Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia -

Biblia

Biblia ,,Szellemes

Biblia ,,Szellemes", nagy betűs

Képregényes Biblia - Felicity Henderson & Chris Saunderson

Felicity Henderson & Chris Saunderson

Képregényes Biblia

Biblia - Egyszerű fordítás (kartonált) - vörös-fűszál -

Biblia - Egyszerű fordítás (kartonált) - vörös-fűszál

Károli Biblia - nagy, vajszínű -

Károli Biblia - nagy, vajszínű

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Krónika II. könyve 3. fejezet


 

  <<< >>>  

  Krónikák 2. könyve 3:1 Elkezdé építtetni Salamon az Úr házát Jeruzsálemben a Mórija hegyén, mely Dávidnak, az ő atyjának megmutattatott, azon a helyen, melyet készített vala Dávid a Jebuzeus Ornán szérűjén.
  Krónikák 2. könyve 3:1 Azután elkezdte építeni Salamon az ÚR házát Jeruzsálemben, a Mórijjá-hegyen, ahol az ÚR megjelent apjának, Dávidnak, azon a helyen, amelyet Dávid kijelölt, a jebúszi Ornán szérűjén. [1Krón 21,18-26]
  Krónikák 2. könyve 3:1
  Krónikák 2. könyve 3:2 Elkezdé pedig az építést a második hónap második napján, királyságának negyedik esztendejében.
  Krónikák 2. könyve 3:2 Az építést uralkodása negyedik évében, a második hónap második napján kezdte el.
  Krónikák 2. könyve 3:2
  Krónikák 2. könyve 3:3 És ilyen alapot vetett Salamon az Isten házának építésénél: hosszúsága a régi mérték szerint vala hatvan sing, szélessége húsz sing.
  Krónikák 2. könyve 3:3 Így állapította meg Salamon az Isten háza építésekor az alapméreteket: hosszúsága a régi könyökmérték szerint hatvan könyök, szélessége húsz könyök volt.
  Krónikák 2. könyve 3:3
  Krónikák 2. könyve 3:4 És a tornácz a templom hosszában, a ház szélessége szerint, húsz sing volt, a magassága pedig százhúsz sing; és beborítá azt belől tiszta aranynyal.
  Krónikák 2. könyve 3:4 Az eléje épített csarnok hossza a templom szélességének megfelelően húsz könyök, magassága százhúsz könyök volt. A belsejét színarannyal borította be.
  Krónikák 2. könyve 3:4
  Krónikák 2. könyve 3:5 A derék házat pedig megbélelteté fenyőfákkal és finom aranynyal borítá be, melyen pálmafákat és lánczokat metszete.
  Krónikák 2. könyve 3:5 A főépületet beburkolta ciprusfával, azt pedig finom arannyal burkolta be, és pálmafákat meg füzéreket készíttetett rá.
  Krónikák 2. könyve 3:5
  Krónikák 2. könyve 3:6 És beborította a házat drágakövekkel ékességül, és az arany Párvaimból való arany volt.
  Krónikák 2. könyve 3:6 Díszítésül beborította a templomot drágakövekkel. Az arany parvajimi arany volt.
  Krónikák 2. könyve 3:6
  Krónikák 2. könyve 3:7 És beboríttatá a háznak gerendáit, ajtómellékit, falait és annak ajtait is aranynyal; és metszete a háznak falaira Kérubokat.
  Krónikák 2. könyve 3:7 Arannyal borította be a templomot, a gerendákat, a küszöböket, a falakat és az ajtószárnyakat is. A falakra pedig kerúbokat vésetett.
  Krónikák 2. könyve 3:7
  Krónikák 2. könyve 3:8 Megcsináltatá a szentek-szentjét is, melynek hosszasága a derék háznak szélességével arányban húsz sing, szélessége is húsz sing volt, és beboríttatá azt hatszáz tálentom finom aranynyal.
  Krónikák 2. könyve 3:8 Azután elkészíttette a szentek szentjének az épületét. Ennek a hosszúsága a templom szélességének megfelelően húsz könyök, szélessége is húsz könyök volt, és beburkolta azt hatszáz talentum finom arannyal.
