Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Újonnan revideált Károli-Biblia - kicsi -

Újonnan revideált Károli-Biblia - kicsi

Gyermek Bibliaiskola munkafüzet 4. rész -

Gyermek Bibliaiskola munkafüzet 4. rész

A Biblia ismerete kommentársorozat 2. - John F. Walwoord és Roy B. Zuck

John F. Walwoord és Roy B. Zuck

A Biblia ismerete kommentársorozat 2.

Biblia - Egyszerű fordítás (bőrkötés) többféle -

Biblia - Egyszerű fordítás (bőrkötés) többféle

Olvass nekem a Bibliából 1. - Ella K. Lindvall

Ella K. Lindvall

Olvass nekem a Bibliából 1.

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Krónika II. könyve 4. fejezet


 

  <<< >>>  

  Krónikák 2. könyve 4:1 Csináltatott rézoltárt is, melynek hosszúsága húsz sing, szélessége is húsz sing, magassága pedig tíz sing vala.
  Krónikák 2. könyve 4:1 Készíttetett egy rézoltárt, melynek a hosszúsága húsz könyök, szélessége húsz könyök, magassága pedig tíz könyök volt.
  Krónikák 2. könyve 4:1
  Krónikák 2. könyve 4:2 Csináltatott öntött tengert is, mely egyik szélétől fogva a másik széléig tíz sing vala, köröskörül kerek, és öt sing magas, és harmincz sing zsinór érte be a kerületit.
  Krónikák 2. könyve 4:2 Azután készíttetett egy öntött tengert, egyik pereme a másik peremétől tíz könyöknyire volt: kör alakú és öt könyök magas volt, és harminc könyök hosszú zsinór érte körül.
  Krónikák 2. könyve 4:2
  Krónikák 2. könyve 4:3 Az alatt ökör alakok valának köröskörül, tíz lévén egy singnyire, a melyek kört alkotának a tenger körül; az ökör alakok két renddel valának öntve ugyanazon öntésből.
  Krónikák 2. könyve 4:3 Alatta bikaalakok voltak körös-körül, minden könyökre tíz jutott, ezek vették körül a tengert. A bikaalakok két sorban helyezkedtek el, amelyeket együtt öntöttek az öntvénnyel.
  Krónikák 2. könyve 4:3
  Krónikák 2. könyve 4:4 Tizenkét ökrön állott; három északra fordulva, három nyugotra, három délre és három napkeletre, és a tenger felül vala rajtok, hátuk pedig mind befelé.
  Krónikák 2. könyve 4:4 A tenger tizenkét bikán volt, három északra, három nyugatra, három délre és három keletre nézett; mindegyiknek a hátsó része befelé volt, és ezeken volt a tenger.
  Krónikák 2. könyve 4:4
  Krónikák 2. könyve 4:5 Vastagsága egy tenyérnyi volt, és karimája olyan, mint a pohár ajaka, vagy a liliom virága; és háromezer báth fért belé.
  Krónikák 2. könyve 4:5 Vastagsága egy tenyérnyi volt, pereme pedig olyan, mint a pohár pereme, mint a liliomvirágé. Háromezer bat víz fért bele.
  Krónikák 2. könyve 4:5
  Krónikák 2. könyve 4:6 Csináltatott annakfelette tíz mosdómedenczét, és ötöt helyheztete jobbkéz felől, ötöt pedig balkéz felől, hogy azokban mossanak, mossák azt, a mi áldozatra való; a tenger pedig a végre vala, hogy abban mosakodjanak a papok.
  Krónikák 2. könyve 4:6 Készíttetett tíz mosdóedényt is. Ötöt tetetett jobb felől, ötöt pedig bal felől, hogy azokban mossák és öblítsék le azt, amit égőáldozatra készítettek. A tengerben pedig a papok mosakodtak.
  Krónikák 2. könyve 4:6
  Krónikák 2. könyve 4:7 Csináltatott tíz arany gyertyatartót is, az utasítás szerint, és helyhezteté a templomban, ötöt jobbkéz felől, ötöt balkéz felől.
  Krónikák 2. könyve 4:7 Készíttetett tíz arany lámpatartót is megadott minta szerint, és elhelyezte azokat a templomban: ötöt jobb felől, ötöt bal felől.
  Krónikák 2. könyve 4:7
  Krónikák 2. könyve 4:8 Csináltatott tíz asztalt is, a melyeket helyheztete a templomban, ötöt jobbkéz felől, ötöt balkéz felől; csináltatott száz arany medenczét is.
  Krónikák 2. könyve 4:8 Készíttetett tíz asztalt is, és elhelyezte azokat a templomban: ötöt jobb felől, ötöt bal felől. Készíttetett száz arany hintőedényt is.
  Krónikák 2. könyve 4:8
  Krónikák 2. könyve 4:9 Megcsináltatá a papok pitvarát is és a nagy tornáczot; és ajtókat a tornáczra, s azok ajtait rézzel borítá be.
  Krónikák 2. könyve 4:9 Elkészíttette a papok udvarát, és egy nagy bekerített helyet. Ajtókat is csináltatott a bekerített helynek, és az ajtókat rézzel borította be.
  Krónikák 2. könyve 4:9
  Krónikák 2. könyve 4:10 A tengert pedig helyhezteté jobbkéz felől napkeletre, délnek ellenébe.
  Krónikák 2. könyve 4:10 A tengert pedig jobb felől, délkeletre helyezte el.
  Krónikák 2. könyve 4:10
  Krónikák 2. könyve 4:11 Húrám fazekakat, lapátokat és medenczéket is csinált. És elvégezé Húrám a mívet, a melyet csinálnia kellett Salamon királynak, az Isten házában;
  Krónikák 2. könyve 4:11 Készített Húrám fazekakat, lapátokat és hintőedényeket is. Ezzel bevégezte Húrám a munkát, amelyet az Isten házában kellett készítenie Salamon király megbízásából:
  Krónikák 2. könyve 4:11
  Krónikák 2. könyve 4:12 Tudniillik a két oszlopot és a két kerek gömböt a két oszlop tetejére, és a két hálót a két kerek gömb befedezésére, a melyet az oszlopok tetején valának.
  Krónikák 2. könyve 4:12 a két oszlopot és a két kerek oszlopfőt, amelyek az oszlopok tetején voltak, a két hálót az oszlopok tetején levő két kerek oszlopfő beborítására,
  Krónikák 2. könyve 4:12
  Krónikák 2. könyve 4:13 És négyszáz gránátalmát a két hálóra; két rend gránátalmát minden hálóba a két kerek gömb befedezésére, a melyek az oszlopok tetején valának.
  Krónikák 2. könyve 4:13 meg négyszáz gránátalmát a két hálóra, két sor gránátalmát egy-egy hálóra, az oszlopokon levő két kerek oszlopfő beborítására.
  Krónikák 2. könyve 4:13
  Krónikák 2. könyve 4:14 Csinála talpakat is, és azokra mosdómedenczéket.
  Krónikák 2. könyve 4:14 Készített állványokat is és mosdóedényeket az állványokra,
  Krónikák 2. könyve 4:14
  Krónikák 2. könyve 4:15 Egy tengert és tizenkét ökröt az alá.
  Krónikák 2. könyve 4:15 egy tengert és alája tizenkét bikát;
  Krónikák 2. könyve 4:15
  Krónikák 2. könyve 4:16 Fazekakat, lapátokat és villákat. Mindezen eszközöket Húrám az ő atyja tiszta rézből csinálta Salamon királynak az Úr háza számára.
  Krónikák 2. könyve 4:16 továbbá fazekakat, lapátokat és villákat. Mindezt a fölszerelést tiszta rézből készítette el Húrám mester Salamon király megbízásából az ÚR háza számára.
  Krónikák 2. könyve 4:16
  Krónikák 2. könyve 4:17 A Jordán mezején önteté azokat a király az agyagos földben, Sukkót és Seredáta között.
  Krónikák 2. könyve 4:17 A Jordán környékén öntette ezeket a király az agyagos földben, Szukkót és Cerédá között.
  Krónikák 2. könyve 4:17
  Krónikák 2. könyve 4:18 Mindezen eszközöket Salamon nagy mennyiségben csináltatá, mert nem tekinték a réznek súlyát.
  Krónikák 2. könyve 4:18 Mindezt a fölszerelést nagy mennyiségben csináltatta Salamon, mert nem kellett tekintettel lenniük a réz súlyára.
  Krónikák 2. könyve 4:18
  Krónikák 2. könyve 4:19 És megcsináltata Salamon minden egyéb felszerelést is, mely az Úr házához szükséges volt: az arany oltárt és az asztalokat, a melyeken a szent kenyerek voltak.
  Krónikák 2. könyve 4:19 Elkészíttette Salamon az Isten háza összes fölszerelését: az aranyoltárt és az asztalokat, amelyeken voltak a szent kenyerek;
  Krónikák 2. könyve 4:19
  Krónikák 2. könyve 4:20 A gyertyatartókat és azoknak szövétnekeit is, hogy égjenek azok rendeltetésök szerint a szentek-szentje előtt, finom aranyból.
  Krónikák 2. könyve 4:20 a lámpatartókat és azok mécseseit színaranyból, hogy égjenek rendeltetésük szerint a szentek szentje előtt;
  Krónikák 2. könyve 4:20
  Krónikák 2. könyve 4:21 Azok virágait, szövétnekeit és hamvvevőit is aranyból, és pedig tiszta aranyból.
  Krónikák 2. könyve 4:21 a virágokat, a mécseseket és a koppantókat is aranyból, mégpedig tiszta aranyból;
  Krónikák 2. könyve 4:21
  Krónikák 2. könyve 4:22 És az ollókat, medenczéket, tálakat és tömjénezőket finom aranyból, és a ház kapuját, a szentek-szentjéhez való bejárat belső ajtóit és a templom házának belső ajtóit aranyból.
  Krónikák 2. könyve 4:22 azután a késeket, hintőedényeket, kanalakat és szenesserpenyőket színaranyból, valamint a templom bejáratát, a szentek szentjébe nyíló szárnyasajtót és a templom épületének a szárnyasajtaját aranyból.
  Krónikák 2. könyve 4:22
  Krónika II. könyve 3  |  Lap tetejére  |  Krónika II. könyve 5  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Krónika II. könyve 4. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség