Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes I. könyve 3. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:1 A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:1 A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:1 Now the snake was wiser than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Has God truly said that you may not take of the fruit of any tree in the garden?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:2 És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:2 Az asszony így felelt a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:2 And the woman said, We may take of the fruit of the trees in the garden:
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:3 De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:3 csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten: Nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:3 But of the fruit of the tree in the middle of the garden, God has said, If you take of it or put your hands on it, death will come to you.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:4 És És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:4 De a kígyó ezt mondta az asszonynak: Dehogy haltok meg!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:4 And the snake said, Death will not certainly come to you:
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:5 Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:5 Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:5 For God sees that on the day when you take of its fruit, your eyes will be open, and you will be as gods, having knowledge of good and evil.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:6 És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre, s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:6 Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:6 And when the woman saw that the tree was good for food, and a delight to the eyes, and to be desired to make one wise, she took of its fruit, and gave it to her husband.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:7 És megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:7 Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:7 And their eyes were open and they were conscious that they had no clothing and they made themselves coats of leaves stitched together.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:8 És meghallák az Úr Isten szavát, a ki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala; és elrejtőzék az ember és az ő felesége az Úr Isten elől a kert fái között.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:8 Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:8 And there came to them the sound of the Lord God walking in the garden in the evening wind: and the man and his wife went to a secret place among the trees of the garden, away from the eyes of the Lord God.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:9 Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda néki: Hol vagy?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:9 De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: Hol vagy?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:9 And the voice of the Lord God came to the man, saying, Where are you?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:10 És monda: Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:10 Az ember így felelt: Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:10 And he said, Hearing your voice in the garden I was full of fear, because I was without clothing: and I kept myself from your eyes.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:11 És monda Ő: Ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:11 Az Isten erre azt kérdezte: Ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:11 And he said, Who gave you the knowledge that you were without clothing? Have you taken of the fruit of the tree which I said you were not to take?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:12 És monda az ember: Az asszony, a kit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:12 Az ember így felelt: Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:12 And the man said, The woman whom you gave to be with me, she gave me the fruit of the tree and I took it.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:13 És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:13 Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól: Mit tettél? Az asszony így felelt: A kígyó szedett rá, azért ettem.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:13 And the Lord God said to the woman, What have you done? And the woman said, I was tricked by the deceit of the snake and I took it.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:14 És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és és port egyél életed minden napjaiban.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:14 Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak: Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad közt: hasadon járj, és port egyél egész életedben!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:14 And the Lord God said to the snake, Because you have done this you are cursed more than all cattle and every beast of the field; you will go flat on the earth, and dust will be your food all the days of your life:
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:15 És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:15 Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:15 And there will be war between you and the woman and between your seed and her seed: by him will your head be crushed and by you his foot will be wounded.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:16 Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:16 Az asszonynak ezt mondta: Igen megnövelem terhességed fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:16 To the woman he said, Great will be your pain in childbirth; in sorrow will your children come to birth; still your desire will be for your husband, but he will be your master.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:17 Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettől arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:17 Az embernek pedig ezt mondta: Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradsággal élj belőle egész életedben!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:17 And to Adam he said, Because you gave ear to the voice of your wife and took of the fruit of the tree which I said you were not to take, the earth is cursed on your account; in pain you will get your food from it all your life.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:18 Töviset és bogácskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek fűvét.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:18 Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:18 Thorns and waste plants will come up, and the plants of the field will be your food;
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:19 Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:19 Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:19 With the hard work of your hands you will get your bread till you go back to the earth from which you were taken: for dust you are and to the dust you will go back.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:20 Nevezte vala pedig Ádám az ő feleségét Évának, mivelhogy ő lett anyja minden élőnek.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:20 Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:20 And the man gave his wife the name of Eve because she was the mother of all who have life.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:21 És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:21 Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:21 And the Lord God made for Adam and for his wife coats of skins for their clothing.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:22 És monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mint mi közűlünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakaszszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen:
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:22 Azután ezt mondta az Úristen: Íme, az ember olyanná lett, mint miközülünk egy: tudja, mi a jó, és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék, és örökké éljen,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:22 And the Lord God said, Now the man has become like one of us, having knowledge of good and evil; and now if he puts out his hand and takes of the fruit of the tree of life, he will go on living for ever.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:23 Kiküldé őt az Úr Isten az Éden kertjéből, hogy mívelje a földet, a melyből vétetett vala.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:23 kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:23 So the Lord God sent him out of the garden of Eden to be a worker on the earth from which he was taken.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:24 És kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének keleti oldala felől a Kerúbokat és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:24 És miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 3:24 So he sent the man out; and at the east of the garden of Eden he put winged ones and a flaming sword turning every way to keep the way to the tree of life.
  Mózes I. könyve 2  |  Lap tetejére  |  Mózes I. könyve 4  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes I. könyve 3. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English