  Krónikák 2. könyve 3:8
  Krónikák 2. könyve 3:9 A szegeknek súlya ötven arany siklus volt. A felső helyiségeket is beboríttatá aranynyal.
  Krónikák 2. könyve 3:9 A szegek súlya ötven aranysekel volt. A felső szobákat is beburkolta arannyal.
  Krónikák 2. könyve 3:9
  Krónikák 2. könyve 3:10 És csináltatott a szentek-szentjébe két Kérubot is, szoborműveket, és beboríták azokat aranynyal.
  Krónikák 2. könyve 3:10 Készíttetett a szentek szentjének az épületébe két kerúb-szobrot, amelyeket arannyal borítottak be.
  Krónikák 2. könyve 3:10
  Krónikák 2. könyve 3:11 A Kérubok szárnyainak hosszúsága húsz sing vala; egyik szárnya öt sing, és a háznak falát érinté; a másik szárnya is öt sing és a másik Kérub szárnyát érinté.
  Krónikák 2. könyve 3:11 A kerúbok szárnyainak a hosszúsága együtt húsz könyök volt. Az első kerúb egyik öt könyök hosszúságú szárnyával a templom falát, a másik öt könyök hosszúságú szárnyával a második kerúb szárnyát érintette.
  Krónikák 2. könyve 3:11
  Krónikák 2. könyve 3:12 A másik Kérubnak szárnya is, a mely öt sing volt, a háznak falát érinté; a másik szárnya pedig, a mely ismét öt sing volt, a másik Kérub szárnyát érinté.
  Krónikák 2. könyve 3:12 A második kerúb egyik öt könyök hosszúságú szárnyával szintén a templom falát, a másik öt könyök hosszúságú szárnyával pedig az első kerúb szárnyát érintette.
  Krónikák 2. könyve 3:12
  Krónikák 2. könyve 3:13 Úgy, hogy a Kérubok szárnyai húsz singnyire valának kiterjesztve; lábaikon állának, és arczuk befelé.
  Krónikák 2. könyve 3:13 Ezeknek a kerúboknak a szárnyai kiterjesztve húsz könyököt tettek ki. Lábukon álltak és befelé tekintettek.
  Krónikák 2. könyve 3:13
  Krónikák 2. könyve 3:14 Annakfelette függönyt is csináltata, kék és piros bíborból és karmazsinból és lenből, melyre Kérubokat csináltatott.
  Krónikák 2. könyve 3:14 Kárpitot is készíttetett kék és piros bíborból, karmazsinból és lenből, amelyekbe kerúbokat szövetett.
  Krónikák 2. könyve 3:14
  Krónikák 2. könyve 3:15 Két oszlopot is csináltata a ház előtt, a melyeknek hossza harminczöt sing vala, és gömöt felül mindenikre, a mely öt sing vala.
  Krónikák 2. könyve 3:15 A templom elé két harmincöt könyök magas oszlopot készíttetett, és tetejükre öt könyök magas oszlopfőket.
  Krónikák 2. könyve 3:15
  Krónikák 2. könyve 3:16 És csináltatott lánczokat is, mint a belső részben, s az oszlopok tetejére helyhezteté; és száz gránátalmát is csináltatott, s a lánczokba helyhezteté.
  Krónikák 2. könyve 3:16 Csináltatott lánc formájú füzéreket, és rárakta azokat az oszlopfőkre, azután csináltatott száz gránátalmát, és rárakta azokat a füzérekre.
  Krónikák 2. könyve 3:16
  Krónikák 2. könyve 3:17 És felállítá ez oszlopokat a templom előtt: egyiket jobbfelől, a másikat balfelől. És nevezé a jobbfelől valót Jákinnak, a balfelől valót pedig Boáznak.
  Krónikák 2. könyve 3:17 Fölállíttatta az oszlopokat a templom elé, egyiket jobb felől, másikat bal felől. A jobboldalit Jákínnak, a baloldalit Bóáznak nevezte el.
  Krónikák 2. könyve 3:17
  Krónika II. könyve 2  |  Lap tetejére  |  Krónika II. könyve 4  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Krónika II. könyve 3. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség