Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Lányok Bibliája - Marion Thomas

Marion Thomas

Lányok Bibliája

Biblia ,,Szellemes

Biblia ,,Szellemes", kiscsaládi

Biblia - Egyszerű fordítás (kartonált) - zsákvászon -

Biblia - Egyszerű fordítás (kartonált) - zsákvászon

Bibliai matricás füzet 1. - Sally Ann Wright, Moira Maclean

Sally Ann Wright, Moira Maclean

Bibliai matricás füzet 1.

Biblia - Egyszerű fordítás (bőrkötés) többféle -

Biblia - Egyszerű fordítás (bőrkötés) többféle

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes I. könyve 4. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:1 Azután ismeré meg Ádám az ő feleségét Évát, a ki fogad vala méhében és szűli Kaint, és monda: Nyertem férfiat az Úrtól.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:1 Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Kaint, és azt mondta: Fiút kaptam az Úrtól.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:1 And the man had connection with Eve his wife, and she became with child and gave birth to Cain, and said, I have got a man from the Lord.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:2 És ismét szűlé annak atyjafiát, Ábelt. És Ábel juhok pásztora lőn, Kain pedig földmívelő.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:2 Majd újból szült: annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földművelő.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:2 Then again she became with child and gave birth to Abel, his brother. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a farmer.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:3 Lőn pedig idő multával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:3 Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak, a föld gyümölcséből.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:3 And after a time, Cain gave to the Lord an offering of the fruits of the earth.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:4 És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:4 Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:4 And Abel gave an offering of the young lambs of his flock and of their fat. And the Lord was pleased with Abel's offering;
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:5 Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:5 de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:5 But in Cain and his offering he had no pleasure. And Cain was angry and his face became sad.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:6 És monda az Úr Kainnak: Miért gerjedtél haragra? és miért csüggesztéd le fejedet?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:6 Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:6 And the Lord said to Cain, Why are you angry? and why is your face sad?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:7 Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:7 Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:7 If you do well, will you not have honour? and if you do wrong, sin is waiting at the door, desiring to have you, but do not let it be your master.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:8 És szól s beszél vala Kain Ábellel, az ő atyjafiával. És lőn, mikor a mezőn valának, támada Kain Ábelre az ő atyjafiára, és megölé őt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:8 Egyszer azt mondta Kain a testvérének, Ábelnak: Menjünk ki a mezőre! Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:8 And Cain said to his brother, Let us go into the field: and when they were in the field, Cain made an attack on his brother Abel and put him to death.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:9 És monda az Úr Kainnak: Hol van Ábel a te atyádfia? Ő pedig monda: Nem tudom, avagy őrizője vagyok-é én az én atyámfiának?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:9 Akkor az Úr ezt mondta Kainnak: Hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte: Nem tudom! Talán őrzője vagyok én a testvéremnek?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:9 And the Lord said to Cain, Where is your brother Abel? And he said, I have no idea: am I my brother's keeper?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:10 Monda pedig az Úr: Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére kiált én hozzám a földről.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:10 De az Úr így szólt: Mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:10 And he said, What have you done? the voice of your brother's blood is crying to me from the earth.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:11 Mostan azért átkozott légy e földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyádfiának vérét, a te kezedből.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:11 Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:11 And now you are cursed from the earth, whose mouth is open to take your brother's blood from your hand;
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:12 Mikor a földet míveled, ne adja az többé néked az ő termő erejét, bujdosó és vándorló légy a földön.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:12 Ha a földet műveled, nem adja többé neked termőerejét. Bujdosó és kóborló leszel a földön.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:12 No longer will the earth give you her fruit as the reward of your work; you will be a wanderer in flight over the earth.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:13 Akkor monda Kain az Úrnak: Nagyobb az én büntetésem, hogysem elhordozhatnám.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:13 Ekkor Kain azt mondta az Úrnak: Nagyobb a büntetésem, semhogy elhordozhatnám.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:13 And Cain said, My punishment is greater than my strength.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:14 Ímé elűzöl engem ma e földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm; bujdosó és vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál reám, megöl engemet.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:14 Íme, elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bujdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:14 You have sent me out this day from the face of the earth and from before your face; I will be a wanderer in flight over the earth, and whoever sees me will put me to death.