsoltárok 103:15 Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága.
  Zsoltárok 103:15 As for man, his days are as grass: his beautiful growth is like the flower of the field.
  Zsoltárok 103:16 Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé.
  Zsoltárok 103:16 Ha végigsöpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni.
  Zsoltárok 103:16 The wind goes over it and it is gone; and its place sees it no longer.
  Zsoltárok 103:17 De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;
  Zsoltárok 103:17 De az ÚR szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is;
  Zsoltárok 103:17 But the mercy of the Lord is eternal for his worshippers, and their children's children will see his righteousness;
  Zsoltárok 103:18 Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.
  Zsoltárok 103:18 azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével.
  Zsoltárok 103:18 If they keep his agreement, and have his laws in mind to do them.
  Zsoltárok 103:19 Az Úr a mennyekbe helyheztette az ő székét és az ő uralkodása mindenre kihat.
  Zsoltárok 103:19 Az ÚR a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik.
  Zsoltárok 103:19 The Lord has made ready his high seat in the heavens; his kingdom is ruling over all.
  Zsoltárok 103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, a kik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára.
  Zsoltárok 103:20 Áldjátok az URat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára!
  Zsoltárok 103:20 Give praise to the Lord, you his angels, who are great in strength, doing his orders, and waiting for his voice.
  Zsoltárok 103:21 Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői!
  Zsoltárok 103:21 Áldjátok az URat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói!
  Zsoltárok 103:21 Give praise to the Lord, all you his armies; and you his servants who do his pleasure.
  Zsoltárok 103:22 Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!
  Zsoltárok 103:22 Áldjátok az URat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik! Áldjad, lelkem, az URat!
  Zsoltárok 103:22 Give praise to the Lord, all his works, in all places under his rule: give praise to the Lord, O my soul.
  Zsoltárok könyve 102  |  Lap tetejére  |  Zsoltárok könyve 104  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Zsoltárok könyve 103. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English