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:15 És monda néki az Úr: Sőt inkább, aki megöléndi Kaint, hétszerte megbüntettetik. És megbélyegzé az Úr Kaint, hogy senki meg ne ölje, a ki rátalál.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:15 De az Úr azt felelte neki: Nem úgy lesz! Ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:15 And the Lord said, Truly, if Cain is put to death, seven lives will be taken for his. And the Lord put a mark on Cain so that no one might put him to death.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:16 És elméne Kain az Úr színe elől, és letelepedék Nód földén, Édentől keletre.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:16 Ezután elment Kain az Úr színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől keletre.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:16 And Cain went away from before the face of the Lord, and made his living-place in the land of Nod on the east of Eden.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:17 És ismeré Kain az ő feleségét, az pedig fogada méhében, és szűlé Hánókhot. És építe várost, és nevezé azt az ő fiának nevéről Hánókhnak.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:17 És Kain a feleségével hált, aki terhes lett, és megszülte Énókot. Majd várost épített Kain, és a fia nevéről Énóknak nevezte el.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:17 And Cain had connection with his wife and she became with child and gave birth to Enoch: and he made a town, and gave the town the name of Enoch after his son.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:18 És lett Hánókhnak fia, Irád: És Irád nemzé Mekhujáelt: Mekhujáel pedig nemzé Methusáelt, és Methusáel nemzé Lámekhet.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:18 Énóknak született Írád, Írád nemzette Mehújáélt, Mehújáél nemzette Metúsáélt, és Metúsáél nemzette Lámeket.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:18 And Enoch had a son Irad: and Irad became the father of Mehujael: and Mehujael became the father of Methushael: and Methushael became the father of Lamech.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:19 Lámekh pedig vett magának két feleséget: az egyiknek neve Háda, a másiknak neve Czilla.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:19 19 Lámek két feleséget vett magának: az egyiknek Ádá volt a neve, a másiknak Cillá.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:19 And Lamech had two wives; the name of the one was Adah, and the name of the other Zillah.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:20 És szűlé Háda Jábált. Ez volt atyjok a sátorban-lakóknak, és a barompásztoroknak.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:20 Ádá szülte Jábált. Ő lett a sátorlakók és pásztorok ősatyja.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:20 And Adah gave birth to Jabal: he was the father of such as are living in tents and keep cattle.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:21 Az ő atyjafiának pedig Jubál vala neve: ez volt atyja minden lantosnak és síposnak.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:21 Testvérének Júbál volt a neve. Ő lett minden citerás és fuvolás ősatyja.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:21 And his brother's name was Jubal: he was the father of all players on instruments of music.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:22 Czilla pedig szűlé Tubálkaint, mindenféle réz- és vasszerszámok kovácsolóját: és Tubálkain hugát, Nahamát.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:22 Cillá is szült: Túbalkaint, mindenféle réz- és vasszerszám kovácsmesterét, továbbá Túbalkain húgát, Naamát.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:22 And Zillah gave birth to Tubal-cain, who is the father of every maker of cutting instruments of brass and iron: and the sister of Tubal-cain was Naamah.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:23 Akkor monda Lámekh az ő feleségeinek: Oh Háda és Czilla, hallgassatok szómra, Lámekh feleségei, halljátok beszédem: embert öltem, mert megsebzett; ifjat öltem, mert megütött.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:23 Egyszer ezt mondta Lámek a feleségeinek: Ádá és Cillá, hallgassatok szómra! Lámek asszonyai, figyeljetek mondásomra! Embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:23 And Lamech said to his wives, Adah and Zillah, give ear to my voice; you wives of Lamech, give attention to my words, for I would put a man to death for a wound, and a young man for a blow;
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:24 Ha hétszeres a bosszú Kainért, hetvenszeres az Lámekhért.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:24 Ha hétszeres a bosszú Kainért, hetvenhétszeres az Lámekért!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:24 If seven lives are to be taken as punishment for Cain's death, seventy-seven will be taken for Lamech's.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:25 Ádám pedig ismét ismeré az ő feleségét, és az szűle néki fiat, és nevezé annak nevét Séthnek: mert adott úgymond, énnékem az Isten más magot Ábel helyett, kit megöle Kain.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:25 Ádám újból a feleségével hált, és az fiút szült, és Sétnek nevezte el, mert azt mondta: Adott nekem Isten más utódot Ábel helyett, akit meggyilkolt Kain.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:25 And Adam had connection with his wife again, and she gave birth to a son to whom she gave the name of Seth: for she said, God has given me another seed in place of Abel, whom Cain put to death.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:26 Séthnek is született fia, és nevezé annak nevét Énósnak. Akkor kezdték segítségül hívni az Úrnak nevét.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:26 Sétnek is született fia, akit Enósnak nevezett el. Akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 4:26 And Seth had a son, and he gave him the name of Enosh: at this time men first made use of the name of the Lord in worship.
  Mózes I. könyve 3  |  Lap tetejére  |  Mózes I. könyve 5  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes I. könyve 4. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English